Autode kauplemise susteem,

Üldiselt iseloomustab Balti riike üks madalamaid kütusemaksust laekuva tulu ja kasvuhoonegaaside heitkoguste suhtarve, mis viitab sellele, et keskkonnamaksude tõstmiseks on piisavalt ruumi. Uute liikmesriikide võrdluses ei ole kütuseaktsiisi määrade vaheline erinevus siiski kuigi suur. Üldiselt hõlmab see sõiduki ostuhinda, hooldus- ja remondikulusid, hoolimata sellest, kas sõidukit kasutatakse era- või töösõitudeks 1.

Avaldatud: 8. Maanteetranspordiga kaasneb Eestis ja Lätis umbes kolmandik heitkogustega kauplemise süsteemi väliste kasvuhoonegaaside summaarsest heitkogusest, Leedus neljandik.

Sõiduautod tekitavad poole kuni kaks kolmandikku maanteetranspordi heitmetest.

Auto parkimine süsteem

Võrdlemisi kõrged ootused Balti riikide majanduskasvule viitavad sellele, et täiendavate meetmete puudumisel ei maksa loota kauplemissüsteemiväliste kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemisele keskpikas perspektiivis, arvestades tugevat sõltuvust majanduskasvu ja transpordiga seotud CO2-heitmete vahel.

Baltimaade energianõudlik autopark Aastatel — langes uute sõiduautode keskmine CO2 heitkogus stabiilselt mitmes EL-i piirkonnas. Samas oli Seetõttu jäid uute sõiduautode CO2 heitkogused Balti riikides endiselt EL-i suurimate sekka: heitmete tase grammi CO2 kilomeetri kohta oli kõrgem kui EL-i uutes liikmesriikides, samuti Rootsis ning Soomes, mis on võrreldava rahvastikutiheduse ja kliimaga.

Asjaolu, et vanad liikmesriigid on uute sõiduautode CO2-heitmete vähendamisel edukamad, võib olla seotud viimastel aastatel vastuvõetud maksustamispõhimõtetega, mis põhinevad sõiduki keskkonnaomadustel, kasutades CO2 heitkoguseid kas liiklusmaksu, registreerimismaksu või mõlema määramiseks. Madalad transpordimaksud kui üks suure energiatarbimise põhjuseid Üldiselt kompenseerivad transpordimaksud negatiivseid keskkonnamõjusid ja on taristuinvesteeringute oluline rahastamisallikas.

Kasutatakse makse, nagu kütusemaksud aktsiisidregistreerimismaksud, liiklusmaksud ja teemaksud. Kuigi kütuseaktsiise võidakse kasutada eelisjärjekorras, kuna need on autode kasutamise ja saastega tihedalt seotud, rakendatakse ka muid makse auto registreerimismaks, liiklus- ja teemaksudet saavutada rohkem tasakaalus tulemust transpordi kättesaadavus, ühiskondlik aspekt, taristuinvesteeringute ja hoolduse rahastamine, juurdepääsu piiramine suure õhusaastega piirkondadele jne. Baltimaade autode suur energiakasutus on osalt seletatav mootorikütuste madalate aktsiisimääradega.

Euroopa Liidu kliima- ja energiapakett

Uute liikmesriikide võrdluses ei ole kütuseaktsiisi määrade vaheline erinevus siiski kuigi suur. Üldiselt iseloomustab Balti riike üks madalamaid kütusemaksust laekuva tulu ja kasvuhoonegaaside heitkoguste suhtarve, mis viitab sellele, et keskkonnamaksude tõstmiseks on piisavalt ruumi. Ometi on Läti uued autod EL-i kõige energianõudlikumad.

  1. Riskivabade valikute kauplemine
  2. Kas Balti riigid peaksid sõiduautosid rohkem maksustama?
  3. Tema sõnul ei pruugi biokütuste kasutamine olla sugugi keskkonnasõbralik, sest nende tootmine võtab suurtes kogustes energiat [1].
  4. Whatsapp Kas olete kunagi mõelnud sellele, kui suur on sõiduautode CO2-heide ja kas elektrisõidukid on ka tegelikult puhtam alternatiiv?
  5. Marketing binaarsed variandid
  6. Osta Auto parkimise süsteem - parim Auto parkimise süsteem - YLT kauplemise

Leedus oli firmaautode osakaal Lätis moodustasid firmaautod Eesti Panga andmetel on uued firmaautod keskmiselt 30 protsenti kallimad erakasutusse ostetavad uued autod. Konsultatsioonifirma Copenhagen Economics hinnangul Sugav raha valiku strateegiast maksusoodustusega ostetud firmaautod —12 eurot kallimad, samuti kergitab see sõiduautode koguhulka 5,4 protsenti.

Kuna auto hind ja heitkogused on omavahel korrelatsioonis, kaasneb firmaautodega ka rohkem CO2-heitmeid iga läbisõidetud kilomeetri kohta.

Investeerige bitkoini esimesesse kapitali Samsungi toote mitmekesistamise strateegia

Niisamuti on OECD andmetel firmaautode keskmine läbisõit isiklike sõiduautode omast suurem ning see mõjutab kütusekulu: Copenhagen Economics pakub, et firmaautodega läbitud lisakilomeetrid vastavad hinnanguliselt 4—8-protsendilisele kütusekulu tõusule. Inseneribüroo Stratum andmetel on Eestis uute autode ehk valdavalt firmaautode keskmine läbisõit üle 30 km aastas, samas kui kogu autopargi keskmine läbisõit on umbkaudu 15 km aastas. Firmaautodele võivad eraomanduses olevate autodega võrreldes laieneda Autode kauplemise susteem täiendavad moonutavad maksusoodustused, sh käibemaksu täieliku või osalise mahaarvamine õigus ostuhinnast ja kasutuskuludelt, autoga seotud kulude mahaarvamise võimalus ettevõtte tulumaksu baasist nagu ka soodsad erisoodustusmaksu süsteemid.

Kaotatud maksutulu tuleb kompenseerida kõrgemate maksudega muudes valdkondades, mis viitab sellele, et toodangu vähenemine võib küündida 20 sendini iga maksueuro kohta. Sellele tuleb lisada heaolu vähenemine, mille kaudne rahaline toetamine soodustab vahendite väära paigutamist ja keskkonnamõjude suurenemist. Käibemaksu mahaarvamise õigus muudab firmaautode omamise ja nendega liiklemise oluliselt odavamaks ning motiveerib firmasid pakkuma ametiautot oma hüvituste paketi osana.

Üldiselt hõlmab see sõiduki ostuhinda, hooldus- ja remondikulusid, hoolimata sellest, kas sõidukit kasutatakse era- või töösõitudeks 1. Käibemaksusüsteemi laialdane kuritarvitamine oli üks põhjuseid, miks käibemaksu mahaarvamise õigus firmaautode ostult Leedus Balti riikide teine probleem on vanade autode suur osakaal. See avaldab mõju CO2 heitkogusele, kuna vanem mootor toodab sama võimsuse juures rohkem heitmeid kui uus. Arenenud majandusega riikides on auto iga teisel inimesel, samas on uutes liikmesriikides suhtarv üks kolmele.

Auto parkimine süsteemi puzzle

See võib uute sõidukite keskmisi mõõtmeid ja võimsust mõjutada nii palju, et kodumajapidamise teine ja kolmas auto on üldjuhul väiksemad ja vähem võimsad.

Ka geograafia, rahvastikutihedus ja juurdepääs ühistranspordile võivad auto valikul rolli mängida. Baltimaade ilmaolud ja rahvastikutihedus on võrreldavad Rootsi ja Soome omadega. Teehooldusstandardid võivad aga erineda ning ühtlasi on Balti riigid kõige väiksema kiirteede suhtarvuga riigid EL-is.

Kõigis EL-i liikmesriikides on toimumas eemaldumine raudtee- ja bussitranspordist. Muude transpordiviiside langusest on peaasjalikult võitnud reisijatevedu autodega.

Kas autode maksustamine avaldab mõju sõiduautode väljavahetamisele? Euroopa Komisjoni hinnangul ei sõltu CO2 potentsiaalne vähenemine mitte maksu liigist — kas tegemist on registreerimis- või liiklusmaksuga —, vaid pigem CO2-heitmete spetsiifikast ja maksumäärade erinevuse suurusest.

Iirimaa hiljutised kogemused CO2-põhiste registreerimis- ja liiklusmaksudega näitavad aga, et kui heitmemaksu määrad ei ole hästi välja töötatud, võib toimuda nihe pigem diislikütuse kui Autode kauplemise susteem mootorite kasutamise suunas.

Peamine sõiduautode keskmist vanust seletav tegur on sissetulek elaniku kohta. Seevastu Soomes ja vähemal Autode kauplemise susteem ka Hollandis, kus registreerimismaks on märgatavalt kõrgem, oli uute autode osakaal väiksem, mis näitab kõrgete ostumaksude võimalikku negatiivset mõju autopargi uuenemisele.

Palo Alto vorgutootajate varude valikud GPS-i aktsiate tehingud

Teoreetiliselt võivad üldised liiklusmaksud autode väljavahetamist positiivselt mõjutada. Maksu suurem astmelisus või maksumäärade erinevus tähendab väiksemate autode ostmise kaudset subsideerimist, samas kui kõrgem maks motiveeriks autojuhte ostma uusi ja ökonoomsemaid sõidukeid või minema üle muudele transpordiliikidele, toetades nii autopargi uuenemist ja vähenemist.

Vwap paevakaubandusstrateegia Varude valik Mr. Raha vuntsid

Seevastu registreerimismaks aeglustab autopargi uuenemist, kuna autoomanik lükkab sõiduki väljavahetamist edasi. Täiendavalt on Autode kauplemise susteem uurida, kuidas käibemaksu mahaarvamise õigus ettevõtte sõiduautodelt mõjutab autopargi uuenemist, eriti arvestades teatud riikides ettevõtte sõiduautodele kehtivaid ülisuuri Autode kauplemise susteem ning uute autode väikest osakaalu sellistes riikides nagu Leedu, kus käibemaksu mahaarvamise õigus kaotati juba mitme aasta eest.

Ent vaatamata asjaolule, et käibemaksu mahaarvamise õigus ettevõtluses kasutatavatelt sõiduautodelt võib avaldada positiivset mõju autopargi uuenemisele, ei võimalda see rakendada keskkonnaalaseid kriteeriume, mis võiksid parandada uuendatud autopargi omadusi mass, mootori võimsus, heitmed.

Võimalikud strateegiad Põhimõtteliselt võib sõiduautode kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks kasutada nii CO2-põhiste sõiduautomaksude kehtestamist kui ka kütuseaktsiiside tõstmist. Balti riigid võiksid vähendada uute sõiduautode CO2-heitmete hulka 6—9 protsendi võrra, st umbkaudu EL-i keskmise tasemeni, kui nad tõstaksid oma transpordimaksu määra 27 liikmesriigi keskmisele tasemele ja kaotaksid käibemaksu mahaarvamise õiguse ettevõtte sõiduautodelt.

Kütusemaks avaldaks CO2-heitmetele veelgi suuremat üldist mõju, kuna see ei kahandaks mitte üksnes autode keskmisi mõõtmeid, vaid ka läbisõitu. Paralleelselt diislikütuse aktsiisi tõstmine võiks aga soodustada mootori suuruse vähenemist, selle asemel et toetada üleminekut diiselautodele millega kaasneb rohkem tahkeid ja NO2-heitmeid.

Diislikütuse aktsiisi tõstmine võiks kaudselt viia ka läbisõidu kahanemiseni.

Liiklusmaksu kehtestamine EL-i keskmisel tasemel aitaks tõenäoliselt langetada autode vanust. Kui liiklusmaks peaks CO2-heitmete probleemi vastu tõhusaks osutuma, nagu pakuvad mitmed autorid, võiks eri strateegiate koostoimes olla võimalik tegeleda ühtaegu nii CO2-heitmete kui ka vananeva autopargiga.

Majanduspoliitilised kaalutlused Tõhusate automaksude kehtestamisel tuleb arvestada ka kodumajapidamiste siiani võrdlemisi väikest ostujõudu, Balti riikidele eripärast ebavõrdsuse olukorda, väikest rahvastikutihedust ja toimiva ühistranspordivõrgu puudumist. Seda on võimalik kooskõlla viia ka CO2-heitmetel põhineva lähenemisega.

Kas Balti riigid peaksid sõiduautosid rohkem maksustama?

Lisaks võiks autopargi uuendamine ning mootori võimsuse ja autode massi vähendamine leevendada välismõjusid, nagu liiklusõnnetustes hukkunud inimeste väga suur arv Balti riikides. Poliitilisest vaatepunktist võiks säärase edumeelsema sõiduautode maksustamise raamistiku võtta kasutusele järk-järgult mingi üleminekuperioodi jooksul, et jätta majandussubjektidele aega kohanemiseks.

Mis puudutab ettevõtte sõiduautode käibemaksu mahaarvamise võimalust, siis Eesti otsus vähendada käibemaksu mahaarvamise õigust 50 protsendi võrra on samm õiges suunas, et kahandada eraviisiliseks otstarbeks kasutatavate firmaautodele kehtivaid maksusoodustusi. Arvestades maksubaasi liikuvust kuivõrd autot on võimalik registreerida naaberriikidesoleks ühtlasi soovitatav sääraste poliitiliste muudatuste ulatus ja ülesehitus Balti riikide vahel kooskõlastada.

Lisaks vähendab Leedu-Venemaa ja Leedu-Valgevene piiril toimuv kütuse salakaubandus kütuseaktsiiside kui majandusmeetme tõhusust.