Kaubanduse neutraalseid strateegiaid

Sellise strateegia kasum hõlmab riski ja annab väiksemat tootlust. Need fondid võivad potentsiaalselt leevendada tururiski, kuna nad püüavad positiivset tootlust teenida kõikides turukeskkondades. Turuneutraalsetel strateegiatel on tavaliselt kasumid, mis pole turumuutustega seotud, see tähendab, et nende kasum saadakse peamiselt asjaomaste aktsiate hinnaliikumiste põhjal. Samuti leiab Euroopa Komisjon, et märgatavalt tõhusamalt tuleb maksustada taristu kasutamist, seda eelkõige maanteetranspordis. Tegelikult armastavad kauplejad volatiilsust ja kauplejate või vahekohtunike jaoks on olemas riskiarmastav maailm. Negatiivselt korrelatsioon tähendab, et aktsia liigub turu liikumisel vastupidises suunas.

Turu neutraalne määratlus Turu neutraalne määratlus Turuneutraalne on investeerimisstrateegia või portfellihalduse tehnika, mille puhul investor püüab teatud vormis tururiski või volatiilsust eitada st tühistadavõttes pika ja lühikese positsiooni erinevates aktsiates, et suurendada oma investeeringutasuvust, mis saavutatakse investeeringutelt teenides hinnatõus nii ühelt kui mitmelt turult. Selgitus Aktsia pika positsiooni ostmisel eeldame, et aktsia hind tõuseb, et saaksime seda hiljem kõrgema hinnaga müüa ja teenida erinevuse summa. Lühikeseks müügi korral lühike positsioon eeldame, et aktsia hind langeb, et saaksime seda hiljem osta madalama hinnaga ja teenida erinevust.

Arvulised eesmärgid Vaadates väljapakutud meetmeid lähemalt, näeme, et need on väga erinevad ja laiaulatuslikud. Paraku võib nii mõnelgi puhul näha soovmõtlemise domineerimist ja vähest tegeliku olukorra ja elukorralduse arvestamist.

Kaubanduse neutraalseid strateegiaid

Tavaliselt on levinumad korrelatsioonid 0,80 või kõrgem. Pärast aktsiapaaride korrelatsioone tehnilise analüüsi abil püüab investor võtta madala positsiooniga aktsiate pika positsiooni ja lühikese positsiooni halvasti toimivate aktsiate osas, kui korrelatsioon kaldub kõrvale tema ajaloolisest normist.

Paarikaubanduse eesmärk on saada kasu korrelatsiooni korrektsioonist, mis eeldatavasti naaseb oma ajaloolisele tasemele 0,80 või rohkem. Eduka hinnakonvergentsi korral saadakse kasu nii pikast kui lühikesest positsioonist.

FOCUS ON YOU EVERY DAY - Morning Motivation - Best Motivational Speech

Väidetavalt on investeering turuneutraalne, kui pikad positsioonid sobivad lühikeste positsioonidega. Lisaks keskendub turuneutraalne strateegia järgmistele küsimustele: Nulli beetaversiooni saavutamine rahanduses võrreldes laia turusegmendiga, kus aktsia töötab.

  • Officei ruumide varude valikud
  • Kauplemise volatiilsus? Ärge kaubanduse varud, kauplemisvalikud - Kauplemine

Oleme saavutamas märkimisväärset alfat st pikkade ja lühikeste positsioonide erinevustmis peab olema suurem kui keskmine turutootlus. Kuidas turu neutraalne strateegia töötab?

Kaubanduse neutraalseid strateegiaid

Paarikaubandus on neutraalse turustrateegia vorm. Tasuline kauplemine tähendab kauplemist kahe aktsiaga samaaegselt ja see jälgib kahe väärtpaberi vahelist korrelatsiooni.

Arvestades kaht aktsiat, on arbitraaživõimalus võimalik ainult siis, kui korrelatsioon nende vahel nõrgeneb.

Turu neutraalne fond

Korrelatsiooni nõrkus tähendab, et isegi kui aktsia kuulub samale tööstusharule, liiguvad aktsiate individuaalsed hinnad selle tööstusharu trendiga vastuolus. See toimib kõige paremini lühiajalisel turul, kus saab kasutada liikuvaid keskmisi näiteks lihtne liikuv keskmine, kaalutud liikuv keskmine või eksponentsiaalne liikuv keskmine. Lähtepunktina uurige aktsia volatiilsust või beetat turu suhtes.

Kaubanduse neutraalseid strateegiaid

Aktsia beeta tähendab, et kui turg muutub, siis kui palju aktsia hind muutub. Kasutades üksikute aktsiate beetasid, leidke selle aktsia jaoks eraldatava investeeringu summa. Võtke ühes aktsias pikk positsioon ja teises aktsias lühike positsioon. Iga päev võidab üks ja teised kaotavad ning seeläbi saavad kogu NIL-is realiseerimata kasumi.

Turunutraalne

Võime öelda, et investeeringu korrelatsioon turuga on null beeta. Alusvara võib olla mis tahes võimalik väärtpaber, s.

Kaubanduse neutraalseid strateegiaid

Rihma tasumise funktsioon Loome rihma aktsiale, mis praegu käib umbes dollari väärtuses. Kuna me ostame sularahaautomaate, peaks iga optsiooni alghind olema lähedal aluseks olevale hinnale, st dollarit.

  • Erinevus aktsiate valikute ja piiratud varude auhindade vahel
  • TURU NEUTRAALNE FOND - INVESTEERIMINE -

Siin on iga kolme optsioonipositsiooni põhilised tasumisfunktsioonid. Välja arvatud puhtad lühikeseks müügi strateegiad, on turuneutraalsetel strateegiatel ajalooliselt kõige madalam positiivne korrelatsioon turul, eriti seetõttu, et kohapealsed spetsiifilised panused aktsiahindade ühtlustuvusele maandavad üldist tururiski.

Kaubanduse neutraalseid strateegiaid

Näide turu neutraalsest fondist Kuna see on turuneutraalne strateegia, kasutab Vanguard Market Neutral Investor Shares Fund pikki ja lühikeseks müümise strateegiaid, erinevalt ettevõtte teistest investeerimisfondidest, mis ostavad ja müüvad ainult pikki positsioone.

Fondi strateegia eesmärk on viia miinimumini aktsiaturu mõju tootlusele, st fondi tootlus võib turu omast oluliselt erineda. Ehkki enamik fonde, kus lühikesed aktsiad, nagu riskifondid, ei avalda oma lühikesi osalusi, kuna SEC-i reeglid neid ei nõua, avaldab Vanguard Market Neutral Investor Shares oma lühikesed aktsiad.

Kaubanduse neutraalseid strateegiaid