TSR-i aktsiate tehingud.

Eeldades aktsionäride heakskiitu, teostame SUSE tehingu ja võimaldame aktsionäridel seda väärtust kristallida. Oma esindajate põhjal võib riik ise konkreetsete varade kulu kindlaks määrata.

Äri hindamise kuus meetodit Allpool käsitleme 6 meetodit äriprojekti hinna määramiseks, räägime nende eelistest, rakendusvaldkondadest, võrdleva analüüsi alustest ja puudustest.

Как сделать свой бизнес успешным

Rahavoogude diskonteerimise meetod Optimaalne: kiiresti arenevatele alustavatele ettevõtetele, kes on praegu varajases arengujärgus ja kellel on vähe või üldse mitte sissetulekut.

Ei sobi: tehnilistele ja toodetud ettevõtetele. Hindamise alus: ettevõtte äri hindamine põhineb tulevaste vabade rahavoogude koguarvul. Voolukiirus diskonteeritakse eeldatavate võimalike riskide põhjal.

Diskontomäär põhineb kaalutud keskmisel kapitalikulul. Puudused: arvutuste tulemusena saadud ülehinnatud hind, väga umbkaudsed eeldused ettevõtte tulud järgmistel perioodidel, diskontomäär, müügi kasvu määr. Kordajate ja koefitsientide meetod Kohaldatav: tagasihoidliku varaga suurtele kasumlikele ettevõtetele. Ei kehti: organisatsioonide jaoks, kelle turuosa on tühine. Hindamise alus: võrdlus identse finants- ja tegevusstruktuuriga börsil noteeritud ettevõtetega.

Kuidas hinnata müüdava ettevõtte väärtust selle meetodi abil? Silma tulevad tehingud sarnaste organisatsioonidega, mis on finantsinvestoritele müüdud. Olulist rolli mängib ettevõtte aktsia turuhinna ja aktsia puhaskasumi võrdlus. Auditi käigus tuvastatakse organisatsiooni ja kogu tööstuse arengupotentsiaal. Puudused: analoogi otsimise keerukus, tehingute suletud laad, andmete kogumise keeruline protsess.

Netovara meetod Optimaalne: suurte ettevõtete jaoks, kellel on märkimisväärne alusvara. Pole kasutatud: väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete sektori jaoks.

Hindamise alus: ettevõtte bilansinäitajad. Meetodi üheks eeliseks on auditi tulemuse kvalitatiivne kontroll võrreldes raamatupidamise dokumentatsiooniga. Puudused: intellektuaalse omandi väärtuse määramise keerukus. Kulude hindamise meetod Sobib: suure aastakäibega ja märkimisväärse varaga ettevõtete hindamiseks. Pole kasutatud: alustavatele ettevõtetele.

Analüüs Koige kuulsam kauplemissusteem teil vastata küsimustele: kui palju maksis projekti loomine ja arendamine; kui palju raha investeeriti arengusse; kui TSR-i aktsiate tehingud on ettevõtte töötajaid ja kui suur on palgakulu; kui palju raha kulutati ruumide rentimiseks, seadmete, litsentside ja muu vara ostmiseks. Analüüsi ülesanne on kokku võtta kõik kulud "vooru kohta" ja esitada need kui võimalus hinnata valmis äri "Enne raha.

Näiteks on teatatud kulud 2 miljonit dollarit. Puudused: metoodika põhineb projekti minimaalsete kulude kindlaksmääramisel ja on müüjale ebasoodne, kuna see ei võimalda arvestada tegevuse käigus tekkinud immateriaalse varaga ideede, kasulike mudelite, leiutiste jne kujul.

Varade koguväärtusel põhinev hindamismeetod Sobib: suure materiaalse vara omanikele: kinnisvara, kaevud, kaevandused, tunnelid ja tööstuskompleksid.

Ei kehti: immateriaalse varaga ja innovatsiooni valdkonnas töötavatele ettevõtetele. Analüüsi alus: ettevõtte väärtuse hindamise põhimõte põhineb ettevõtte kõigi varade liitmisel.

Puudused: on suur oht projekti alahinnata, kuna on võimatu arvestada organisatsioonide personaliüksuste pädevust, kvaliteeti ja potentsiaali, mille peamine väärtus on nende töötajad. Immateriaalse vara hindamise meetod Optimaalne: teenindusorganisatsioonidele, veebiettevõtetele, uurimiskeskustele. Kehtetu: tootmisettevõtetele.

Hindamise alus: on kasumlik hinnata ettevõtet müües müüjale kui huvitatud osapoolelt kõrgema määraga - immateriaalse vara arvestamine võimaldab seda. Osa immateriaalsetest varadest immateriaalsed varad on bilansis mainitud see puudutab reeglina immateriaalse vara moodustamist ettevõtte kontolt raha mahakandmisega, mis kajastub kulude veerus. Siiski on vale eeldada, et bilanss sisaldab kogu ettevõttes olevate immateriaalsete varade loetelu. Sagedamini näidatakse bilansis ainult ilmset immateriaalset vara ja nende nimiväärtust.

Vastupidine äärmus on katse reastada ettevõtte funktsioonide ja elementide immateriaalsed varad: töötajad, kliendibaas, tarnijad, see tähendab kõik, mis võib projekti väärtust ostja silmis tõsta.

Puudused ja viisid efektiivsuse saavutamiseks: seda meetodit on keeruline nimetada objektiivseks, kuna müüja pakub kaks korda ostes ettevõtte hindamist esmalt materiaalse objektina ja seejärel immateriaalseks varaks jagades. Kui praegune omanik räägib immateriaalsest varast nii, siis see tähendab, et ta üritab anda põhjendatud hinna kindlaksmääramiseks, mida ta ei saaks siduda TSR-i aktsiate tehingud varadega.

Ettevõtte objektiivne hindamine, võttes arvesse immateriaalset vara, tähendab nende ressursside kindlakstegemist, millel on iseseisev väärtus, kuid mis ei kajastu ettevõtte materiaalses baasis. Sellesse rühma võib kuuluda 9 tüüpi immateriaalset vara.

TSR-i aktsiate tehingud

Litsentsid ja sertifikaadid. Nende tähendus seisneb selles, et nad laiendavad organisatsiooni ulatust. Hinna saab määrata asendamise põhimõtte järgi: ostja saab teada, kui palju sellised load maksavad, igast advokaadibüroost. Intellektuaalomandi objektid. Muud meetodid, näiteks ettevõtte väärtuse määramine käibe järgi, ei võta arvesse kaubamärkide, patentide ja autoriõiguste väärtust. Vahepeal saab neid varasid kasutada maksubaasi ja dividendide väljavõtmise kulude vähendamiseks, aga ka teiste turuosaliste litsentsitasude saamiseks.

Need on kasumlikud eelmiste omanike rahaga tagatud kindlustusmaksete tõttu, nii et kindlustuse kättesaadavust võib pidada positiivseks argumendiks projekti ostmise kasuks. Organisatsioon on omanikele võlgu. Hoolimata asjaolust, et võlga peetakse organisatsiooni kohustuseks, on see kasulik, kuna see moodustab immateriaalse vara. Nüüd räägime võla uuele omanikule registreerimisest, et tulevasi dividende välja võtta.

Eksklusiivsed tingimused tarnijate ja töövõtjatega.

Ettevõtte väärtus sissetuleku osas on seda suurem, mida soodsamalt erineb organisatsioon konkurentidest. See hõlmab toodete allahindluste protsenti ja tarnetingimusi, mis erinevad igale turuosalisele kättesaadavast standardist. Selle vara hind arvutatakse vastavalt nende kriteeriumidele käibeobjektidest: kui käive on dollarit kuus, võivad sellised lepingud tuua kasumit dollarit ja veel 50 dollarit, kui paigutate tulu deposiidile enne armuaja lõppu.

Aasta jooksul toovad sellised lepingud kasumit dollarit. Tead kuidas. Kuidas äri õigesti hinnata, kui müüki pandud ettevõttel on teadmisi, millest saab tema konkurentsieelis? Sel juhul rakendatakse TSR-i aktsiate tehingud immateriaalse vara Top 3 binaarne valikut meetodit. Oskusteabe kategooriasse kuuluvad standardid, määrused, juhtimis- ja raamatupidamispõhimõtted, turundusvahendid.

Neid dokumenteeritakse harva, seega saab neid määrata ainult kogenud hindaja. Üritus on investeerimist väärt - standardiseeritud ja hinnatud, teadmistel on märkimisväärne kaubanduslik potentsiaal. Kontori üürileping. Kontori olemasolu heas asukohas on kasulik kliendiliikluse ja ruutmeetri maksumuse osas.

Seega moodustatakse eraldi immateriaalne vara, mida saab müüa uuele omanikule. Ettevõtte maksumust saab hinnata ka kasumi järgi, mis saidile liiklus organisatsioonile toob. Võrgu omavahendeid ja sotsiaalmeedias avalikke vahendeid hinnatakse asenduspõhimõtte kui palju maksab analoogi loomine ja reklaamimine või saidi poolt kuus genereeritud klientide taotluste arvu järgi.

Keskmise tšeki summa teadmine võimaldab teil arvutada saidi teenitud tulu summa. Selle tulemusena ei tohiks summa, piisav turuväärtus ületada täiendava teguri kulusid. Täiendava tootlikkuse põhimõte - Seda tüüpi tootlikkus on tavaline, et määrata maaomadusse kuuluv netotulu, on oluline võtta arvesse kompensatsioonikulude väljastamist. Omanikul on võimalus saada muid sissetulekuid, kui tema vara on soodsas kohas.

Maksimaalse võimaliku tulemuslikkuse põhimõte - Kui mõni tootmistegur muutub, on võimalik suurendada või vähendada selle maksumust. Kui teil on vaja lisada ressursi, siis täheldatakse hinnatõusu, siis see väärtus väheneb.

TSR-i aktsiate tehingud

Tasakaalus - Teatud liiki omandiõigus kombineeritakse erinevate tootmisteguritega. Kolmas rühm on hindamiseks ja turukeskkonna hindamiseks sobivad põhimõtted: Sõltuvuse põhimõte - Kinnisvara omaduste puhul hinnatakse konkreetse tüüpi vara väärtuse hindamist.

Näiteks sõltub kinnisvara maksumus piirkonnast. Vastavuspõhimõte - Ettevõtte maksumus suureneb, kui eeldatakse, et vara kasutatakse vastavalt turu ootustele.

TSR-i aktsiate tehingud

Pakkumise ja nõudluse põhimõte - Hind määratakse kindlaks vastavalt lause tegurile. Kui nõudlus kasvab, siis kulu suureneb. Kui pakkumine kasvab, langeb hind. Konkurentsipõhimõte - Kui kasum suureneb, kasvab turu atraktiivsus ja seetõttu ilmuvad konkurendid. Muutuse põhimõte - Aja jooksul muutub ettevõtte kulud.

Kasutamise põhimõte suure tõhususega. Kasutatakse juhul, kui hindamine on vajalik ettevõtte ümberkorraldamiseks. Kui organisatsioon peaks jääma samaks, siis see põhimõte on parem mitte kohaldada.

Ärihindamismeetodid Kolm meetodit äritegevuse hindade hindamiseks konkreetsel kuupäeval on ühised. Nende valik nende vahel on vaja rakendada organisatsiooni omaduste põhjal. Kasumlik lähenemine ärihindamisele. Hindamine toimub selle kohta, kuidas sissetulekute summat saab ettevõtte eduka tegevuse korral saada. Arvesse võetakse erinevaid riske.

Meetod on populaarne peamiselt seetõttu, et enamik ostjaid ei ole huvitatud hoonest või seadmetest, nimelt nende rahaliste vahenditest, mis võivad omandamist või investeeringuid arendada. Tulevaseid sissetulekuid võib anda praegustele kuludele kahel meetodil: Otsene kapitaliseerimise meetod. Seega on vaja ennustada tulu, nii et see meetod sobib ainult ettevõtetele, kus on finantsstabiilsus.

Meetod Väidetavate sissetulekute rahavoogude diskonteerimise meetod. Seda kasutatakse põhjustel, et praegune kasum maksab rohkem kui järgmine. Selle põhjused on erinevad: inflatsioon, hooajaline rahavood jne. Tulevase voolu diskonteerimiseks kasutatakse diskontomäära. Host lähenemine äri hindamise. Asutatud, kui ettevõttel ei ole stabiilset sissetulekut.

Võimaldab teil tasakaalu reguleerida. Alguses määratakse kindlaks varade turuväärtus eraldi. Nende summa summast lahutatakse TSR-i aktsiate tehingud kohustuste summa. Ärihindamise kulude lähenemisviisi puhul kasutatakse kõige sagedamini kahte meetodit: Netovarade meetod.

Turuväärtusest lahutas kohustuste summa maha. Raamatupidamisbilansi lehtede suhtes kohaldatakse korrigeerimist. Likvideerimisväärtuse meetod. Summa arvutatakse, mis saadakse varade müügi tõttu üksteisest eraldi.

Neli lisakulusid võetakse arvesse: demonteerimine, maksed, maksud ja palju muud. Võrdlev lähenemisviis ärihindamisele.

Arvutused põhinevad sarnastel ettevõtetel. Peaaegu ei kasutata asjaolust, et teave võib olla ebausaldusväärne. Kasutatakse kolme meetodi: Kapitalituru meetod. Orientatsioon aktsiaturu hindadel.

7 parimat ETF-i kauplemisstrateegiat algajatele

Arvutuste puhul kasutatakse sarnaseid ettevõtteid. Näeb välja nagu eelmine.

TSR-i aktsiate tehingud

Seda eristatakse ainult asjaolu, et käesoleval juhul on uuring kontrollipaketi hind ja eelmises tegevuses. Tööstuse koefitsientide meetod. Pikad vaatlused viiakse läbi.

Organisatsiooni varade hindamiseks töötatakse välja valemid. Erilist tähelepanu pööratakse ettevõtete müügi tingimustele, mis põhinevad nende tootmise ja finantsnäitajate põhjal. Varade määratluses ei tohi immateriaalset vara võtta, mille maksumus on väga oluline. Mitte nii kaua aega tagasi, pidime kindlaks määrama ettevõtte maksumuse, mis töötas tuumaenergia valdkonnas.

Niisiis moodustasid arvestamata intellektuaalsed varad miljoneid dollareid. Teine võimalik viga on põhifondide hind ülehinnata.

Ettevalmistatud märkused: Tim Brill - investorite suhete direktor Tänan teid, et liitute täna. Minu nimi on Tim Fill, investorite suhtekorraldaja Micro Focusis ja tervitan teid kõiki siinses ruumis ja ka kõigile neile, kes ühinevad live-stsenaariumiga. See veebiülekanne salvestatakse ja postitatakse meie veebilehtede investorsuhete lehekülgedele.

Näide: Põllumajandusettevõttega töötamine, mis on varem aretusloomadega edukalt tegelenud. Ettevõttel on hooned, mille ehitamiseks pidi kulutama muljetavaldava raha. Välimuse juures on need hooned väga atraktiivsed, neid saaks kasutada, kuid nad jäid põllumajanduse vähenemise tõttu ootamatuks.

Piirkonnas ei ole teisi sarnaseid ettevõtteid. Laod, töökojad Raha kaubelda virtuaalsete muntidega cowers on väärt pikka aega ilma järelevalveta, katlaruum ei tööta, haldusruumid on tühjad. Kui lähenete hindamisele ametlikult, võttes arvesse varade andmete kasutamist, siis nende kulud ülehinnata. Professionaaliga Äri väärtuse hindamine Oluline on kasutada majandusliku kulumise tegurit. Lisaks on vaja hoida arvestust ettevõtte väärtuse TSR-i aktsiate tehingud mõju kohta olukorra muutumisel.

Selline operatsioon viib subjektiivse hindamise vabaduse suurenemiseni. See on nõrgem, kui arvasime tehingu toimumise ajal, kuid selle suunas, mis oli märtsi alguses antud juhiste ülemises otsas.

Ja pärast teises kvartalis võetud meetmeid oleme näinud tulude vähenemise järkjärgulist leevendamist, mis annab meile usalduse keskpika aja jooksul. Ja nagu Stephen ütles, on kulude juhtimine olnud tõesti tugev. Hoolimata märtsis esile tõstetud süsteemiprobleemidest, mis tähendasid, et põhivõrguettevõtjad on endiselt kõrgemad kui tavaline tase, oleme loonud tugeva rahasumma ja me ootame, et need põhivõrguettevõtjad lahti saaksid teisel poolel, nii et näete tuleb tagasi. Me kuulutasime dividendiks 0, dollarit.

Nii et me vaatame dividendipoliitikat, mis annab kahekordselt kaetud dividendi selle 18 kuu jooksul. Selle slaidi võrdlusnäitaja on lõplik dividend 12 kuud kuni Jätkame tehingute järgselt finantsvõimenduse vähendamist korrigeeritud võla taseme meetmega, millest me jaanuaris rääkisime.

Oktoobri lõpus ndate lõpu seisuga oleme 3 aprilli lõpu seisuga lunastanud. Ja me ootame ikka veel, et meie SUSE-tehingu korral jõuame järgmise eelarveaasta vahepealse võimenduseesmärgini 2, 7 korda. Nii et see on orgaaniline võlakoormus. Tahtsin rääkida ka sularahamaksust.

 1. Как сделать свой бизнес успешным
 2. Ameerika veetööd (AWK) Q4 Tulu konverentsikõne - Tulu
 3. Trading Autopilotas
 4. Valja arvatud bitkoin 4 voimalust
 5. Николь вновь испугалась, биот явно не обнаруживал дружелюбных намерений.

See on märkimisväärselt madalam kui tehingu mudeliks Ja siis on see maksumäär järk-järgult meie tegeliku maksumäära suunas alates TSR-i aktsiate tehingud, et ETR on oluliselt madalam kui see, mida kasutasime tehingu ajal modelleerimiseks. Vaatame siis poole tulu. See on püsiv valuuta, näitab iga eri tululiigi puhul absoluutse dollari langust ja konstantse valuuta languse protsenti aasta-aastalt ning näete, et litsentsimine on kuuekuulise perioodi selge eelis.

Hooldust on perioodi jooksul madalama litsentsi tõttu veidi mõjutanud madalam kinnitus. Saas töötab jätkuvalt hästi. Seega oleme keskendunud sellele ettevõtlusele ainult meie tarkvara müügi ja toetamise toetamiseks. Lõpuks on edasilükatud tulu allahindlus selle poole poolel umbes 1, 1 punkti. See lõõgastub kogu aasta teisel poolel. Selle edasilükkunud tulu allahindluse mõju aasta-aastale ei ole oluline. Siin on lõigatud tulu geograafilise ja toote järgi. Ma olen kindel, et meil on selle kohta palju küsimusi, nii et ma hoian seda lühidalt.

Peamised sõnumid, mida ma slaidist välja võtan, on 1 langus Ameerikas on palju suurem kui teistes geograafilistes piirkondades. Nii et see annab meile mõningase mugavuse, et langus on tingitud üleminekuküsimustest.

Teine asi, mida veel kord rõhutada, on see, et see on kõigis MFPP portfelli tooterühmades. Niisiis, see näeb taas välja nagu täitmine kui toote küsimus. Me rääkisime tuludest. Marginaal on perioodil kasvanud 4, 4 punkti võrra ja selle põhjuseks on miljonit Inglise naela - miljonit dollarit kulusid sellel poolel võrreldes pro forma kuue kuuga eelmisel aastal.

Kulude programm on plaani ees. See on kooskõlas - ja kooskõlas meie integratsiooniplaaniga arvame, et meil on palju võimalusi lihtsustada kinnisvara vähendamist, lihtsustamist, kontorite konsolideerimist ja juhtimise edasilükkamist. Nii et see - me oleme plaani ees ja rohkem on vaja minna edasi ja see annab meile kindluse, et keskpikas perspektiivis suudame jõuda ndate aastate keskmise EBITDA marginaali protsendini.

SUSE, tõesti hea kuus kuud, nagu ma ütlesin.

 • 7 parimat ETF-i kauplemisstrateegiat algajatele - Finantsid -
 • Riiklik heitkogustega kauplemise susteem
 • Turuväärtuse määravad tegurid on tulevane ja praegune kasum, kulutused varade loomisele varadega, pakkumise ja nõudluse suhe, äritegevuse kontroll ja teised.
 • Alumine rida Börsil kaubeldavad fondid ETF-id on ideaalsed algajatele investoritele nende paljude eeliste tõttu, nagu madal kulude suhe, rikkalik likviidsus, investeerimisvalikute valik, mitmekesistamine, madal investeerimiskünnis jne.

Ja nagu Stephen eelmisel nädalal ütles, teatasime müügist 2, miljardi dollari eest. See müügialane põhjendus seisnes üksnes aktsionäride väärtuse loomises ning meie arvates oli see aktsionäridele ja klientidele ning meie inimestele hea tehing.

 • Micro Focus International PLC (MFGP) Q2 Kasumikonverentsi kõne ülekanne - Tulu
 • Officei ruumide varude valikud
 • Ettevalmistatud märkused: Operaator Tere hommikust ja tervitan American Water'i neljanda kvartali
 • [Ничего, мой друг, но как получилось, что ты .

Ja tahaksime rõhutada, et Micro Focus'i omandis on SUSE-sse tehtud suuri investeeringuid ning see on nüüd TSR-i aktsiate tehingud suur väärtus. Kui kokkulepe heaks kiidetakse, lõpeb see tõenäoliselt järgmise kalendriaasta alguses, nii et see algab Nii et aasta lõpus kaasatakse SUSE meie tulemustesse.

Esitluse eesmärgil, kui jõuame aasta lõpu seisuga kohustusliku aruandluse jaoks, tingimusel, et aktsionärid tehingu heaks kiidavad, klassifitseeritakse see müügiks hoitavaks varaks ja seega on esitlus veidi erinev, kui olete näinud need tulemused. Ma ei kavatse sellel slaidil elada. Micro Focus'is on valuuta raske modelleerida ja peamiselt seetõttu, et tulud kajastatakse peamiselt bilansist ja neid kajastatakse valuutakursi järgi, mil tulud olid arvutatud, mis võib olla kuu või isegi aasta varem.

Kuna kulud, me kasutame määra arve juures ja see on tavaliselt aastaid. Seega on vahetuskursside vaheline ajastus erinev. Kuid sellel slaidil anname teile kombineeritult tulusid ja kulusid kõigi peamiste valuutade suhtes, mis mõjutavad meie tegevust. Ja me oleme teile andnud nii hinnad kui ka perioodi. Loodetavasti saate neid kasutada mudeliks. Stephen ütles, et ma ütlen seda uuesti, Micro Focus on väga raha teeniv äri.

Teha otsus väärtpaberite emiteerimise ja müümise kohta. Hindamisfirma valimine See on väga oluline samm. Paljudes riikides hindavad ettevõtet sõltumatud spetsialistid, kes järgivad oma töös kehtestatud tööstusharu standardeid.

Poolel, enne käibekapitali liikumist, tekitasime miljonit dollarit äritegevuse rahavoogu. Käibekapitali liikumist mõjutavad valdavalt märtsis tähistatud arvete esitamise probleemid. DSOd olid aprilli lõpus 94 päeva ja oktoobri lõpus 65 päeva. Suurem osa arveldamise ja sularaha jaotamise probleemidest süsteemis on fikseeritud, nii et me teeme täna väga suure osa arvetest klientidele, kuid tegeleme ikka veel probleemide mahajäämusega mida me esimeses kvartalis kannatasime Q2.

Me töötame nende probleemide kaudu. Me oleme teinud väga häid edusamme. Mai lõpus olid SSOd 11 päeva paremad. Nii et me tegime vaid ühe kuu jooksul selle DSO mahajäämuse päevase mõruga. Ja me oleme kindlad, et aasta lõpus ja keskpikas perspektiivis naaseme tagasi tavapärasema DSO taseme juurde, ilmselt veidi kõrgemale kui ajalooline Micro Focus, sest HPE-l oli erinevad maksetingimused, kuid üldiselt öeldes tagasi ajalooline tase.

TSR-i aktsiate tehingud inimesed, keda ma näitustel rääkisin, soovisid natuke rohkem teavet erandlike ja seal toimuvate asjade kohta. Seega on sellel slaidil erandeid, mis on seotud ainult HPE-ga. Komparaatoris on - avaldus, mis sisaldab varasemate tehingutega seotud erandeid. Seega oleme siin püüdnud isoleerida ainult need, mis on seotud HPE-ga.

Kuni oktoobrini oli see 12 miljonit dollarit. Poolel oli see8 miljonit dollarit, seega on see praegu20 miljonit dollarit. See jaguneb kolme põhikategooriasse: see programm kulub kolmandate osapoolte nõustajatele ja programmi juhtimisele; see on seaduslik, kinnisvara ja lahkumine; ja siis on teil FAST IT stacki rakendamisega seotud väliskulud. Kokkuvõttes ootame erakorralisi kulusid miljoni dollari võrra kõrgemal tasemel, kui oleme eelnevalt hinnanud.

Me hindasime varem miljonit dollarit. Erandid jagunevad kaheks ämbriks. Seal on ämber, mis on miljonit dollarit, mille me omistasime miljoni dollari kulutusteks. Nii et miljonit dollarit ühekordseid kulusid, miljonit dollarit aastas. Nüüd ootame, et suudame pakkuda miljoni dollari suuruse aastapõhise kulutustehingu, mis tähendab, et kulude ülevõtmisega kaasneb miljoni dollari suurune täiendav ühekordne kulu 30 miljonit dollarit. Nii on miljonit dollarit miljonit dollarit, kulude kokkuhoid ulatub miljonilt dollarilt miljoni dollarini.

IT-süsteemides on see pettumust valmistav. Me olime oodanud miljoni dollari kulusid Micro Focus'i migratsioonile stabiilsele FAST süsteemile ja täiendava summa IT-infrastruktuuri integreerimiseks.

Nagu Stephen ütles, on IT-infrastruktuuri projekt nii õigel ajal kui ka eelarves käimas. AZN aktsiaoptsioonid aga oleme FAST-süsteemiga elanud, oleme avastanud, et meil on juba märkimisväärsed destabiliseerimiskulud. Need jätkuvad vähemalt järgmise 12 kuu jooksul. Ja me usume, et peame tegema mõned parandustööd, et muuta see sobivaks enne, kui paneme Micro Kuidas luua kasumliku automatiseeritud kaubandusstrateegia ettevõtluse selle peale.

Seega on IT-kulude suurenemine miljonit TSR-i aktsiate tehingud. Ma tahan lõpetuseks kinnitada bilansi tugevust ja kvaliteeti. Minu parempoolne graafik - näitab lihtsalt viimast suuremat omandamist, mis on tehtud, ja see omandamine ei erine. Oleme juba alustanud finantsvõimenduse vähendamist ja see jätkub, isegi kui SUSE tehingut ei tehta, kui see läheb edasi. Ja vasakpoolne diagramm on võlgade tagasimaksmise profiil järgmise viie aasta jooksul ning näete, et järgmise kolme aasta jooksul on põhisumma minimaalne amortisatsioon, kusjuures esimene suur tagasimaksetähtaeg on Nii näete, et kapitali struktuur on tugev.

Meil on tugev raha genereerimine. Ja me tunneme, et oleme nüüd võimelised jätkama oma positsiooni sektori konsolideerijana. Ma annan Kevinile üle mõned lõppjäreldused. Kevin Loosemore - tegevjuht Tänan teid, Chris. Esiteks tahaksin tänada Chrisi ja Stephenit ning ülejäänud võistkonda suure töö eest, mida nad on teinud viimase kolme kuu jooksul.

Ameerika veetööd (AWK) Q4 2018 Tulu konverentsikõne

Ma tahaksin tänada Nilsit, kes on viimase nelja aasta jooksul SUSE-t juhtinud, kuna me oleme omandanud Attachmate'i äri ja astume juhatusest välja, et keskenduda selle tehingu sulgemisele ja selle edasiarendamisele. Ja ka Mike Phillips, kes on viimase kuue kuu jooksul Nilsiga selle tehingu juures töötanud, ja ka Atalla tehingu, mille sa nägid kuulutanud kuu aega tagasi.

Ma ei taha ülemineku väljakutseid alahinnata. Seal on palju tööd. See on keeruline üleminek. Ja kui võtate, et oleme Sellest hoolimata oleme kindlad, et tegelikult jõuame ülemineku läbi. Usume, et infrastruktuuri tarkvaraturg on suures osas küps ja konsolideerub. Me arvame, et inimesed, kes selles konsolideerimises võidavad, on operatiivse tõhususega mängijad, sest see juhtub kõigis teistes maailma tööstusharudes.

Usume, et loome ettevõtte, mis suudab seda teha, integreerides sellega HPE tarkvara vara. Me töötame Ettevõtte lõpus tekib vaba rahavoog umbes 1 miljardi dollari ulatuses. See on juba 1 miljard dollarit äritegevuse rahavoogu. Võid väita, et sellepärast, et aktsiahinnad on lühiajalised. Ja kui see toimub, väheneb dividendide osakaal. Nii et päeva lõpus on meil suur sularahaautomaat, mis on hästi paigutatud, mängida selles turuosas, kuid me ei tohiks alahinnata tööd, mida me peame veel tegema, et seda teha.

Kriitiline on tulude vähenemise stabiliseerimine. See ei tähenda, et See tähendab, et me vähendame Nii et me tahame stabiliseerida.

Ettevõte ei pea saama kindlat tulu, et toota sellist aktsionäride tulu, kuid see sõltub sellest, et ta on konsolideeriva turu konsolideerija ja toodab tohutut raha, et isegi need aktsionäridele tagasi saada. Teine asi, mida me pole muutnud, ei ole me kahekordistunud kahekordse kattega dividendipoliitikat muutnud. Me ei ole muutnud oma 2, 7 korda võlakoormuse poliitikat.

Ja me ei ole muutnud asjaolu, et me ei hoia raha TSR-i aktsiate tehingud. Me tagastame raha aktsionäridele. Nii et ma lihtsalt tahtsin meid tagasi tuua, milline on ettevõtte eesmärk, mida me lõpuks loome, kuid mitte vähendada väljakutseid ja jõupingutusi ning suurt tööd, mida meie töötajad hetkel teevad see juhtub, mille eest oleme väga tänulikud meie töötajatele.

Küsimused ja vastused: Tim Brill - investorite suhete direktor Tänan teid, Kevin. Nii et kui mu kolleegid oma kohale jõuavad, esitavad nad tavapärase taotluse. Loodame, et rohkem kui ootus, kui te võiksite alustada ühe küsimusega, hakkame läbi ja saame nii palju küsimusi kui võimalik. James, näeb välja, et olete TSR-i aktsiate tehingud käes oleva mikrofoniga valmis.

James Goodman - Barclays - analüütik Aitäh. See on James Goodman Barclaysilt. Ma küsin ühe.

TSR-i aktsiate tehingud

Kui sa võiksid meid lihtsalt lubada, siis natuke rohkem oma mõtteprotsessi SUSE kõrvaldamise ümber. Ja mida ma mõtlen sellega, miks see oli jagunemisele parem? Miks peate õiget tulu taset peaaegu kogu summana, mitte maksma oma võlga? Ja see on küsimus. SUSE ärinõue, nagu te kõik teate, on osa Attachmate tehingust, kui see oli oluliselt väiksem äri. Ja ma mäletan sel ajal selgelt, kas see on varustatud Micro Focus'iga, arvestades, et me ei teadnud, kuidas kasvatada kasvavat tarkvara.

Ja meie vastus oli, hästi, me poleks kunagi saanud seda, aga me arvasime, et me teame, kuidas seda juhtida, ja me käitusime seda kui iseseisvat ettevõtet. Selle aja jooksul on Nils äritegevust juhtinud. Stephen on seda Micro Focus'i poolelt toetanud ja me oleme selle struktuuris pooleldi sõltumatud. Ja me oleme alati öelnud, et see ei ole meie ülesanne omada vara, see oli meie ülesanne luua väärtust aktsionäridele vara.

Ja kohe algusest peale ütlesime, et oli kolm testi, mis olid, kas see kajastus aktsiahinnas? Kas me võiksime rahastada operatiivkulusid, mida me ei pidanud seda kasvama pidama? Ja kas me saame teha pikemaajalise nägemuse toetamiseks vajalikke ülevõtmisi? Ja kui me kunagi jõudsime punkti, kus me ei arvanud, et need nii oleksid, siis peaksime vaatama, et me eraldume. Suurema osa sellest ajast arvasime, et maksude arvessevõtmise tõttu oli tõenäoliselt kõige tõhusam marsruut.

See muutus teataval määral, kui USA maksusüsteem muutus ja vähendas seda tõmbet poole võrra. Umbes unusta kvartalitest, kuid eelmise aasta septembris-ish, alustasime projekti, milles vaadeldi, kas peaksime SUSE eraldama, ja me tegime Nilsiga viie aasta plaani.

Me järeldasime, et tõenäoliselt ei suutnud edasi minna, kui SUSE vaja läheb vahetarkvara ruumi, kus Red Hat kasvab ja infrastruktuur, arvame, et Linuxi infrastruktuuriturg on stabiliseerumas ja muutuks lõpuks languseks, et järgida Red Hat tuli vahevara ruumi tõenäoliselt vajalikuks omandamisteks, mis ei vastanud meie kapitalistruktuurile. Ja sel hetkel vaatlesime, kas me peaksime tegema äriettevõtte IPO-d ja seda, kui palju jõupingutusi ja tööd teeme, või vaatlesime, kas me peaksime äri tegelikult müüma.

Viimase kuue kuu jooksul ma arvan, et rääkisin 10 sponsori, kuue strateegiaga ja lõpetasime kõige tõhusama viisi õige hinnaga tehingu tegemiseks sel juhul oli müüa lõppkokkuvõttes EQT. See oli palju vähem tähelepanu juhtimisrühmale, kuna kõik teised HPE tehingud toimusid.

Nüüd on alati kummaline, mis arvab, et oleksite paremini teinud, aga ma arvan, et me oleme üsna lõdvestunud, et protsess saavutas väga hea hinna. Nii see on nii. Tagasipöördumise osas on meie strateegia 2, 7 korda kaetud. Me ei näe mingit põhjust, miks me peaksime seda muutma, meie TSR-i aktsiate tehingud katavad meie - vabandust, meie rahavood meie huvides TSR-i aktsiate tehingud 4 korda isegi raskustes, mistõttu ei ole ohtu bilansile.

Seega arvame, et meie strateegia raha tagastamiseks on endiselt sobiv strateegia. Tim Brill - investorite suhete direktor Tänan teid, James. Steve, sul oli järgmine küsimus.

Micro Focus International PLC (MFGP) Q2 2018 Kasumikonverentsi kõne ülekanne

Vabandust, keskmine rida, umbes neli. Kui te saaksite mikrofoni kinni pidada, sest me saame seda eetrisse, oleks see tore. Ja siis, Amit, teil oli küsimus, jah? Steve Goulden - Deutsche Bank - analüütik Muidugi.