Voimalus kaubanduse tara

Rahvusvaheliste üksuste suhtes võib toll töötlemist ja lisatasud. Kuid ostja peaks veenduge, et esemed tagastatakse, on nende algne tingimusi. Märkus: Kõik puidust aiad on käsitsi mõõdetud. Kiire tellimuse väärtuse arvutamine teie eelarve piires ostu sooritamiseks. Ühendage test, konks, aia rida.

Kuna kõvakattega eelkõige peenefraktsioonilise e. Karjagrupid, mis jäävad oma suuruselt looma piiresse, ei vaja erilisi investeeringuid karjateedesse. Rohukamar peab sellise hulga loomade tallamiskoormusele hästi vastu, sest karjamaapinnad ei ole suured ja nad jäävad farmile suhteliselt lähedale.

Account Options

Suuremate loomagruppide üle 50 lüpsilehma karjatamise puhul on kruusakattega karjateede rajamine häda vajalik. Optimaalne karjatee laius on karjamaal m ja kruusakatte korral piisab m. Karjateele tuleks anda kallak, et sellele ei koguneks sademetevett. Karjateede hooldamine Voimalus kaubanduse tara rohumaade hooldustööde hulka.

Igaaastaselt vajavad hoolt eelkõige rohtkattega karjateed. Peale vihmaperioodi ja sügisel peale karjatamise lõppu on soovitatav tasandada loomade poolt kahjustatud kohad libistiga või täita liivaga. Varakevadel on soovitatav külvata rohukamara tühikutesse aluskõrrelisi heintaimi, mis moodustava tiheda ja suhteliselt tallamiskindla rohukamara.

Moista tootajate varude valikud

Turvaline on selline karjatara, mis isoleerib karjamaal viibivad loomad ümbritsevatest aladest. Karjamaade tarastusviiside valikul tuleb teha põhimõtteline valik: kas ehitada mitteelektriline või elektriline tara. Vastupidavat ja erinevatele loomaliikide karjatamiseks mõeldud tara on võimalik ehitada mõlemat varianti kasutades. Tihtipeale on otstarbekas nende kombineeritud kasutamine.

Karjatara valikul on vaja eelnevalt otsustada: millise loomaliigi jaoks; kuhu on karjatara vajalik ehitada; milline saab olema karjatamisviis.

Seotud tooted

Rakendades erinevaid karjatamisviise, on soovitatav ka erineva ehitusega karjatarade valmistamine. Karjatarasid, sõltumata sellest, kas tegu on elektriliste või mitteelektrilistega, saab põhimõtteliselt jagada: statsionaarseteks välistaradeks — eesmärgiks eraldada karjamaa piirnevatest aladest; statsionaarsed ja poolstatsionaarsed sisetarad — ülesandeks karjamaa kopliteks jagamine, karjateede eraldaminejms; teisaldatavad tarad reeglina elektritarad — karjamaapinna ajutiseks jaotamiseks nt.

et teie esimesed variandid oleksid kaubanduses

Näiteks ha kultuurkarjamaa kopliviisilisel tarastamisel jaguneb karjatara pikkus ligikaudu järgnevalt: statsionaarsed välistarad km ja sisetarad km.

Seega moodustavad välistarad Voimalus kaubanduse tara ligi poole tarade üldpikkusest.

5-minutilise aegumise strateegia binaarsete valikute jaoks

Karjatarade maksumuse määrab ära karjatara kogupikkus ja kasutatud materjalid. Materjalidest omakorda sõltub karjatara kasutuskestvus ja jooksvad hoolduskulud. Mitteelektrilise tara korral kasutatakse postide vahel kas okastraati, okastraati kombinatsioonis siletraadiga või vaid siletraati. Okastraadi peamiseks puuduseks on suur loomade vigastamise oht eelkõige kannatavad lüpsilehmade udarad.

Kirjutage oma ülevaade

Püsitara postide materjalidest on enamlevinud puitpostid Ø cm ja metallist torupostid Ø cm. Puitpostidega tara tugevuse huvides on oluline kindlustada koplite nurga- ja karjaväravapostid kaldega tugipostide abil. Puitpostide kasutusea pikendamiseks mädanevad läbi just maapinna lähedalt on otstarbekas neid eelnevalt töödelda puiduimmutusvahenditega või kasutada juba eelnevalt sügavimmutatud puitu, mis on märgatavalt kallim.

Puitpostide vahekaugus peaks olema m. Karjaväravate laius peaks samuti jääma m piiridesse.

Arvustused

Elektrikarjuse generaatoreid müüakse nii vooluvõrgus, akul, kui ka päikesepatareil töötavatena. Seega elektriliinide puudumine karjamaa läheduses ei tohiks saada takistuseks elektritara rajamisel.

Oluline näitaja elektrikarjuse puhul on generaatori poolt väljastatav impulseeruv voolupinge. Nimetatud näitaja miinimumnõuded loomaliikide kaupa on järgmised: veised — volti; lambad — volti; metsloomad — volti. Elektritara paigaldamine on lihtne, vähest tööjõudu vajav ja loomad õpivad kiiresti karjusest lugu pidama.

Liitu Meie Uudiskirjaga

Tänu lihtsale paigaldamisele saab elektrilise tara abil väikese vaevaga teostada portsjonkarjatamist. Elektritara postid jagunevad põhi- ja vahe- e. Põhipostid peavad paiknema vähemalt iga 50 m ja nende vahel paiknevad abipostid ~ 15 — 20 m tagant. Põhipostidele pingutatakse ja kinnitatakse elektrit juhtiv nöör traat isolaatorite abil.

Saada sõbrale

Erinevast materjalist postide tarvis toodetakse erinevaid isolaatori tüüpe. Abipostidel liigub nöör või traat vabalt. Elektritara paigaldamisel on väga oluline teha tarapostide vahele veetud nöör loomadele hästi nähtavaks.

Valiskaubandussusteemi labipaistev jagamine

Laiemad karjuselindid nt hobuste karjatamiseksmis on Voimalus kaubanduse tara kirevatest materjalidest, ei vaja lisaaplikatsioone, kuid nööri ja eriti traadi kasutamisel tuleks sinna kinnitada nt valgest riidest paelad. Elektritara ekspluatatsiooni käigus tuleb jälgida isolaatorite korrasolekut ja ringvoolu olemasolu kogu tara ulatuses.

Karjamaade tarastamine

Selleks, et karjaväravaid avades ringvool ei katkeks, peab vooluahel olema dubleeritud maa-aluse isoleeritud kaabliga. Oluline on jälgida, et tara alune rohi või läheduses kasvavate puude oksad ei ulatuks karjatarani, sest see võib läbi voolu maandamise vähendada karjatara efektiivsust.

Parim viis voimalusi muua

Karjatara kõrgus sõltub eelkõige karjatavast loomaliigist. Ise tegemisel tuleb arvestada järgmiste kõrgustega maapinnast: lehmad ja mullikad — üks nöör, 75 — 85 cm; vasikad — kaks kuni neli nööri, alumine ja ülemine cm; lambad ja kitsed — võrktara või kaks kuni neli nööri, alumine cm, ülemine cm; hobused — kaks või kolm nööri, ülemine … cm.

15 cm * / Tiibeti-Kullatud Messing Tara Vaimu Kaastunde Jumalanna Buddha Kuju

Hobustele mõeldud karjatara valmistades on soovitatav kasutada spetsiaalset hobuste karjatamiseks tehtud karjuselinti, mis on küll nöörist mõnevõrra kallim. Kokkuhoiuks võiks teha nii: kasutada keskmisel liinil linti, et tara piirid oleks hobustele hästi nähtavad; ülemine ja GE aktsiate valikud Yahoo võiksid olla nöörid.

Autor: Argaadi Parol september