Kauplemine perversioni strateegiaga

Samade autorite sulest on kogumikus ka vestlus karismaatilise zoosemiootiku Aleksei Turovskiga. Peagi pärast Rooma saabumist või aastal tegi itaalia skulptor Giovanni Angelo Montorsoli kujule marmorist täiendused, lisades puuduvad käed, mis jäid antiikset kunstiteost täiendama 41 Intrasemiootiline tõlge antiikkunsti jäljendustes 41 pärane juustest sätitud lehv. K-ga võib selgitada ja hinnata tegevuse keskkonnamõju , õigusaktidele ja normatiividele vastavust jne. Tugeva ehk ökoloogilise j-e kriteeriumi täitmiseks on vaja tagada iga üksiku kapitali looduskapitali ja inimese loodud kapitalide samas koguses jätkumine tulevastele põlvedele.

The gonadossomatic relation was high throughout the year for both males and females. Sperm competition and dilution of the ejaculate in the spawning locations favored substantial development of the testicles. The sex ratio of Brycon opalinus was always in favor of females.

Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses (in Estonian)

London: Pearson Education Ltd. Donskis, Leonidas Vandenõuteooria kui teise demonisee rimine. Karl Popperi vandenõuteooria kontseptsioon. Vikerkaar 8 9: Eslas, Urve Suur Vend ja väike tüütu õde.

Minneapolis, London: University of Minnesota Press. Fisher, Dana R. London: Grafton Books. New York: W. Hirst, Martin One tweet does not make a revolution: Technological determinism, media and social change.

Hofheinz, Albrecht Nextopia? Beyond Revolution 2. London: Sage Publications.

sven sommer virge: Topics by gaiacosmetics.ee

Hvostov, Andrei Vilepuhujad ja tapjadroonid. Eesti EkspressIlves, Toomas Hendrik a. Suure Venna kõrval tuleks tähelepanu pöörata Väiksele Õele. PostimeesIvanov jt Kultuurisemiootika teesid. Ivanov V. Theses on the Semiotic Study of Cultures.

New York, Abington: Routledge, 33 Snowdeni skandaali kujutamine eesti meedias 33 Jordan, Tim Cyberpower: the culture and politics of cyberspace and the Internet. London, New York: Routledge. Kalmre, Eda Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus. Tartu: EKM Teaduskirjastus.

Le 6 fantasie sessuali più comuni (secondo i sessuologi)

New German Ciritique 1: Koorits, Vahur Savisaar: paremparteid võitsid valimised e- valimiste tulemusi võltsides. Delfi Kauplemine perversioni strateegiaga, Korv, Neeme Avatud maailma ohud. Kaneva, Nadia ed. PostimeesLotman, Juri Tehnikaprogress kui kulturoloogiline probleem. Hirm ja segadus: Esseid kultuurisemiootikast. Tallinn: Varrak, Lotman, Mihhail Paradoksaalne semiosfäär. Juri Lotman. Kultuur ja plahvatus. Tallinn: Varrak, Luik, Hans H.

USA luure: võimsam presidendist, võimsam kohtust. Eesti Ekspressb. Juba selgus, et USA vilepuhuja Snowden on nohik ja friik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Meikar, Silver Avatus ja läbipaistvus taastaks usalduse. Knight, P. Morozov, Evgeny The net delusion: the dark side of internet freedom. New York: PublicAffairs. Negroponte, Nicholas Being Digital. New York: Vintage Books. Niitra, Sirje Kihnu kümmekond eakat tegid arvutiga lähemat tutvust.

PostimeesPõder, Märt Märt Põder: mis teeb vilepuhujaks? PostimeesSandywell, Barry Monsters in cyberspace cyberphobia and cultural panic in the information age. New Media and Society 15 8 : 35 Snowdeni skandaali kujutamine eesti meedias 35 Tapscott, Don Growing up digital: the rise of the net generation. New York, McGraw-Hill.

Tuisk, Siim Kas Eestil jätkub julgust? PostimeesTurk, Karmen Minu kirjade ja dokumentidega tutvutakse julgeoleku huvides? Velmet, Aro E-kodanikud ja e-tarbijad. Kaks lugu Vikerkaar 10 36 Acta Semiotica Estica XIII Intrasemiootiline tõlge antiikkunsti jäljendustes Tartu Ülikooli kunstimuuseumi kogude näitel Jaanika Anderson, Maria-Kristiina Lotman Originaali, koopia ja jäljenduse vahekorraga seotud probleemistik antiikkunstis ja selle retseptsioonis on olnud ammu diskussioonide objektiks ja köitnud uurijaid erinevate nurkade alt.

Kus lõpeb jäljendus ja algab originaal? Kas me saame üldse rääkida koopiast selle tavamõistes? On uurijaid, kes eristavad tõelisi koopiaid algupärasest loomingust, teised eelistavad kasutada terminit vaba koopia, kolmandad räägivad imitatsioonist, neljandad hoopis uutest originaalidest kuni selleni, et iga koopia on alati originaal.

Millised on nende nähtuste piirid ja vastassuhted? Artiklis analüüsitakse neid küsimusi tõlketeooria BOTS aktsiatele ja lähenetakse TÜ kunstimuuseumi kogudes sisalduvatele valanditele kui intrasemiootilistele tõlketeostele, lähtudes eelkõige Umberto Eco pakutud teoreetilisest raamistikust, eristades Kauplemine perversioni strateegiaga kirjeldades nende tähtsamaid alatüüpe.

Märksõnad: intrasemiootiline tõlge, TÜ kunstimuuseum, koopia ja originaal, antiikkunsti jäljendused Sissejuhatus Originaali, koopia ja jäljenduse vahekorraga seotud probleemistik antiikkunstis ja selle retseptsioonis on olnud ammu diskussioonide objektiks ja köitnud uurijaid eri nurkade alt.

Varased Vana-Kreeka kunsti käsitlused ei tee selget vahet originaalidel ja võimalikel koopiatel. Ei tõstata küsimust, mida peaks käsitlema kui tõelist Kreeka kunstiteost ja mida kui Kreeka stiilis Rooma-aegset 1 loomingut. Kuidas antiiksed koopiad erinevad suuremates või väiksemates detailides oma originaalist, hakati analüüsima Nimelt ilmnevad paljudel Rooma skulptuuridel lähemal vaatlusel tüpoloogilised sarnasused, mis viitab sellele, et neil on olnud ühine eeskujumudel.

Koopia prototüübiks ehk otseseks eeskujuks võib varaseima teose asemel olla hoopis koopia, mis võib omakorda samuti olla loodud mõne koopia järgi. Ent kus siis lõpeb jäljendus ja algab originaal?

sven sommer virge: Topics by gaiacosmetics.ee

Kas me saame sellisel juhul üldse enam rääkida koopiast selle tavamõistes? On uurijaid, kes eristavad tõelisi koopiaid algupärasest loomingust vrd Fullertonteised eelistavad kasutada terminit vaba koopia nt Perrykolmandad räägivad imitatsioonist, neljandad hoopis uutest originaalidest kuni selleni, et iga koopia on alati originaal, vrd Groys Alljärgnev analüüsib neid küsimusi tõlketeooria raamistikus ja läheneb TÜ kunstimuuseumi kogudes sisalduvatele valanditele kui intrasemiootilistele tõlketeostele.

Analüüs keskendub jäljendamisel produtseeritud märkidele ja vaid visuaalsele koodile, hõlmamata keerulisemaid märgilisi suhteid nt visuaalse ja museograafilise koodi vahel vrd Horta Koopiakunst tõlketeaduslikust vaatenurgast Nii koopiakunsti ajaloost kui koopiate kriitilistest käsitlustest võib eeldada, et tõlketeaduslik lähenemine võib olla produktiivne nii selle 2 Johann Joachim Winckelmannil tekkis Itaaliast välja kaevatud skulptuuride osas kahtlus, kas need olid tõesti Kreeka päritolu või oli tegemist hilisemate koopiate või jäljendustega.

Kuna Winckelmannile polnud varased Kreeka skulptuurid kättesaadavad, ei olnud tal võimalik anda sellele küsimusele ammendavat vastust. Kreeka skulptuurid hakkasid Lääne-Euroopa muuseumidesse saabuma Kuigi koopiakunstile kui tõlkevormile juhtis Maria de Lourdes Parreiras Horta tähelepanu juba üheksakümnendate algul vrd Horta 86 90näib, et süstemaatilisemat analüüsi pole sellise lähenemise alusel siiamaani teostatud.

Koopiast rääkides tuleb silmas pidada, et üldjuhul ei ole see originaaliga täiesti identne. Olulisemate lahknevuste puhul tuleb eristada kahte erijuhtumit: 1. Koopia erineb algupärandist taotluslikult siia kuuluvad Roomaaegsed Kreeka skulptuuride koopiad, millele on lisatud roomalikke detaile, ent ka uuema aja kunstiteosed, mis on selgelt inspireeritud mõnest antiikaegsest skulptuurist. Erinevused on tinginud restaureerimine fragmendid on valesti ühendatud, antiiksele artefaktile on kinnitatud mitteautentseid ja vähetõenäolisi lisandeid või on seda täiendatud restauraatori ettekujutuste järgi jne.

Kui esimeste juhtude analoogiks oleks verbaalse tõlke analüüsis nn ümberkirjutamine, siis teised oleksid pigem võrreldavad juhtumitega, kus tõlkija täidab käsikirjas oleva lünga oma konjektuuri või lihtsalt oletusega. Ka teised verbaaltõlke analüüsis käibivad mõisted leiavad koopiakunstis kergesti analoogia. Nii võib koopiaid analüüsida täpsema ja vabama imitatsiooni skaalal verbaalse tõlke analüüsis levinud opositsioon originaalitruudus vs vaba tõlge või mugandusoma analoogiad on opositsioonil otsetõlge vs kaudtõlge teise koopia vahendusel tehtud koopia.

Siingi võime rääkida dünaamilistest või funktsionaalsetest ekvivalentidest, kui analüüsime nt Rooma-aegset koopiakunsti, kus skulptuure kaasajastati roomapäraste detailidega, 3 Koopia üks alaliike on valand, mille valmistamiseks on kasutatud originaaltaieselt võetud vormi ja materjalina kipsi, pronksi vm. Seega on valand oma vormilt ja proportsioonidelt identne originaaltööga, kuid võib erineda materjali poolest.

Valandis saab salvestada originaaltöö erinevaid detaile, nt büst tervikust, või seisundit, nt skulptuur enne restaureerimist. Seetõttu pakuvad antiikkunsti valandid sobivat materjali Kauplemine perversioni strateegiaga koopiate reprodutseerimise lugu. Sarnast problemaatikat maalide puhul vrd Elgin Ent teisalt tuleb koopiakunsti ilukirjanduslike tekstide tõlkega võrreldes silmas pidades selle põhimõtteliselt omadust: tegu on enamasti intrasüsteemse, süsteemisisesese tõlkega, s.

Sellisel juhul võiks analoogiaid otsida keelesisesest, intralingvaalsest tõlkest, mille puhul nt täpsusastme järgi liigendades on võimalik skaala ühes otsas vaadelda täpset koopiat ja teises otsas kõige vabamat tõlkeviisi seda esindab Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad ümberkirjutamine sh järelluule ehk Nachdichtungmille puhul on küll lähtetekst id inspiratsiooniallikaks, ent mille tulemusel sünnib juba uus kirjandusteos 4.

Intersüsteemsusest võime rääkida siis, kui tulemuseks on lähtetekst, mis kuulub teise žanri, nt on skulptuur olnud maali, gemmi või graafilise lehe aluseks vrd Eco Käesoleva artikli tarbeks eristame antud intrasemiootilise tõlkevormi võimalikud alatüübid, kusjuures Kauplemine perversioni strateegiaga aluseks on viis, kuidas koopia prototüüpi muudab või edasi arendab. Antud artikli tähelepanu alt jääb välja võltsing, mis on erijuhtum ja vajab eraldi käsitlust.

Vrd lähemalt nt Benhamou, Ginsburgh Antiikaegne koopiakunst Kreeklased õppisid pronksskulptuure valmistama Lähis-Ida eeskujul 8. Esimesed elusuuruses pronkskujud on teada 6. Tänu Plinius Vanema 23 79 pkr Loodusloole ja Pausaniase u pkr reisikirjale Kreekamaa kirjeldus on meieni jõudnud teave arvukatest antiikaegsetest pronkskujudest. Kuna pronkskujusid sulatati üles ja taaskasutati, siis ei ole neid eriti palju säilinud. Üks tuntumaid on Delfist Apolloni templist leitud kaarikujuht 5 Beard, Henderson Paljud klassikalisel 4 Järelluulest räägitakse küll tavaliselt vaid interlingvaalse Kauplemine perversioni strateegiaga kontekstis, ent samavõrra oluline on see intralingvaalses tõlkes.

Kuju on valmistatud Püütia mängudel osalenud kaarikusõitjate võistkonna auks.

Acta Semiotica Estica XIII

Roomlased vallutasid Kreeka 3. Nagu kirjutas Plutarchos pkr Aemilius Paulluse elus, olevat Kahjuks hävis transpordi käigus suur hulk taieseid ja paljud läksid kaotsi laevahukkudes Beard, Henderson Nõudlus Kreeka skulptuuride järgi oli juba antiikajal suur ja Rooma kollektsionäärid olid skulptoritele ja kunstikaupmeestele suurepärane turg.

Jõukad roomlased tellisid kõrgelt hinnatud Kreeka pronks- ja marmorskulptuuridest koopiaid, et kaunistada oma elamuid ja aedasid. Telliti nii elusuuruses skulptuure kui ainult portreid ja büste kuulsatest teostest. Villa Papyrist Herculaneumis on leitud büstide Kauplemine perversioni strateegiaga, kus olid eksponeeritud nt Pseudo-Seneca, Sappho, Dionysos-Priapos, Berenike Artemis ning muu hulgas Odakandja 6 herm tervikskulptuurist 7 Beard, Henderson 91 Täpse koopia valmistamine oli töömahukas ja aeganõudev protsess.

Kopeerijad tegid tihti marmorskulptuure valmistades vastavalt ajastu maitsele teatud muudatusi. Näiteks on nii Belvedere Apolloni 8 kui Knidose Aphrodite 9 Rooma-aegsetel koopiatel laubal rooma- 6 Odakandja on üks tuntumaid klassikalise perioodi skulptuure, mille hävinud pronksoriginaali autoriks oli Polykleitos u ekr.

Varastel joonistustel puudub Belvedere Apollonil suurem osa vasakust käest ja osa paremast käest. Peagi pärast Rooma saabumist või aastal tegi itaalia skulptor Giovanni Angelo Montorsoli kujule marmorist täiendused, lisades puuduvad käed, mis jäid antiikset kunstiteost täiendama 41 Intrasemiootiline tõlge antiikkunsti jäljendustes 41 Kauplemine perversioni strateegiaga juustest sätitud lehv. Ka Laokoon poegadega, Belvedere torso ja paljud teised tuntud antiikskulptuurid on Rooma-aegsed koopiad Kreeka skulptuuridest.

Tänapäeval on keeruline kindlaks teha, kas meie ajani säilinud Rooma-aegse koopia valmistamisel on prototüübiks olnud Vana-Kreeka originaaltaies või juba selle koopia aastal leiti Napoli lahe äärest Baiaest seni suurim Antiik- Rooma kipsvalandite töökoda Landwehr 5 6.

Leid koosnes neljasajast valanditükist, mis pärinevad kahekümne neljalt kuni kolmekümne kolmelt skulptuurilt, kusjuures mõned neist olid hästi tuntud klassikalised või hellenistlikud Kreeka taiesed.

Baiae fragmente uuris aastatel Gisela Richter, kes avastas nende hulgas Türannitapjate gruppi 10 kuulunud Aristogeitoni näo Richter Christa Landwehr on nende kipsvalandite hulgast identi fitseerinud üheteistkümne skulptuuri fragmendid, sh Harmodiose Türannitapjate grupist, Athena Velletri 11, Aphrodite Borghese 12 ja Eirene väikese Plutosega See tõestab, et Baiae fragmendid on kuulsate Kreeka pronksskulptuuride järgi 5.

Restaureeringud eemaldati skulptuurilt alles mõni aeg tagasi, kuid enam kui kolme sajandi vältel valmistati restaureeritud skulptuuri järgi koopiaid, kipsvalandeid ja tehti joonistusi Haskell, Penny sajandil ekr Praxitelese loodud Aphrodite skulptuur pole säilinud, ent sellest on tehtud rohkem või vähem täpseid koopiaid, sh kõige originaalilähedasemaks peetud Colonna Venus, mis asub Vatikani muuseumis vt Haskell Penny The Alimentary Preference Degree and the frequency of occurrence indices were used to analyze the food items.

The diets of Oligosarcus hepsetus in the two localities sampled were very similar, and reinforced the importance of the streamside forests in establishing and maintaining biotic and abiotic conditions in these environments. The species had a carnivorous diet that differed with ontogeny: smaller individuals were principally insectivorous and larger ones ichthyophagous.