Trade Stone System

With the advent of metrication, Europe's various "stones" were superseded by or adapted to the kilogram from the midth century on. Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Kõigepealt räägime Newtoni tüübist ja Kivitüübist: Newton n : Njuuton sümbol: N on rahvusvahelisest ühikute süsteemist SI tuletatud jõuühik. Nii et hakkame seda kasutama.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?

Наверное, пойду прямо. Обычно мне хватает пары часов, чтобы переварить, полученную за предыдущий день квадроидами. информацию. Пожалуйста, скажи Бенджи: пусть он передаст остальным, что я буду к обеду. Через несколько минут она вышла из госпиталя а отправилась к административному центру.

Tõlgi kirjeldus tagasi inglise Ameerika Ühendriigid keelde Tõlgi This app is using to converting amounts from Newton to Stone as well as converting amounts from Stone to Newton.

It is named after Isaac Newton in recognition of his work on classical mechanics, specifically Newton's second law of motion.

Trade Stone System

The unit of measurement for weight is that of force, which in the International System of Units SI is the newton. Stone st : The stone is an English and imperial unit of mass now equal to 14 pounds 6.

England and other Germanic-speaking countries of northern Europe formerly used various standardised "stones" for trade, with their values ranging from about 5 to 40 local pounds Trade Stone System 3 to Binaarsed voimalused Trading System kg depending on the location and objects weighed. The United Kingdom's imperial system adopted the wool stone of 14 pounds in With the advent of metrication, Europe's various "stones" were superseded by or adapted to the kilogram from the midth century on.

Trade Stone System

The stone continues in customary use in Britain and Ireland used for measuring body weight, but was prohibited for commercial use in the UK by the Weights and Measures Act of By the way, As far as I told, this app is useful for converting amounts from Stone to Newton and vise verse. So let's start using that. Seda rakendust kasutatakse summade teisendamiseks Newtonist Trade Stone System ja summade konverteerimiseks Stone'ist Newtoniks.

Trade Stone System

Kõigepealt räägime Newtoni tüübist ja Kivitüübist: Newton n : Njuuton sümbol: N on rahvusvahelisest ühikute süsteemist SI tuletatud jõuühik. See on oma nime saanud Isaac Newtoni järgi, tunnustades tema tööd klassikalise mehaanika alal, täpsemalt Newtoni teist liikumisseadust.

Trade Stone System

Kaalu mõõtühik on jõu mõõtühik, mis rahvusvahelises ühikute süsteemis SI on njuuton. Kivi st : Kivi on inglise ja keiserlik massiühik, mis nüüd võrdub 14 naelaga 6, kg. Inglismaa ja muud germaani keelt kõnelevad Põhja-Euroopa riigid kasutasid varem kaubanduses mitmesuguseid standardiseeritud "kive", nende väärtus võib olla umbes 5 kuni 40 kohalikku naela umbes 3 kuni 15 kgsõltuvalt asukohast ja kaalutud esemetest.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?

Suurbritannia keiserlik süsteem võttis Mõõtmise tulekuga asendati Euroopa mitmesugused "kivid" Kivi jätkub tavapärases kasutuses Suurbritannias ja Iirimaal, mida kasutatakse kehakaalu mõõtmiseks, kuid see oli Ühendkuningriigis Muide, niipalju kui ma ütlesin, on see rakendus kasulik summade teisendamiseks Stoneist Newtoni ja vise salmi. Hakkame siis seda kasutama.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Tõlgi kirjeldus tagasi inglise Ameerika Ühendriigid keelde Tõlgi This app is using to converting amounts from Newton to Stone as well as converting amounts from Stone to Newton.