Kaardikaardi susteem. ID-kaardi kasutamine sissepääsukaardina

Selle variandid võivad samuti sõltuvalt koolist erineda. Joonis 4.

Navigeerimismenüü

Praktikum on rajatud N. Liidu topo-kaartidele Subject: sheet numbering system of Russian topographic maps Kaardijaoks nimetatakse paljulehelise kaardi jagamist üksikuteks lehtedeks. Kaardinomenklatuuriks nimetatakse sellise kaardi lehtede tähistamise süsteemi. Topograafiliste kaartide puhul on kaardijagu tavaliselt kas kartograafilise võrgu Kaardikaardi susteem ristkoordinaatvõrgu järgi.

  • Telli kaart - Eesti Haridustöötajate Liit
  • 2. Topograafiline kaart
  • Topograafilise kaardi sisu elemendid on hüdrograafia, reljeef, taimkate, asustus, tehnovõrgud, majandus- ja kultuuriobjektid ja piirid.
  • Praktikum on rajatud N.

Esimesel juhul on eeliseks võimalus kaardinomenklatuuri hõlpsasti seostada kaardil kujutatud ala asendiga Maa sfäärilisel pinnal. Selline süsteem on reeglina universaalne, ei sõltu kaardiprojektsioonist ega territooriumi geograafilisest asendist maakeral. Puuduseks on eelkõige kaardilehtede ebastandardne kuju sõltuvalt meridiaanide koonduvusest.

Ristkoordinaatvõrgu järgi sooritatud kaardijagu annab küll korrapärase lehtede kuju ja range jaotuse, kuid lehtede seostamine geograafilise ruumiga on eelnevaga võrreldes kaudne.

Tavaliselt kasutatakse kartograafilisel võrgul rajanevat kaardijagu väikesemõõtkavaliste kaartide puhul. Mida suurem on Kaardikaardi susteem mõõtkava, seda enam on levinud aga kaardijagu ristkoordinaatvõrgu alusel. Liidus oli topograafias välja töötatud kaardijagu ja -nomenklatuur läbivalt geograafilise võrgu alusel, vaid linnaplaanide puhul, mis nagunii baseerusid kohalikul salastatud geodeetilisel alussüsteemil, kasutati ristkoordinaadilist jaotuspõhimõtet.

Eesti Vabariigi kartograafiline süsteem näeb, vastupidi, ette vaid ristkoordinaadilise kaardijao läbi kõikide mõõtkavade.

FX Aasia variandid

Kuna geograafile on huvitavam kaardijagu kartograafilise võrgu järgi, sest see võimaldab määrata kaardilehe geograafilist asendit, siis käesolev praktikum sooritatakse Paeva koige olulisemad kaubandusnaitajad. Liidu topograafiliste kaartide alusel.

Praktikumi ülesanded: Antud on kaardilehe nomenklatuuritähis.

1:100 000 ja 1:50 000 kaardilehtede nomenklatuur

Leida kaardi mõõtkava ja seda kaardilehte piiravad geograafilised koordinaadid. Antud on ühe Eesti linna keskusesse jääva punkti geograafilised koordinaadid. Missugusele kaardilehele mõõtkavas jääb see punkt ja mis linnaga on tegemist? Ülesannete lahendamisel juhindu järgnevast: N.

Liidu topograafiliste kaartide jagu ja nomenklatuur N. Liidu topograafiliste kaartide jagu toetub rahvusvahelisele maailmakaardile International Map of the World — I. Aluseks N. Read tähistatakse ladina tähestiku suurtähtedega alates ekvaatorist nii põhja- kui ka lõunasuunas.

Vajaduse korral lisatakse kaardinomenklatuurile esitähena vastavalt N või S, et rõhutada, kumba poolkera kasutatakse.

Mida tahendab varude valikud

Tsoonid tähistatakse araabia numbritega alates º ip ida suunas liikudes. Seega idapoolkera algab Greenwichi meridiaanist se tsooniga. Siit on kerge leida, et Eesti jääb kahele miljonilisele kaardilehele — O ja O, kuivõrd O märgib rida laiuste 56º ja 60º pl vahel ning tsoonid 34 ja 35 paiknevad vastavalt vahemikes º ip ja º ip vt joonis 1. Liidu topograafilistel kaartidel on pikk mõõtkavade rida.

Universaal

Mõõtkavadeleja saadakse kaardijagu miljonilise kaardi jaotamisel vastavalt 2x2, 6x6 ja 12x12 leheks. Selle järgi võib arvutada, et viisajatuhandelise kaardilehe ulatus on kaks kraadi geograafilist laiust ja kolm kraadi geograafilist pikkust; kahesajatuhandelisel 40 minutit laiust ja kraad pikkust ning sajatuhandelisel 20 minutit laiust ja pool kraadi pikkust. Nomenklatuuritähised kaardilehtedele omistatakse rida-rea kaupa vasakult ülanurgast.

Iga mõõtkava puhul kasutatakse erinevat tähistusviisi: poolemiljonilistel kaartidel vene suurtähtikahesajatuhandelistel rooma numbreid I, II. Et igal miljonilisel kaardil kordub sama jaotus ja tähistus, siis nomenklatuuritähisesse Kaardikaardi susteem kirja miljonilise lehe tähis ja sidekriipsu järgi kaardilehe tähis vastavas mõõtkavas vt joonis 2. Suurema mõõtkavaga kui kaartide jaotamine ja tähistamine põhineb juba sajatuhandelisel lehel.

Kuni mõõtkavani kasutatakse nn aheljaotist ja —tähistust, st mõõtkavade reas suurema mõõtkavaga kaardi Aktsiate valikute umberkirjutamine ja tähistus lähtub eelneva mõõtkavaga kaardi nomenklatuurist: viiekümnetuhandelise kaardi saamiseks jaotatakse sajatuhandeline kaart, kahekümneviietuhandelise saamiseks omakorda viiekümnetuhandeline jne.

Kvalifitseerimata aktsia valikutehinguid muuakse katmiseks

Kõigi kolme siinnimetatud mõõtkava, puhul jaotatakse eelmise mõõtkavaga kaardileht neljaks 2x2. Nomenklatuuritähis koostatakse siin aluseks olnud sajatuhandelise kaardilehe tähisele ja kõigi ahelas seisvate lehtede aadresside kaudu vt joonis 3. Kaardikaardi susteem 1.

  1. ID-kaardi kasutamine sissepääsukaardina – gaiacosmetics.ee
  2. AUF Jaga Option Tehingud
  3. Vahetusvahendite vahetuskurss vahetada
  4. Topokaardid a süsteemis | Geoportaal | Maa-amet
  5. Kaardilehtede süsteemid | Geoportaal | Maa-amet
  6. Veel ca viis organisatsiooni.

Liidu topo-kaartide mõõtkavade rida ja nomenklatuur Täiendused: