Tootajate aktsiaoptsioonid Tehingud Luhikese tahtajaga

Optsiooni kasutamisega seotud tehingukulud võivad optsiooni tehingusummat ületada ja seetõttu võib ostja saada optsiooni kasutamisest netokahjumit. Optsiooni funktsioon Põhivara - see tähendab, vara, õigus osta või müüa, mis on omandatud; Tüüp - kõne või panna; Täitmise kuupäev; Auhind või valikuhind õhulaev - tähistab tasu tulevikus tehingu tegemise õiguse eest, mida ostja müüja maksab käesolevasse. MUUD RISKID Tehingud, mis hõlmavad mitme optsiooni ostmist ja müümist või ostu ja müüki või mis on kombineeritud alusvara ostmise või lühikeseks müümisega, kujutavad endast investorite jaoks lisariske.

Stock-valikute tüübid

Miks ujuvad küsimused? Mõiste float viitab ettevõtte poolt avalikkusele välja antud lihtaktsiatele, mis on investoritele kättesaadavad.

See arv saadakse, kui võtta maha ettevõtte käibel olevad aktsiad ja lahutada kõik aktsiad, st aktsiad, mille suhtes kehtivad mingisugused müügipiirangud. Piiratud Tootajate aktsiaoptsioonid Tehingud Luhikese tahtajaga hulka võivad kuuluda siseringite esindajate valduses olevad aktsiad, kuid nendega ei saa kaubelda, kuna need on pärast esialgset avalikku pakkumist suletud. Ettevõtte osaku suurus on investorite jaoks oluline arv, kuna see näitab, kui palju aktsiaid on tegelikult investeerimiseks mõeldud üldsusele ostmiseks ja müümiseks.

Äriühing ei vastuta selle eest, kuidas avalikkus aktsiatega kaubeldakse; see on järelturu funktsioon. Ainuüksi muutuvad ainult muudatused, mis mõjutavad kauplemiseks saadaolevate aktsiate arvu, mitte järelturu tehingud ega aktsiaoptsioonide loomine ega nendega kauplemine.

Optsioonidega seotud riskid Käesolevas osas käsitletakse optsiooni ostjate ja müüjate peamisi riske. Puudutatakse eeskätt riske, mis on ainuomased optsiooni ostjatele ja müüjatele. Paljud riskid on kõigi alusvara liikidega optsioonide puhul samad, kuid teatud alusvara liikide puhul esineb spetsiifilisi riske.

Ostetud, müüdud või lühikese tähtajaga aktsiad ei mõjuta aktsiate kogumist, kuna tegemist on lihtsalt aktsiate ümberjagamisega. Kuidas ujuk töötab? Oletame, et TSJ Spordikonglomeraatil on kokku 10 miljonit aktsiat, kuid 3 miljonit aktsiat omavad siseringid, kes omandasid need aktsiad mingisuguse aktsiate levitamise kava kaudu.

Põhikontseptsioonid

Kuna TSJ töötajatel pole teatud aja jooksul lubatud nende aktsiatega kaubelda, peetakse neid piiratuks. Teisisõnu on kauplemiseks saadaval ainult 7 miljonit aktsiat. Key Takeaways Ujukarvu arvutamiseks võetakse ettevõtte käibel olevad aktsiad ja lahutatakse kõik piiratud kogused.

See näitab, kui palju aktsiaid on tegelikult investeerimiseks mõeldud üldsusele osta ja müüa. Ettevõtte aktsiate suuruse ja aktsiate Kauplemise platvorm valikutehingute jaoks kõikumise vahel on pöördvõrdeline seos.

Tootajate aktsiaoptsioonid Tehingud Luhikese tahtajaga Mitmekesistamise strateegia juhtimine

Samuti tuleb märkida, et ettevõtte aktsiate suuruse ja aktsia hinna kõikumise vahel on pöördvõrdeline seos. See on mõttekas, kui mõelda sellele, mida suurem on aktsiate arv, mida saab kaubelda, seda väiksemat volatiilsust aktsiad kogevad, sest seda raskem on väiksema arvu aktsiate korral hinnasuhte muutmine. Ujuk vs volitatud vs tasumata aktsiad Kui aktsiate arv on üldsusele kättesaadav aktsiate arv, on lubatud aktsiaid kõige rohkem aktsiaid, mida ettevõte saab välja lasta.

Lubatud aktsiate arv sätestatakse ettevõtte loomisel.

Siiski pole nõutav, et ettevõte emiteeriks kõik oma aktsiad. Tasumata aktsiad on aktsiate arv, mille ettevõte on välja lasknud. Need on kõik aktsiad, mida saab osta ja müüa, sealhulgas piiratud aktsiad. Lühiajaliste ja ujuvate aktsiate arv võib varieeruda.

Kuidas ujuk töötab?

Seega võib käibel olevate ja volitatud aktsiate või ujuvate ja volitatud aktsiate vahel olla suur erinevus. Piiratud aktsiad on populaarsust kogumas töötajate hüvitistena, arvestades nende lihtsust ja otsekohesust võrreldes aktsiaoptsioonidega.

Valikute tüübid Valikud on kahte tüüpi. Kõne valik kõne annab ühe lepingu osapooli, mida nimetatakse valiku valdajaks, õigus osta põhivara kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul tulevikus fikseeritud hinnaga. Seda nimetatakse ka ostuvõimaluseks. Võimalus panna panna annab õiguse hoida võimalust müüa põhivara jooksval perioodil tulevikus fikseeritud hinnaga. Seda nimetatakse ka müügioptsiooniks.

Tuvastades piiratud aktsiate arvu ja ujuvate aktsiate arvu, saab investor omandistruktuuri paremini mõista. See tähendab, kui palju kontrolli siseringis on.

Tootajate aktsiaoptsioonid Tehingud Luhikese tahtajaga Binaarne valik Indoneesia Apakah Penipuhan

Näiteks kui ettevõttel ABC on 10 miljonit aktsiat lubatud ja 8 miljonit käibel. Suurettevõtte siseringil on aktsiat. Kui eeldada, et 8 miljonit käibelolevat aktsiat on samuti ujuvad, mõjutaks see nende aktsiate müük siseringit ettevõtte aktsiahinda olulisel määral. See efekt oleks veelgi suurem, kui ujuvvahendi 8 miljonist aktsiatest on vaid 6 miljonit.

Tegeliku näitena oli 8.

Tootajate aktsiaoptsioonid Tehingud Luhikese tahtajaga Binaarsed valikud Kaubandusinvesteeringud

Vaid ,8 miljonit oli ujukis.