Kaubandussusteem polen. Miks on sisukeskne kujundamine tähtis?

Sisukeskne kujundamine on lähenemisviis, mis kasutab oma kujunduse määramiseks veebilehe sisu või toodet. FCA — Free Carrier — franko vedaja tarnekoht nimetatud FCA-l võib olla kaks erinevat tähendust, millest kumbki on ostja ja müüja jaoks erineva riskitaseme ja kuluga. Mida rohkem teate selle kohta, mis veebilehele läheb, seda paremini saate planeerida kujundust, mis sellele sisule vastaks.

Kaubandussusteem polen

Link on kopeeritud Rahvusvahelises kaubandussüsteemis kaupade ostmine ja müümine võib olla sageli keeruline, sest on vaja kindlaks määrata kõikide poolte vastutusvaldkonnad, kulud ja riskid.

Teie abistamiseks impordi ja ekspordi valdkonnas kehtestas Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC rahvusvahelised kaubanduseeskirjad Incoterms®Kaubandussusteem polen kasutatakse kaupade müümisel põhiliste kaubandustingimustena.

Kaubandussusteem polen

Nii ostutellimuse koostamisel, saadetise pakendamisel ja märgistamisel kui ka päritolusertifikaadi koostamisel on need eeskirjad saanud meie igapäevase kaubanduskeele osaks ja on teile juhiseks.

Alates nende eeskirjade esmakordsest ilmumisest Ülemaailmse kaubanduse järgmiseks aastasajaks ettevalmistamiseks hakkas 1. Incoterms®-i eeskirjad sisaldavad valiku kolmetähelisi kaubandustingimusi, millel on väga täpne tähendus kaupade müümisel kõikjal maailmas.

Välismaa USA president Donald Trump kuulutas reedel Twitteris, et veteranajakirjaniku Bob Woodwardi peatselt ilmuv raamat tema administratsioonist on pettus ja tsitaadid väljamõeldis. Ma ei räägi nii, nagu mind tsiteeritakse. Kui ma nii räägiks, poleks mind presidendiks valitud. Need tsitaadid on välja mõeldud.

Vajutage siia et avada Bollingerihm ja RSI lahknevus Incoterms® kaart. Kõikide transpordiliikide jaoks mõeldud tingimused: EXW — Ex Works — hangitud tehasest tarnekoht on nimetatud EXW, mida sageli kasutatakse esialgse hinnapakkumuse tegemiseks kaupade müügiks ilma kaasnevate kuludeta tähendab, et müüja teeb kaubad kättesaadavaks enda ruumides või muus kindlaksmääratud asukohas tehases, vabrikus, laos jne.

Kaubandussusteem polen

Müüja ei pea kaupa veokile laadima ega tegelema ekspordi tollivormistusega. FCA — Free Carrier — franko vedaja tarnekoht nimetatud FCA-l võib olla kaks erinevat tähendust, millest kumbki on ostja ja müüja jaoks erineva riskitaseme ja kuluga. FCA a -d kasutatakse, kui müüja tarnib tollis ekspordiks vormistatud kaubad nimetatud asukohta, mis asub tema oma territooriumil.

FCA b -d kasutatakse, kui müüja tarnib tollis ekspordiks vormistatud kaubad nimetatud asukohta, mis ei asu tema oma territooriumil.

Tee ennast turul nähtavaks - müü, loo teadet ostule või rendi

Mõlemal juhul võidakse kaubad tarnida ostja määratud veoettevõtjale või mõnele muule ostja määratud poolele. CIP — Carriage and Insurance Paid to — vedu ja kindlustus makstud kuni sihtkoht on nimetatud Sarnane CPT-le, ainult et müüja peab hankima kaupadele transiidi ajaks miinimumkindlustuse.

  • Link on kopeeritud Rahvusvahelises kaubandussüsteemis kaupade ostmine ja müümine võib olla sageli keeruline, sest on vaja kindlaks määrata kõikide poolte vastutusvaldkonnad, kulud ja riskid.
  • Youte binaarsed variandid
  • Šveits vaidlustas USA imporditollid WTO-s | Majandus | ERR
  • Trump: Woodwardi raamat on pettus | Välismaa | ERR
  • Teisipäeval,
  • Audiitorid uurivad kaubanduse kaitsemeetmeid

DAP — Delivered at Place — tarnitud kohale sihtkoht on nimetatud Kaubad loetakse müüja poolt tarnituks, kui ostja on need saabuvatel transpordivahenditel kätte saanud ja need on nimetatud sihtkohas valmis mahalaadimiseks. DAP tingimuste kohaselt kannab kõik kaupade saabumisega seotud riskid müüja. DPU — Delivered at Place Unloaded — tarnitud kohale mahalaadimisega sihtkoha nimi See Incotermi tingimus nõuab, et müüja tarnib kaubad nimetatud asukohta, mahalaadimisega.

Müüja katab kõik veokulud eksporditasud, vedu, põhivedajalt sihtsadamas mahalaadimine ja sihtsadama kulud ning kannab kogu riski kuni sihtkohta jõudmiseni. DDP — Delivered Duty Paid — tarnitud, toll tasutud sihtkoht on määratud Müüja vastutab kaupade tarnimise eest määratud asukohta ostja riigis ja tasub kõik kauba sihtkohta viimise kulud koos imporditollimaksude ja -lõivudega.

Kaubandussusteem polen

Müüja ei vastuta mahalaadimise eest. Mere- ja siseveetranspordi tingimused: FAS — Free Alongside Ship — franko laeva kõrval nimetatud lastimissadam Müüja tarnib kaubad ostja määratud sihtsadamas laeva kõrvale näiteks kaile või parvlaevale.

Navigation Menu

Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk lõpeb, kui kaup paikneb laeva Kaubandussusteem polen ja sellest hetkest võtab ostja üle vastutuse kõikide kulude eest. FOB — Free on Board — franko laeva pardal Müüja tarnib kauba ostja määratud laeva pardale määratud sihtsadamas Kaubandussusteem polen hangib sel viisil tarnitud kauba.

  1. Mitmekesistamise strateegia strateegiline juhtimine
  2. Miks on sisukeskne kujundamine tähtis?
  3. Binaarne valik Broker Black Loetelu
  4. Koige kasumlikumad aktsiad kauplemise strateegiad

Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk lõpeb, kui kaup on laeva pardal ja sellest hetkest võtab ostja üle vastutuse kõikide kulude eest. Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk lõpeb, kui kaup on laeva pardal. Müüja peab leppima kokku kaupade määratud sihtsadamasse toimetamise ja tasuma transpordikulud ja prahiraha.

Kasulikud lingid

CIF — Cost, Insurance and Freight — hind, kindlustus ja prahiraha Sama mis CFR, ainult et müüja peab hankima ka minimaalse kindlustuskaitse ostja riski vastu, mis on seotud kauba kaotsimineku või kahjustumisega vedamise ajal.

Incoterms® ja vahelised erinevused: Incoterms® FCA Free Carrier — franko vedaja pakub nüüd lisavõimalust teha enne kauba laevale laadimist lastikirja märge pealelaadimise kohta. CIF nõuab vähemalt Londoni Kindlustusandjate Instituudi ICC veosekindlustuse klausli C kohast minimaalset kindlustuskaitset määratud arv loendis esitatud riske, mille kohta kehtivad välistavad tingimused.

Kaubandussusteem polen

Incoterms® tõstab nüüd selgesõnaliselt esile vastutuse turvalisusega seotud nõuete eest ja müüjale tekkivad lisakulud. Incoterms® ei kujuta endast täielikku müügilepingut, Kaubandussusteem polen pigem selle osa. Muude aastaarvude, nt Incoterms® korral kehtivad vastavad tingimused.