Jaga valikute tehingute tulumaks, Kasutamata maksusoodustuste jagamine abikaasaga

Näiteks on MTA puutunud kokku juhtumiga, kus Pille müüs maha oma väikelinnas asuva korteri ning kasutas elukoha maksuvabastust. Vara soetusmaksumusele või teenuse osutamisega seotud kuludele lisatakse arvestuslik brutokasumimäär edaspidi kasumimäär ning seda võrreldakse võrreldavas tehingus lisatava kasumimääraga. Miks minu tehingute andmed kajastuvad tuludeklaratsiooni tabeli 6. Pillel õnnestuski korter paari kuuga 90 euro eest ära müüa. Notaris pidi ta tehingu eest tasuma eurot. Kuigi Eestis on investeerimiskonto olnud juba aastast , siis on jätkuvalt neid, kes seda ei kasuta, või on olukordi, kus seda ei saagi kasutada.

Jaga valikute tehingute tulumaks

Optsioonipreemia saab kuludes arvesse võtta aktsia soetamismaksumuse hulgas siis, kui optsiooniga omandatud aktsiad võõrandatakse.

Kui optsioon ei realiseeru st optsiooni alusvara ei osteta või ei müüdasiis optsioonipreemiat kuludesse arvestada ei saa. Ühe inimese piires makseta väärtpaberikannet ei ole vaja deklareerida, selle võib deklaratsioonilt kustutada.

Millal tuleb kinnisvara müügilt tasuda tulumaks?

Makseta tehingu puhul soetamismaksumuse märkinud maksumaksjate deklaratsioonid kontrollitakse üle juhul, kui tabeli 6. Kui deklareerija märgib soetamismaksumuseks 0 ja tehing on seotud osapoolega, siis ei too see endaga maksustamise mõttes kaasa mingeid tagajärgi. Näiteks abikaasad on seotud isikud ja juhul, kui soetamismaksumus on märgitud, tuleb täita ka veerg 8 või Sugulaste seotud isikute tehingu kahju edasi kanda ei saa.

Jaga valikute tehingute tulumaks

Lisamärkused dividendide deklareerimise kohta Dividendi väljamakse tegija koodina kasutatakse LHV maksuaruandes vastava väärtpaberi ISIN-koodi ja nimi esitatakse nagu tabelite 6. Selle näite puhul märgitakse tabelis 8.

Kuna LHV hoiab klientide väärtpabereid mitme välismaakleri juures ning üks maakler võib dividendidelt tulumaksu kinni pidada ja teine mitte, siis võib olla kliendi kontole kantavalt dividendilt tulumaks tasutud ainult osaliselt. Sellisel juhul näidatakse LHV maksuaruande osa dividendist tabelis 8. Samuti võib erineda välismaaklerite tulumaksumäär. Kui klientide väärtpaberid on hoitud mitme välismaakleri juures, võib tulumaksumäär olla nende kaalutud keskmine.

Kohtulahendite liigitus

Tulumaksu kinnipidamise või tasumise kuupäev ühtib LHV maksuaruandes peaaegu alati väljamakse kuupäevaga. Näited väärtpaberitehingute deklareerimise kohta tavasüsteemis Soetamismaksumus leitakse FIFO-meetodil sisseostu järjekorra alusel. Näide Jagunemine splitt Jagunemisel tehakse väärtpaberikontol kaks kannet: esimesega kantakse maha kogu olemasolev väärtpaberipositsioon ja teisega kantakse peale splitikoefitsiendi võrra suurendatud positsioon.

 1. – Riigi Teataja
 2. Millal tuleb kinnisvara müügilt tasuda tulumaks? - Kinnisvarauudised - CityEe

Sarnaselt kajastatakse ühinemised, jagunemised ja muud sarnased korporatiivsed toimingud. Näiteks ühinemise korral kantakse maha vana ettevõtte väärtpaberid ja peale uue ettevõtte omad.

Kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude maksustamine

Spliti hetkel jagatakse asendatavate väärtpaberite soetamismaksumus ühtlaselt asendavate väärtpaberite vahel ja FIFO järgi soetamismaksumuse arvestus seega katkeb vt näidet. Kui spliti käigus korrutati kogust vastava koefitsiendiga, siis hinda jagati sama koefitsiendiga.

Tagurpidi jagunemine ja ümardamise jääk Tagurpidi jagunemise ingl reverse split puhul toimub väärtpaberite koguse suurenemise ja hinna vähenemise asemel vastavalt koguse vähenemine ja hinna suurenemine. Maksuaruandes kajastatakse tagurpidi jagunemist sarnaselt tavalise jagunemisega.

Investoritel on võimalik maksude kaudu veel oma tulu suurendada

Siiski tekib tagurpidi jagunemise puhul suurema tõenäosusega ümardamisel jääk. Seepärast saab väärtpaberite omanik jääkpositsiooni eest väärtpaberite asemel osaliselt raha ja jagunemise toimumisel tuleb deklareerida jääkpositsiooni müük. Nullhinnaga kajastatakse ka aktsiadividendid ja boonusaktsiad. Fondiemissiooni tulemusena langes aktsia hind kaks korda. Maksuaruandes arvestatakse optsiooni soetamismaksumus ostetavate aktsiate soetamismaksumuse hulka.

Maksuaruandes arvestatakse optsiooni soetamismaksumus müüdavate aktsiate võõrandamisega seotud kulude hulka. Dividendid Näide 1 Nii kannate andmed otse eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Jaga valikute tehingute tulumaks

Maksustatava tulu suurust võivad mõjutada ka III pensionisambast aasta jooksul tehtud väljamaksed. Vajaduse korral leiate enda III pensionisamba sisse- ja väljamaksete info Pensionikeskuse leheltlogides sinna sisse oma konto kaudu.

Investoril on kaks valikut Investeerimistulude maksustamisel saab investor kasutada kaht maksusüsteemi. Täpsemat infot selle süsteemi kohta leiate MTA kodulehelt. Tulumaks tuleb tasuda juhul, kui investeerimiskonto deklareeritud väljamaksed ületavad sissemakseid. Eeltäidetud tuludeklaratsioonilt leiab investor ka Eesti väärtpaberite müügitehingute andmed, mille on saatnud Nasdaq CSD. Soetusmaksumus on lihtsamalt öeldes kinnisvara ostuhind koos kulutustega, mida tehakse kinnisvara parendamiseks.

Näiteks kuuluvad soetusmaksumuse alla elamu renoveerimine ja juurdeehitus, kuid mitte kinnisvara haldamisega seotud üldkulud nagu seinte värvimine, tapeedi panemine, halduskulud, kommunaalkulud, elektriarved jne.

Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid

Tulumaksuga maksustatakse müügihinna ja soetusmaksumuse vahet, millest on maha arvatud müügiga otseselt seotud kulud, näiteks notaris tehingu eest tehtud kulud.

Ekslikult arvatakse sageli, et kui müüdav kinnisvara oli ostetud pangalaenuga ja müüja ise reaalselt endale peale müügitehingut pangaarvele raha ei saanud, siis maksustatavat kasu ei tekkinudki, kuid see pole nii, kui müügihind oli ostuhinnast kõrgem.

 • Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid – Riigi Teataja
 • Seadusandlus Millal tuleb kinnisvara müügilt tasuda tulumaks?
 • Investoritel on võimalik maksude kaudu veel oma tulu suurendada Building a better working world
 • Ava materjalid Kui loodusel on aastavahetusest ükskõik, siis füüsilise isiku kassapõhise maksuarvestuse jaoks on väga suur vahe, kas mingi tulu laekub või kulu tasutakse
 • Lisamärkused LHV maksuaruande tabelite 6.

Kui maksuvabastust rakendada ei saa, kuulub maksustamisele kogu saadud kasu, hoolimata asjaolust, et see läks pangale kodulaenu kustutamise või muude jooksvate kulude katteks.

See, kas kodu ostetakse enda olemasolevatest vahenditest, laenatakse sõbra või panga käest, antud hetkel oluline ei ole.

Investeerimistulu deklareerimine

Näiteks leidis Peeter müügikuulutuse, kus müüdi soodsalt viletsas seisus korterit. Kuigi Peetril oli kodu olemas ja koduvahetuse soovi ei olnud, ostis ta korteri eesmärgiga see korda teha ja kallimalt maha müüa.

Korteri ostuhind oli 50 eurot, korteri remondi ja elamiskõlblikuks muutmise peale kulus 25 eurot.

 • Kasutamata maksusoodustuste jagamine abikaasaga | Maksu- ja Tolliamet
 • Vormistades teenuse osutamise alltöövõtjatest äriühingute kaudu, säästis kaebaja tööjõumaksudele vastava summa maksueelis.
 • Kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude maksustamine | Maksu- ja Tolliamet
 • Tulude deklareerimisel saate tuge Maksu- ja Tolliametilt Tihti pöördutakse tuludeklaratsiooniga seotud küsimustes panga poole, kuid pank ei anna maksunõu ega tea, millal maksutagastus laekub.
 • Muu meetodi kasutamist tuleb põhjendada.

Peeter hoidis alles kõik dokumendid arved, kviitungid, konto väljavõtemis kulusid remondi peale ja samuti palkas ta müügiks maakleri, kellele pidi maksma maakleritasu eurot. Korter õnnestus maha müüa hinnaga eurot, notaritasu oli eurot.

Peeter ei saa kasutada maksuvabastust, sest korterit ta oma elukohana reaalselt ei kasutanud, seega tuleb tal füüsilise isiku tuludeklaratsioonil saadud tulu deklareerida ja tulumaksu tasuda. Seega on väga oluline hoida alles dokumendid, mis tõestavad, kui palju raha kulus remondile.