Kohalikud vahetussusteemi reeglid

Kohalikud majandusprobleemid — tööhõive suurendamine, kohaliku ettevõtluse ja kaubavahetuse edendamine LETS - Local Exchange Trading System , kohaliku raharingluse suurendamine ja maksevõime hoidmine. Emajõe vasakule kaldale Sõpruse sillast allavoolu paigaldati kahele esimesele kraavile purded pikkusega 10 m ja 12 m, mille tulemusel muutus 2 km pikkune kallasraja lõik läbitavaks.

Sotsiaalne audit

Emajõe paremale kaldale: Vabaujulasse, Emajõe tänava otsa, Karlova paadisadama juurde, Sõbra tänava otsa kalastajate ujuvkai juurde. Projekti rahastasid Keskkonnainvesteeringute Keskus 43 ,20 euroga ja Tartu linn 17 ,04 euroga.

Aardlapalu jäätmekäitluskeskuse arendamine Tartu linna, Tartu valla ja Ülenurme valla asutatud MTÜ Tartumaa Jäätmearendus viis Ühtekuuluvusfondi toetusel läbi projekti, millega Aardlapalu prügilasse rajatati tänapäevane jäätmekäitluskeskus.

Flaier, II pool Taristu Emajõe tänavale ja Sõbra tänava otsa rajati kaks ujuvkaid, millelt saab kala püüda ja kuhu saab paadi või väikelaevaga randuda. Ühe ujuvkai juures on kaheksa paadi kinnituskohta.

Rajatav keskus on vahejaamaks Tartust ja lähialadelt pärit jäätmete veol jäätmekäitluskohtadesse: ladestatavad jäätmed prügilasse, ümbertöödeldavad jäätmed töötlejate juurde.

Projekti käigus rajati Aardlapalu jäätmekäitluskeskusesse automaatne ümberlaadimisjaam, mis on suuteline pressima saabuvad jäätmete koormad jooksvalt vastavatesse transpordikonteineritesse.

Transpordikonteinerite vahetussüsteem võimaldab jaamas järjest ümber laadida erievast liigist jäätmeid, nii ei pea näiteks plastijäätmeid vedav veok oootama või oma koormat kusagile hunnikusse laadima kui parajasti on jaamas pooleldi täidetud segaolmejäätmete konteiner.

Selle probleemi lahendamiseks rajatakse eraldi jäätmete vahelao- ja sorteerimishall, kuhu saab koguda jäätmeid veoks sobiva koguse saavutamiseni. Raha tekib tehingu käigus ja see kaob järgmise tehinguga, kusjuures ühel tehingus osalejal tekib raha pluss ja teisel miinusmärgiga.

Lõppenud projektid

Raha ise on püsiväärtusega. Selliste projektide näiteid: ajapankSpice Time Credit. Alternatiivraha Euroopa riikides[ muuda muuda lähteteksti ] Alternatiivraha kasutamine on lubatud riikides, kus turumajandus on vaba ja inimestel õigus ise otsustada, kuidas nad ennast teostavad. Alternatiivraha kasutamine on keelatud riikides, kus majandust manipuleeritakse, rahasüsteemi kasutatakse rikkuse ümberjagamiseks ning inimesed on alistatud riigibürokraatiale.

Keskkonnaprojektid

Alternatiivraha projekte käivitatud erineva edu ja mahuga järgmistes riikides kirjeldatud arvul: Belgias on kasutusel kokku 17 liiki kohalikku raha, varaseim neist Le Res on asutatud HispaaniasMalagas on kohalik raha Axarco. Itaalias Aspromonte Rahvuspargis katsetati kohaliku maksevahendi voucher raha, mille kehtivusaeg oli piiratud sellel märgitud kuupäevaga. Prantsusmaal on avalikult saadaoleva teabe järgi Kõik need rahad on vahetatavad eurodeks ja on ametlikult käibel projektiga ühinenud isikute juures.

Kohaliku rahaga seotud tegevusi sätestab Liikumise eesmärgid on järgmised: tekitada keskkond, milles arutleda ja ühiselt järele mõelda ja kujundada uus vaade rikkusele ja väärtushinnangutele ning mõelda, kuidas neid muuta; kujundada välja keskkond, milles saaks katsetada innovatiivseid lahendusi rahanduses, edendada ühistegevust ja leida nende rakendamiseks sobivaid viise; edendada riiklikku võrgustikku, mis toetab ja ühendab kohaliku raha projektide esindajaid Prantsusmaal ja kogu Euroopas.

Loomisest peale on liikumine toetanud 24 kohaliku raha, s. Tuntuimad neist oli Wära ja Kohalikud vahetussusteemi reeglid Herpelisaksa majandusteadlase poolt väljatöötatud ühistulise krediidiringi põhimõte. Deutsche Bundespanki Baieris, Groebenzellis oli veel käibel regionaalne alternatiivraha Baptisttaler. Kavandamisel oli veel Suurbritannias on käivitatud üle LETS projekti, u 75 panka on algatanud oma raha projekti ning lisaks on kasutusel veel Brixtoni nael, Bristoli nael ja Totnesi nael; Spice Time Credit.

Võlaõigusseadus (lühend - VÕS)

Ungaris võeti kasutusele ökorahad Kaláka ja Kör. Alternatiivraha riigiti[ muuda muuda lähteteksti ] Ameerika Ühendriikides toimus esimene ajaraha katsetus juba aastatelCininnatis. Sellele järgnesid mitmed katsetused Uus alternatiivraha rakenduste laine algas Sabret plaaniti rakendada spetsiaalset õppetunnirahana, mis töötab nii, et riik valib välja vaesemad koolid, kus õpetajaid napib ja ülikooli edasiminejaid on vähe, ning jagab esimese klassi õpilastele spetsiaalset õppetunniraha.

Sellega saavad nad maksta vanemate klasside õpilastele järeleaitamistundide eest.

IS MYKONOS WORTH IT IN 2020/2021? Greece Travel Vlog

Need vanemad õpilased saavad omakorda maksta keskkooliõpilastele järeleaitamise eest. Kui õpilane lõpetab keskkooli ja on kogunud teatava summa õppetunni-raha, siis saab ta sellega kinni maksta osa oma ülikooliharidusest. Mida rohkem nooremaid õpetad, seda rohkem õpid ise ning seda suuremad on su võimalused ülikooli saada.

Alternatiivraha

Kuna valitsus mõistis, et mis tahes sotsiaalhooldusprogramm ei suuda käia kaasas järjest suureneva eakate hulgaga, siis loodi spetsiaalne maksesüsteem, millega noored kes aitavad vanureid, saavad teenida tulu.

Teenitud fureai kippu´sid saab näiteks saata oma vanadele sugulastele, kes asuvad teises piirkonnas ja kes saavad nendega maksta neid abistavatele noortele. Uruguays võeti kasutusele kohalik raha C3, millega taheti suurendada tööhõivet. Uuesti tulid kodurahad kasutusele Lõuna-Eestis Urvastes on praegu käibel oma rahana urban.

Areneb ka elektrooniline kogukonnaraha: Selliste väärtpaberite väljastamise kohta piirangud puuduvad, st et väljastajaks võib olla nii eraisik, MTÜ kui ka kohalik omavalitsus.

Kokku oli neid Selle projekti raames toetati kohaliku raha kasutuselevõtule suunatud projekte 3,1 miljoni euro suuruses summas.

Navigeerimismenüü

Projekti raames toetati projekti Lääne-Euroopa riikides. Projektide eesmärgiks oli sotsiaalse kaasatuse ja solidaarsuse edendamine ning kohaliku majanduse ja kaubakäibe tugevdamine.

Projekti raames loodi võimalus vahetada teadmisi ja edastada omandatud kogemuste kohaliku tasandi kulutuste tegemisel. Teostavad järelevalvet Euroopa Keskpanga tegevuse üle ja koostavad ettepanekuid eurotsooni rahasüsteemi parandamiseks.

Alternatiivraha võidakse määratleda järgmiselt: Täiendraha complementary currency — kasutatakse lisaks riigis ametlikult käibivale rahale vahetustehingutes väärtusekandjana. Reeglina ei ole seaduslik maksevahend. Kogukonnaraha community currency — võlakirjad, mida kasutab vabatahtlikult rühm inimesi kaupade või teenuste vahetamiseks või panuste tegemiseks mingis internetipõhises mängus.