Dunaamiline piirvaartus Stock Trading Signalete avastamiseks

Muide, see raamatukogu peaks olema kaustas mööda käivitatava failiga. Uuriti ka eelneva kuumutamise või termokeemilise rikastamise mõju looduslike fosfaatide töötlemisele hapetega ning selgitati fosforiidierimid, mille puhul see on tulemuslik kaltsiidi, dolomiidi, püriidi, orgaanilise aine sisalduse korral või vastupidi võib komplitseerida protsessi mõned ränimineraalid. See kõrvaldab ühendatud seadmete "ahela maad" ühendamine liidesekaabli kaudu, kõrvaldades häireid, väga soovimatud helisõidukite jaoks. Avaldanud üle 50 teaduspublikatsiooni. Seda LPT-pordi juht võimalust kasutatakse kõige sagedamini programmeerija ja JTAG-ga töötamise, sest juht on vähemalt mõned konfiguratsiooniseaded.

Juht Userport. Juht Andero. Juht Port95nt. Kõik neli võimalust on peaaegu samaväärsed. LCD-indikaatoride tavapärase töö jaoks võib soovitada teenuseprogramme. Juht ise koosneb kahest komponendist:. Rohkem kirjalikult selle draiveri ja midagi. Seadistamine ei ole vajalik. Allalaaditud, paigaldatud, kasutada.

Ärge unustage vaadata artikli lõppu ja lugeda LPT-pordi toimimist. Elementaarse paigaldamine - käivitage install. DLL olemasolu. Kui me näeme, et neid faile pole kunagi kopeerinud, võtame need paigalduspaketist ja kopeerme käsitsi. Ärge muretsege, arvutiga ei juhtu midagi halba. Me ületame arvuti ja töötame LPT-pordiga. SYS Device Driver ei laaditud.

See probleem on fikseeritud niimoodi:. Run regedit. Taaskäivitage arvuti. Userk-draiver Juht Userport. Seda LPT-pordi juht võimalust kasutatakse kõige sagedamini programmeerija ja JTAG-ga töötamise, sest juht on vähemalt mõned konfiguratsiooniseaded. LCD-indikaatorite jaoks võib seda kasutada ka.

Juhi arhiivil on kolm faili:. Sys - draiver Winnt tegutsevad OS Kerneli režiimis. Laadige arhiiv eraldi kausta. Kopeerige Userport. Sys faili C: Windows System32 autojuhid Userport seadistamine:.

Valuutavaluuta strateegiad

Käivitage userport. Enne meist ilmub paneel 2 akendega. Vasak aken viitab operatsiooni programmi aknas, paremale täisekraanil. Vaikimisi on nendesse kirjutatud LPT-pordi numbrid - kõiki neid saab kustutada nupu "Eemalda" abil. Mõlemad aknad peavad sisestama soovitud pordi numbrid, mida kavatsetakse kasutada.

Kasutada juhi kõige programmeerijate, JTAG "OB ja kuvab teenuse programmid, lisage järgmised parameetrid vasakpoolse veeru:ja 37a. Ma selgitan, millised numbrid tähendavad. Aadress 0x Aadress 0x37a. Me lisame sellist: 0xx 0x37A-0x37a. Indi-akna kaudu on vaja nimekirjale pordi aadresside lisamist ja kasutades nuppu "Lisa". Kui soovite, saate vastupidi sisestada kogu vahemikku LPT-pordi süsteemi poolt reserveeritud aadresside kohta.

Reklaami omakapitali valikud 90 paeva

Mine B. Tavaliselt Windows XP-s on see võrdne - 37f. Pärast Aadresside loendi moodustamist peate klõpsama "Start" nupule, käivitatakse juht ja ilmub sõnum: Seejärel klõpsake nuppu "Update", samas kui juht registreeritakse süsteemis, seejärel "Exit".

Muidugi "Stop" nuppu, kui kasutame juht, siis ei pea klikkima. Kui vajutate nuppu "Update", hakkab süsteem taaskäivitama, peate püüdma juhtida juhtregistreerimist süsteemi administraatori õigustega või püüda ajutiselt keelata tulemüüri või viirusetõrje, mis võib süsteemiprotsessides sekkumist blokeerida. Kui midagi ebaõnnestub, loe kasutajaport.

LPT Port Sx olekuregister loetakse ainult. Kuvatakse LPT-pordi number ja aadress. Kui sadam töötab, siis ei tohiks DX ja UX registrite jaoks sõnumeid välja anda. LPT-test V1. Moskva "Binar". Testimise ajal ei tohiks perifeerseid seadmeid sadamatega ühendada. DX - reg. Andmed väljaUX - Reg. Kontroll väljaSX - Reg. Staatus INP. Kontakt D4 - Ei "1" 7. Kontakt D7 - Ei "1" 1. Kontakt U1 - Ei "1" Kontakt U3 - Ei "1" 1. Kontakt U1 - Ei "0" Kontakt U3 - Ei "0" Sx staatuse registri sissepääsu juures võib see olla nii "0" kui ka "1", kuid tavaliselt, kui LPT-sadam ei ole ühendatud, kõikide logi kirjete puhul on "1".

Olekuregistri "0" sisendi välimus võib olla märk sellest, et sisendmurdmised, kui varem oli alati "1". Mõnedel masinatel, kui andmeregister või kontrollregister on vigane, siis juurdepääs LPT-portile ei ilmu üldse. Probleemide ilmnemisel on Dunaamiline piirvaartus Stock Trading Signalete avastamiseks töötada mõnede juhtidega, perioodiliselt saatva impulsiga LPT-porti seda võib näha ostsilloskoop.

Näiteks saate printeri seadete LPT-porti lahti ühendada: Lülitage LPT1 välja: printeriport Luba fail: printida failile Pärast kõiki probleeme kõrvaldatakse ja läbinud katse, juurdepääs sadamatele ja saate käivitada programmi LPT-pordi abil. Vastasel juhul ei tööta sadamaga ühendatud seade sellise masinaga. Juhi anneo. Juht ise soovitab kasutada seda draiverit ainult silumisotstarbel. Juht peab käituma "õigesti", kontrollides, kas seade on mõnes muus rakenduses juba kasutatud. Paigaldusjuht: 1. Käivitage install.

Ekraanile ilmub järgmine teade:. Me vastame jaatavalt. See ilmub eduka teabe kohta registris. Soovi korral saate veenduda. Käivita registri redaktor regedit. Me ülekoorma arvuti ja kontrollige juht programme, mis kasutavad juht. Juht Anneo. Inimesed aktiivselt kasutavad ja aja jooksul ilmusid ja muud võimalused selle paigaldamiseks.

Näiteks - juht Anneo. Kui on olemas fail, millel on "seadmete teave" Andeo. Te saate installida Applet "Installimise seadmed". Laadige selle valiku jaoks alla failide komplekt, et installida juht Anneo. Rar - 78kb. Arhiiv sisaldab antio. Lisaks juhiste "manuaal" paigaldamise võimalustele on kirjutatud mitmeid paigaldaja paigaldaja paigaldamise võimalusi automaatse režiimis.

USPTO kaubamargi elektrooniline otsingumootori TESS andmebaas

Automaatse draiveri installi allalaadimine Anneo. Arhiiv sisaldab anneo. Süsteemist saate eemaldada. Olin seal arstiks ainult 2 kuud, siis oktoobris tehti teaduskonna juhtkonna poolt professor Artur Linkberg, professor Robert Looga mulle kohustuseks minna Leningradi farmakoloogiaalasesse sihtaspirantuuri. Nädalaga tuli teha sisseastumiseksamid ja oktoobri keskel olin juba Leningradis NSVL Meditsiiniakadeemia Eksperimentaalse Meditsiini Instituudi farmakoloogia osakonna aspirant. Sealne kollektiiv oli teaduslikult aktiivne, aspirantuuris oli inimesi mitmest vabariigist.

Juhendajaks oli osakonna juhataja akadeemik Sergei Anitškov, kes oma vanuse kohta sünd. Osakonnas viljeldi mitmeid farmakoloogia suundi, kuid lähtudes minu eelnevast huvist CCTC vorm kaubandusvalikule vastu, valisin teemaks kesknärvisüsteemi toimivate ainete uurimise.

Instituudis toimus keemikute poolt pidev uute ainete süntees ning mina uurisin rea ühendite struktuuri ja toime seoseid eelkõige aju tüve funktsioonidesse [Allikmets, ]. Leningradis olid head erialased raamatukogud, sageli toimusid teadusseltside koosolekud, loengutega esinesid ka tuntud välismaa teadlased.

Kandidaadiväitekirja kaitsesin ennetähtaegselt juba kolmanda aspirantuuriaasta kevadel. Aspirantuuri ajal oli võimalus tutvuda kõigi Leningradi meditsiiniinstituutide farmakoloogia kateedritega, samuti teadusinstituutide huvipakkuvate laboratooriumidega. Uurimistöö metoodikate tundmaõppimisel oli sellel suur tähtsus iseseisva töö alustamiseks Tartus aasta suvel Tartusse tulles määrati mind arstiteaduskonna Meditsiini Kesklaboratooriumi nooremteaduriks. Hakkasin korraldama uut laboratooriumi Maarjamõisa närvikliiniku keldriruumides.

Ka vivaarium oli juba arendamisel ja katseloomade muretsemisel suuri probleeme polnud. Katseseadmete, eriti elektrofüsioloogilise aparatuuri ja optika ostmiseks saime ülikoolilt piisavalt raha ja sel ajal oli N. Liidus toodetu küllaltki kvaliteetne.

Palju katseseadmeid ndail ja hilisematel aastatel konstrueeriti ülikooli eksperimentaalses töökojas, kus töötasid väga kvalifitseeritud insenerid Reeben, Jagosild jt ning kuldsete kätega meistrid. Laboratooriumis alustasid tööd ka esimesed aspirandid ja üliõpilased Laur Karu, Lembit Mehilane jt. Põhiline suundumus uuringutes oli uute antidepressantide, antipsühhootikumide ja krambivastaste ainete toime lokalisatsiooni selgitamine [Allikmets, Dietrich, ; Allikmets, ; Allikmets, Lapin, ].

Stereotaktilise aparatuuri abil oli võimalik väga täpselt implanteerida katseloomade ajju elektroode, mikrokanüüle ainete manustamiseks, aga ka teatud ajuosasid elektrolüütiliselt välja lülitada.

  • "Не будь смешной", - заметил другой голос.
  • Bitkoin kasutamine Julgustage Crypti seadmete Crypt Investment

Palju töötasime eesaju vanemate piirkondade, nn limbilise süsteemi struktuuride mandeltuum, hipokampus, septum, preoptiline- ja prefrontaalne piirkond, hüpotalamus jt osatähtsuse selgitamisel antidepressantide ja antipsühhootikumide toimes [Allikmets jt,; Allikmets, ]. Mikroinjektsioonikatsete ja serotoniiniretseptorite tundlikkuse muutuste alusel Dunaamiline piirvaartus Stock Trading Signalete avastamiseks ja prefrontaalses koores oletasime serotoniini olulist osa emotsionaalses käitumises.

Oluline avastus oli mandeltuuma piirkonna serotoniinergilise süsteemi potentseerimine antidepressantide toimel, mida praegu peetakse depressiooni, afektiivse ja impulsiivse käitumise ravimisel oluliseks [Allikmets, Delgado, ; Allikmets jt, ]. Need tulemused muutsid oluliselt hüpoteese depressiooni patogeneesist ning stimuleerisid uute, valikulisemalt toimivate antidepressantide sünteesi ja uurimist.

Sel perioodil tutvusin ka mitmete teiste USA ülikoolide psühhofarmakoloogia laboratooriumidega New Yorgis, Philadelphias, Chicagos, Bethesdas, Los Angeleses jne, mis võimaldas kogetut ka Valikud Trade Return kalkulaator naastes juurutada.

Uurimisrühmast kasvas välja a loodud psühhofarmakoloogia probleemlaboratoorium psühhiaatria kateedri juures. Meie teadustöö nii uuringute teostamisel kui ka ühisseminaride ja konverentside korraldamisel Tartus oli tihedalt seotud psühhiaatria J. Saarma ja biokeemia L. Tähepõld, U. Tarve kateedritega a algul kaitsesin doktoriväitekirja. Samal aastal asusin osalise koormusega tööle farmakoloogia kateedrisse ja aastast juba täiskohaga professorina. Selle tulemusel kaldus eksperimentaalne neuro-psühhofarmakoloogiaalane teadustöö üha enam farmakoloogia kateedrisse, kuid säilis tihe koostöö psühhiaatria kateedri, psühhofarmakoloogia probleemlaboratooriumi ja meditsiini kesklaboratooriumiga.

Farmakoloogia kateedris võtsime lisaks elektrofüsioloogilistele ja käitumisuuringutele kasutusele rea uuemaid biokeemilisi ja molekulaarbioloogilisi uurimismeetodeid: neuromediaatorite ringkäigu uurimise, retseptorite hulga ja afiinsuse muutuste määramise ajukoes mitmesuguste toimeainete nii akuutse kui ka kroonilise manustamise järgselt.

Saarma, L. Allikmets, L. Karu, J. Liivamägi, L. Mehilane, M. Saarma, V. Vahing, H. Väre Eesti NSV Riiklik preemia antidepressantide ja neuroleptikumide eksperimentaalse ja kliinilise farmakoloogia läbitöötamise eest.

Püüti selgitada ka ravimisõltuvuse bioloogilisi aluseid Žarkovski, Nurk jt. Meie töörühma uuringud näitasid, et ravimisõltuvuse tekkimisel morfiini ja alkoholi suhtes suureneb L-tüüpi kaltsiumikanalite ekspressioon, kaltsiumi sisenemine rakku. Seega on kaltsiumikanalid ründepunktiks uutele võimalikele ravimisõltuvuse vastastele ravimitele. Kuna mul tuli täita NSV Liidu Meditsiiniakadeemia psühhofarmakoloogia probleemkomisjoni esimehe ülesandeid, tuli meil planeerida ja kureerida mitmeid üleliidulisi sihtprogramme sel alal.

Tartus korraldati regulaarselt üleliidulise tähtsusega konverentse ja sümpoosiume,, Alates aastast tihenes oluliselt teaduskoostöö Soome, Saksamaa, Poola ja Rootsi ülikoolidega. Meie doktorandid said võimaluse välismaal teatud uuringutsüklite teostamiseks või täiendada end seal metoodiliselt.

Raha LPT sadama parameetrid. PC riistvaraliidesed. Talrfunktsioonid ja paralleelsete sadamate katsetamine LPT-sadam, mida sageli nimetatakse paralleelseks - see on üks vanimaid PC-porti.

Üheks oluliseks uurimisvaldkonnaks ndatel aastatel oli ärevust, hirmu ja agressiivsust põhjustavate ja leevendavate farmakonide uurimine. Arendati eksperimentaalseid käitumismudeleid, uuriti ainete neurokeemilisi efekte. Põhjalikumalt uuriti neuropeptiidide koletsüstokiniini ja neuropeptiid Y interaktiooni teiste neuromediatsiooni süsteemidega, eelkõige võimalike uute anksiolüütikumide arendamise eesmärgil [Matto jt,Kask jt, ].

Oluliselt uusi andmeid saime agressiivse käitumise apomorfiini mudeli uurimisel [Allikmets jt, ; Allikmets, Vasar, ; Allikmets, ]. See aitas arendada nii teaduslikku koostööd kui ka probleemipüstitusi Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Viimastel aastatel on farmakoloogia alal antud kolm riiklikku teaduspreemiat minu kunagistele õpilastele, praegustele juhtivatele professoritele närviteaduste ja farmakoloogia alal.

Farmakoloogia Instituudi juhataja professor Aleksander Žarkovski koos kaastöötajatega sai aastal preemia tööde tsükli Närvirakkude kahjustus ja ravimsõltuvus, molekulaarsed mehhanismid ja farmakoloogiline preventsioon eest. Füsioloogia Instituudi juhataja professor Eero Vasar koos oma õpilastega sai riikliku preemia aastal uurimuse Psühhofarmakoloogiline ja geenitehnoloogiline lähenemisviis negatiivsete emotsioonide neurobioloogiliste mehhanismide selgitamiseks eest aastal omistati teaduspreemia psühhofüsioloogiaprofessor Jaanus Harrole afektide neurobioloogilise regulatsiooni alaste tööde eest.

Nagu teada, kulub ülikooliõppejõu tööajast oluline osa üliõpilaste õpetamisele. Sel suunal olin ma järjekindlalt teadustööelementide kasutamise poolt loengutel ja muudes õppetöö vormides. Kateeder oli aktiivne õppevahendite Dunaamiline piirvaartus Stock Trading Signalete avastamiseks ja Optsioonitehingu valine vaartus aasta jooksul avaldasime 36 õppevahendit, mitmed neist kordustrükkidena.

Koos kolleeg professor Leo Nurmandiga koostasime kaks farmakoloogiaõpikutaastast alustasime uudsena kliinilise farmakoloogia õpetamist nii üliõpilastele kui ka arstidele ja proviisoritele arstiteaduskonna täienduskeskuse kaudu. Andsime välja käsiraamatuid Kliiniline psühhofarmakoloogiaKliiniline farmakoloogiaFarmakoteraapia Töötades arstiteaduskonna dekaanina javiisin aastast sisse iga-aastase teaduskonna aastapäeva tähistamise [Allikmets, ].

Koos kolleegidega Meditsiini Kesklaboratooriumist rajasime teaduskonnas üld- ja molekulaarpatoloogia instituudialates aastast panime aluse TÜ Kliinikumile. Suurimaks saavutuseks pean Biomeedikumi ehitamist, mille ettevalmistamisega tuli tegelda pea 20 aastat. Arstiteaduskonna instituutide õppe-teadustöö koondus pea aasta jooksul hajali asunud hoonetest ühte hoonesse Maarjamõisa meditsiinikeskuses. Etefiili ja etüülnorantifeiini analeptiliste omaduste võrdlemine tuntud analeptikumidega tiopentaali ja morfiini mürgistuse korral.

Mandeltuuma elektrilise stimulatsiooniga esile kutsutud käitumisreaktsioonid kassidel. Cholinergic mechnisms in aggressive behavior. Medical Biol. Farmakoloogia areng Tartu ülikoolis. Eesti Tervishoid, 6, Allikmets, L. Agressiivse käitumise farmakoloogia ja farmakoteraapia ülevaade.

Eesti Arst, 1, Allikmets, L. Eesti Arst, 3, Allikmets, L. Tartu Ülikooli vana anatoomikum ja farmakoloogiateaduse areng.

Eesti Arst, 84, 5, Allikmets, L. Injection of antidepressants in the amygdala of awake monkeys. Intramesencephalic injection of imipramine promazine and chlorprothixene in awake Kuidas luua kauplemissusteemi Minecraft PE-s. Limbilise süsteemi kahjustuste toime rottide emotsionaalsetele reaktsioonidele ja tingrefleksidele. Kõrgusmudelit saab kasutada erinevate hüdroloogilste modelleerimiste lähteandmetena Tarboton and Ames, Igale punktile maastikus on võimalik leida valgla, ehk ala millelt kogunenud vesi seda punkti läbib, valglate leidmine on baasiks kõikide veemajanduskavade koostamiseks Lundin, Valgla põhiste majandusmudelite väljatöötamine eeldab võimalikult täpset informatsiooni valgla piiride, Dunaamiline piirvaartus Stock Trading Signalete avastamiseks ja vee hulga kohta Abedalrazq et al.

Teades valgla suurust on võimalik hinnata ülesvoolu vooluhulka, mis mingit punkti läbib ning kindlaks teha muutused vee keemilises koostises. Väga tasastel ja väikese pindalaga aladel on valglate leidmine keeruline ja vigaderohke. Vigade vähendamise üheks võimaluseks on koostatud reljeefimudeli sobivas suunas muutmine, alandades kõrgusandmeid olemasolevate vooluveekogude kohal.

Käesoleva töö eesmärk on luua Saaremaa ja Muhu saare suurema täpsusklassi reljeefimudel, leida sobivaim interpoleerimisviis kõrgusmudeli koostamiseks, eesmärgiga kasutada seda mudelit hüdroloogilise modelleerimise lähteandmetena. Leida sobivaim viis lähteandmete muutmiseks detailsemate modelleerimiste läbiviimisel. Lähteandmeid on teatud juhtudel vajalik muuta selleks, et täpsustada automaatselt leitavate vooluveekogude voolusänge võrrelduna tegelike kaardistatud vooluveekogudega.

Suurema vooluveekogude ja alamvalglate täpsuse saavutamiseks tuleb lähteandmetega manipuleerida eelkõige väga tasastel aladel, muudetud voolusängidega aladel ja situatsioonides, kus algandmed ei kajasta voolusängide sügavat lõikumist pinnasesse. Kasutades täpsustatud kõrgusmudelit on eesmärk koostada Saaremaa ja Muhu saare hierarhiline valglate andmekogu. Reljeefi põhiste arvutuste ja analüüside tegemiseks tuleb koostada vastav looduslikku pinda kopeeriv mudel Mõistet pinnamudel kasutatakse paljudes tarkvarades, see sobib ka muude nähtuste kirjeldamiseks, mis omavad kolmandat mõõdet, või mida saab visualiseerida ruumiliselt ning mis vastavad kirjeldatud tingimustele.

Reaalne pind moodustub lõpmatust hulgast punktidest. Pinna mudeli loomiseks tuleb mingil moel valida lõplik hulk punkte, mille interpoleerimisel saaks omakorda võimalikult täpselt taasesitada esialgset ehk looduslikku pinda. Lisaks peab mudel lubama kasutada võimalikult lihtsalt saadavaid algandmeid ning võimaldama efektiivset info salvestust ja töötlust Krusberg, Reljeefist sõltuvate looduslike protsesside ja nähtuste modelleerimiseks ning simulatsioonide koostamiseks kasutatakse digitaalset kõrgusmudelit.

Kõrgusmudelilt on leitavad mitmed olulised morfomeetrilised näitajad nagu nõlva kalle, nõlva suund jt. Farenhorst et al, Kõrgusmudeleid on võimalik esitada mitmel kujul ja nende tähistamiseks on mitmeid erinevaid mõisteid, levinumad on võrkmudel rastermudel ja kolmnurkmudel, rohkem tuntud ingliskeelsete lühendite kaudu DEM ja TIN.

Rasterkuju on andmete organiseerimise vorm kus andmeid esitatakse regulaarselt paiknevate elementide ehk pikslite kaupa Jagomägi, Piksel cell on pinna või ruumi väikseim jagamatu ühik, mis tekib mosaiikimise ehk tesselatsiooi tulemusena, ruum jagatakse ühesuguse kindla kujuga osadega korrapäraseks võrguks. Mosaiikimist kasutatakse asukohakesksete või pidevate nähtuste kujutamisel maapinna kõrgus.

Vaadeldaval nähtusel on piksli piires kokkuleppeliselt ühesugune väärtus Krusberg, DEM kõrgusmudeli puhul sisaldab rasterkujutise iga piksel numbrilise väärtuse, mis väljendab ruuduga piiritletud maa-ala keskmist kõrgust.

Tasuta binaarsed valikud Signalisatsiooni tarkvara allalaadimine

Maa-ala suurust, mille kohta kõrgusnumber on salvestatud, nimetatakse kõrgusmudeli lahutuseks. Madala resolutsiooniga kõrgusmudel sisaldab vähem detaile ja kõrge resolutsiooniga mudel rohkem detaile. Väikese lahutusega on näiteks mudel, mille iga ruudu küljepikkus looduses on m, suure lahutusega aga mudel, mille ruudu küljepikkus looduses on 10 m. Eesmärgiks oli luua maatriksmudelist efektiivsem ja täpsem mudel. Apakah binaarne valik IQ OPTION HALAL MENURUT MUI iseloomustab: kõrguspunktide mittekorrapärane paiknemine, punktide omavaheline ühendatus kolmnurkadeks, vaadeldava ala täpne võrgustikuga katmise võimalus.

Eeliseks peetakse, et punktide tihedus on keerukama reljeefiga aladel suurem ja laugetel aladel väiksem. Erinevalt ruudustikumudelist saab igale geograafilisele punktile määrata täpse kõrgusarvu.

TIN mudel kasutab vektorformaati. GIS-is hoitakse kõrgusmudeli kolmnurkelemente polügoonidena. Igal võrgustikupunktil on kõrgusväärtus. Kolmnurkade servadega on seotud kaldenurga suurusest mõjutatud atribuutinfo.

Iga kolmnurkelement on tasapind. Erinevate arvutuste tegemiseks kasutatakse peamiselt võrkmudelit ehk raster-kõrgusmudelit DEM, kus iga rastrielement ehk piksel omab atribuudiväärtust, mis tähistab kõrgust.

Kõrgusmudeli loomiseks, puuduvate andmete leidmiseks kasutatakse interpoleerimist. Interpoleerimine on punktile väärtuse andmine teda ümbritsevate punktide väärtuste põhjal Jagomägi, Mudel on lihtsustatud reaalsus, mis väljendab või kirjeldab kõige tähtsamaid elemente ja nendevahelisi seoseid. Mingite protsesside modelleerimine sisaldab endas teoreetilisi kontseptsioone ja arvutusmeetodeid, mis kirjeldavad, kujutavad ja simuleerivad protsesse, mis toimuvad reaalses maailmas Mitasova ja Mitas, Mudelid jagunevad Mitasova ja Mitas, põhimõtteliselt: empiirilised vaadeldud andmete statistiline analüüs, protsessil põhinevad nähtuste ja protsesside matemaatilne seletus.

Interpoleerimis- ja modelleerimistehnika valik erinevate ülesannete lahendamiseks tuleneb ka sellest, millist konkreetset tarkvara või takvarade tooteperekondi töö teostamisel kasutatakse Kõrgusmudeli olemus, vead Reljeefimudeli puhul on tegemist statistilise pinnaga, kuigi erinevalt teiste loodusnähtuste modelleerimisest, kus tegemist on ainult matemaatilise konstruktsiooniga, eksisteerib reljeef ka tegelikkuses.

Reljeefimudeli koostamisel saame enamasti, sarnaselt teistele nähtustele, kasutada ainult teatud punktides mõõdetud väärtuseid, mistõttu ei väljenda koostatud mudel kunagi reaalsust ilma vigadeta. Kõrgusmudeli täpsus sõltub väga paljudest asjaoludest, eelkõige aga lähteandmete täpsusest ja interpoleerimise viisist. Interpoleeritud andmete täpsuse puhul tuleb mõista, et need on andmed, mille puhul vead jäävad teatud piiridesse.

Ükski kaart ei ole vigadeta ja kui me kasutame uute kaardiliste andmete koostamiseks juba koostatud kaarte, siis kanduvad seal esinevad vead edasi ka uutele kaartidele Straus, Üldjoontes mõjutab reljeefimudeli täpsust teatud täiendustega samade parameetrite summa, mis on iseloomulik kõigi GIS andmete kvaliteedile Jagomägi, : asukohatäpsus lähteandmetes esinenud viga kandub edasi, täpsuse võimalik muutumine näiteks skaneerimise, transformeerimie ja digitaliseerimise käigus, interpoleerimisel tekkinud vead, atribuuditäpsus lähteandmetes esinenud viga kandub edasi, digitaliseerimise käigus omistatakse joonetele või punktidele vale atribuut, künkad muutuvad orgudeks või vastupidi täielikkus lähteandmetes esinenud viga kandub edasi, skaneerimisel ja digitaliseerimisel tehtud vead, halb skaneerimise kvaliteet ei võimalda objekte tuvastada või mõni objekt jääb digitaliseerimata, ajakohasus lähteandmetes esinenud viga kandub edasi, ajas toimunud muutused, näiteks künkad kaevandamise käigus kadunud, teetammide rajamine jne, asjakohasus valitud interpoleerimisel liiga suur või liiga väike piksel, mis ei võimalda andmeid analüüsida, või tekitab müra.

Erinevad interpoleerimistehnikad mõjutavad oluliselt reljeefimudeli morfomeetrilisi parameetreid nagu aspekt ja nõlvakalle, millest omakorda sõltuvad hüdroloogiliste mudelite täpsus ja tõepärasus Tehnikad Interpoleerimismeetodeid on erinevaid, neil kõigil on teatavad erinevused. Iga meetod kasutab erinevate parameetrite väärtuseid mis mõjutavad lõpptulemust. Millist meetodit ja milliste parameetrite väärtustega kasutada, sõltub andmete iseloomust.

On mitmeid erinevaid interpoleerimismeetodite grupeerimise võimalusi. Üldjoontes võib interpoleerimismeetodeid klassifitseerida kahte suurde gruppi: lokaalsed ja globaalsed meetodid. Lokaalsed meetodid opereerivad uute andmepunkide leidmiseks väiksemate tsoonidega kui globaalsed meetodid. Samas võimaldavad globaalsed meetodid leida ja kõrvaldada globaalsed variatsioonid, tulenevalt andmete üldisest trendist.

Teine võimalus on klassifitseerida meetodid täpseteks ja ligikaudseteks Täpsed meetodid ennustavad uue andmepunkti väärtuse täpselt mõõdetud andmepunktide väärtuste järgi ja ebatäpse meetodiga leitud uute andmepunktide väärtused ei Dunaamiline piirvaartus Stock Trading Signalete avastamiseks lähteandmetega identsed. Võrreldes statistiliselt kahe meetodi erinevusi saab hinnata mudeli kvaliteeti Burroughs ja McDonnel, Täpsete lokaalsete meetodite hulka võib lugeda IDW interpoleerimismeetodi.

IDW meetod oletab, et uue andmepunkti väärtus on kauguskaalutud keskmine mõõdetud andmepunktide väärtus otsinguraadiuse sees, mis leitavat andmepunkti 7 8 ümbritseb. Lisaks arvestatakse punktidevaelist kaugust, omistades suurema mõju lähemal asuvatele punktidele. IDW on üldjuhul kiire interpoleerimismeetod, kuid on väga tundlik üksikute ja klastrina esinevate andmepunktide suhtes. Vastavalt tööpõhimõtetele jagunevad algoritmid kolme suurde gruppi Jagomägi, : kauguskaalutud interpoleerimine eeldab, et mida kaugemal asuvad punktid üksteisest, seda vähem mõjutab nende väärtus uute punktide väärtuseid, trendipinnad kasutavad kõikide etteantud punktide väärtuseid ja loovad vastava funktsiooniga üldise pinna, kriging arvestab nähtuse kolme omadust üldist trendi, kohalikke variatsioone ja müra, andes lõpptulemusena ka hinnangu interpoleeritud tulemuse täpsusele.

Enamlevinud interpoleerimismeetodid on: lähima naabri väärtuse - Nearest neighbor, pöördkaugusega kaalutud - Inverse distance weighted, nelinurkne, bilineaarne Bilinear, kriging - Kriging best linear unbiased estimatorsplain Spline.

Splain on tükiti polünomiaalne pind. Valimi punktide vahel kasutatakse erinevate kordajatega aga sama astmega polünoome nii, et tekkiv pind läbib täpselt valimi punkte ja on samal ajal ülemineku kohtades sujuv pidev ja diferentseeruv Krusberg, Interpoleerimismeetodi valikut mõjutavad ka lähteandmete täpsus ja ulatus Gao,mille järgi omakorda võib interpoleerimismeetodeid jagada lokaalseteks ja globaalseteks Peralvo, DEM-ilt on leitavad erinevad näitajad: aspekt, nõlvakalle, voolujoonte pikkused, profiili- tangensiaalsed- kontuuri- ja pikisuunalised kõverused, valgla ja alamvalglate lahkmejooned jne.

Straus, Reljeefivormide näitajad mõjutavad otseselt kirjeldatavat protsessi ja modelleerimise tulemuse täpsust, seetõttu on interpoleerides oluline valida DEM ile õige lahutusvõime Straus, Lahutusvõime ehk resolutsiooni mõju lõpptulemusele on suurem tasastel aladel, kus suhteliste kõrguste vahed on väikesed Clarke and Burnett, Liiga hea lahutus suurendab kindlasti müra loodava mudeli andmestikus ja võib tekitada tehislikku reljeefi, mis omakorda mõjutab hilisemat modelleerimise täpsust.

Reljeefimudeli silumiseks, või lokaalsete suhteliste kõrguste erinevuste rõhutamiseks kasutatakse tihti erineva toimega filtreid. Filter on funktsioon, mis vaatab andmeid läbi liikuva akna tavaliselt 3x3 pikslit ja arvutab akna keskele jäävale punktile uue väärtuse, kasutades Dunaamiline piirvaartus Stock Trading Signalete avastamiseks kõikide aknasse jäävate punktide väärtuseid ja mingit matemaatilist funktsiooni.

Levinumad on kõrgpääs high-pass - ja madalpääsfiltrid lowpass. Universaalset interpoleerimismeetodit, mis sobiks kõikidele erinevatele andmetele, ei ole paraku olemas. MapInfo Professional baastarkvara kasutav rasteranalüüsi programm Vertical Mapper toetab kuut interpoleerimistehnikat: triangulatsioon koos silumisega Triangulation with Smoothingpöördkaugusega kaalutud interpoleerimine Inverse distance weightedlähima naabri tavaline ja arendatud interpoleerimine Natural Neighbour, simple, advancedtäisnurkne, bilineaarne Rectangular, bilinearkriging, kasutaja poolt defineeritud Custom Point Estimation Lähima väärtusega interpoleerimine Vertical Mapper kasutab vektorandmetest interpoleerimise lähteandmetena MapInfo formaadis punktobjektide faili, vajadusel genereeritakse punktid joon- ja pindobjektide nurgapunktidest või vastavalt etteantud sammule teatud vahemaa tagant piki joonobjekti või pindobjekti väliskontuuri.

Lähima väärtusega interpoleerimine on geomeetriline hinnangu andmise tehnika, mis kasutab andmepunkti ümber tekitatud lähima naabri regioone.

JTrade Live Stock Trading and Screening: May 19, 2021

See tehnika on täpne ja efektiivne kui kasutatavad ruumilised andmed on olemuselt koondunud või lineaarselt jaotunud. Lähima naabri tehnika eristab lähteandmete punktifailis lokaalsed miinimum- ja maksimumväärtused ning võimaldab seetõttu vajadusel sätestada nende lokaalväärtuste ületamise. Seetõttu on selle tehnikaga võimalik luua reaalsusele sarnaseid pinnamudeleid andmetest, mis on väga hõredalt jaotunud, või millel on väga lineaarne ruumiline jaotus joonis 1.

Lokaalne maksimum Interpoleeritud pind, lubatud ületada maksimum andmepunkt Interpoleeritud pind, ei ole lubatud ületada maksimumi Lokaalne miinimum Joonis 1.

Lähima väärtusega interpoleerimise profiil. Põhimõtteliselt võimaldab lähima väärtusega interpoleerimine kasutada kauguskaalutud tehnikat, et määratleda iga võrgustikupunkti uus väärtus. Nagu on näha joonisel 2, luuakse iga andmepunkti jaoks kõigepealt lähima naabri piirkond Voronoi diagramm, Delaunay tesselatsioon. Delaunay kriteerium punktid ühendatakse omavahel sirgjoontega nii, et moodustub kogu pinda kattev kolmnurkade võrk.

Üldine seos proovipunkti mõjuhulga ja selle kauguse vahel on määratud IDW eksponentasetusega nagu näidatud allpool joonis 4. Piksel Andmepunkt Kaugus pikslist Otsinguraadius Joonis 4.

IDW interpoleerimisel kasutatavad languskõverad. IDW interpoleerimise puuduseks on see, et ta kohtleb kõiki otsitavasse raadiusesse langevaid punkte ühteviisi. Näiteks kui eksponent 1 on määratud, siis kasutatakse otsitavas raadiuses olevate punktide kaalude kindlaks määramisel lineaarset kauguskõverat. Hoolimata punktide geograafilisest asetusest sõlmpunkti suhtes ilmakaarte suunadkasutatakse sama toimingut kõigi punktide puhul välja arvatud sektorotsingu meetodi rakendamisel.

Samal ajal kasutab kriging proovipunktide kaugusest ja suunast sõlmpunkti suhtes ning punktide klasterdamise viisist tulenevalt erinevaid kaalumisfunktsioone joonis 5.

Otsingu raadius Piksel Joonis 5.

  • Lisaks on topograafilised karakteristikud, eriti maapinna kalle, kesksel kohal valglate dünaamika analüüsimisel, erosioonimudelite rakendamisel ja aladel mingi tegevuse sobivuse hindamisel.
  • Kas tasub osta aktsiaoptsioone

IDW interpoleerimine. Joonis iseloomustab IDW interpoleerimisel punktide mõju arvutatud väärtusele, mis toetub samale kauguskõvera funktsioonile kui üks punkt asetseb koordinaatvõrgu sõlmpunktist kirdes punkt A ja teine kagus punkt B.

Kriginguga on võimalik koordinaatvõrgu sõlmpunkt välja arvutada kasutades otsinguraadiuse iga punkti jaoks erinevaid kaalutud funktsioone. Enne interpoleerimise algust arvutatakse katselise semivariogrammi tekitamise ja kujule ligikaudse matemaatilise mudeli valimisega iga võimalik kauguskaalutud funktsioon. Matemaatilise mudeli kasutamine annab võimaluse kindlaks määrata üha enam kaugenevate andmepunktide sobivaid kaalusid.

Tarkvara siseselt eristatakse kolme krigingu võimalust: Tavaline kriging Meetod eeldab et andmed on püsivalt vastuolulised ja muutuva väärtusega otsinguraadiuse sees. Meetod eeldab, et andmetel on muutumatu hälve ja muutuv keskmine väärtus otsinguraadiuse sees.

On usaldatav ja soovitatav enamiku andmete puhul. Lihtne kriging Meetod eeldab, et andmetel on püsiv hälve ja püsiv keskmine väärtus ning keskmine väärtus tuleb endal sisestada. Universaalne kriging See meetod kirjeldab tõest geostatistilist lähenemist piirkonna trendipinna interpoleerimisele.

Kõigepealt ehitatakse andmevoogu iseloomustav pind, seejärel arvutatakse pinna jääkväärtus. Siiski võib teisi koefitsiente nullpunktiks määrata. Soovitatav asetus on esimese astme hulkliige, mis väldib ettearvamatut käitumist väljapool andmepiire.

Kasutades kriging tehnikat tuleb läbida neli sammu: andmepunktide koondamine, krigingu parameetrite sätestamine, variogrammi viimistlemine, kriging arvutuse teostamine. Interpoleerimisparameetrite sätestamine toimub sarnaselt lähima väärtusega interpoleerimistehnikale, alates kattuvate andmepunktide eemaldamisest. Kõigepealt määratakse vahemaa, millel asuvaid andmepunkte liidetakse ja tehnika, mismoodi uutele punktidele väärtused omistatakse, kas miinimum, maksimum, keskmistatud, või punktide väärtuste summa.

Uus leitav andmepunkt asetatakse tavaliselt arvutuses kasutatud andmepunktide geomeetrilisse keskpunkti. Järgnevalt määratakse arvutatava piksli suurus kasutatavates mõõtühikutes ja piiritletakse otsinguraadius, mille keskmes asub andmepunkt, mille väärtust arvutusteks kasutatakse.

Lisaks on võimalik piiritleda mitu andmepunkti minimaalselt ja mitu andmepunkti maksimaalselt otsinguraadiuses võib esineda.

Kriging tehnika üks olulisemaid osi on semivariogrammi koostamine lähteandmetest.

Microsoft Word - tiitel_2006.doc

Suunatrend on sarnaste väärtustega andmepunktide kalduvus paigutuda lineaarselt või eraldiseisvana. Tihti on suunatrende mitu, kuid üks neist on domineeriv.

Osaline muutuja väljendab punktidevahelist suhte määra. Lähedal asuvate punktide muutuja on null, kuna puudub erinevus, kui punkti võrrelda iseendaga, kauguste kasvades suureneb ka erinevus.

Mingist vahemaast alates on muutuja peaaegu sama, mis tervel mudeli pinnal, see on suurim kaugus, kus pinnal asuvad kaks andmepunkti üksteist mõjutavad. Muutuja arvutamine andmepaaridele toimub erinevate vahemaadega kõigis suundades, algset distantsi lag suurendatakse aste astmelt sama väärtuse võrra 10, 20, 30 jne. Kõiki andmepunkte võrreldakse kõikide ülejäänud andmepunktidega, et määrata kindlaks millised punktid jäävad esmasest võrdlusdistantsist välja. Kui sellised punktid leitakse, määratakse nendele punkidele muutuja sõltuvalt nende asukohast ja geograafilisest orientatsioonist.

Sama meetodit aksutatakse kõikide lag distantside puhul ja näidatakse tulemust semivariogrammil. Semivariogramm on graafik, mis näitab muutuja suurust y teljel asuva punkti ja x teljel kujutatava vahemaa vahel. Semivariogramm võimaldab lugeda andmete suunatrende. Sellel on võimalik analüüsida erinevusi ainult distantsist sõltuvalt, jättes arvestamata kuidas andmepunktid on orienteeritud, sellist semivariogrammi nimetatakse suunavabaks. Vajadusel saab genereerida ka mitmesuunalisi semivariogramme, kus samaaegselt näidatakse admetrende ühel graafikul eri suundades.

Selliselt saab leida informatsiooni andmete ruumilise jagunemise kohta ehk leida isotroopsuse ja anisotroopsuse. Vajadusel saab mudeli arvutamisel suundi kaheksa suunda muuta või neid ette anda, määrates nii nurga kui sektori nurga kraadides ja lag distantsi.

  1. Parim strateegia kaubandus lahenemisviis
  2. Kas tasub osta aktsiaoptsioone
  3. Eesti rahvusbibliograafia

Peale esmase semivariogrammi koostamist saab arvutada mudeli kõvera mis oleks semivariogrammile võimalikult sarnane. Verical Mapper võimaldab kasutada erinevaid semivariogrammi mudeleid: sfääriline, eksponentsiaalne, augu effekt jt.

Sõltuvalt lähteandmete vanusest ja koostamise metoodikast on võimalike andmeallikate täpsusklass ja katvus väga erinev.

Lähtuvalt konkreetse töö eesmärgist on reljeefiandmete valikukriteeriumiks lähteandmete kvaliteet, ehk nii vertikaal- kui horisontaalsuunaline täpsus ja ala katvus ning valikut mõjutab oluliselt ka andmete hind. Reljeefimudeli koostamise lähtematerjaliks valiti NSVL Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse poolt ndatel aastatel koostatud 1 : topograafilise kaardi reljeefikiht.

Reljeefikihi tarbimisväärtust suurendas asjaolu, et seda kihti hoitakse trükikiledel, lahus ülejäänud andmetest, samas tuleneb sellest ka teatud andmete kadu, kuna trükikilel ei kajastu kõrguspunktide andmed. Trükikiled skaneeriti TIF rasterformaati, kokku ca lehte ja skaneeritud pildid koolutati vorbiti Eesti Põhikaardi projektsiooni. Kogu töö kõige aeganõudvam protsess oli rasterkaartide digitaliseerimine ja joonte väärtustamine kõrgusandmetega ning vigade kontroll. Rasterandmete kvaliteet on väga erinev joonis 6, 7.

Joonis 6. Väljavõte 1: topokaardi reljeefikihist, hea kvaliteedi näide.

Pidukultuur Läänemere idaranniku hansalinnades Urban Carnival: Festive Culture in the Hanseatic Cities of the Eastern Baltic,eest 5 EESSÕNA Loomulikult on teadus üleilmse kultuuri komponent me õpime koolis geomeetriat, mida tuntakse muinaskreeklase Eukleidese nime kaudu, me seostame heliotsentrilist maailmapilti poolaka Kopernikusega ja teame, et gravitatsiooniseaduse avastas inglane Newton.

Samakõrgusjooned on selged ja pidevad, neid on võimalik digitaliseerida poolautomaatselt, ilma kadudeta. Digitaliseerimisel ja digitaliseeritud isojoonte väärtustamisel kõrgusandmetega on vigade osakaal suhteliselt väike.

Väljavõte 1: topokaardi reljeefikihist, halva kvaliteedi näide. Samakõrgusjooned ei ole selgelt eristatavad, esinevad katkendlikult ja ei ole pidevad. Poolautomaatset digitaliseerimist ei ole võimalik rakendada ilma kadudeta ja digitaliseerimise käigus esinevate vigade osatähtsus oleks väga suur. Selliseid kaardiruute esineb eriti sagedasti Saaremaa lõunaosas, kus reljeef on üldiselt tasane, absoluutkõrgused väikesed, aga eristuvad mõne meetrised lokaalsed tõusud ja langused.

Sellistel juhtudel on otstarbekam samakõrgusjooned digitaliseerida käsitsi.

EUR-Lex Access to European Union law

Joonte väärtustamisel atribuutidega peab olema väga hoolikas, kuna kõrgusandmed tuleb lugeda kaardilt, vastavalt etteantud sammule, pidevalt jälgides langu ja tõusumärke märkides võib esineda vigu. Õigete atribuutide leidmine vahetult digitaliseerimise käigus võib teatud olukordades, kus reljeef ei järgi üldist langus või tõusutrendi, olla väga keeruline.

Vigade vältimiseks tuleks kogu piirkond digitaliseerida ja alustada joonte väärtustamist piirkonna servaaladelt, kus isojoonte kvaliteet on parem ja kõrgusarvud selgelt eristuvad ning alles siis anda atribuudid katkendlikele kõrgusjoontele. Atribuudiväärtuste esmane kontrollimine ja leitud vigade kõrvaldmamine joonetasandil ei välista ikkagi teatud vigade säilimist kõrgusjoonte andmefailis.

Tavaliselt tulevad sellised jämedamad vead välja juba esimesel interpoleerimisel ja tulemuste visuaalsel hindamisel. Meetodi valikul on kindlasti oluline ka see, mis tarkvaraga interpoleerimist teostatakse, antud juhul kasutatakse baastarkvarana MapInfo Professionali ja rasterandmete töötlemiseks programmi Vertical Mapper. Käesoleva töö eesmärk ei ole mitte reljeefianalüüs iseenesest vaid eesmärgiks on leida sobivaimad reljeefimudelid automaatseks valglate arvutamiseks kohalikul tasandil ja ülepinnaliselt.

Arvestatades andmete üldist olemust ja vajadust töö erinevates etappides lähteandmetega manipuleerida, kasutatakse kõrgusmudeli interpoleerimseks töö esimeses etapis võrdlusena kahte, lähima väärtuse Natural Neighbour ja kriging Kriging tehnikat. Vertical Mapper kasutab vektorandmetest interpoleerimise lähteandmetena MapInfo formaadis punktobjektide faili. Punktobjektid genereeritakse vastavalt vajadusele nii pindalaliste kui ka joonobjektide nurgapunktidest või piki joonobjekti või pindalalise objekti väliskontuuri vastavalt etteantud sammule.

EUR-Lex Access to European Union law

Antud töös tekitati punktifail samakõrgusjoonte nurgapunktidest, kuna automaatse digitaliseerimise käigus genereeriti nurgapunktid piisavalt suure sagedusega, ei olnud tarvidust piki joont nurgapunktide arvu suurendamiseks.

Ettevalmistava etapina valiti suvaline prooviruut ja teostati erinevate muutujatega kolm katselist interpoleerimist lähima väärtusega tehnikaga ja kolm kriging tehnikaga. Ettevalmistava etapi eesmärk oli võrrelda väiksemal alal visuaalselt, samade tingimustega interpoleeritud mudelite erinevusi ja mõjusid automaatselt leitavate vooluveekogude ja valglate leidmisele ning kasutada võrdlustulemusi edaspidise töö teostamiseks Ettevalmistav osa Esiteks tehti interpoleerimine lähima väärtusega tehnikaga, kõigil kolmel juhul jäeti muutumatuks 2 parameetrit, piksli suurus ja andmepunktide koondamise kaugus ning kõigil kolmel juhul kasutati nõlvakaldel põhinevat lahendit.

Muudeti parameetreid kaldenurga faktor, kaalu faktor ja exponent. Kaldenurga väärtusvahemikud saavad olla 0,kaalu faktori ja eksponendi vastavad muutujad saab määratleda vahemikus 0,1 Esimesel juhul anti kõikidele muutujatele väärtusteks 1. Teisel juhul suurendati kaldenurga faktorit ni ja anti kaalufaktorile ning exponendile keskmised võimalikest väärtustest, vastavalt 5 ja 5.

Kolmandal juhul suurendati kaldenurga faktorit ni ja kaalufaktorile ning exponendile anti võimalikud suurimad väärtused, vastavalt 9 ja 9. Viimase sammuna leiti igale mudelile vastavad vooluveekogud joonis 8. Esimese ja teise juhu omavahelised erinevused on selgelt väiksemad, kui mõlema erinevused kolmanda juhuga. Samas ilmneb, et kaldenurga faktori, kaalu faktori ja exponendi faktori muutmisest tulenevad erinevused ja mõjud vooluveekogude leidmisele on minimaalsed suurema langusega ja selgelt eristuvates voolusängides Joonis 8.

Lähima väärtuseg tehnikaga interpoleeritud katselised mudelid ja automaatselt leitud vooluveekogud. Kriging tehnikaga Dunaamiline piirvaartus Stock Trading Signalete avastamiseks mudelitel jäeti muutmata samuti piksli suurus ja sarnaste väärtustega punktide koondamise kaugus. Otsinguraadius ei saa üldjuhul olla suurem kui lähteandmete kaardiala suurus, Lag distantsi suurenedes muutuja kasvab lineaarselt mingi piirini vt semivariogramm.

TRÜ Toimetised,vene k. Zarkovsky, A. Analysis of dopamine receptor supersensitivity after chronic neuroleptic treatment in rats. Drug Dependence and Emotional Behavior. Neurophysiological and neurochemical approaches.

Plenum Press, N. Behavioral and visceral reactions elicited by chemical stimulation of the hypothalamus and septum in cats.

5 parimat kaubanduse cryport saidi ulatust

Zhurnal SSSR, 56, 1, vene k. Saanud: riikliku teaduspreemia, Tallinna Polütehnilise Instituudi medaliK. Kogermani medaliIisraeli A. Einsteini riikliku medaliBaltimaade teaduste akadeemiate medali Juhendanud 14 kaitstud kandidaadi- või doktoritööd, 61 diplomiprojekti või -tööd.

Minu esimesed viisteist eluaastat möödusid Vabaduse väljaku äärses Tallinna Linna Tütarlaste Kommerts- ja Kaubanduskooli majas, kus isa oli direktor. Ümberringi kees elu, mida huviga jälgisin, võimaluste piires osalesin, kõrvaloleva raamatukogu lasteosakond aga andis küllaga lugemust. Suviti Põllkülas elasime sisse loodusesse ja külaellu, hiljem tasapisi maatöödesse aastal astusin J. Westholmi Gümnaasiumi 1.

Algkoolis ja Tallinna 2. Keskkoolis Reaalkoolis. Sõja lõpuaastatel muutus kõik pool pere lastest põgenes läände, isa arreteeriti, ema kolme lapsega jäi peavarjuta ja varata. Nüüd tuli pingutada, et elus läbi lüüa.

Töötamine LPT-pordiga Win NT / 2000 / XP-s

See ei läinud takistusteta koolilõpu kuldmedal vaidlustati, TPI mandaatkomisjon peatas sisseastumise, kui see aga siiski teoks sai, tõstatus väljaviskamine, aspirantuuri vastuvõttu ministeerium ei kinnitanud jne. Siiski sain selle aja kohta valdavalt hea hariduse tänu veel eestiaegsetele õpetajatele Reaalkoolis ja nõudlikele TPI õppejõududele õppeplaani raames, mis ühendas keemiateaduskonnas põhjalikku alusõpet insenerlike ja tehnoloogiliste distsipliinidega.

Suunatuna tööle Maardu Keemiakombinaati jäi vaid üle saada sealses keerukas olukorras hästi hakkama. Tõusin ametiredelil peainseneriks, pealegi perioodil, kui järjepanu tuli käiku lasta keemiatsehhid ja ka kohe asuda neid rekonstrueerima.

Sain hea insenerikooli, soov teaduspõllule pürgida aga püsis. See sai võimalikuks, kui aastal valiti mind kui tööstuse spetsialisti TPIs keemilise tehnoloogia dotsendi ametikohale. Mahuka õppetöö kõrval tuli kohe asuda kandidaaditööd koostama, koos keemikust abikaasa Silviaga ka kodu rajama. Hilisel õhtul ja öötundidel lahutasin füüsikalise keemia laboratooriumis põlevkiviõli keemistemperatuuri järgi fraktsioonideks, need omakorda kolonnkromatograafia abil osadeks, milles broomarvu järgi määrasin küllastumata ühendite sisalduse.

Enno Siirde andis tugeva aluse keemia sidumisele protsessi ja aparatuuri kujundamisega. Diplomitöö oli Eero Rannaku ettepanekul ulmelähedane fosforiidi lagundamine kolonnaparaadis, juhtides selle suspensioonist läbi lämmastikoksiidide ja õhu segu, jättes nii kõrvale traditsioonilise lämmastikhappe saamise vahestaadiumi. Sellega oli palju nuputamist, tulemus päris usutav. Üliõpilaste Teaduslikus Ühingus tuli mul juhtida ka teaduskonna allorganisatsiooni ja koos selle juhendaja Agu Aarnaga püüda töösse kaasa tõmmata rohkem üliõpilasi.

Maardus töötades hakkas mind vaevama fosforiidi meeletu raiskamine. Kaevandatud fosforiit allutati primitiivsele rikastamisele sõelumise teel, seejärel jahvatati kuulveskis fosforiidijahuks, mille toime maaviljeluses oli tühiselt väike. Lahendust nägin kahes suunas: fosforiidi sügavamas rikastamises ja saadava kontsentraadi kasutamises efektiivsete mineraalväetiste tootmiseks.

Need määrasid minu uurimuste temaatika pikemaks ajaks. Kasutades ära põllumajanduse kemiseerimise kilbile tõstmist õnnestus õige pea TPIs Dunaamiline piirvaartus Stock Trading Signalete avastamiseks vastav 16 17 probleemlaboratoorium. See andis kindlustunde jätkupidevuses ja võimaluse töösse kaasa tõmmata äsjaseid üliõpilasi ja noori tehasest, hiljem rajada ka laboratooriumile hoone ja see sisustada. Rikastamise suunas prooviti mitut meetodit, lõpuks langes liisk Maardus ehitatud ja peaaegu valminud flotatsioonivabriku käikulaskmisele.

Selle elluviimine põrkus aga kokku nõukogude süsteemile omaste probleemide ja barjääridega. Esiteks plaanimajandus vajas kvantiteeti tonnides, mitte kvaliteeti, teiseks tuli osaliselt renoveerida spetsiifiline seadmestik, saada efektiivseid flotatsioonireagente.

Kui katsetest selgus, et NSVLs toodetavad reagendid ei rahuldanud vajadusi, lõin kontaktid Rootsi firmadega [Veiderma, ]. Tulemusena, kuigi alles ndate algusest, hakati importima häid reagente ja esmakordselt eesti fosforiidist tootma kvaliteetset fosforiidikontsentraati ning sellest omakorda topeltsuperfosfaati.

Senikaua tuli uuringutes läbi ajada laboratooriumis rikastatud proovidega. Ülaltoodud asjaoludest tingituna hakati Maardus aastal superfosfaati tooma mitte algse kava järgi fosforiidist, vaid Koola apatiidikontsentraadist. Koostöös tehasega töötasime välja ja rakendasime meetmeid tootmise täiustamiseks apatiit asendati osaliselt kergemini laguneva fosforiidiga, mis lühendas keskkonda saastavat superfosfaadi küpsemisprotsessi põhitäitja Jüri Truusa ; superfosfaadi graanulite tugevust tõsteti põlevkivituha lisamisega Anu Kuusk ; superfosfaati rikastati mikroelementidega.

Granuleeritud NPKkompleksväetise saamine superfosfaadist, karbamiidist ja kaaliumkloriidist enam tootmisesse ei jõudnud [Aasmäe jt, ]. Superfosfaadi tootmise heitgaaside ja -vete puhastamise tahksaaduste utiliseerimiseks selgitati võimalus regenereerida nendest fluori ja saada silikogeeli Tiit Kaljuvee.

Uuringud TPIs toimusid kolmes suunas: looduslike fosfaatide koostis ja omadused, nende lagundamine hapetega ja termiline töötlemine mineraalväetiste ja -söötade saamise eesmärgil [Veiderma, ].

Uurimuste ajalises dünaamikas võib eristada kaht suundumust ühest küljest vastavate materjalide, süsteemide ja protsesside alusuuringute süvendamine, teisalt rakendusuuringute arendamine kuni tööstuslike katseteni välja. Süvendanud teadmisi ja omandanud kogemusi protsesside uurimisel fosfaatide keemia ja tehnoloogia heterogeensetes süsteemides tahkis-vedelik-gaaslaienes tööde temaatika ajapikku ka teistele süsteemidele, peamiselt keskkonnakaitse, põlevkivi ja energeetika valdkonnas.

Head nõu sain oma kandidaadi- ja doktoritöö juhendajalt akadeemik Semjon Volfkovitšilt. Tulemuste avaldamine NSVL Dunaamiline piirvaartus Stock Trading Signalete avastamiseks ja konverentsidel läks kasvavalt üle nende esitamisele rahvusvahelistes teadusajakirjades ja -konverentsidel. Sain fosfaatide uurijate rahvusvahelise pere liikmeks. Sellega seotud tegevus tipnes XI rah- 17 18 vusvahelise fosforiühendite konverentsi korraldamisega aastal Tallinnas [Veiderma, Aaviksaar, ].

Uuringud looduslike fosfaatide koostise ja omaduste alal olid pikemat aega kesksel kohal, laienedes ja süvenedes proovide kollektsiooni täienemisega ja uute uurimismeetodite rakendamisega.

Toorme eripära tundmine oli nii selle töötlemise uurimise suunamise Valikud Trade Foorumid ka tulemuste erinevuse seletamise eeldus. Uuringud algasid Eesti fosforiidi fosfaatse aine võrdlemisest teiste fosforiitide setteliste apatiitide omaga.

Erinevalt varem levinud seisukohast fosfaadi ja karbonaatide esinemisest fosforiidis individuaalsete faasidena näitasime, et fosfaat kujutab endast reeglina B-karbonaatapatiiti, milles PO 4 -ioon, sõltuvalt fosforiidi tekke tingimustest ja hilisematest muutustest, on enam-vähem kindlas hulgas asendunud CO 3 -iooniga.

Mida rohkem on CO 3 -iooni apatiidi struktuuri sisenenud, seda madalam on võre regulaarsus, seda kõrgem fosfaadi poorsus eripindlahustuvus keemilistes reagentides ning otsene omastatavus taimede poolt. Need näitajad koos võetuna moodustasid hea aluse looduslike fosfaatide uuele süstemaatikale. Eesti fosforiidil on suhe CO 3 :PO 4 fosfaadis üks madalamaid fosforiitide hulgas moolsuhtena ca 0,1 ja seetõttu nimetatud omadused avalduvad nõrgemini kui laialt levinud mugulfosforiitide puhul.

Analüütiliste tööde käigus identifitseeriti ja määrati fosforiidis kvantitatiivselt lisandmineraalid sõltuvalt maardlast ja rikastusastmest, samuti mikrokomponentide, sh haruldaste muldmetallide sisaldus. Seoses termilisel töötlemisel leitud erinevustega koonduti hiljem Põhja-Euroopa Soome, Rootsi, Loode- Venemaa endogeensete apatiitide uurimisel F- ja OH- ioonide ja nendevahelise vesiniksideme dünaamikale. Ka tööstuslikud katsed viidi välismaa tehastes edukalt läbi. Seetõttu looduslike fosfaatide hapetega lagundamise uurimisel koonduti kontsentreeritud fosfor- ja liitväetiste ning nende tootmise vahesaaduse fosforhappe saamisele.

Uurimused haarasid põhi- ja lisandmineraalide lagunemise kineetikat väävel- ja fosforhappega, faasianalüüsi, erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, tahkfaasi fosfokipsi eraldamist suspensioonist, toorme koostise mõju selgitamist, katseid lähtefosfaadi mehaaniliseks aktiveerimiseks jne. Osutati erinevustele fosforhappe saamisel Eesti fosforiidist, määrati tingimused topeltsuperfosfaadi tootmise evitamiseks fosforiidist, kui seda lagundada Koola apatiidist saadud fosforhappega. Fosforiidi lämmastikhap- 18 19 pega lagundamise uurimisel selgitati protsessi komplitseerivad asjaolud lämmastikoksiidide eraldumine ja intensiivne vahuteke reaktoris, mille vältimiseks püstitati piirangud toorme koostisele ja lisati reaktsioonisegule karbamiidi.

Selgitati võimalus sel puhul saada nitrofoskat ja nitroammofoskat, eraldada fluori ja haruldasi muldmetalle. Uuriti ka eelneva kuumutamise või termokeemilise rikastamise mõju looduslike fosfaatide töötlemisele hapetega ning selgitati fosforiidierimid, mille puhul see on tulemuslik kaltsiidi, dolomiidi, püriidi, orgaanilise aine sisalduse korral või vastupidi võib komplitseerida protsessi mõned ränimineraalid.

Kõige mahukama ja tulemustelt uudsema osa looduslike fosfaatide töötlemisega seotud uurimustest moodustas nende termiline töötlemine fosforväetisteks ja -söötadeks [Veiderma, c]. Jätkates ndatel Tartu Ülikoolis Jaak Kuuse poolt teostatud katseid alustasime Eesti fosforiidi hüdrotermilise töötlemisega, tegime võrdluskatseid Koola apatiidiga, hiljem koondusime uuele toormele Kovdori ja Siilinjärvi Soome maardla apatiidile.

Uuriti fosfaadi fluorärastuse kineetikat ja difusiooni osatähtsust selles, reaktsiooni tasakaalu ja kemismi loodusliku toorme ja puhaste ühendite kasutamisel, faasimuutusi ning sulamiskarakteristikuid, matemaatilisi seoseid, saaduste lahustuvust jm. Arvestades reaktsioonitemperatuuri C ja toorme sulamistemperatuuri lähedust ning protsessi madalat intensiivsust tahkise statsionaarses olekus tuli välja töötada uued lahendused protsessi stabiilseks ja intensiivseks läbiviimiseks.

H 2 O kuumutamisel: nca h 2 PO 4 2. See kutsus välja vajaduse mahukateks alusuuringuteks eesmärgiga uurida puhastes süsteemides vesinikfosfaatide dehüdratiseerimist, mono- ja polüfosfaatide ning apatiidi, fluoriidi, karbonaatide, silikaatide ja alumosilikaatide vahelisi termoreaktsioone [Pyldme jt, ; Veiderma jt, ].