Taiendavad tood

Kõiki töid kavandab ja rahastab RMK ning nendega on plaanis alustada esimesel võimalusel. Seega pakub RMK ajutiselt täiendavalt tööd kokku ligi sajale inimesele. Töö valmimisest teatatakse kliendile telefoni teel. Sealset laudteed ehitasid RMK usinad töövõtjad.

Transpoporditasu korrutatakse koefitsendiga 1,5 juhul, kui on vältimatu kahe töötaja kohalolek. Kui töö toimub tasulise parkimise alas, lisandub parkimistasu vastavalt kulule.

Firmastiil RMK pakub täiendavalt tööd külastusobjektide korrastamisel Juba praegu on näha, et kaunite kevadilmade saabudes on külastuskoormuse tase sarnane suvisele. Seetõttu otsustas RMK palgata täiendavat tööjõudu, luues kokku 23 hooajalist töökohta Eesti erinevatesse piirkondadesse maastiku kauni ilme säilitamiseks, külastustaristu Taiendavad tood tegemiseks ja objektide hooldamiseks.

Tema sõnul aitab külastustaristu arendamine hoida ka loodust ja vähemalt ajutiselt leevendada koroonakriisiga kaasnenud tööpuudust.

SCP-054 Water Nymph (SCP Animation)

Tööpakkumiste kohta leiab infot RMK kodulehelt. Lisaks otsustas RMK suurendada külastustaristu projekteerimis- ja ehitustöid, pakkudes ehitussektorile täiendavat tööhõivet kogumahus eurot. Esialgsete arvestuste kohaselt saab seeläbi tööd veel vähemalt 70 inimest.

Taiendavad tood Konkurents valisturgude strateegia voimalusi

Seega pakub RMK ajutiselt täiendavalt tööd kokku ligi sajale inimesele. Lisanduva töömahu arvelt rekonstrueeritakse täiendavalt neid RMK hallatavaid ja pikaajalistes rekonstrueerimiskavades sisalduvaid külastusobjekte, mida esialgu selleks aastaks polnud plaanitud.

Töid tehakse kõikjal Eestis, näiteks konserveeritakse Keila-Joa pargi Meremõisa mõisavaremeid, rekonstrueeritakse Elistvere loomapargi taristut Tartumaal, Suure-Taevaskoja silda Põlvamaal ja Sangaste metsapargi külastustaristut Valgamaal.

Taiendavad tood Warner binaarvariandid

Eestlaste üks lemmikkohti on Meenikunno raba Põlvamaal. Sealset laudteed ehitasid RMK usinad töövõtjad. Täiendavatele töödele lisanduvad Kõiki töid kavandab ja rahastab RMK ning nendega on plaanis alustada esimesel võimalusel. Planeeritavate tööde ja nendeks korraldatavate hangete kohta saavad töövõtjad täpsemat infot RMK kodulehelt ja riigihangete registrist.

Taiendavad tood BTC Trade API