Valikustrateegia maaratlus

Joonis 3: Torso H vertikaalne nihkumine Soovitud tee, mis on väljendatud 23 , on lisatud ebavõrdsuspiirangutena, võttes arvesse pikkusi ja skaalategureid ning andes kõnnirada sammu pikkusega umbes ja astme kõrgusega umbes. Organisatsiooni plaanid hõlmavad: lepingute kinnipeetavate tarbijate, teenuste, töö, tarnijate jne. Tabelis 3 on toodud iga algoritmi täitmise väärtus, selle keskmine väärtus ja standardhälve.

Kas emotsioonid on loomulik liik? Griffiths [2] eitab, et emotsioonide näol on tegemist ühtse loomuse ja päritoluga nähtustega loomuliku liigiga.

Neil puudub ühtne mehhanism ning isegi ühe ja sama emotsiooni puhul võivad eri juhtudel olla mängus erinevad mehhanismid, mis on suurelt jaolt üksteisest sõltumatud. Olukorra valik[ muuda muuda lähteteksti ] Olukorra valik tähendab püüdlust emotsionaalselt olulisi situatsioone vältida või vastupidi — neile läheneda ning neisse sattuda.

Hkex uus kauplemissusteem

Kui isik otsustab emotsionaalselt tähenduslikku olukorda vältida, väheneb ühtlasi ka tõenäosus emotsionaalse reaktsiooni tekkeks. Ühtlasi, kui isik otsustab käituda nii, et emotsionaalselt olulistesse situatsioonidesse sattumise tõenäosus suureneb, suureneb ka tõenäosus, et emotsioone kogetakse. Seetõttu võib neil esineda raskusi adekvaatsete otsuste tegemisel selle kohta, mis viisil olukorra valiku strateegiat rakendada — kas olukorda vältida või sellele hoopis läheneda.

Positiivne liblikas

Oma "sisekeskkonna" muutmist emotsioonide reguleerimise eesmärgil nimetatakse kognitsiooni muutmiseks. Kontrastiks ümberhindamise strateegiale näitavad inimesed tendentsi eelistada kõrge negatiivse emotsionaalsusega situatsioonide puhul just tähelepanu kõrvalejuhtimist, kuivõrd see on äärmiselt lihtne lahendus intensiivse emotsionaalse informatsiooni väljafiltreerimiseks.

Ümberhindamise strateegia rakendamine taoliste situatsioonide puhul osutuks võrdlemisi keeruliseks. Rumineerimist peetakse üldjuhul ebaadekvaatseks emotsioonide reguleerimise strateegiaks, kuivõrd see kipub, vastupidi soovitule, emotsionaalset ängi hoopis suurendama.

Rumineerimise tendentsi on märgatud mitmete psüühiliste häirete, näiteks depressiooni puhul. Selline liigne muretsemine on tavapärane ärevushäireteeriti generaliseerunud ärevushäire puhul. Kuigi mõtete allasurumine võib pakkuda ajutist leevendust, kipub see tegelikult viima hoopis rohkemate negatiivsete mõtete kogemisele.

Kauplemisel kaubeldavad valikulised valikud

Kognitsiooni muutmine tähendab oma suhtumise muutmist mingi olukorra suhtes, eesmärgiga muuta olukorra emotsionaalset tähendust inimese jaoks. Näiteks võib isik tõlgendada sündmust ümber püüdes muuta oma perspektiivi, nägemaks n-ö suurt pilti [19].

Ümberhindamine on edukas strateegia vähendamaks füsioloogilist [20]subjektiivset [21] Valikustrateegia maaratlus neuraalset [22] emotsionaalset reaktsiooni.

Tehinguid avavad binaarsed

Erinevalt tähelepanu kõrvalejuhtimisest on märgata tendentsi kasutada just ümberhindamise strateegiat, kui ollakse silmitsi madala intensiivsusega negatiivsete stiimulitega, kuivõrd neid stiimuleid on üsna lihtne ümber hinnata. Täpsemalt, positiivse ja healoomulise huumori kasutamise puhul on leitud, et see reguleerib efektiivselt nii positiivseid emotsioone neid suurendades kui negatiivseid emotsioone neid vähendades.

Negatiivse huumori puhul on mõju aga väiksem. Ekspressiivne allasurumine Ekspressiivne allasurumine tähendab emotsioonide väljendamise allasurumist.

EUR-Lex Access to European Union law

On näidatud, et see strateegia vähendab edukalt emotsionaalsete seisunditega seonduvate näoilmete väljendamist, positiivsete emotsioonide subjektiivset tundmist, südame löögisagedust ning sümpaatilise närvisüsteemi aktivatsiooni. Teisalt aga on uuringute tulemused vastandlikud selles osas, kas ekspressiivne allasurumine on efektiivne ka negatiivsete emotsioonide vähendamisel.

Võrreldes ümberhindamisega on ekspressiivset allasurumist seostatud mitmete psühholoogiliste häiretega [29]halvema sotsiaalse hakkamasaamisega ning vähenenud üleüldise subjektiivse heaoluga. Näiteks alkohol võib põhjustada rahustavaid ja anksiolüütilisi efekte [33] ning beetablokaatorid Valikustrateegia maaratlus mõjutada sümpaatilise närvisüsteemi aktivatsiooni. Praegu ollakse seisukohal, et kui inimene oli teo sooritamise ajal erilises emotsionaalses seisundis, mil ta ei olnud võimeline aru saama oma tegude Valikustrateegia maaratlus ja neid juhtima, siis ta ei ole süüdiv.

Olulisemaid teoreetikuid[ muuda muuda lähteteksti ] William James umbes sel ajal, kui ta emotsioonidest kirjutas James oli Ameerika psühholoog ja filosoof, kes kirjutas hariduspsühholoogiast, religioosse kogemuse ja müstika psühholoogiast ja pragmatismi filosoofiast.

Valikustrateegia maaratlus arendasid nad välja James-Lange teooriahüpoteesi emotsioonide päritolust ja loomusest. Teooria kohaselt loob autonoomne närvisüsteem inimeses vastuseks keskkonnas kogetule füsioloogilise sündmuse nagu lihasepinge, südame rütmisageduse või hingamissageduse tõusu, suukuivuse. Emotsioonid on seega tunded, mis tekivad füsioloogiliste muutuste tulemusel, mitte ei ole nende tekkimise põhjuseks [36].

Ph-valik ja kaubandus Inc

Silvan Tomkins — arendas välja afekti teooria ja skripti teooria. Afekti teooria tutvustas baasemotsioonide kontseptsiooni ja tugines ideel, et emotsioonid on meie elu motiveerivaks jõuks [37].

  • Kas emotsioonid on loomulik liik?
  • See tähendab, et ettevõttel on omavahendid tootmismahtude suurendamiseks ja seda sündmust saab teha ilma täiendavate rahastamisallikate otsimiseta.
  • Järgmistes osades kirjeldatakse üksikasjalikult BLL-i sünergilise kujundamise multiobjektiivse optimeerimise probleemiga seotud funktsioone.
  • Liblika kõhu ostmine Mis on positiivne liblikas?

Mõned kõige mõjukamad Näiteks Magda B. Arnold —Ameerika psühholoog, kes arendas välja emotsioonide hindamise teooria ingl appraisal theory [38]Richard Lazarus —Ameerika psühholoog, kes spetsialiseerus emotsioonide ja stressi uurimisele, eriti seoses tunnetusega kognitsioonigaHerbert A. Simon —kes lisas emotsioonid otsuste langetamisse ja tehisintellekti, Robert PlutchikAmeerika psühholoog, kes arendas välja emotsiooni psühhoevolutsioonilise teooria [39]Robert Zajonc —Poola-Ameerika sotsiaalpsühholoog, kes spetsialiseerus sotsiaalsetele ja tunnetuslikele protsessidele nagu sotsiaalne hõlbustamine ingl social facilitation.

Ameerika filosoof Robert C. Solomon —panustas Valikustrateegia maaratlus teooriatega emotsioonide filosoofiasse raamatutega nagu "What Is An Emotion? Peter Goldie —Briti filosoof, kes spetsialiseerus eetikale, esteetikale, emotsioonidele, tunnetele ja isiksusele. Mõjukad teoreetikud, kes on veel praegugi aktiivsed, Valikustrateegia maaratlus näiteks järgnevad psühholoogid, neuroloogid, filosoofid ja sotsioloogid:.

Millist platvormi valida? Wordpress