Aktsiaoptsioonitehingud API

Lisaks subjektiivsele faktorile millistel tingimustel on vastaspool nõus lepingut sõlmima toovad väikese ebatäpsuse arvudesse sisse taevatähed. Kui see on jäänud tegemata, siis soetamismaksumuse ülekannet ei tehta ja maksuaruandesse võivad tekkida ebakorrektsed andmed. Kuidas arvutatakse väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju? Ameerika tüüpi optsiooni puhul võib omanik kasutada oma optsiooni ükskõik millisel ajal enne lõpptähtaega.

Aktsiaoptsioonitehingud API

Volatiilsuse arvutamine on väga spetsiifiline protsess, mis jääb tavaliselt professionaalsete analüütikute hooleks. Volatiilsusele väga lähedane näitaja on kaubeldav volatiilsus, mis arvutatakse optsioonide turuhinna põhjal.

Kalkulaatorisse saab sisestada järgmisi muutujaid: Alusvara hetkehind on optsiooni aluseks oleva aktsia või valuuta hind optsiooni sõlmimise vääringus. Optsiooni tehinguhind on hind, millega soovitakse tulevikus lepingu alusvara osta või müüa. Intressimäär on optsiooni sõlmimise vääringu riskivaba intressimäär: maailmavaluutade puhul enamasti London Interbank Offered Rate LIBORväiksemate puhul kohaliku keskpanga kehtestatud intressimäär.

Volatiilsuse kohta saab teavet maakleritelt või süstemaatiliselt hommikust turuülevaadet jälgides. Optsioonilepingu lõpu kohta saab sisestada andmeid nii kuupäevana kui lõpuni jäänud ajaühikutena. Optsiooni tüüpide ja liikide kohta saab teavet investori abist.

Kirjeldus ja juhised

Sisestatud teabe põhjal näitab kalkulaator optsiooni hinda ning mitmesuguseid suhtarve. Lisaks subjektiivsele faktorile millistel tingimustel on vastaspool nõus lepingut sõlmima toovad väikese ebatäpsuse arvudesse sisse taevatähed.

Ei päevad, aastad, ega vahepealsed ühikud mahu hästi kümnendsüsteemi. Optsiooni hinna arvutamise aluseks on üks ühik alusvara. Tegelikus elus kehtivad lepingute sõlmimisel teatavad miinimumkogused.

Seega tuleb kõige odavama lepingu hinna saamiseks korrutada kalkulaatori hinnanäit miinimumkogusega.

Aktsiaoptsioonitehingud API

Trader on LHV kauplemisprogramm, mis on mõeldud keskmiselt aktiivsemale kauplejale, kes teeb rohkem kui 10 tehingut kuus. Miinimumsumma Traderis kauplemiseks on dollarit või samaväärne summa eurodes.

MODERATORS

See ei ole tasu, mida tuleb maksta programmi eest, see on lihtsalt summa, mis peab kauplemiskontol olemas olema. Samas tuleb maksumaksjal ka Nasdaq CSD esitatud tehingute infot täiendada. Näiteks ei ole Nasdaq CSD-l võimalik anda maksuhaldurile infot võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumuse kohta. Deklareerimine tavasüsteemis Kauplemiskontolt pangakontole kantud summa tuleb deklareerida muu vara võõrandamisest saadud tuluna tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6. Valuutatulu ei tohi deklareerida väärtpaberituluna.

  • Kõige lihtsamalt saab asju ajada näiteks LHV äpis, kus saab mõne nupuvajutusega Balti börsi aktsiad soetada.
  • Kuidas kaubelda Uhendkuningriigis
  • Tuletisinstrument – Vikipeedia
  • Ranno Tingas ja Olesia Abramova, Optsiooniprogrammid ja aktsiaplaanid
  • Vaikesed mahuosa varud
  • andmebaasi kujundus: aktsiate ja optsioonidega kauplemine |

Deklareerimine tavasüsteemis Ei, LHV Brokeris tehtud valuutatehingud on nagu väärtpaberitehingud ja tuleb kajastada tabelis 8. Lisamärkused LHV maksuaruande tabelite 6. Tuludeklaratsiooni täitmise juhendist küll sümboli märkimise nõuet ei tulene, kuid võimaluse korral soovitame väärtpaberi üheseks määratlemiseks seda siiski teha.

Väärtpaberi liigi puhul on LHV maksuaruandes valikud aktsia, fondiosak, optsioon, futuur ja võlakiri. Tuludeklaratsioonis on valikud aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, muud väärtpaberid, investeerimisfondi sh rahaturufondi osakud ja optsioon.

Väärtpaberitehingud

Futuuri puhul soovitame tuludeklaratsioonis valida väärtpaberi liigiks tuletisväärtpaberid. Soetamismaksumus sisaldab väärtpaberite soetamisega seotud kulusid enamasti teenustasud, aga ka näiteks optsioonipreemia ja optsioonitehingute teenustasud optsioonide kasutamise puhul.

Väärtpaberite võõrandamisega seotud kulud võetakse arvesse ka siis, kui need suurendavad tehingu kahju. Võõrandamisega seotud kulude hulka kuuluvad teenustasud.

Aktsiaoptsioonitehingud API

Tabelis 8. Summad ümardatakse kahe komakoha täpsusega ja vajaduse korral tehakse seda ka väärtpaberi kogusega piirang tuleneb tuludeklaratsiooni edastamise keskkonnast. Väärtpaberite lühikeseks müügi tehingu andmed näidatakse LHV maksuaruande tabelites 6.

andmebaasi kujundus: aktsiate ja optsioonidega kauplemine

Optsioonipreemia saab kuludes arvesse võtta aktsia soetamismaksumuse hulgas siis, kui optsiooniga omandatud aktsiad võõrandatakse. Kui optsioon ei realiseeru st optsiooni alusvara ei osteta või ei müüdasiis optsioonipreemiat kuludesse arvestada ei saa.

Aktsiaoptsioonitehingud API

Ühe inimese piires makseta väärtpaberikannet ei ole vaja deklareerida, selle võib deklaratsioonilt kustutada. Makseta tehingu puhul soetamismaksumuse märkinud maksumaksjate deklaratsioonid kontrollitakse üle juhul, kui tabeli 6. Kui deklareerija märgib soetamismaksumuseks 0 ja tehing on seotud osapoolega, siis ei too see endaga maksustamise mõttes kaasa mingeid tagajärgi.

Presentation on theme: "LHV Trader II osa Ragnar Plees."— Presentation transcript:

Näiteks abikaasad on seotud isikud ja juhul, kui soetamismaksumus on märgitud, tuleb täita ka veerg 8 või Sugulaste seotud isikute tehingu kahju edasi kanda ei saa.

Lisamärkused dividendide deklareerimise kohta Dividendi väljamakse tegija koodina kasutatakse LHV maksuaruandes vastava väärtpaberi ISIN-koodi ja nimi esitatakse nagu tabelite 6. Selle näite puhul märgitakse tabelis 8.

Aktsiaoptsioonitehingud API

Kuna LHV hoiab klientide väärtpabereid mitme välismaakleri juures ning üks maakler võib dividendidelt tulumaksu kinni pidada ja teine mitte, siis võib olla kliendi kontole kantavalt dividendilt tulumaks tasutud ainult osaliselt. Sellisel juhul näidatakse LHV maksuaruande osa dividendist tabelis 8.

Samuti võib erineda välismaaklerite tulumaksumäär. Optsioon-tüüpi lepingute puhul ei ole lepingu ostjal kohustust tähtajaks alusvara osta ega optsiooni täita. Seega annab optsioonileping õiguse osta mingit vara või teha tasaarveldus optiooni väljakirjutajagakuid ei kohusta selleks. Tuletisinstrumentidega riskide maandamine[ muuda muuda lähteteksti ] Tuletisväärtpaberid võimaldavad kanda osa riski ühelt lepingu osapoolelt teisele.

Oletagem, et talunik kasvatab vilja ning soovib vähendada riski, et vilja hinna muutus on ebasoodne. Selleks saab talunik välja kirjutada futuuri oma viljasaagile, kuigi saak ei pruugi veel külvatudki Aktsiaoptsioonitehingud API.

Week 6

Lepingu teine osapool ehk tarbija kindlustab aga omale vilja tarne kokkulepitud hinnas. Talunik võidab tehinguga, kui vilja turuhind jääb alla lepingus märgitud hinna, ning kaotab, kui turuhind on kokkulepitust kõrgem saadav tulu vilja müügist oleks olnud suurem turuhinnaga müües.

Vilja ostja on aga sõlminud kasuliku tehingu, kui futuuri täitmise päeval on vilja hind kokkulepitust kõrgem, sest ostja on kindlustanud omale turuhinnast odavama viljavaru.