Delta aktsiaoptsioonid

Su pole nii kindel kui Butterfly puhul, et aktsia hind jääb väga kitsasse vahemikku. Reaalse maailma näide Delta maandamisest Oletame, et kaupleja soovib säilitada General Electricu GE aktsiatesse investeerimiseks delta-neutraalse positsiooni.

Reaalse maailma näide Delta maandamisest Mis on Delta riskimaandamine?

Delta maandamine

Delta riskimaandamine on optsioonidega kauplemise strateegia, mille eesmärk on vähendada või maandada alusvara hinna liikumisega seotud suunariski. Lähenemisviisis kasutatakse optsioone, et tasakaalustada riski kas ühe teise optsiooniosaku või kogu osaluste portfelliga. Investor püüab jõuda delta-neutraalsesse olekusse ja tal ei ole riskimaandamisel suunalist eelarvamust. Tihedalt on seotud delta-gamma riskimaandamine, mis on optsioonistrateegia, mis ühendab nii delta kui ka gamma riskimaandamist, et maandada alusvara ja delta enda muutuste riski.

Võtmed kaasa Delta maandamine on optsioonistrateegia, mille eesmärk on olla neutraalne, luues pika ja lühikese positsiooni tasaarvestamise samas alusvaras.

Delta aktsiaoptsioonid

Suunariski vähendades võib delta riskimaandamine isoleerida optsioonikaupmehe volatiilsuse muutused. Delta riskimaandamise üks puudusi on vajadus pidevalt jälgida ja sellega seotud positsioone kohandada.

Black-Scholes-i optsioonihindamise kalkulaator euroopa tüüpi optsioonide hindamiseks

Sellega võivad kaasneda ka kauplemiskulud, kuna deltahekid lisatakse ja eemaldatakse aluseks oleva hinna muutusega. Delta maandamine Delta maandamise mõistmine Kõige elementaarsem delta maandamise tüüp hõlmab investorit, kes ostab või müüb optsioone ja kompenseerib seejärel delta riski, ostes või müües samaväärse koguse aktsiaid või ETF-i aktsiaid.

Investorid võivad soovida korvata optsiooni Delta aktsiaoptsioonid alusvara liikumise riski delta riskimaandamisstrateegiate abil. Täpsemad optsioonistrateegiad püüavad volatiilsusega kaubelda delta-neutraalsete kauplemisstrateegiate abil. Kuna delta maandamine üritab optimeerida või vähendada optsiooni hinna liikumise ulatust vara hinna suhtes, nõuab see maandamise pidevat tasakaalustamist.

Aktsiaoptsioonid

Delta riskimaandamine on keeruline strateegia, mida kasutavad peamiselt institutsionaalsed kauplejad Delta aktsiaoptsioonid investeerimispangad. Delta tähistab optsiooni väärtuse muutust seoses alusvara turuhinna liikumisega. Riskimaandamisinstrumendid on investeeringud - tavaliselt optsioonid, mida kasutatakse vara riskipositsiooni kompenseerimiseks.

Delta aktsiaoptsioonid

Delta maandamine on selgitatud Delta on optsioonilepingu hinna muutuse ja alusvara väärtuse vastava liikumise suhe. Näiteks kui XYZ aktsiate aktsiaoptsiooni delta on 0,45, siis kui aluseks oleva aktsia turuhind tõuseb 1 dollari aktsia kohta, tõuseb selle optsiooni väärtus 0,45 dollarit aktsia kohta, mis kõik on samaväärne.

Arutelu huvides oletame, et arutatavate valikuvõimaluste aluseks on aktsiad. Kauplejad soovivad teada optsiooni delta, kuna see võib neile öelda, kui palju aktsia hinna liikumisega optsiooni või preemia väärtus tõuseb või langeb. Teoreetiline preemia muutus iga baaspunkti kohta või 1 dollari suurune alusvara hinna muutus on delta, samas kui kahe liikumise suhe on riskimaandamise suhe. Ostuvõimaluse delta jääb nulli ja ühe vahele, müügioptsiooni delta jääb aga negatiivse ja nulli vahele.

Kui alusvara Delta aktsiaoptsioonid 1 dollari võrra, peaks müügioptsiooni hind, mille delta on -0,50, tõusma eeldatavasti 50 sendi võrra. Samuti on vastupidi. Delta käitumine sõltub sellest, kas see on: Rahasisene või praegu kasumlik Streigiga sama hinnaga raha Rahata raha pole praegu kasumlik Müügioptsiooni, mille delta on -0,50, peetakse rahaks, mis tähendab, et optsiooni alghind on võrdne aktsia aluseks oleva hinnaga.

Seevastu 0,50 deltaga ostuvõimalusel on aktsia hinnaga võrdne streik.

Handel: Messiah [Somary] Price, Minton, Young, Diaz

Delta neutraalseni jõudmine Optsioonide positsiooni võiks maandada optsioonidega, mille delta on neutraalse positsiooni säilitamiseks vastupidine praegustele optsioonidele. Delta-neutraalne positsioon on selline, kus üldine delta on null, mis vähendab optsioonide hinna liikumist alusvara suhtes. Oletame näiteks, et investoril on üks ostuvõimalus delta väärtusega 0,50, mis näitab, Delta aktsiaoptsioonid optsioon on rahas ja soovib säilitada delta neutraalset positsiooni.

Investor võiks positiivse Delta aktsiaoptsioonid kompenseerimiseks osta raha müügioptsiooni, mille delta on -0,50, mis muudaks positsiooni delta nulliks. Lühike tutvustus valikute kohta Optsiooni väärtust mõõdetakse selle lisatasu - lepingu ostmise eest makstava tasu summa järgi.

Delta aktsiaoptsioonid

Optsiooni hoidmise korral saab investor või kaupleja kasutada oma õigust osta või müüa alusvara aktsiat, kuid ei pea seda toimingut tegema, kui see pole neile kasumlik. Hind, mille järgi nad ostavad või müüvad, on alghind ja see määratakse koos aegumiskuupäevaga ostuhetkel. Iga optsioonileping võrdub aktsia aktsiaga või aktsiaga.

Ameerika stiilis optsioonide omanikud võivad kasutada oma õigusi igal ajal kuni selle kehtivusaja lõpuni. Euroopa stiilis võimalused võimaldavad omanikul treenida ainult aegumiskuupäeval.

Samuti võib omanik, sõltuvalt optsiooni väärtusest, otsustada müüa oma leping enne lõppemist teisele investorile. Näiteks kui ostuoptsiooni alghind on 30 dollarit ja alusaktsia kauplemise tähtaeg on 40 dollarit, saab optsiooni omanik konverteerida aktsiat väiksema alghinnaga - Delta aktsiaoptsioonid dollarit. Kui nad otsustavad, võivad nad seejärel ümber pöörata ja kasumi saamiseks 40 dollari eest vabaturul müüa. Kasum oleks 10 dollarit miinus ostuvõimaluse lisatasu ja maakleri võimalikud tasud tehingute tegemise eest.

Müügivõimalused on natuke segasemad, kuid töötavad peaaegu samamoodi nagu kõne võimalus. Siin eeldab omanik, et alusvara väärtus enne tähtaja möödumist halveneb.

Investeerimisõpik

Nad võivad vara hoida oma portfellis või laenata aktsiaid maaklerilt. Delta maandamine aktsiatega Optsioonipositsiooni võiks delta maandada ka alusaktsia aktsiate abil. Ühel alusaktsia aktsial on ühe delta, kui aktsia väärtus muutub 1 dollari võrra.

Näiteks oletame, et investor on aktsia pikkusega üks ostuoptsioon delta väärtusega 0,75 või 75, kuna optsioonide kordaja on Sellisel juhul võiks investor müügioptsiooni maandada viies alla 75 aktsia aktsiaid. Lühidalt öeldes laenab investor aktsiaid, müüb need aktsiad turul teistele investoritele ja ostab hiljem aktsiaid, et laenuandjale tagasi pöörduda, loodetavasti madalama hinnaga.

Aktsiaoptsioonid (määratlus, tüübid) Selgitatud näidetega

Delta maandamise plussid ja miinused Delta riskimaandamise üks peamisi puudusi on vajadus pidevalt jälgida ja reguleerida Delta aktsiaoptsioonid positsioone. Olenevalt aktsia liikumisest peab kaupleja ostma ja müüma sageli väärtpabereid, et vältida riskide maandamist.

Samuti võib delta maandamisega seotud tehingute arv kallineda, kuna positsiooni korrigeerimisel tekivad kauplemistasud. See võib olla eriti kallis, kui maandamine toimub optsioonidega, sest need võivad kaotada ajaväärtuse, mõnikord on kauplemine madalam kui aktsia on Delta aktsiaoptsioonid.

Ajaväärtus mõõdab, kui palju aega on jäänud enne optsiooni aegumist, mille jooksul kaupleja saab teenida kasumit. Aja möödudes ja aegumiskuupäeva saabudes kaotab variant ajaväärtuse, kuna kasumi saamiseks on vähem aega. Selle tulemusel mõjutab optsiooni Delta aktsiaoptsioonid selle optsiooni lisatasu, kuna suure ajaväärtusega optsioonide preemiad on Binaarsed valikud Trading Wikipedia väiksemad kui Delta aktsiaoptsioonid ajalise väärtusega.

Aja möödudes optsiooni väärtus muutub, mis võib põhjustada vajaduse suurendada delta-maandust, et säilitada delta-neutraalne strateegia. Delta riskimaandamine võib kauplejatele kasulik olla, kui nad eeldavad alusvara tugevat liikumist, kuid riskivad riskide ületamisega, kui aktsia ei liigu ootuspäraselt. Kui üle maandatud positsioonid peavad lõdvaks minema, suurenevad kauplemiskulud. Plussid Delta riskimaandamine võimaldab kauplejatel maandada portfelli ebasoodsate hinnamuutuste riski.

Delta riskimaandamine võib lühiajaliselt kaitsta kasumit optsiooni või aktsiapositsiooni eest, ilma et pikaajaline osalus oleks lahti keeratud. Miinused Delta riskimaandamise pidevalt korrigeerimiseks võib kuluda palju tehinguid, mis toovad kaasa kulukad tasud. Kauplejad saavad maandada, kui delta kompenseeritakse liiga palju või turud muutuvad ootamatult pärast riskimaandamise kehtestamist.

  • Optsiooni streigi hind - 40 dollarit Premium - 5 dollarit Turuhind aegumisel - 1.
  • Reaalse maailma näide Delta maandamisest Mis on Delta riskimaandamine?
  • Delta valemi näited Exceli malliga Võtame näite Delta arvutamise paremaks mõistmiseks.
  • IQ Variant Trade YouTube
  • KUIDAS DELTA RISKIMAANDAMINE TööTAB - FINANTSID -
  • Delta valem | Kalkulaator (näited Exceli malliga)

Reaalse maailma näide Delta maandamisest Oletame, et kaupleja soovib säilitada General Electricu GE aktsiatesse investeerimiseks delta-neutraalse positsiooni. Investor omab või on GE-l pika müügioptsioon.

Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

Üks võimalus võrdub aktsiaga GE aktsiatest. Aktsia väheneb märkimisväärselt ja kauplejal on müügioptsioonist kasum. Hiljutised sündmused on aga aktsia hinna kõrgemale tõstnud. Kaupleja näeb seda tõusu aga lühiajalise sündmusena ja loodab, et aktsia langeb lõpuks uuesti. Selle tulemusena luuakse delta maandamine, mis aitab kaitsta müügioptsiooni kasumit. GE aktsia delta on -0,75, millele tavaliselt viidatakse kui Investor kehtestab delta-neutraalse positsiooni, ostes alusaktsia 75 aktsiat.

Kui aktsia hiljutine tõus on lõppenud või sündmused on muutunud kaupleja müügioptsiooni positsiooni kasuks, saab kaupleja delta maandamise eemaldada.