Uued voimalused strateegia. Strateegia ja tulevikku mõtlemine - e-juhendi rahastamine

Algselt nimetatud ELi majanduse juhtimise protsessiks on seda ajakohastatud märkimisväärselt ning see sisaldab nüüd väga olulisi sotsiaalse, tervishoiu ja keskkonna jätkusuutlikkuse komponente ja eesmärke. A 4 IsegiWHO analüüsis jõuti järeldusele, et eelarvevahend võib mängida tõhusat rolli elanikkonna toitumisharjumuste parandamisel.

Ravivahetuselt ennetavale ravile üleminek nõuab sarnast taju, suuna ja tegutsemise muutust. On selge vajadus neid muutusi strateegiliselt kujundada, et tervist edendavad teenused saaksid valmistuda järgmiseks viiekümneks aastaks. Strateegilised eesmärgid peavad vastama kohalikule kontekstile, olemasolevatele takistustele ja hõlbustajatele ning huvipakkuvates kogukondades valitsevatele väärtustele.

Nad peavad arvestama ka praeguse tervishoiuteenuste osutamise süsteemiga ning muutuste toetamiseks saadaolevate rahaliste ja poliitiliste ressurssidega - kuid nagu need lehed näitavad, on nüüd uusi võimalusi.

Turunduse strateegia ja eesmärgid

See tunnistab taas vajadust horisontaalse integreerimise järele teenuste ja seotud sektorite vahel näiteks tervishoid ja sotsiaalhooldus. Kõrval tervisesüsteemi muutustele reageerimise simuleerimine, see võimaldab juhtidel näha, millised investeeringud aitavad enim päästa elusid, vähendada kulusid, parandada kvaliteeti, suurendada omakapitali ja suurendada tootlikkust.

Trading Company strateegia

Mudel aitab avastada uue tee süsteemi muundamiseks. See võimaldab teil esitada küsimusi "mis oleks, kui oleks" ja saada tulemused koheselt, et näha, kuidas erinevad strateegiad tõenäoliselt arenevad. Algatusvõimaluste ja rahastamisvõimaluste mitmekesise menüü abil saavad kõik proovida oma ideid ja jälgida tulemusi mitme meetme kaupa. Kujundanud auhinnatud MIT-i koolitatud süsteemimodelleerijate meeskond, ühendab RTH Dynamics mudel aastakümneid tõendeid ja on regulaarselt ajakohastatakse kajastada uusimaid uuringuid ja kasutajate panust.

ReThinki tervisedünaamika mudel, mis esindab USA regiooni linna, maakonda või suuremat piirkondasimuleerib elanikkonna tervise, tervishoiuteenuste osutamise, tervishoiu võrdsuse, tööjõu tootlikkuse ja tervishoiukulude muutusi kvartaliaastate kaupa aastatel — See on tehakse ühes testitavas raamistikus, mis on seotud paljude allikatega empiirilisi andmeid ja avatud tundlikkuse analüüsiks.

See on põhjusliku tagasisidega sektsiooniline varude ja voogude Uued voimalused strateegia, mis on üles ehitatud vastavalt süsteemi dünaamika põhimõtetele.

Indeks Valikud Interaktiivsed maaklerid

Mudel jagab populatsiooni kümme alagruppi vanuse noorus, tööiga, pensionäridsotsiaalmajandusliku seisundi soodustatud või ebasoodsas olukorras, põhineb leibkonna sissetulekul üle protsendi föderaalsest vaesuse tasemest ning noorte ja tööealiste kindlustusstaatuse jah või ei järgi. Mudel simuleerib muutuvaid terviseseisundeid, kuna neid kujundavad ebatervislik käitumine, kuritegevus, keskkonnaohud, vaesus, kindlustuse puudumine, vananemine ja hoolduse kvaliteet.

IT-strateegia avab ärile uued võimalused

Need sõidukijuhid mõjutavad koos füüsilisi haigusi kerge ja raskevaimuhaigusi ravitud ja ravimataägedaid kliinilisi episoode kiireloomulised ja kiireloomulised ning surmajuhtumeid. Mudel kaalub rahalisi stiimuleid erinevatest makseskeemidest näiteks teenustasu versus globaalne makse koos programmi maksumuse ja investeeringutasuvusega iga simuleeritud algatuse kohta. Kui sekkumine aitab tervishoiukulusid kokku hoida, võivad mudeli kasutajad investeerida murdosa nendest säästudest, et algatusi aja jooksul jätkata või laiendada.

Mudel sisaldab üle kahekümne võimaluse terviseriskide muutmise, tervishoiuteenuste osutamise, teenuseosutaja makse või programmi Uued voimalused strateegia võimalike mõjude simuleerimiseks.

Iga strateegiat saab simuleerida eraldi või kombinatsioonidena. Mudel tugineb enam kui tosina riigi allika andmetele koos arvukate uuringutega tervishoiuteenuste, tervisemajanduse ja elanikkonna tervise kohta. See saab kalibreerida teatud piirkonna tähistamiseks olemasolevate kohalike andmete ja väikese pindala hinnangute abil. Investeerimine säästvatesse kogukonnapõhistesse süsteemidesse. WHO ülemaailmne strateegia integreeritud inimkesksetele tervishoiuteenustele nõuab reforme tervishoiuteenuste ümbersuunamiseks.

  • Мария.
  • Tiger Max Trading System
  • Бенджи, который за завтраком не произнес и двух слов, попросил разрешения выйти из-за стола.

See on strateegiline lähenemisviis, mis seob ühiskondlikud muutused ja jätkusuutlikkuse nõuded teenuse muutva rakendamisega.

See tähendab killustunud pakkumisele orienteeritud mudelite juurest eemaldumist tervishoiuteenuste poole, mille keskmes on inimesed ja kogukonnad.

See ümbritseb neid reageerivate teenustega, mida koordineeritakse nii tervishoiusektoris kui ka väljaspool seda, olenemata riigi asukohast ja arengustaatusest.

Selle eesmärk on toetada laiemaid jõupingutusi, et tervishoiusüsteemid oleksid võtmetähtsusega õiglase ja kaasava arengu edendamisel, aidates luua kasu kogu kogukonnale, eriti neile, kes sageli maha jäävad.

Kokkuvõtlikult on ettevõtte turundustegevuse eesmärk juhtida turundusmeetmestikku ning luua oma klientidega pikaajaline vastastikku kasumlik suhe. Väga lihtsustatult on ettevõtte turundusliku tegevuse eesmärk müüa: nii palju kui võimalik nii paljudele inimestele kui võimalik nii kõrge hinnaga kui võimalik nii kaua kui võimalik Turundusstrateegia moodustavad põhimõtted ja loogika, mille kaudu ettevõtja või turundusüksus soovib saavutada ettevõtte turunduseesmärke. Strateegiline turunduse planeerimine peaks sisaldama järgmisi etappe: tarbijate vajaduste analüüs turundusvõimaluste hindamine turu potentsiaal ja toote eluiga konkurentide analüüs ja konkurentsieelise leidmine turundusstrateegia kujundamine turundusstrateegia koosneb otsustest, mis on seotud firma turunduskulutuste, turundusmeetmestiku koostamise ja turundustegevuse suunamisega sinna, kus arvatakse olevat arenev keskkond ja konkurents.

Sellel lähenemisel on suur potentsiaal integreeritud rahastamine ja investeeringute kavandamine, säästva hankepoliitika ja -tavadega, pluss laiem jätkusuutlik areng. Eelarve jätkusuutlikkus. Selles on konkreetselt öeldud, etEelkõige peaksid valitsused seda tegema tegeleda haiglaravi ja ravimikulutuste ebatõhususega; investeerida tervise edendamisse, haiguste ennetamisse ja esmatasandisse; ja parandada tervishoiusüsteemide juhtimist.

Algselt nimetatud ELi majanduse juhtimise protsessiks on seda ajakohastatud märkimisväärselt ning see sisaldab nüüd väga olulisi sotsiaalse, tervishoiu ja keskkonna jätkusuutlikkuse komponente ja eesmärke. Kui siseriiklikud fiskaalmeetmed osariikide pakutavad mastaabi- ja mõjueelised, samuti ei tohiks tähelepanuta jätta piirkondlikke või kohalikke mõõtmeid.

Kohalikud maksud võib anda integreeritud terviseedenduse ja võrdõiguslikkuse algatustele kultuuriliselt keskendunud mõju. Samamoodi võivad kohalike stiimulid väiksematele ettevõtetele või konkreetsete probleemide lahendamiseks olla kiiremad kui keerulised riiklikud läbirääkimised ja kompromissid.

Muidugi tuleks vältida paikkondade vahelise ebavõrdsuse vältimist. Maksumeetmetel sotsiaal- majandus- keskkonna- või haridussfääris võib olla tervisele ja võrdsusele tõhus kasu fiskaalsed stiimulid, mis on kättesaadavad sotsiaalsetes suundumustes. Kui prioriteedid kehtestatakse integreeritud raamistikus, tekivad uued loogilised võimalused fiskaalmeetmete, rahastamise ja rahastamise kindlakstegemiseks.

Paljudes riikides ja piirkondades kaalutakse või rakendatakse tervishoiualaseid ja sellega seotud süsteeme austavaid maksumeetmeid. Toidutööstus oli maksu vastu ägedalt vastu ja kaebas isegi Euroopa Komisjonile, öeldes, et kavandatavad meetmed kahjustavad tööstust.

Kuid tervishoiuminister oli valmis reageerima ja rahvastiku tervist käsitlevate riiklike andmete uurimiseks loodud töörühm esitas uue maksu kehtestamise toetuseks tugevaid tõendeid.

Strateegia ja edasiviiv mõtlemine

Uus maks kehtestati Mõjuhinnangutes jõuti üldiselt järeldusele, et tarbijad muutsid oma toitumisharjumusi ja maksutulu aitas palgatõusule kaasa 95, XNUMX tervishoiutöötaja jaoks. Lisaks tervishoiualaste valitsusväliste organisatsioonide ja meditsiinitöötajate maksutoetusele soovisid Ungari õpetajad energiajookide maksustamist. Nad väljendasid muret õpilaste energiajookide tarbimise ja kooli halva käitumise vahelise otsese seose pärast. Esialgu ei toetanud riiklik meedia maksu ja oli tööstuse poolel, väites, et meede oli diskrimineeriv.

Turunduse taktika

Vastuseks käivitas rahvatervishoiusektor mitu kampaaniat, korraldas mitu konverentsi ja tegeles aktiivselt meediaga, et selgitada maksu positiivset mõju tervisele 3 Giles, A. Juhtumianalüüs: Ungari rahvatervise toodete maks.

Esimene Uued voimalused strateegia Samal ajal tuli maksu kehtestamisest alates viis korda läbi vaadata õigusaktid, et kõrvaldada Uued voimalused strateegia, mis lubavad tootjatel asendada maksustatud koostisosad muude maksuvabade ebatervislike koostisosadega. A 4 IsegiWHO analüüsis jõuti järeldusele, et eelarvevahend võib mängida tõhusat rolli elanikkonna toitumisharjumuste parandamisel.

Ungari maks ei ole siiski hõbedane märk halva toitumise või eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks. Toote ümbersõnastamise tõttu tervislikumad tooted on maksude vältimise positiivne tagajärg.

Maksu peamine tulemus oli suurenenud toitumisalane kirjaoskus ja parem toitumiskäitumine hinnatõusu otsest mõju. Valdkondadevaheline tegevus võimaldas probleemi täpset määratlemist, asjakohase poliitikalahenduse väljatöötamist ja tõhusat rakendamist.

Õigusaktide pidev täiustamine pärast esmast jõustamist oli lünkade avastamiseks ja sulgemiseks hädavajalik, tagades maksu tõhususe.

Strateegiline areng tõhusate investeeringute jaoks

Suurbritannia tervisefoorum Suhkrumaksuga on Uued voimalused strateegia nähtud neli soodustust 6 Backholer, K. Suhkruga magustatud joogimaks: ebamugavad tõed.

Rahvatervise toitumine, 20 18 Iiri suhkruga magustatud jookide maks Uuringute tulemuste osas Peaaegu pooled aastastest tarbivad SSD-sid vähemalt üks kord päevas, samas kui mehed, noored ja madalamatest sotsiaal-majanduslikest rühmadest pärit tarbijad. Iirimaa rahvatervise instituudil palus tervishoiuministeerium kavandatava maksu tervisemõju hindamise HIA läbi viia. Selle hinnangu osana a sidusrühmade kaasamise üritus korraldati paljude sektorite esindajatega, sealhulgas tervishoiu ning toidu- ja joogitööstuse esindajatega.

Lisaks viidi läbi ka praeguse kirjanduse ülevaade ja modelleerimine. SSD-d on madala toiteväärtusega või vähese toiteväärtusega energiaallikas; Hinnatõus vähendab nõudlust, kuid selle muutumise määr on erinev; SSD-de tarbimine seob kogu energiatarbimist positiivselt; protsendine maks suhkruga magustatud jookidele võib vähendada rasvunud täiskasvanute arvu Iirimaal 10, XNUMX võrra.

See vähenemine oleks suurem noorte ja püsitarbijate seas. A avalik arutelu osales ka rahandusministeerium, et määrata kindlaks seisukohad seoses maksu ülesehituse, ulatuse ja praktilise rakendamisega. Selle protsessi käigus laekus 30 avaldust, mis avaldatakse rahandusministeeriumi veebisaidil. Naised reageerisid sellele hinnamuutusele tõenäolisemalt kui mehed. Iirimaa Selle maksu kaudu genereeritud vahendid jaotatakse üldfondidesse, kuna hüpoteek konkreetse maksu mahaarvamine kindlate kulude otstarbel ei ole Iiri maksusüsteemi tunnusjoon.

Kauplemise strateegiad koos r

Maks suhkruga magustatud jookidele ja väga energiakindlatele toitudele Mehhikos Mehhiko suhkrumaksu varajased uuringud on olnud kaks tähelepanuväärset avastust: Maksustamata joogi ostud kasvasid esimese kahe aasta jooksul pärast maksu kehtestamist 2. Mehhikos on tõendeid tarbijate püsiva reageerimise kohta kaks aastat pärast suhkruga magustatud joogimaksu kehtestamist.

Turuvoimaluste strateegia poorlemine

Tervishoiuasjad, 36 3— Kaks aastat pärast magusate jookide maksu kehtestamist vähendasid Mehhikos kõige vähem ressursse omavad majapidamised magusate jookide ostu Kanada tervise edendamise programm, mida rahastatakse tubakamaksust Eri tüüpi valitsuste poolt maksude kaudu rahastamine on Politique gouvernementale de prevence en santé Kanadas Quebecis, mida rahastatakse tubakatoodete maksudest. Quebeci valitsus on välja töötanud ministeeriumidevahelise tegevuskava, mille eesmärk on suurendada struktureeritud tegevust sotsiaalse tervist mõjutavate tegurite SDOH vastu, et parandada tervist, vähendada välditavate terviseprobleemide esinemissagedust ja vähendada tervisealast ebavõrdsust provintsis.

See on valitsustevaheline poliitika ja mitmeaastane tegevuskava see seob 15 ministeeriumi ja valitsussektori organisatsioonide pühendumust erinevatest sektoritest. Poliitika ja tegevuskava soodustavad ministeeriumide sekkumist, vastastikust täiendavust, sünkroniseerimist ja sidusust.

  • Näiteks ei suudeta luua infosüsteeme, mis võimaldavad teha õige info põhjal kiireid juhtimisotsuseid, rääkimata sellest, et ettevõtte eesmärkide määramisel arvestatakse kõikide infotehnoloogia võimalustega.
  • Best Binary Choice Robot tarkvara
  • Organisatsioon juhib või koordineerib ministeeriumite ja struktuurifondide vahenditest käivitatavaid projekte KOV IKT suunal.

See koosneb konkreetsetest ministrite meetmetest, mis on välja töötatud ja rakendatud elanikkonna tervislikku seisundit muutvate individuaalsete ja keskkonnamõõtmete mõjutamiseks: elustiil, kooliharidus, maakasutus, eluase, sissetulek, töötingimused, elukeskkond ning tervishoiu- ja sotsiaalteenuste süsteemi korraldamine.

Tubakamüügist tulenevad maksud on ennetuskava rahastamisel võtmetähtsusega Uued voimalused strateegia ükski tubakatoodete maksudest saadav tulu ei ole suunatud tubakatööstusele. Tehnoloogilised muudatused Tehnoloogilised muutused võivad olla võimas liikumapanev jõud tervist edendavate teenuste suunamiseks, kasutades õiglaste, eetiliste ja jätkusuutlike investeeringute uusi vorme. Uute digitaalsete tervist edendavate Uued voimalused strateegia või muude tehnoloogiaid, sealhulgas geneetilist, nano- bioteadusi ja tehisintellekti kasutavate teenuste kavandamisel tuleb lahendada üks põhiküsimus, kuivõrd on tagatud kõigi asjaomaste sidusrühmade vastastikune mõistmine.

Sageli kurdavad tehnoloogia pakkujad, et terviseasutused ei hinda nende võimalikke vajadusi ega eeliseid - nnpakub ja küsib". Vastupidi, välised teenusepakkujad ei pruugi tervishoiuvajadustest ja -mõjudest täielikult aru saada. See kehtib siis, kui strateegiliselt kaalutakse investeeringuid poliitika ning praktika kavandamise ja rakendamise etappidesse - ja loomulikult kehtib see ka tervist edendavate teenuste kõigi vormide väljatöötamise kohta, olgu siis uute tehnoloogiakomponentide juurutamisel või mitte.

Ametiasutused ja investorid peaksid struktuuriliselt kaasama teenuseosutajaid nagu tervishoiuteenused või eksperdid, samuti kasutajad ja potentsiaalsed kasusaajad parimate vahendite väljatöötamiseks parimal ajal parima lahenduse leidmiseks. Eesmärk pole mitte ainult see, kuidas investeeringuid prioriseerida; see puudutab ka investeeringute ligimeelitamist.

Digitaalne tervisealane kirjaoskus Digitaalne tervisealane kirjaoskus on tervise- ja hooldussüsteemide eduka ümberkujundamise oluline element, kuid on ülioluline tagada, et keegi ei jääks maha. Digitaalselt terviseteadlikud inimesed saavad isikliku tervise ja hooldusega aktiivsemalt hakkama.

See võib omakorda avaldada positiivset mõju ka tervishoiusüsteemide tõhususele ja jätkusuutlikkusele. Parem digitaalne tervisealane kirjaoskus võib viia täiustatud ennetusmudelite, tervislikuma käitumise parema järgimise ja heaolu parandamiseni.