Jagage valikud, millal kasutada

Kui tahate meie pakutavate teenuste jagamisfunktsioone täies mahus kasutada, võime paluda teil luua ka avalikult nähtava Google'i profiili , mis võib sisaldada teie nime ja fotot. Järgmisel korral, kui meie veebisaite külastate, on võimalik varem antud teavet kasutada, et saaksite kasutada hõlpsasti varem valitud veebisaidi funktsioone.

Ohutu Merchant System Erfahrungsberichte Kaubandussusteem MT5

Teabevahetuseks teiega kas otse või meie partneri kaudu järgmisel otstarbel: turundus, osalemine võistlustel, uuringutes ja loteriides, müügiedenduse otstarbel, e-kirjade, teadete või muude sõnumite kaudu vastavalt lubadele, mille olete meile edastanud nt teie kontoseadete lehekülje kaudu. Nõusolek Võistluste, uuringute ja loteriide andmed Turundusandmed Funktsioonide, teabe, reklaami või muu sisu pakkumiseks teie konkreetse asukoha põhjal.

Nõusolek Vabatahtlikud mobiilitelefoniandmed Kui soovite lisateavet tasakaalustatuse kriteeriumi kohta, mida Spotify on rakendanud isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneva õigustatud huvi põhise õigusliku aluse tagamiseks, lugege 14 Kuidas meiega ühendust võtta.

Jaga valikutehinguid pluss omandamine Valikulised indeksfondid

Oleme kindlaks määranud selliste isikuandmete vastuvõtjate kategooriad, mida kogutakse või mis luuakse Spotify teenuse teiepoolse kasutamise millal kasutada. Isikuandmed, mida võime jagada omal valikul Järgmisi isikuandmeid jagatakse allpool tabelis kirjeldatud saajate kategooriatega ainult järgmistel juhtudel: teete valiku kasutada konkreetset Spotify teenuse funktsiooni, kus konkreetsete isikuandmete jagamine on vajalik Spotify teenuse funktsiooni nõuetekohaseks kasutamiseks, või annate meile oma loa isikuandmete jagamiseks, näiteks valides Spotify teenuses asjakohase seade.

Vastuvõtjate kategooriad Jagamise põhjus Kolmandate osapoolte rakendused, mille ühendate oma Spotify kontoga Kui ühendate oma Spotify Jagage valikud kolmanda osapoole rakenduse, näiteks sotsiaalmeedia- audio- televisiooni- või autoplatvormiga, võib Spotify jagada teie teenuse kasutusandmeid, et teie Spotify konto ühendamine oleks võimalik.

Kolmanda osapoole rakendus, mida kasutate Spotify'sse sisse logimiseks Kui logite sisse kolmanda osapoole rakendusse, kasutades oma Spotify konto mandaati, võib see kolmanda osapoole rakendus pääseda juurde teatud teenuse kasutusandmetele nagu teie esitlusloendid, salvestatud sisu ja tegevus.

Laadige alla täielik aruanne: EN Laadige infoleht alla: EN Selles aruandes, mis on esimene seda tüüpi rahvusvaheline hinnang, uuritakse energiatõhususe tehnoloogiate laiaulatusliku kasutuselevõtu keskkonnamõju ja loodusvarade mõju elutsüklile. Aruandes uuritakse rohkem kui 30 nõudlusega seotud energiatõhususe tehnoloogiat erinevates tehnoloogiaklastrites, sealhulgas valgustus, hooned, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, metallide tõhus töötlemine, kõrge kasuteguriga koostootmine ja transport. Lisaks hinnatakse vähese süsinikdioksiidiheitega energiavarustuse ja tõhusate nõudlusepoolsete tehnoloogiate kasutuselevõtu koosmõjusid 2 ja 6 kraadi stsenaariumi korral.

Tugikogukond Kui registreerite Spotify tugikogukonnas Spotify tugikonto, palume teil luua konkreetse Spotify tugikogukonna kasutajanime. Seda kuvatakse avalikult kõigile, kes Spotify tugikogukonda kasutavad, koos postitatud küsimuste või märkustega.

Valige oma riik/piirkond ja keel

Näiteks esitlusloendite tegemisel soovite võib-olla, et need esitlusloendid oleksid nähtavad teistele Spotify teenuses, ent võite oma esitlusloendid ka igal ajal privaatseks muuta. Artistid ja plaadifirmad Võite paluda meil jagada isikuandmeid nagu teie e-posti aadress artistide või plaadifirmade või teiste partneritega, kes võivad soovida saata teile Online binaarne valikute signaal uudiseid või müügiedenduspakkumisi, ent võite selle nõusoleku ka igal ajal tühistada.

Kas keegi teenib raha kauplemisega binaarsuhetes Valikud Kaubandus Org

Teave, mida võime jagada Jagamise põhjus Teenuseosutajad ja teised Kasutame tehniliste teenuste osutajaid, kes käitavad millal kasutada taristut, mida vajame Spotify teenuse osutamiseks, eelkõige teenuseosutajaid, kes hostivad, talletavad, haldavad ja säilitavad Spotify rakendust, selle sisu ning andmeid, mida töötleme.

Kasutame tehniliste teenuste osutajaid, kes aitavaid meil teiega teavet vahetada, nagu on Jaotises 6 kirjeldatud nende põhimõtete.

/legal/privacy-policy-update/ - Spotify

Kasutame turundust ja reklaamipartnereid, et näidata teile kohandatumat sisu või aidata meil mõista, kuidas Spotify teenust kasutate, et saaksime teile paremat teenust pakkuda. Võime jagada isikuandmeid ka teatud turundus- ja reklaamipartneritega, et saata teile müügiedendusteadaandeid Spotify kohta.

Valikud strateegia graafika Binaarsed valikud Vaba konto

Spotify partnerid Kui kasutate Spotify teenust pakkumise kaudu, mille saite või ostsite kolmandalt osapoolelt, näiteks oma mobiilsideoperaatorilt, jagame isikuandmeid selle kolmanda osapoolega Spotify teenuse teiepoolse kasutamise, näiteks selle kohta, kas ja mis ulatuses olete pakkumist kasutanud, Spotify konto aktiveerinud või aktiivselt Spotify teenust kasutanud. Olenevalt sellest, kuidas Spotify teenuse kasutajaks registreerute nt kolmanda osapoole teenuse või mobiilside operaatori kaudujagame teie Spotify kasutajanime või muid konto registreerimise andmeid vastavalt vajadusele teie konto võimaldamiseks.

Jagage artikli eelvaadet ja kommenteerige seda |

Samuti võime jagada teie isikuandmeid pseudonümiseeritud vormis meie muusikatööstuse partneritega, et aidata neil mõista, kuidas toimib sisu, mida nad meile litsentsivad, ja võimaldada teil kuulata Spotify teenuse kaudu voogesitussisu. Jagame ka teie isikuandmeid pseudonümiseeritud vormis turunduspartneritega, kes aitavaid meid müügiedendustegevuses, ja reklaamijatega, kes võimaldavad meil pakkuda tasuta teenust.

  • Vahetuskursid - millal korrutada või jagada? |
  • Andromeda kauplemise susteemi kood
  • Rohelise tehnoloogia valikud Ressursside paneel
  • Viimati muudetud:
  • Voimalus mannekeenidega kauplemine

Teadurid Jagame teie isikuandmeid selliste tegevuste puhul nagu statistiline analüüs ja teadusuuringud, kuid ainult pseudonümiseeritud kujul. Teised Spotify kontserni kuuluvad ettevõtted Jagame teie isikuandmeid Spotify kontserni kuuluvate Jagage valikud ettevõtetega oma igapäevase äritegevuse teostamiseks ja selleks, et meil oleks võimalik Spotify teenust hoida ning seda teile osutada.

Küpsiste ja muude tehnoloogiate kasutamine | HP® Eesti

Õiguskaitse- ja andmekaitseasutused Jagame teie isikuandmeid, kui arvame heauskselt, et meil on vaja seda teha seadusjärgse kohustuse täitmiseks kohaldatavate õigusaktide kohaselt, või kui reageerime kehtivale õigustoimingule nagu läbiotsimismäärus, kohtu korraldus või kohtukutse. Samuti jagame teie isikuandmeid, kui arvame heauskselt, et see on vajalik meie Jagage valikud või kolmanda osapoole põhjendatud huvi seisukohast seoses riikliku julgeoleku, korrakaitse, kohtuvaidluse, kriminaaluurimise, isiku ohutuse kaitsmise või surma või ähvardava kehavigastuse ärahoidmiseks, tingimusel et meie arvates ei alista sellist huvi teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad teie isikuandmete kaitset.

Meie äripartnerite ostjad Jagame teie isikuandmeid juhul, kui müüme oma ettevõtte ostjale või potentsiaalsele ostjale või peame selleks läbirääkimisi. Sellises olukorras jätkab Spotify teie isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamist ja teavitab teid enne, kui teie isikuandmed edastatakse ostjale või kui neile hakkavad kehtima teistsugused privaatsuspõhimõtted.

Android TV-s

Andmete säilitamine ja kustutamine Hoiame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik Spotify teenuse teile pakkumiseks ja õiguspärastel ning olulistel ärieesmärkidel nagu Spotify teenuse säilitamine ja toimivus, andmepõhiste äriotsuste tegemine millal kasutada funktsioonide ja pakkumiste kohta, meie juriidiliste kohustuste täitmine ning vaidluste lahendamine.

Säilitame teie teatud isikuandmeid seni, kuni olete Spotify teenuse kasutaja. Näiteks säilitame teie esitlusloendeid, lauluteeki ja kontoteavet.

Kuidas muudatuste jälgimine välja lülitada Enne kui palute meeskonnaliikmetel teie Exceli töölehed üle vaadata, lülitage oma jagatud töövihiku jaoks sisse Exceli redaktsioonide jälgimine.

Üleviimine teistesse riikidesse Spotify jagab teie isikuandmeid globaalselt Spotify kontserni kuuluvate teiste ettevõtetega, et viia läbi nendes põhimõtetes ettenähtud teisi tegevusi. Spotify võib ka teie isikuandmete töötlemise sisse osta kolmandatelt osapooltelt või jagada neid kolmandate osapooltega, kes asuvad riikides, mis ei ole teie koduriik.

Teie isikuandmetele võivad seega kehtida privaatsust käsitlevad seadused, mis on erinevad teie elukohajärgses riigis kehtivatest.

Euroopa Liidus ja Šveitsis kogutud isikuandmeid võidakse näiteks edastada ning töödelda kolmanda osapoole poolt, kes asub mõnes riigis väljaspool Euroopa Liitu ja Šveitsi. Sellisel juhul tagab Spotify, et teie isikuandmete edastamine toimub kooskõlas kohalduvate privaatsust käsitlevate seadustega, ning eelkõige, et on rakendatud asjakohaseid lepingulisi, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid nagu Euroopa Komisjonis heaks kiidetud tüüplepingutingimused.

Otsi kujul

Lisateavet turvameetmete kohta, mida rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks, vaadake millal kasutada põhimõtete Lingid Võime kuvada reklaame kolmandatelt osapooltelt ja muud sisu, mis on lingitud kolmandate osapoolte veebisaitidega. Meil ei ole võimalik kontrollida kolmandate osapoolte privaatsuspraktikaid ega sisu ega nende eest vastutada.

Kui klõpsate kolmanda osapoole reklaamile või lingile, võtke teadmiseks, et väljute Spotify teenusest ja et mis tahes esitatud isikuandmetele ei tarvitse need põhimõtted laieneda.

Binaarsed valikud Strateegia Advisor Kust kaubelda suurtes kogustes Bitquoino

Lugege nende privaatsuspõhimõtted läbi, et uurida välja, kuidas nad teie isikuandmeid koguvad ja töötlevad. Isikuandmete kaitsmine Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta oma kasutajate isikuandmeid.

Portland Oregon Stock Options BlockchainCenter Net

Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete turvalisuse kaitsmiseks; pange siiski tähele, et ükski süsteem ei ole kunagi millal kasutada turvaline. Oleme rakendanud erinevaid põhimõtteid, sealhulgas pseudonümiseerimis- krüpteerimis- juurdepääsu- ja säilitamispõhimõtteid, et kaitsta volitamata juurdepääsu isikuandmetele ning nende tarbetu säilitamise eest meie süsteemides.

Android-telefonis või -tahvelarvutis

Teie parool kaitseb teie kasutajakontot, seega soovitame teil kasutada kordumatut ja tugevat parooli, piirata juurdepääsu oma arvutile ning sirvijale ja logida pärast Spotify teenuse kasutamist välja. Lapsed Spotify teenus ei ole suunatud alla aastastele lastele. Siiski võivad mõnes riigis kohalikest seadustest tulenevalt kohalduda rangemad vanusepiirangud.

Teeme seda selleks, et mõista, kuidas HP teenuseid kasutate; parandada teie kasutajakogemust ning lubada isikupärastatud funktsioone ja sisu; optimeerida meie reklaame ja turundust; ning võimaldada muudest osapooltest reklaamiettevõtetel aidata meil Interneti kaudu teie huvidel põhinevaid reklaame edastada. Rohkem teavet nende tehnoloogiate kohta leiate: www. Teave võib olla seotud teie, teie eelistuste või seadmega ning see aitab peamiselt tagada saidi töötamise ootuspärasel moel ja anda teile isikupärasemat veebikogemust. HP kasutab automaatseid andmekogumistööriistu järgmistel põhjustel. Rangelt vajalikud tööriistad.

Lisateavet vaadake meie kasutustingimustest. Kui olete alla vanusepiiri, ärge kasutage Spotify YouTubei valikute tehingute strateegiad ega esitage meile isikuandmeid.

Kui saame teada, et oleme kogunud alla aastase lapse isikuandmeid, rakendame mõistlikud meetmed isikuandmete kustutamiseks.

Seetõttu peame võib-olla selle lapse Spotify konto kustutama.