Lahjendatud EPS-ile lisatud aktsiaoptsioonid. IFRS 33 Kasum aktsia kohta. Põhikasum aktsia kohta

Neto sularahaasend rahaliste varade ja -kohustuste netoväärtus korrutatakse käesolevas asjas kogu aastahinnaindeksi ja selle netomuutustega - ajavahemiku keskmine hinnaindeks. See on tingitud arvutuste kasutamisest, mis ei ole üksikasjalikud näiteks kvartalis või kuus näitajad, vaid nende väärtused laienenud aasta jooksul näiteks andmed keskmiste aastase reservide, aastase sissetuleku aruande ja muude aruannete kohta. Capex kogusumma oli 19 miljonit dollarit, mille tulemuseks oli vaba rahavoog miljonit dollarit. Sel eesmärgil tehtud kohandused Inflatsioonimäärad mõjutavad kõiki finantsaruannete vorme: tasakaalu, kasumiaruanne, kapitali muudatuste aruanne, rahavoogude aruanne. Hinnataseme kogu muutus toob kaasa raha ostujõu muutus.

Suurimate ettevõtete ebaaustavat ettevõtet on riigi majandusmehhanismi halvata Äriüksuste majanduslike suhete hävitamine, üleminek barteroperatsioonidele IFRS 29 "Hüperinflatsiooni finantsaruanded" on pühendatud hüperinflatsiooni tingimustes raamatupidamisele.

Võrreldav ettevõtte analüüs näited, mall Võrreldav ettevõtte analüüs See on omakapitali hindamise seeria artiklite 2.

IFRS 29 ei kehtesta inflatsioonimäära absoluutset väärtust, mille juures see tuleks määrata hüperinflatsiooni määramisel. Finantsaruannete läbivaatamise vajalikkuse kindlaksmääramine käesoleva standardi kohaselt viitab subjektiivsete lahenduste kategooriale. Vastavalt IFRS 29 hüperinflatsiooni omane oluliselt madalamad hinnad hinnatõusu hinnatõusud kui tabelis näidatud. Hoolimata hüperinflatsiooni selgete digitaalsete kriteeriumide puudumisel sisaldab see järgmisi omadusi: rahvastik Lahjendatud EPS-ile lisatud aktsiaoptsioonid eelistab hoida oma säästud mitterahalises vormis või suhteliselt stabiilses välisvaluutas.

Hinnad võib märkida selles välisvaluutas. Standardsed kohustatud äriühingud, mis moodustavad finantsaruandeid, mis põhinevad tegelike omandamiskulude põhjal, pakkudes lisateavet, mis kajastab hindade mõju mõju. Hüperinflatsiooni majanduses on raha kadunud sellises tempos, et erinevatel aegadel toimunud toimingute ja sündmuste summade võrdlemine isegi ühe aruandlusperioodi jooksul siseneb kasutaja aruandlusse kasutajale, kes provotteerides ekslike juhtimisotsuste vastuvõtmist.

Anname sõnaraamatutingimuste sõnastiku inflatsiooni omaduste mõistmiseks ja hinnamuutuste arvestuse mõistmiseks. Hüperinflatsioon- keskmine hinnataseme kasv IAS esitatud inflatsiooni omadused. Tavaliselt kaasas tootmise kasv. Deflatsioon- Kokku ostmise võimsus kasvab kui üldist hindade taset väheneb. Tegelikud esialgsed ostukulud - tavaline meetod materjali väärtuste ja muude varade hindamiseks mõõduka inflatsiooni tingimustes või stabiilsetes hindades. Kõige eelistatumam iseloomustab täpsemalt vara tegelikku väärtust, finantstulemuste hulka.

Asendusväärtus - olemasolevate varade sarnaste väärtuste omandamise maksumus jooksevhindades, st summa, mis praegu tuleb maksta, kui see on vajalik selle elemendi asendamiseks sarnase asendamiseks.

Kui konkreetsete varade asendusmaksumus on kõrgem kui nende neto realiseerimisväärtus ja diskonteeritud kulud, rakendatakse viimast kahest viimast kahest.

Võrreldav ettevõtte analüüs (näited, mall)

Puhas realiseerimisväärtus - sularaha või nende ekvivalentide summa, millele seda toodet saab turul vahetada tavapärase kaubandustegevuse tulemusena, on müügihind vähem kaubanduskulud.

Diskonteeritud kulud - Täna nõutav summa eeldatava summa jaoks tulevikus, kui laenuintress on täna kättesaadav. Oodatakse tulevastes netotulu varast miinus protsendi allahindlust. Privaatse hinnamuutus - Eraldi materjali objekti olemasoleva hinna muutmine sõltuvalt sellise toote turu konjunktuurist.

Hinnataseme kogu muutus toob kaasa raha ostujõu muutus. Raamatupidamiskulude asendamine - hinnataseme inflatsioonimuutuste tagajärgede arvestuse meetod, asendades varade traditsioonilise hindamismetoodika muudele, võimaldades välistada või vähemalt võtta arvesse raamatupidamisnäitajate ja finantsaruannete inflatsiooni.

Lisateave inflatsiooni kohta - esindab nende finantsaruannete või täiendavate lisakirjutamise teist vorme, mis paljastavad hinnatasemete muutuste mõju aruandluse näitajatega. Raamatupidamine muutustega kogu hinnatasemete muutused ostuväärtuse raha - raamatupidamise meetod inflatsioon mis koosneb: mis puudutab raamatupidamis- ja finantsaruandluse näitajate kõiki või peamisi objekte üldise hindade üldise indeksi kohta; tulude ja kasumi tuvastamisel, võttes arvesse tulude hinnatõus muutuste mõju, realiseeritud toodete maksumust, mis ei ole seotud sissetulekute, kulude ja kahjumite rakendamisega; kulude raamatupidamisüksuse muutmisel, samas kui esialgne alus - kõigi varade registreerimine esialgse kuluga jääb, kuid ümberarvutatakse ümberarvutatud võrdse ostujõuühikus.

Kapitali suuruse salvestamise meetod See pärineb asjaolust, et ettevõte saab kasumit teenida ainult kapitali säilitamisel.

Lahjendatud EPS valem

Kui võttes arvesse muutusi ostuväärtuse raha, kui kapitali summat mõõdetakse alaliste osakute ostmise jõuühikud, vaid üks osa varade väärtuse suurendamisest võetakse tuluna kasummis on suurem kui kogu hind tasandil. Teine osa suurenemisest peetakse toimiva kapitali kulude korrigeerimiseks ja seetõttu peetakse seetõttu osa oma kapitali osaks. Kapitali säilitamine materjali varade kujul tootmispotentsiaal kujul.

Ettevõtte varade ja kohustuste väärtust mõjutavate hindade muutusi peetakse muudatusteks ettevõtte tootmisvõimsuse hindamisel ja toimiva kapitali maksumuse hindamisel, mis on osa ettevõtte omakapitalist.

IFRS 33 Kasum aktsia kohta. Põhikasum aktsia kohta

Jääk pärast ettevõtte jätkuva tootmisvõimsuse väärtuste mahaarvamist aruandeperioodil on oma sissetulekutes kasum. Indekseerimine - kõikide maksete reguleerimine vastavalt keskmise hinnataseme muutusele. Nominaalväärtused - need andmed, mis sisaldavad inflatsiooni tegurit, mis ei puhastata inflatsioonist.

JUDI binaarsed variandid

Finantsaruannete vanus - ajutine kohalik tegevusrühm raamatupidamisarvestuse individuaalsete näitajate registreerimise vahel, nende arutelu aruandluses võimalikku hindamist jooksvate hindade kasvatamisel. Inflatsiooni moonutav mõju avaldub ajutise vahe ostmise ja müügi vahel, kui rakendamise tulud on võrreldamatu ostmise hindadega.

Finantsaruandluse näitajate vanuse analüüs võimaldab teil hinnata nende inflatsioonimoonutuse riski. Vastavalt IFRS 29, ettevõtte finantsaruanded teatatud riigi valuutas riigi hüperinflatsiooni majandusega sõltumata sellest, kas see põhineb tegelikel või asendusmaksumus, tuleks esitada aruandeperioodil toimunud mõõtühikute puhul. Iga teave varasemate perioodide kohta tuleks esitada aruandekuupäeval tegutsevate mõõteseadmetes.

Aruandekuupäeval tegutsevate mõõtühikute ühikutes ei väljendata tasakaalu näitajaid reguleeritakse nende üldise hinnaindeksi abil. Samal ajal ei selgitata standard, millist indeksit tuleks kasutada. See sisaldab ainult soovi, et kõik sama riigi valuutas lugevad ettevõtted kasutasid sama indeksit.

Ümberarvutatud andmed ei ole finantsaruannete lisaks. Nad asendavad standardseid finantsaruandeid.

super mikroarvuti inc (smci) Q3 2021 tulemuste kutse ärakiri

Lisaks ei soovita standard mitte-inflatsiooni finantsaruannete avaldamist. Juhul kui välismaise tütarettevõtja või assotsieerunud äriühing, ühisettevõtte tegevuste läbiviimise tingimustes hüperinflatsiooni majanduse, finantsaruannete selliste ettevõtete peaks: Arvutatakse vastavalt IFRSile 29; Tõlgitakse aruandlusvaluutas lõpliku määraga.

Nagu eespool märgitud, inflatsioonitegevuses, moonutatakse aruandlusandmed peamiselt seetõttu, et siseriikliku vääringu ostujõu muutmisel ja muutuvate hindade muutmisel on ajaloolise kulude alusel moodustatud aruandlusnäitajad üksteise suhtes võrreldamatu.

Sellega seoses on kõige vastuvõetavamad hindamismeetodid asenduskulud, võimalik müügihind ja võimaluse korral on õiglase väärtuse hinnang.

Lahjendatud EPS valem - Arvutage lahjendatud aktsiakasum

Need hinnangud nõuavad oma käitumise lisakulusid, kuid need on vajalikud inflatsioonitingimustes. Vastavalt IFRS le, tuleks aruandlus- ja eelnevate perioodidega seotud finantsaruanded esitada aruandekuupäeval Lahjendatud EPS-ile lisatud aktsiaoptsioonid mõõtmisühikutes.

Sel eesmärgil tehtud kohandused Inflatsioonimäärad mõjutavad kõiki finantsaruannete vorme: tasakaalu, kasumiaruanne, kapitali muudatuste aruanne, rahavoogude aruanne. Aruandlusnäitajate ümberarvutamine algab eelarveaastal, kui paljastati hüperinflatsiooni ja peatub pärast viimast kadumist.

Suurimate ettevõtete ebaaustavat ettevõtet on riigi majandusmehhanismi halvata Äriüksuste majanduslike suhete hävitamine, üleminek barteroperatsioonidele IFRS 29 "Hüperinflatsiooni finantsaruanded" on pühendatud hüperinflatsiooni tingimustes raamatupidamisele. IFRS 29 ei kehtesta inflatsioonimäära absoluutset väärtust, mille juures see tuleks määrata hüperinflatsiooni määramisel. Finantsaruannete läbivaatamise vajalikkuse kindlaksmääramine käesoleva standardi kohaselt viitab subjektiivsete lahenduste kategooriale. Vastavalt IFRS 29 hüperinflatsiooni omane oluliselt madalamad hinnad hinnatõusu hinnatõusud kui tabelis näidatud. Hoolimata hüperinflatsiooni selgete digitaalsete kriteeriumide puudumisel sisaldab see järgmisi omadusi: rahvastik tervikuna eelistab hoida oma säästud mitterahalises vormis või suhteliselt stabiilses välisvaluutas.

Ümberarvutuse eesmärgil kasutatakse usaldusväärset üldist hinnaindeksi, mis peegeldab funktsionaalse valuuta kogumisvõimsust muutusi. Juhul kui sellise indeksi kasutamine on võimatu, kasutatakse sihtmärgi jaoks suhteliselt stabiilset välisvaluutat. Mitte kõik aruandeperioodi lõpus koostatud bilansid ei ole inflatsiooni moonutatud ja ümberkorraldamise või ümberhindamise korral. Esiteks on vaja jagada raamatupidamise bilansilehed rahalistele rahalistele või rahalistele ja mitterahalistele mitterahalistele või mitterahalistele.

IFRS 29 määratleb rahalised esemed raha, varade ja kohustuste saamiseks või maksmiseks, väljendatuna fikseeritud või kehtestatud rahasummaga.

Need artiklid on juba väljendatud praeguse ostujõu rahaühikutes ja neid ei kohaldata ümberarvutamisega. IFRSi tekstis on raamatupidamispaneelide jagunemise näited sularaha ja mitterahaliste jaoks. Selle asemel tehakse ettepanek klassifitseerida kõik raamatupidamislikud artiklid, mis ei kuulu sularaha määratluse alla mitterahalisena.

Automaatne kaubandus binaarne valikud MT

Kõik kasumi- ja kahjumite avalduste aruanded on mitterahaline mitterahaline. Tuletisinstrumendid "Sularahavarade" ja "rahaliste kohustuste" mõistetest on mõiste "puhas rahapositsioon".

Kuunlajalad kaubandusvalikute mudelid

Puhaskalapositsioon või netorahavarad on rahaliste varade ja rahaliste kohustuste erinevus. Puhas rahapositsioon võib olla positiivne, negatiivne ja null - sõltuvalt rahaliste varade korrelatsioonist ja ettevõtte kohustustest.

Inflatsioon on kasulik võlgnikule võlgnikule, kellel on võlausaldajale kahju, millel on bilansis laekunud kontod. Inflatsiooni perioodidel tähendab positiivse rahapositsiooni olemasolu rahaliste vahendite ületamine rahaliste kohustustega äriühingu kahjumi.

Negatiivse rahapositsiooni tekkimine tähendab kasumit. Sel viisil saadud finantstulemus kasum või kahjum nimetatakse standardkasumis või rahaposeerimise vähenemises rahaline sissetulek või kahjum. Samal ajal on oluline mõista kasutajal mõista, et mitterahaliste bilansi ümberhindlus ei mõjuta finantstulemust ja seda ei saa pidada Kaubandusorganisatsioonide valik rahalise positsiooni kasumiks kahjumiks.

Edasi korraldada aruandlusregulatsiooni vastavalt kogu ostujõu muudatustele, on vaja valida arvutuste põhielemendina kasutatavad hinnaindeksid. Kui finantsaruandluse korrigeerimine, võttes arvesse inflatsiooni, toimub esmakordselt, on vaja ümber arvutada mitte ainult raamatupidamisandmeid aruandeperioodi lõpus, vaid ka sissejuhatava bilansi näitajatele, samuti Eelmise aruandeperioodi kasumiaruande andmed võrreldavate näitajate ettevalmistamiseks.

Reservide läbiviimine on ka funktsioon. Kui näiteks varude käive on võrdne kolme kuuga ja aruandlus koostatakse 1.

Ettevalmistatud märkused: Operaator Tere ja tere tulemast. Ilusat päeva ja tänan teid seal viibimise eest. Tere tulemast Super Micro Fiscal Q3 Nicole Noutsios - Investor Relations Tere ja tänan teid Super Micro kõnes osalemise eest, et arutada kolmanda kvartali majandustulemusi ja eelarveaastamis lõppes Nuud oleksite pidanud saama ettevõtte pressiteate koopia, mis levitati tavapärase kauplemise lõpus ja on saadaval ettevõtte veebisaidil.

Raamatupidamisaruande artiklite kohandamise tulemused kajastatakse ettevõtte finantstulemuste tõttu. Kui aruandlus koostatakse asendusmaksumuse alusel, ei kehti selle Lahjendatud EPS-ile lisatud aktsiaoptsioonid kajastunud bilanss korrigeerimist.

Kasumi ja kahjumi aruanded arvutatakse ümber hinnaindeksi abil alates nende artiklite tunnustamisest alates. Reguleerimine toimub järgmiselt: aruande artiklid korrutatakse koefitsiendiga, mis on arvutatud üldise hinnaindeksi suhtena perioodi lõpus üldise hinnaindeksi jaoks sissetulekute või kulude aruandluse arutelu kuupäeval. Keskmise indeksi kasutamine on tingitud sissetulekute vastuvõtmise ühtsusest ja kulude arvutamiseks aruandeperioodi jooksul.

Kuidas kaubandada redel voimalusi

Arvutuste suurendamiseks on soovitatav kasutada kvartali andmeid kasumi ja kahjumite avalduste osas ning kohandada neid asjakohaste indeksitega - kvartali keskmine ja kogunenud hinnaindeks aasta lõpuks juhul, kui Ebaõitsust ei austata. Sellisel juhul kohandatakse esimest kvartali tulu esimese kvartali keskkaitse indeksiga ning kogunenud indeks aprilliks - detsember asjaomasel aastal. Erilist tähelepanu väärib numbrilise rahapositsiooni kasumi arvutamise meetod rahalised sissetulekud.

See näitaja arvutatakse pärast kõigi ülalkirjeldatud kohandusi. Seda saab kasutada nii otseseid kui ka kaudseid meetodeid. Kõige praktilisem levitamine saadi kaudne meetod, tuginedes korrigeeritud jaotamata kasumi viimaste perioodide kasumi tuues viimasel perioodil jaotamata kasumi täitmisel, võttes Lahjendatud EPS-ile lisatud aktsiaoptsioonid muutunud ostujõudu.

Selle tulemusena suurenes see tuhande dollarini. Kuid asjaolu tõttu, et Sellisel juhul valmistatakse korrigeerimine 50 tuhat dollarit, mis vähendab varasemate aastate jaotamata kasumit ja rahaliste sissetulekute suurenemist.

Põhineb otsene viis Net rahaposendi kasumi arvutamine seisneb informatsioon rahaliste varade ja rahaliste kohustuste summade kohta ettevõtte bilansis. Neto sularahaasend rahaliste varade ja -kohustuste netoväärtus korrutatakse käesolevas asjas kogu aastahinnaindeksi ja selle netomuutustega - ajavahemiku keskmine hinnaindeks.

Nende arvutuste tulemusena tekkinud tulemusena on ettevõtte rahaline sissetulek kahjum. Rahalise tulu ei ole Lahjendatud EPS-ile lisatud aktsiaoptsioonid tõhusa äritegevuse tagajärg. See on kasu saanud kasu, mis on saadud rahaliste kohustuste ületamise tõttu raha vara üle hüperinflatsiooni tingimustes või teisisõnu ettevõtte inflatsioonikasumi.

Ettevõtte puhas rahapositsioon Kasum puhtale rahapositsioonile rahalised sissetulekud nendes tingimustes on: 35 tuhat dollarit. Vastavalt IFRS le tuleks kaudse otsese arvutamise meetodit kasutada otsese arvutamise meetodit. See on tingitud arvutuste kasutamisest, mis ei ole üksikasjalikud näiteks kvartalis või kuus näitajad, vaid nende väärtused laienenud aasta jooksul näiteks andmed keskmiste aastase reservide, aastase sissetuleku aruande ja muude aruannete kohta.

Puhast rahapositsiooni Lahjendatud EPS-ile lisatud aktsiaoptsioonid või kahjum on ettevõtte netotulu kahjumi. Artiklid sularaha liikumise aruanne Samuti tuleks kajastada, võttes arvesse raha ostujõuga aruandeperioodil. Sel põhjusel kohandatakse neid sobiva inflatsiooni indeksiga.

  1. Trading System Hind Action
  2. Super mikroarvuti inc smci Q3 tulemuste kutse ärakiri
  3. Valikud kauplemise kone erinevus
  4. Lahjendatud EPS arvutamise valem Lahjendatud EPS arvutamise valem Lahjendatud EPS on kasumlikkuse mõõtmine ja arvutatakse ettevõtte sissetuleku ja käibel olevate aktsiate arvu suhtena pärast lahjendavate väärtpaberite, näiteks konverteeritava võla, eelisaktsiate, optsioonide ja garantiide arvestamist.
  5. Koi kauplemissusteemid

Rahvusvaheline finantsaruandluse standard IAS 33 "Kasum aktsia kohta" Muudatuste ja täiendustega: 1 Käesoleva standardi eesmärk on kindlaks määrata aktsiate kohta teabe tuvastamise ja esitamise põhimõtted, et hõlbustada erinevate ettevõtete tegevuse tulemuste võrdlemist ühes aruandeperioodil või ühes ettevõttes erinevate aruandlusperioodide jaoks.

Kuigi teave kasumi kohta aktsia kohta ja tal on teatavad puudused, mis tulenevad "kasumi määratlemisel peetavate arvestuspõhimõtete erinevustest, parandab valemite aktsiate määramiseks kasutatud nimetuse ühtne arvutamine finantsaruannete koostamist.