Soltumatute mitmekesistamise strateegiate eelised. Mis on mitmekesistamine lihtsate sõnadega

Ja viimane vorm on "koagulatsioon" viitab tipptasemel vaatamise strateegiale. Uus toode tehakse ettevõtte olemasolevate ressursside abil, kuid see on vajalik välisturu rakendamiseks. Koos lennukitööstusesse astumisega astus Daimler-Benz ka elektrotehnika erialale.

Näiteks Binaarsete valikute torrent ettevõtte strateegiad klassifitseeritud Soltumatute mitmekesistamise strateegiate eelised otsustamise tasemele järgmiselt: · Ettevõtte; · Funktsionaalne; · töökorras viimast saab funktsionaalsuse hulka lisada.

Strateegiate klassifitseerimise komplitseeriv tegur on see, et enamikku strateegiaid ei saa ühe atribuudi abil üheselt tuvastada. Niisiis, Zabelin P. Mitmekesistamisstrateegia olemus Vastus küsimusele: "Millist äri peaksime tegema? Paljud ettevõtted kasutavad oma identiteedi avalikul kuulutamisel missioonideklaratsiooni.

Aja jooksul võib ettevõtte arusaam oma äri ulatusest muutuda. Korporatiivsed strateegilised otsused võivad anda ettevõttele aluse, et ületada tööstuse elutsükli kitsendused ning saavutada pikaajaline kasv ja heaolu. Teisest küljest võivad valesti mõistetud ettevõtte strateegiad hävitava töökoha ja investeeringud hävitada. Seega vastavad ettevõtted mitmekesistamisotsuste tegemisel järgmistele küsimustele: Kui atraktiivne on tööstus siseneda?

Kas ettevõte saab luua konkurentsieelise uues valdkonnas? Diversificatio - muutus, mitmekesisus on majandustegevuse levik uutesse valdkondadesse toodetud toodete valiku laiendamine, osutatavate teenuste liigid, tegevuse geograafiline ulatus jne.

Selle sõna kitsas tähenduses mõistetakse mitmekesistamist kui ettevõtete tungimist tööstusharudesse, millel puudub otsene tootmise seos või funktsionaalne sõltuvus põhitegevusest.

Stock Options Live

Mitmekesistamise tulemusel muutuvad ettevõtted keeruliseks mitmekesiseks kompleksiks ehk konglomeraadiks. Ettevõte tervikuna vajab strateegiat, iga tegevussuunda selle sees ja iga suuna funktsionaalset üksust. Hajutatud ettevõtetes moodustatakse strateegiad neljal erineval organisatsiooni tasandil. Esimene tase - korporatiivne - on olemas ettevõtetes, mis tegutsevad mitmes ärivaldkonnas. Siin võetakse vastu otsused ostu, müügi, likvideerimise, teatud ärivaldkondade ümberprofiilimise kohta, arvutatakse strateegilised vastavusvaldkonnad üksikute ärivaldkondade vahel, töötatakse välja mitmekesistamiskavad ja hallatakse finantsressursse ülemaailmselt.

Ettevõtte strateegia on hajutatud ettevõtte üldine juhtimiskava ja see kehtib kogu ettevõtte kohta, hõlmates kõiki tegevusalasid, millega ta tegeleb. See koosneb meetmetest, mis võetakse nende positsioonide kindlaksmääramiseks erinevates tööstusharudes. Ettevõtte strateegia on loodud tippjuhtide poolt.

Nende ülesanne on analüüsida madalama taseme juhtide sõnumeid ja soovitusi. Võtmetööstusharude juhid saavad strateegia väljatöötamises osaleda ka siis, kui selle üksikud valdkonnad on seotud nende juhitava tootmisega.

Teine tase - ärivaldkonnad - on hajutamata organisatsioonide ehk täiesti sõltumatute organisatsioonide tippjuhtide tase, kes vastutavad ärivaldkonna strateegia väljatöötamise ja rakendamise eest.

Get PAID $1000's Daily With The CLICK of a BUTTON (EASY) - WORLDWIDE (Make Money Online)

Sellel tasemel töötatakse ettevõtte strateegiast lähtuvalt välja ja rakendatakse strateegia, mille peamine eesmärk on organisatsiooni konkurentsivõime ja selle konkurentsipotentsiaali suurendamine. Äristrateegia äristrateegia tähistab ettevõtte eraldi valdkonna juhtimiskava ja sisaldab mitmeid juhtkonna poolt välja töötatud lähenemisviise ja suundi, et saavutada konkreetses tegevusvaldkonnas parimaid tulemusi.

Ühe ettevõtte puhul, mis tegeleb sama äriga, on ettevõtte ja äristrateegiad samad; erinevus nende strateegiate vahel eksisteerib ainult hajutatud ettevõttes. Äristrateegia valdkonnad: -reageerimine muutustele selles tööstuses, majanduses tervikuna, poliitikas ja muudes olulistes valdkondades; -konkurentsimeetmete ja -meetmete väljatöötamine, turupõhised lähenemisviisid, mis võivad anda püsiva eelise konkurentide ees; -funktsionaalsete osakondade strateegiliste algatuste konsolideerimine; -konkreetsete strateegiliste probleemide lahendamine, mis on hetkel olulised.

Kolmas - funktsionaalne - funktsionaalsete valdkondade juhtide tase: rahandus, turundus, teadus- ja arendustegevus, tootmine, personalijuhtimine jne. Funktsionaalne strateegia - konkreetse üksuse või peamise funktsionaalse piirkonna juhtimiskava konkreetse Soltumatute mitmekesistamise strateegiate eelised piires.

Funktsionaalne strateegia, ehkki see on äristrateegiast kitsam, konkretiseerib ettevõtte arengu üldplaanis üksikud üksikasjad, määrates lähenemisviisid, vajalikud toimingud ja praktilised sammud üksikute divisjonide või ärifunktsioonide juhtimise tagamiseks.

Neljas - lineaarne - organisatsiooni osakondade või nende geograafiliselt kaugete osade, näiteks esinduste, filiaalide juhtide tase. Tegevusstrateegia on põhiliste organisatsiooniliste sidemete haldamise plaan. See näeb ette strateegiliselt oluliste operatiivülesannete täitmise, näiteks: tooraine ostmine, vedu ja reklaamitegevus.

Tegevusstrateegiate väljatöötamise eest vastutavad kesk- ja rohujuure tasandi juhid. Mitmekesistaval organisatsioonil on vastavalt kolm strateegiatasandit.

Assortiste rühmade loomine on näide Valige üks vastus. Selle valdkonna metoodiliste lähenemisviiside Genesis näitab, et portfelli lähenemisviis andis viis ressursside lähenemisviisile, mis on põhimõtteliselt muutnud konkurentsieelise allika otsimise prioriteeti. Kui varem otsisid mitmekesistamise põhjused ja allikad välises konkurentsikeskkonnas, siis kaasaegsetes tingimustes muutub konkurentsieelise allikas peamised pädevused, mida tööstuslik ettevõte on.

See jätkub seni, kuni teistesse piirkondadesse mitmekesistamise katseid ei võeta arvesse. Seega viiakse arengustrateegia väljatöötamine läbi kõigil juhtimistasanditel. See suurendab selle efektiivsust ja kogu ettevõtte efektiivsust.

Langustavates tööstusharudes tegutsevate ettevõtete puhul muudab juhtide soovimatus ettevõtte suurust vähendada mitmekesistamise eriti atraktiivseks. Juhtide kalduvus taotleda kasvu kasumi arvelt on üks agentuuriprobleemi aspekte tegevjuhtidele makstavad suured boonused põhjustavad neil pigem finantsaruannete manipuleerimist kui pikaajalise kasumlikkuse poole püüdlemist.

Tippjuhtide võimet saavutada muid eesmärke peale kasumlikkuse piiravad kaks peamist tegurit. Esiteks peab ettevõte pika aja jooksul teenima investeeritud kapitalilt tulu, mis ületab tekkinud kulud, vastasel juhul ei saa ta varade asendamiseks vajalikku kapitali koguda. Teiseks, kui juhid ohverdavad kasumlikkuse muude eesmärkide nimel, võivad nad kaotada oma töö kas aktsionäride protesti või mõne teise ettevõtte poolt ülevõetud ettevõtte tõttu.

Vahemiku mitmekesistamine. Ettevõtete mitmekesistamine: kontseptsioon, põhitõed, etapid

Soltumatute mitmekesistamise strateegiate eelised seletab, miks ettevõtted müüvad oma mitmekesiseid ettevõtteid, kui nende iseseisvust ohustab kontrollimisosaluse omandamise pakkumine või kasumlikkuse langus, mis meelitab potentsiaalseid kiskjaid.

Riski vähendamine. Hajutades mitmekesistamise mõju riskile, on väga kasulik kaaluda mitmekesistamist, mille puhul üksikud ettevõtted kuuluvad ühele ja samale omanikule, kuid kuna nad ei ole üksteisega seotud, jäävad nende individuaalsed rahavood samaks. Kuigi erinevate ettevõtete rahavood ei ole täielikult korrelatsioonis, on erinevused ühendatud ettevõtete rahavoogude vahel väiksemad kui üksikute ettevõtete vaheliste voogude erinevused.

7 ZIP SFX valikud

Seega vähendab mitmekesistamine riski. Ettevõtte jaoks, kes kaalub mitmekesistamist, soovitab Michael Porter mitmekesistamise kaudu aktsionäriväärtuse loomise otsustamisel kasutada kolme olulist testi: 1.

Tööstusharu atraktiivsuse test. Mitmekesistamiseks valitud tööstusharud peavad olema struktuurilt atraktiivsed või saama selliseks. Sisselogimise kulude test. Uue lavastuse korraldamise kulud ei tohiks kogu tulevast kasumit ära kasutada.

Heaolu saavutamise test. Kas uus äriüksus peab saavutama konkurentsieelise oma suhetes korporatsiooniga või korporatsioon suhte kaudu äriüksusega. Mitmekesistamisstrateegia rakendusalad Vaatleme mitmekesistamisstrateegia rakendusalasid. Mitmekesistamise strateegiad on üks levinumaid äriarenduse strateegiaid. Neid strateegiaid rakendatakse siis, kui ettevõte ei saa enam sellel turul antud tootega selles valdkonnas areneda.

Sõnastatud on peamised tegurid, mis määravad mitmekesise kasvustrateegia valiku:? Mitmekesiste kasvustrateegiate tüübid Majandustegevuse mitmekesistamise tüübid võib liigitada kahte suunda: investeerimisportfelli mitmekesistamine ja ärivaldkondade tegevusalade ja tootmise mitmekesistamine. Selles artiklis käsitletakse tegevuste ja tootmise mitmekesistamist. Vikhansky nimetas järgmisi mitmekesise kasvu peamisi strateegiaid: 2 tsentraliseeritud mitmekesistamise strateegia; 3 horisontaalne mitmekesistamise strateegia; konglomeraadi mitmekesistamise strateegia.

GBP CHF-i kaubandusstrateegia

Soitina-Kutishcheva Yu. Klassifikatsioon on selgelt näidatud joonisel 1. Joonis 1 - mitmekesistamise tüüpide klassifikatsioon Esile tõstetakse järgmist tüüpi mitmekesistamist selle suunas: Vertikaalne mitmekesistamine.

See näeb ette uute toodete väljatöötamise, mille tootmiseks kasutatakse traditsioonilisi tooteid toorainena või pooltoodetena, või selliste toodete tootmist, mis on tooraine või pooltooted, traditsiooniliste toodete valmistamise komponendid.

Seda tüüpi mitmekesistamist seostatakse tehnoloogiliste ahelate loomisega "toorainete kaevandamine ja töötlemine - vahetoote tootmine Soltumatute mitmekesistamise strateegiate eelised kõrge tarbijaomadustega toote tootmine - müük" nii täies mahus kui ka lühendatud versioonis, millel puuduvad lingid; Horisontaalne mitmekesistamine. Sel juhul luuakse ettevõtte põhiprofiili raames uus toode olemasolevate või uute tehnoloogiate alusel ning laiendatakse toodete müügikanalit; konglomeraadi mitmekesistamine.

Sel juhul toimub ettevõtte kasv selliste toodete tootmise arvelt, mis pole täielikult seotud tema traditsiooniliste toodetega; ristdiversifikatsioon. See avaldub horisontaalse ja vertikaalse mitmekesistamise kombinatsioonis; mitmekesine mitmekesistamine. See avaldub horisontaalse, vertikaalse ja konglomeraatliku mitmekesistamise kombinatsioonis.

Tööstusharude kaupa soovitame esile tõsta järgmist:? Thompson, Jr. Strickland eristab järgmist tüüpi mitmekesistamisstrateegiaid: 1. Tsentreeritud kontsentrilise mitmekesistamise strateegia põhineb olemasolevas äritegevuses sisalduvate uute toodete tootmiseks täiendavate võimaluste otsimisel ja kasutamisel. See tähendab, et olemasolev tootmine jääb äri keskmesse ja uus tuleneb võimalustest, mis sisalduvad valitsetaval turul, kasutatavas tehnoloogias või muudes ettevõtte tugevustes.

Sellisteks võimalusteks võivad olla näiteks kasutatava spetsiaalse jaotussüsteemi võimalused; 2. Horisontaalne mitmekesistamisstrateegia, mis keskendub traditsioonilisele tarbijale. Sel juhul luuakse uus toode, mis nõuab uusi tehnoloogiaid, mis on keskendunud põhitoote tarbijale. Vertikaalne mitmekesistamisstrateegia uute toodete väljatöötamine, traditsiooniliste toodete kasutamine toorainena või pooltoodetena või selliste toodete tootmine, mis on traditsiooniliste toodete valmistamisel toormaterjalid, pooltooted või komponendid.

Valikud Kaubandus Chennna

Seda mitmekesistamise tüüpi ei eristata alati. Konglomeraadi või külgmise mitmekesistamise strateegia.

  1. Vahemiku mitmekesistamine. Ettevõtete mitmekesistamine: kontseptsioon, põhitõed, etapid
  2. Soltumatu IRA aktsiaoptsioonid
  3. Invest Bitkoin aastas
  4. Aktsiate kasutamine tahendab

Sel juhul toimub ettevõtte kasv selliste toodete tootmise kaudu, mis ei ole täielikult seotud ettevõtte traditsiooniliste toodetega.

Võttes arvesse maailmamajanduse tänapäevast üleilmastumist, peetakse loomulikuks organisatsiooni mitmekesistamist nii ühe riigi piires kui ka väljaspool, mis kajastub mitmekesistamise liikide valimisel riikide kaupa.

Kõigi mitmekesistamise valdkondade ühised eesmärgid on: võime konsolideerida investeerimisressursse; väliskeskkonna ebakindluse ohtude vähendamine; sotsiaalse ja majandusliku stabiilsuse, ellujäämise, kriiside ennetamise, piirkondlike valdkondlike komplekside säilitamise püüdlus; igat tüüpi ressursside täielikumat kasutamist; sünergilise efekti saavutamine turupotentsiaali kasvu tõttu; tehingukulude vähendamine; juhtide isiklikud motiivid; ettevõtluspildi parandamine.

Vertikaalse mitmekesistamise jaoks tüüpilised eesmärgid: tooraineallikate konsolideerimine; soov saada strateegilisi eeliseid müügis või tarnimises, saavutada suhete stabiilsus ja järjepidevus; toodete müümata jätmise ja tooraine tarnimata jätmise riskide vähendamine; käibekapitali vajaduse vähendamine; ainulaadsete tehnoloogiliste komplekside säilitamine. Horisontaalse mitmekesistamise jaoks tüüpilised eesmärgid: kaitse konkurentsi eest, turuosa suurendamine, toodete väljatöötamise, tootmise ja reklaamimise kulude vähendamine; võime minna üle nõudlikule tootele; täiendavate ressursside kombinatsioon, põhivara ülejäägi kasutamine; tootmissüsteemide koormuse suurendamine; toorainete, materjalide, tehnoloogiate kasutamise alternatiivsed võimalused.

Näiteks on ettevõtte strateegiad klassifitseeritud vastavalt otsustamise tasemele järgmiselt: · Ettevõtte; · Funktsionaalne; · töökorras viimast saab funktsionaalsuse hulka lisada. Strateegiate klassifitseerimise komplitseeriv tegur on see, et enamikku strateegiaid ei saa ühe kriteeriumi abil üheselt tuvastada. Niisiis, Zabelin P. Nad teevad ettepaneku liigitada strateegiad kolme kriteeriumi alusel: · kuulumine viide põhistrateegiasse konkurentsieelise saavutamiseks globaalsed strateegiad ; · kuulumine äriportfelli haldamise strateegiatesse portfelli strateegiad ; · kuulumine kasutatavatesse strateegiatesse sõltuvalt välistest ja sisemistest tingimustest funktsionaalsed. Mitmekesistamisstrateegia olemus Vastus küsimusele: "Millist äri peaksime tegema?

Konglomeraadi mitmekesistamisele iseloomulikud eesmärgid: võime minna üle nõudlusele vastavaks kaubaks; käibekapitali vajaduse vähendamise võimalus, üleminek sisearveldusele; toorainete, materjalide, tehnoloogiate kasutamise alternatiivsed võimalused. Seega võime pärast ülalnimetatud autorite töö analüüsimist järeldada, et mitmekesistamisstrateegiate klassifikatsioonis on enamik autoreid sarnased.

Peamiselt on olemas horisontaalsed, vertikaalsed ja konglomeratiivsed mitmekesistamise strateegiad. Mõned autorid lisavad klassifikatsiooni segatud, rist- kontsentrilise eristamise.

Stock valiku kursused

Samuti kaalutakse mitmekesistamist, sõltuvalt majandusharust ja riigist. Mitmekesise majanduskasvu peamised strateegiad on järgmised: tsentraliseeritud mitmekesistamise strateegia põhineb täiendavate võimaluste otsimisel ja kasutamisel olemasolevatesse ettevõtetesse kuuluvate uute toodete tootmiseks. See tähendab, et olemasolev tootmine jääb äri keskmesse ja uus tekib nende võimaluste põhjal, mis sisalduvad arenenud turul, kasutatavas tehnoloogias või ettevõtte toimimise muudes tugevuses.

Sellised võimalused võivad olla näiteks kasutatava spetsiaalse jaotussüsteemi võimalused. Selle strateegiaga peaks ettevõte keskenduma selliste tehnoloogiliselt sõltumatute toodete tootmisele, mis kasutaksid ettevõtte olemasolevaid võimalusi näiteks tarne valdkonnas. Kuna uus toode peaks keskenduma põhitoodete tarbijale, peaks see oma omaduste osas olema samaaegselt juba toodetud tootega.

Selle strateegia rakendamise oluliseks tingimuseks on ettevõtte eelhinnang oma pädevusele uue toote tootmisel. See on üks keerulisemaid arengustrateegiaid, kuna selle edukas rakendamine sõltub paljudest teguritest, eriti olemasoleva personali ja eriti juhtide kompetentsist, hooajalisusest turu elus, vajalike rahasummade olemasolust jne. Selle tulemusel võime järeldada, et tegelikkuses saab ettevõte rakendada samaaegselt mitmeid strateegiaid. See on eriti tavaline paljude tööstusettevõtete puhul.

Samuti võib ettevõte strateegiate rakendamisel läbi viia teatud järjestuse. Sellistel juhtudel järgib ettevõte väidetavalt kombineeritud strateegiat. Mitmekesistamine võib olla kontsentriline ja konglomeraatne: Kontsentriline mitmekesistamine toimub siis, kui majandus üksus omandab teise majandus üksuse, mis toodab olemasolevatega sarnaseid tooteid.

Ettevõtted, kes soovivad teha kontsentrilist mitmekesistamist väliselt, otsivad organisatsioone, kes on turu, tehnoloogia ja ressursivajaduste osas sellega tihedalt seotud.