Strateegia arendamise voimalused

Tutvu koolitajate ja mentoritega: Andro Kullerkupp mentor — Andro on abiks juhtidele, kellel on püüdlus kasvatada oma ettevõtet, laieneda välisturgudele ja sellest tulenevalt on vajalik arendada ärimudelit, strateegiat, juhtimisprotsesse ning innustada inimesi osalema arendustegevuses. See annab võimaluse ühingutele endile oma tegevuse sügavamaks mõtestamiseks ja analüüsiks.

Strateegia Strateegia arendamise voimalused Avatud Sihtgrupp: ettevõtted, kellel on selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning minna uutele turgudele. Strateegia praktikum aitab sul teha läbimõeldud strateegilisi valikuid just oma ettevõtte edu tagamiseks.

Strateegia praktikum

Strateegia väljatöötamisel on abiks tippkoolitajad ja personaalne mentor. Strateegia praktikum koosneb: kuuest 6 töötoast — toimub 6 praktilist töötuba, mida viivad läbi oma ala tippkoolitajad ning lisaks käivad oma kogemusi jagamas ka Eesti ambitsioonikad ettevõtjad.

Töötoad on tõesti praktilised ning teooriale oleme pannud vähem rõhku - me ei tee töötubades hüpoteetilisi harjutusi, kõik harjutused ja töölehed Strateegia arendamise voimalused suunatud teie enda ettevõtte strateegia läbimõtlemisele. Töötubades tehtud harjutused annavad sisendi strateegiasse. Kõik töölehed, mida töötubade käigus kasutate, saate tööriistadena oma kasutusse, et neid Strateegia arendamise voimalused hilisemas töös kasutada.

Mentor on abiks, et näha oma ettevõtet kõrvaltvaataja pilguga. Mentor mõtleb kaasa, annab hinnanguvaba tagasisidet, küsib küsimusi ning juhib tähelepanu olulisele. Strateegia praktikum on koht, kuhu tulete kohale oma strateegiatiimi liikmega, sest koheselt hakkame tööd tegema strateegiliste eesmärkide ja plaanide paikapanemiseks. Sisukas ja vilgas töö käib kogu Strateegia praktikumi ajal: YouTubei kaubandusstrateegia koha peal, töötubade vahepealsetel aegadel mentoriga ning kontoris kogu strateegiatiimiga.

Strateegia praktikumi kaudu on võimalus tagada ettevõtte edu ja jätkusuutlikkus, sest läbimõeldud strateegia vähendab ebaõnnestumise riske ja suurendab õnnestumist. Samuti on praktikum juhtide arendamiseks sobilik programm, et teadvustada prognoosimise, äriloogika kaardistamise ning kiirete ja läbimõeldud strateegiliste otsuste vajalikkust. Praktikum on võimalus eemalduda igapäevasest töörutiinist ning võtta meeskonnaga aega ettevõtte arenguga tegelemiseks koolituspäevadel ning mentorkohtumistel.

Loe edasi Kandideerimine strateegia praktikumi 4.

Parimad valisvaluuta strateegiad

Kandideerimine lõppeb Praktikumi viivad läbi kogenud koolitajad ja mentorid, kellega koostöös saate oma ettevõtte väljakutseid ja plaane läbi töötada.

Toimub 6 koolituspäeva ning 8 tundi le sisukat kohtumist mentoriga.

Kui oled mõnele küsimusele sageli mõelnud, on aeg üheskoos maha istuda, kaardistada hetkeolukord ja seada oma tulevikusihid ehk alustada ühingu arendamisega. Ühingu arengu planeerimiseks ja elluviimiseks on erinevaid võimalusi Arengukavast näeb, MIDA teha Tulemuste ja mõju raport NÄITAB saavutatud tulemusi ja kinnitab, et teed õiget asja Eneseanalüüs aitab parandada tulemuslikkust Arengukava ja strateegia Arengukava ja strateegia on mittetulundusühendusele töödokumendid, mille abil loob mittetulundusühendus pildi oma tulevikust ja paneb paika sammud selleni jõudmiseks. Mittetulundusühendustel on arengukava põhikirja kõrval üks olulisemaid juhtimisdokumente, kus on kirjas organisatsiooni eesmärgid ning kokkulepped ja tegevused, mis ühise eesmärgi saavutamiseni viivad. Arengukava on organisatsiooni liikmete kokkulepe sellest: millised on organisatsiooni eesmärgid ja prioriteedid kuidas neid prioriteete järgides eesmärgid saavutatakse milliseid ressursse on vaja eesmärkide saavutamiseks Strateegia on aga dokument, kus on kirjeldatud organisatsiooni missioon, visioon, eesmärgid ja arengukava.

Tutvu koolitajate ja mentoritega: Andro Kullerkupp mentor — Andro on abiks juhtidele, kellel on püüdlus kasvatada oma ettevõtet, laieneda välisturgudele ja sellest tulenevalt on vajalik arendada ärimudelit, strateegiat, juhtimisprotsesse ning innustada inimesi osalema arendustegevuses.

Andro võtmeoskuseks on tulemuste saavutamine inimeste kaasabil ning erialadeks Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus juhtimine, diagnostika, funktsionaalne planeerimine, juhtide coachimine, strateegiliste projektide planeerimine, muudatuste juhtimine, tulemuslikkuse juhtimine, turundus. Andrus Kuus mentor — Andruse võtmeoskusteks on strateegiline müügi arendamine ja korraldamine; bränding, turundamine ja toote portfelliarendus; välisturgudele mineku planeerimine ja elluviimine; töötajate ja ettevõtte võimekuse arendamine; strateegiline juhtimine; igapäevase töö organiseerimine, ettevõtte tulemuslikkuse tõstmine.

Birgit Linnamäe mentor — Birgiti jaoks on olulised kiirus, täpsus, efektiivsus ja maailmatase Strateegia arendamise voimalused mitmekülgse tunnetuse põhjal kujunevad tema koolituse ja konsultatsiooni töövaldkonnad: äriarendus, strateegiline partnerlus, enesejuhtimine, pingeolukorrad, kultuurierinevused, välissuhtlus, suhted organisatsioonis, viha juhtimine, keerulised kliendisuhted, rahvusvaheliste turgude arendus, tootestamine, firmaväärtuse kasvatamine, skaleerimine.

Elmo Puidet mentor — Elmo võtmeoskused on ärimudeli analüüs ja arendus, ettevõtete strateegiaalane coachimine, mentordamine ja nõustamine, arengu planeerimise nõustamine, strateegiaprotsessi kavandamine ja juhtimine, äriplaanide nõustamine, ettevõtjate, juhtide ja meeskondade koolitused, Strateegia arendamise voimalused juhtide coaching ja mentorlus.

Kuidas lugeda CME FX valikut

Heidi Kakko mentor — Heidi võtmeoskused teevad temast suurepärase mentori: pikaajalised kasvustrateegiad, IT-rakendustega seotud toote- ja teenusearendus, kasvukapitali kaasamine, ärimudeli innovatsioon ja arendus, lean startup metoodika rakendamine traditsioonilises majanduses. Indrek Saul koolitaja ja mentor — Indrek Saul on strateegia valdkonna konsultant, koolitaja ja treener. Põhikoolitajana viib ta läbi suurema osa EASi Strateegia praktikumide koolituspäevadest ning lisaks on ta ka üks programmi mentoritest.

Jaak Lavin koolitaja — Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ning konsultant.

Ka EASi Strateegia praktikumides on tema osaks koolitada protsesside efektiivistamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise teemadel. Jakob Saks koolitaja — Jakob Saks on pikaajalise kogemusega koolitaja ning praktik: ettevõtja ja eksportöör. EASi Stareteegia praktikumides jagab ta koolitajana oma teadmisi ekspordistrateegiast. Jana Koppel — Jana on tegutsenud ettevõtjana juba ligi 30 aastat, millest viimased 25 peamiselt turunduse valdkonnas.

Tema peamised tugevused on strateegilise juhtimise, turunduse ja müügi valdkonnas.

  • Suure potentsiaaliga tegevusalad nn kasvuvaldkonnad Suure potentsiaaliga ettevõtete grupid Peatükis käsitleme järgemööda mõlemat spetsialiseerumist, selgitades nende alusloogikat ja ellurakendamist.
  • Organisatsiooni arengu planeerimine | Teejuht vabaühendustele
  • Спросила Николь.
  • Strateegia praktikum - EAS
  • Power Trading System

Kaarel Mikkin koolitaja — Kaarel Mikkinil on aastatepikkune koolitaja- mentor- ja disainijuhi kogemus eelkõige teenusedisaini, brändingu ja tootearenduse alal. Ta on varasemalt töötanud ka turunduses ja kommunikatsioonis, ent viimased tosin aastat on ta fokusseerunud ettevõtete äri- ja brändistrateegia väljatöötamisele koostöös ettevõtete juhtide ja omanikega.

EASi Strateegia arendamise voimalused praktikumides on tema rolliks koolitada tootearenduse ja teenusedisaini teemadel. Praktikuna oskab ta oma koolitustel suurepäraselt siduda teooria praktiliste teadmiste ja näidetega igapäevaelust. Kari Maripuu mentor — Kari peamised tugevused on strateegilise juhtimise, personaalmüügi ja kliendisuhete valdkonnas, aga samuti teenuse ekspordi planeerimises kogemused teenuse ekspordiga Itaaliasse, Inglismaale ja Norrasse ja eelarvestamises.

Tootajate jagamise voimalus maksuagentuur

Margus Jakobson mentor — Marguse võtmeoskused on organisatsiooni juhtimise, tootmisjuhtimise, ekspordikorralduse, juhtimissüsteemide s.

ISO efektiivsuse m. LEAN, 5S, Agileriskijuhtimise ja projektijuhtimise, protsessijuhtimise, raiskamiste vähendamise, tööohutuse, keskkonnajuhtimise, strateegia, üldjuhtimise aladel.

Moned varude valikud

Mart Maasik — Mart on visiooniga mentor ja juht, kelle eesmärgiks on luua parem homme. Ta on keskendunud uute väärtustloovate teenuste ning kanalite määratlemisele ja ülesehitamisele. Tippjuhina on ta loonud meeskonnad, kes muudavad organisatsioone tulevikukindlamaks ja innovatsioonipõhisemaks.

How To Get First Order On Fiverr - Best Fiverr Tips - Get Orders On Fiverr [Bangla]

Loe koolitajatest ja mentoritest lähemalt siit. Koolituspäev 1 kontekst ja hetkeolukordIII grupp — Koolitaja Indrek Saul.

Organisatsiooni arengu planeerimine

Koolituspäev 2 konkurents ja eristumineIII grupp — Koolituspäev 3 eristumise strateegiad — tootearendus, teenuse disain, efektiivsed protsessidIII grupp — Koolituspäev 4 kasvupotentsiaal ja fookused, ekspordistrateegiaIII grupp — Koolitajad Indrek Saul, Jakob Saks. Koolituspäev 5 eesmärgipuu ja tegevuskava, ärimudeli uuendusedIII grupp — Koolituspäev 6 strateegia elluviimine, strateegiate kaitsmised ja tagasisideIII grupp — Strateegia praktikum toimub Tallinnas või veebi vahendusel.

Loe edasi Vastavalt Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri Osaleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei ole suurem kui eurot või see on ajatatud.

Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

  • Прошу тебя, помоги.
  • Eesti ettevõtluse kasvustrateegia
  • Нет, спасибо, - Николь решительно отодвинула .
  • Tasuta Binary Options Chart

Osalemine Kandideerimine strateegia praktikumi 4. Strateegia praktikum sobib ettevõttele, kes: on kõrge motivatsiooniga ning sooviga arendada ja täiendada strateegiat; on ekspordikogemusega ning ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga; on tegutsenud soovituslikult vähemalt 3 aastat ning kus töötab vähemalt 8 töötajat. Strateegia praktikumi osalustasu sisaldab liikme osavõttu 6 koolituspäevast ning 8h personaalset mentorlust.

Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest. Programmis ei saa osaleda ettevõte või tema kelle suhtes on algatatud likvideerimis- sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust. Programmis ei saa osaleda ettevõte kellel on maksu- või maksevõlg koos intressidega suurem kui eurot või see pole ajatatud. VTA ettevõtte kohta on maksimaalset VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära eurot maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel eurot.