Raamatupidamisvarude valiku logisid.

Korrigeerimise meetod raamatupidamisregistrites. Raamatupidamispositsioonis on raamatupidamise seisukohad, eesmärgid, ülesanded, õigused ja kohustused üksikasjalikud aruandeainete töösuhted ja korraldused.

Täiendused ja kohandused puudutavad ajutise tellimuse käigus tehtavate toimingute kajastamise protseduuri, sealhulgas välisvaluutas. Seoses analüüsi laiendamisega kontol 0 00uus kirjavahetussealhulgas tabel 2võeti kasutusele: Tabel 2. Konto Riigiasutuste arvutamise ja muude tulude arvutamise arvestus.

Funktsioonid

Riigiasutuste arvutused finantsasutustega sularahas. Eelarve autonoomse asutuse arvutused asutajaga. Score Kohustused vastutustundlik isik rahaliste vahendite tagastamise kasutamata sularaha rahapoliitilised dokumendid summade maht muud sissetulekud tehtud mahaarvamiste summa kohta muud liiki rahalist toetust tegevused ; süüdi isikute kahjule, mis on kahjustatud palgast, stipendiumidest ja muudest sissetulekutest, muudest rahalist toetust tegevused.

  • Valikud Paberi kaubandus
  • Bibliograafia Sissejuhatus Eelarve hõlmab organisatsioone, kelle põhitegevus on täielikult või osaliselt rahastatud eelarve kulul tulude ja kulude hinnangute alusel.

Kontode rakendamine 0 06 on esitatud nõuete täitmisel, võetakse arvesse kontodel 0 00 "Tulu arvutamist", 0 00 "Kahju ja muu tulu arvutused", 0 00 "arvutused väljastatud Advance ", 0 00 " Arvutused laenude, laenude laenud ", 0 00 " arvutused vastutustundlike isikute ", tulude maksed kulul teise finantssallika, sealhulgas katse vastaste nõuetele hoidke all. Samuti kasutatakse 0 06 skoori, et võtta arvesse mittefinants- finantsvarasid välja arvatud sularahata sularahakohustuste arveldused, üleandmise seaduse eraldamise tasakaalu finantstulemus ümberkorraldamise ajal Ühinemine, ühinemine, eraldamine, eraldamine.

Uued eeskirjad, mis reguleerivad arvutuste sulgemise kord arvel 0 06 kehtestatakse eelarveaasta lõpus. Peamine innovatsioon on kehtestada raamatupidamismenetlus äsja kasutusele raamatupidamise aastaaruannete kava 60 "eelseisvate kulude reservide"samuti kajastavad asjaomaseid raamatupidamisaruandeid 0 09 "edasilükatud kohustusi".

Investeerimine Kripvaluutarose indeksisse Susteemi Trading Corporationi veebisait

Varem esitati 1 lisas esitatud arveldusplaani ja raamatupidamisdokumentide üksikasjade üksikasjade üksikasjade üksikasjade kohta vastavalt 1.

Seoses uute kontode kasutuselevõtuga ja analüütikute laiendamise kohta juhiste 5 jaos 5 kuuluvate kulude kehtivuse raamatupidamisaruannete kohta nr N, kohandused ja täiendused, mis näevad ette raamatupidamise korra, eelkõige raamatupidamisarvestuse kohta 0 07 "kättesaadavad kohustused", 0 09 "edasilükatud kohustused", 0 00 "Hinnanguline kavandatud prognoos kohtumised" ja 0 00, "Heakskiidetud rahalise tarne kohaldamisala".

Järeldused, Tulevased ülesanded, ettepanekud 5. Kirjandus artiklite väljaannete või koopiate loetelu; aruannete nimed, esitlused, millega spetsialist konverentsidel, sümpoosionidel ja teistel foorumitel teostati. Lisad Tabelid, diagrammid, graafika, fotodokumendid, joonised. Loodame, et tulenev viis meditsiinilise õe tõendamise aruanne Lase sul piisavalt läbi minna olulise professionaalse testi.

Raamatupidamiskulude arvestuse korra kohta võib olla lahenduste entsüklopeedia. Mida kirjutada oma atesteerimisaruandesse dokumendi "ligikaudse kava ja atesteerimise sisu" Kuidas peaks sertifitseerimise töö välja nägema "Sertifitseerimisaruande" standardid ja nõuded " 6.

Esitage kinnituse komisjonile vajalikud dokumendid.

Eesmärk ja ülesanded

Sertifitseerimisdokumendile esitatavad dokumendid sisalduvad meditsiinisertifikaadi dokumentide loetelus. Sertifitseerimis tellimuste loetelu Esimene tellimus Olen teada, See oli NSVLi tervishoiu ministeeriumi korraldus arstide spetsialistide tõendamisel ". Kaks sertifitseerimisliigi tellimust: kohustuslik ja vabatahtlik. See tellimus jäi ainult ühe sertifikaadi - vabatahtlik.

Kuidas teha meditsiinikooli sertifitseerimisaruanne - õde aruanne kategooria töö kohta, kui selle disaini jaoks ei ole üldisi nõudeid?

Ametlikud ülesanded juhtiva kauba. Kauba kaupade töö kirjeldus. Elukutse põhijooned

Me analüüsisime edukaid näiteid ja moodustasime aruande struktuurile, eraldatud põhipunktid, mida ta maksab selle kajastamiseks. Proovid allalaadimiseks, kasulikuks teabeks sertifitseerimiseks ettevalmistavate õdede jaoks. Kuna meditsiinitöötaja aruande väljastamise ühtsed nõuded ei esitata, sobivad sageli spetsialistid oma disaini jaoks formaalselt, uskudes, et tema atesteerimisskomi ei ole üksikasjalikult uuritud.

Meditsiiniõe sertifitseerimisaruande struktuur ja sisu Aruanne õde töö kohta kategooriasse peab olema hästi struktureeritud ja jagatud temaatilisteks alamrühmaks.

Kuna peamine asi aruandes on üksikasjalik professionaalne analüüs töö põhjal meditsiiniasutuse, hea struktuuri töö on lihtsam tajuda komisjoni ja selle tulemusena eespool hinnata eespool.

SB Professional Trading System 1 Optsioon Tehingu Koostoo

Kirjeldus töökohal õe aruande kategooriasse Anda lühikirjeldus meditsiiniasutus või üksus, kus te töötate näiteks terapeutiline kamber. Kirjeldage oma töökoha materjali ja tehnilise varustuse omadusi. Tooge lühikirjeldus töö meditsiiniasutuste ja õendusabi. Analüüsige, kas need vastavad kehtivate seaduste ja osakondade korraldustele. Kirjeldage Raamatupidamisvarude valiku logisid töökoha nõuete sobivust. IT-i kõigi struktuuriliste osakondade spetsialistide meelitamine sellele, et lahendada talle pandud ülesandeid kui see on ette nähtud struktuuriüksuste kohta, kui mitte ettevõtte pea loal.

Nõuda ettevõtte juhtimise eest nende ametlike ülesannete ja õiguste täitmisel. Teavitage olemasolevate puuduste juhtimist ettevõtte töös, võimalikud meetmed nende likvideerimiseks.

Vastutus Kaupmehe konto vastutab: 4. Selle ametliku juhendi ametlike ülesannete täitmatajätmise eest ebaõige tulemuslikkuse jaoksmis on sätestatud Venemaa Föderatsiooni tööõigusaktides määratletud piirides.

Ebatäpne teave määratud ülesannete ja tellimuste staatuse kohta, nende täitmise ajastamise rikkumine. Nende tegevuse läbiviimise protsessis toime pandud kuritegude puhul - Venemaa Föderatsiooni haldus- kriminaal- ja tsiviilõiguse piires määratletud piirides. Materiaalse kahju tekitamiseks - Venemaa Föderatsiooni teatava tööjõu, kriminaalse ja tsiviilõiguse piires. Tellimuste täitmata jätmine, ettevõtte haldamise korraldusi.

Üldsätted 1. Kaubatööstus viitab spetsialistide kategooriale ja tööle jätta töölt organisatsiooni juht töölt rahuldamata.

Isik, kellel on erialal kõrgharidus, nimetatakse Merchaece'i ametikohale, ilma kogemuste või teisese erilise hariduse ja kogemuste esitamiseta, mis asendatakse keskharidusega spetsialistidega, vähemalt 5 aastat.

Isik, kellel on kõrgema hariduse eriala ja töökogemus kaubaturul vähemalt 3 aastat nimetatakse ametisse Merchant II kvalifikatsiooni kategooria positsiooni.

Kõrval välimus Raamatupidamisregistrid on jagatud raamatute, kaartide ja tasuta avalduste lehtedeks. Korrigeerimise meetod raamatupidamisregistrites. Raamatupidamisregistri vigade korrigeerimine toimub parandusmeetodiga, täiendavate postituste ja "Red Storn" meetodi meetod. Eelarve raamatupidamise registrid.

Mis puudutab eelarvelise raamatupidamise registrites ühelt poolt, kutsub uue juhendi lõiget 3 9 kohustuslikku raamatupidamisregistrit, sealhulgas 8 operatsiooni logisid ja 1 põhitäri. Teisest küljest, lisas nr 3 "Nimekiri Soovitatavate eelarvekohustuste registrite nimekiri" Kohustuslike registrite ja näitajate märkimisega "juhistele toodi eelarvekontrollide registrite arv Lisaks mõned mainitud vormid Selles taotluses on tõenäolisemalt peamised dokumendid kui registrite registreerimine.

Peamine raamat tuleks moodustada nende toimingute logide põhjal, mis omakorda peaks sisaldama Venemaa rahandusministeeriumi kehtestatud kohustuslikke näitajaid juhiste 3. Ja tegevuse palgid, samuti peamine raamat võib ja tulevikus - peaks vormi automaatrežiim asjakohase tarkvara abil.

Institutsioonide liigid: sarnasused ja erinevused

Toimingute operatsioonide dokumendid viiakse läbi operatsioonidena, kuid mitte hiljem kui järgmine päev Pärast esmase raamatupidamisdokumendi saamist nii üksikute dokumentide alusel kui ka homogeensete dokumentide rühma alusel.

Kontode vastavus operatsiooni logi registreeritakse sõltuvalt ühe konto debiteerimise tegevuse olemusest ja teise krediidi krediidi iseloomust. Operatsioonide logisid allkirjastavad pearaamatupidaja ja raamatupidaja, kes moodustavad operatsioonide logi. Pärast kuu, registreeritakse põhiteamamislogi kontode ringlusse andmed.

Eelarve raamatupidamise poliitika 1. Organisatsiooniline ja tehniline osa. Organisatsiooniline ja tehniline osa kuulub institutsiooni pea- ja pearaamatu pädevuses, sisaldab see: 1. Raamatupidamise korraldamine institutsioonides.

Sõltuvalt asutuse mahust võib järgmised valikud olla: 1. Raamatupidamise teenistuse korraldamine struktuurse jagunemisena; 1. Kättesaadavus pearaamatupidaja juhis; 1. Tsentraliseeritud raamatupidamine. Dokumendihalduse ajakava kõige sagedamini dokumendi ajakava on esindatud tabel, kus vastutavad isikud, dokumendid ja dokumentide tellimise ajastamine ja dokumentide tellimine on näidatud.

Varude protseduur kohustuslik inventuur ja inventuur juhtimise lahendamiseks. Tööplaani arveid. Põhimoodulis tehakse ülekanded, ekstraktid tehakse, teave kogutakse klientide kasutusviiside teenuste kohta.

Andmete import klienditarkvarast 2 osa Näidis csv faili üleslaadimine raamatupidaja poolt SAFi.

Iga süsteemi objekt - näokontoKlient, pangajuhtmestik, finantsinstrument - vastab ekraani vormile, mis võimaldab konkreetse töötaja, kui administraator on selle selliste õigustega andnud, et koostada käesolevas rakenduses ette nähtud toimingud. Andmebaasis seotud objektide rekursiivse navigeerimise tõttu ei pruugi töötaja dokumendi töötlemise režiimis lahkuda joonis 2vaadake kliendi andmete andmeid kliendi avatud raamatute ja nende saldode kohtaeelnevalt rakendatud neile, üksikasjad vastavate pankade ja akti kohta.

Selle lahenduse peamised eelised on järgmised:

Sel juhul muutub toimingu tegemisega seotud andmete muutused kättesaadavaks kõigi süsteemi kasutajate jaoks kohe pärast tehingu lõpetamist - kõikide omavahel seotud osade muudatused andmebaas.

Sõltumata sellest, millisest arhitektuurist on klient server või kesklinn - terminal - süsteem, mida rakendatakse, näeb kasutaja alati United On-ekraani kujundeid ja teostavad ühe toimingu komplekti. Samal ajal annab ABS "küpsise" lahenduste arendamise ja isekasutamise lahendusi. Eelkõige saate teha muudatusi Raamatupidamisvarude valiku logisid menüüs, viideraamatud ja klassifikaatorite osana osana "välise" süsteemi, mis ei mõjuta töö tuumas protseduuri, samuti arendada individuaalseid menetlusi, mis võivad olla kaasatud Olemasolevate pangandustehnoloogiate.

Spetsialistid "autoryry", analüüsides küpsise võimalusi, märkis asjaolu, et Veelgi enam, ühes neist, "Tver Universalbank", määrati süsteem 19 piirkondlikus filiaalis, st süsteemi paigaldamise tingimused olid lähedal nendele, kes on arenenud filiaalide võrgustiku "autoryry".

Osana küpsist, välja arvatud alustuuma, rakendatakse selliseid mooduleid funktsionaalsete protseduuride ja vormide komplekte "finantsaruandluse ja analüüsi", "laenud ja hoiused", "Elektrooniline dokumendivahetus", "arvutamine palk "," Väärtpaberite raamatupidamine "," Raamatupidamine materjali väärtused "Ja" konsolideerida panga raamatupidamise ".

Filiaali võrgustiku jaoks osutus selle komplekti ABS kasutuselevõtu ajal filiaali võrgustiku ajal osutus rohkem kui piisav. Kuid väärtpaberituru toimingute arendamise suurendamine elille põhjustab panga juhtimise otsima võimalusi rakendada kaasaegsed tehnoloogiad Ja selles ulatuses, kuna uute klientide sissevool ja nende rahulolu panga teenustega sõltub tegevuse kiirusest ja selgusest.

Traditsiooniliselt keskendus Venemaa ABS-ile kõikide pankade põhitegevusega ette nähtud toimingute tegemine ja ühinenud "tööpäevades".

Delta neutraalne valik strateegia kauplejate parimad variandid

Selle tulemusena langes tegevuse igasugune analüüs tegelikult teostatud toimingute analüüsi juurde ja oli sisuliselt aruanded. Dingle arendamise osas vajavad pangad raha tulevikus raamatupidamise kavandatavate toimingute analüüsimiseks.

Biscuitis loodud arendajad "XL analüüsi" allsüsteem, mis tagab "finantsaruandluse ja analüüsi" mooduli liides Microsoft Excel ja võime analüüsida analüüside abil elektrooniliste tabelite abil graafilises vormis. Raamatupidamisvarude valiku logisid tähele, et selle jaoks ei olnud vaja muuta andmebaasi struktuuri ega arendada ABS-i eri funktsionaalseid mooduleid ja menetlusi ühes andmebaasis, mis eraldas analüütilise osa, millele kasutaja saab juurdepääsu "XL analüüsi" liidese kaudu administraator selle jaoks määratletud.

Ja andmete analüüsi tulemused asjakohases osas muutub kohe pärast liidese allsüsteemi laadimist kättesaadavaks, kutsudes vastavaid tabeleid ja makrode käivitamist. Komisjon lisas Rahandusministeeriumi kõigi osakondade esindajaid. Tulemuseks oli komisjoni koostatud tulemus ja heakskiidetud Rahandusministeerium " Need reeglid eeldasid hinnangu koostamise kõikide büroode jaoks ühe vormi jaoks kohustusliku põhjendusega nende kulude teatavate kulude ja nende summade kohta, eristades püsivaid ja ajutisi kulusid, peamistes suundades erilisi ja ajutisi kulusid.

Hinnangute kinnitamiseks aruandeperiood oleks tulnud esitada vastavalt viimase perioodi aruandlusandmetele.

Sertifitseerimise tüübid

Eelarve P Rapil 8. Kõikide vahendite muutmise või uue vahendite eraldamine tekkivatele vajadustele oli võimalik ainult vastava märgi väljaandega. Kui Raamatupidamisvarude valiku logisid ei ole väidetav või ei arvestata, jäi eelmise aasta maal. Puudujäägi korral sõlmiti laen riigiduuma nõusolekuta. Esimene aste.

Praegune raamatupidamine viidi läbi kolme konto plaanis: · Eelarvekulude hinnangute täitmise toimingute arvestamiseks; · Arvestada Extrabudletary tegevust; Teine etapp.

Nende ja naststruktsioonide kohaselt viidi see läbi kahekordse või lihtsa süsteemiga, sõltuvalt eelarve institutsiooni tööst ja saadud rahastamise suurusest. Seadusjärgne tellitud talud Eelarve institutsioonid juhinduda loendamise plaanidest loodud raamatupidamise põhitegevuse ettevõtete vastavates tööstusharudes. Sellega seoses hakkasid eelarve institutsioonid olema 2 bilansid.

Kolmas etapp. Ta määras laenude peamiste juhtide õigused ja kohustused, saldode koostamise eeskirjad, hinnata nende artikleid ja muid küsimusi. Uued juhised kahekordse ja lihtsate süsteemide säilitamiseks on avaldatud. Neljas etapp. Eelarveorganisatsiooni raamatupidamise osakonna kõige olulisemad regulatiivdokumendid on föderaalseadus "Raamatupidamise" ja eelarve raamatupidamise kohta " Raamatupidamise seadust arvestatakse raamatupidamise sisulise määratluse määratlusele, selle juhtimise põhireegleid, vara ja kohustuste hindamist, raamatupidamisaruande koosseisu, järelejäänud menetlust ja tähtaegu on esitatud põhikontseptsioonid Raamatupidamine ja aruandlus antakse kontode kohta, topeltsalvestus jne.

Sisse uus juhendamine Arvesse võetakse rahvusvaheliste eelarve- ja aruandlusnõuete kehtestamise dokumentide sätteid. Need dokumendid on järgmised: Rahvusvahelise Valuutafondi poolt välja töötatud riigi rahandusstatistika juhised; - Rahvusvahelised standardid finantsaruanded Avaliku sektori jaoks, välja töötanud Rahvusvaheline raamatupidajate Föderatsioon. Eelarve institutsioonide raamatupidamisarvestuse juhistes on eelarveorganisatsioonide raamatupidamise korraldamise juhend, raamatupidamisaruande plaan ja juhised raamatupidamisarvestuse arvestusmenetluse kohta.

Juhendi lisades, peamiste raamatupidamistoimingute kirjavahetus, ühtsed vormid esmased dokumendidsamuti soovitatud eelarveliste raamatupidamisregistrite nimekiri, mis näitab kohustuslikke üksikasju ja näitajaid.

Allikate dokumendid

See juhend kehtib kõigi eelarveasutuste suhtes. Juhendiga kehtestatud eelarveliste raamatupidamisarvestuse säilitamise kord kehtib tsentraliseeritud raamatupidamismaterjalide suhtes, mis on loodud Venemaa Föderatsiooni ametiasutuste asutuste asutuste asutuste all Vene Föderatsiooni, kohalike omavalitsuste ja eelarveasutuste ametiasutuste ametiasutustest, nagu samuti institutsioonide ja organisatsioonide loodud Vene Teaduste Akadeemia, millel on riigi staatus.

Peamised eeskirjad põhimõtted raamatupidamisdokumentide määrab seaduse raamatupidamise seadusega. Need reeglid on järgmised. Topeltsisestus majandustegevus Venemaa rahandusministeeriumi poolt heaks kiidetud raamatupidamisaruannete kava raames.