Kellide kaubanduse strateegiate avamine. Inglise keeles

See on tõeline Euroopa perspektiiv Euroopa projekti tulevikule. Ka selleks on vaja Euroopa raha. Selles kutsutakse üles leidma uusi rahastamismeetmeid peale toetuste, nagu kombinatsioonid laenudest ja toetustest. Või vaatame näiteks innovatsiooni ja teadustegevust. Sellest tulenevalt on töö autori eesmärgiks välja selgitada Wolt koostööpartnerite tänased praktikad kaasa ostetava toidu pakendamisel ning valmisolek asendada ühekordsed pakendid keskkonnasäästlikuma alternatiivi vastu.

Joseph Daul, fraktsiooni Kellide kaubanduse strateegiate avamine nimel. Minu fraktsioon tahab, et Euroopa rahastamine peegeldaks Euroopa uut reaalsust ning uusi suundumusi ja eesmärke.

Kas meie liikmesriikide rahanduse olukord, meie majanduskasvu tulevikuväljavaated ja Euroopa koht maailmas vastavad Euroopa Liidu asutajate visioonile? Kindlasti mitte! Need on arenenud ja muutunud. Oleks vastutustundetu, kui me ei kohandaks Euroopa rahastamist vastavalt nendele muutustele. Mitmeaastane finantsraamistik on väga poliitiline teema, mida erikomisjon on koostöös eelarvekomisjoniga juba üle aasta arutanud. Soovin kiita komisjoni selle töö eest.

Loodan, et sama euroopalik suhtumine, mis iseloomustas tööd selles komisjonis, kujundab ka finantsraamistiku rakendamist ning aitab Euroopal meie kodanike heaolu nimel areneda.

Euroopa Rahvapartei kristlike demokraatide fraktsioon kutsub liikmesriike üles sellest arutelust täiel määral osa võtma. Kui ma ütlen täiel määral, siis mõtlen seda, et nad lihtsalt ei kuuluta, et lõppeesmärk on külmutada Euroopa kulutused Tahame omavahendeid selleks, et vähendada survet riigieelarvetele. Seepärast teemegi riigi- ja valitsusjuhtidele ettepaneku omavahendite kohta, et vähendada koormust kärbitud riigieelarvetele. Tuletan teile meelte, et Euroopa eelarve on olnud alati tasakaalus, mitte nagu riigieelarved, kus on enamasti suur puudujääk.

Viimaks tuletan liikmesriikidele meelde, et nad saavad kogu kasutamata jäänud raha aasta lõpuks tagasi. Sellegipoolest süüdistatakse meid aga selles, et me seda raha halvasti haldame.

Ribavoimaluste kauplemine Vaartuse valiku strateegia

Arvan, et peame selle kohta rohkem teavet jagama hakkama. Seega lõpetame palun Euroopa eelarve kohtlemise koormana riigi rahandusele! Olgem ausad: üks euro, mis kulutatakse Euroopa tasandil, on palju tulusam kui üks euro, mis kulutatakse liikmesriikide valitsuste tasandil.

Eesti keeles

Riiklike kulutuste korral suunatakse 20—30 senti igast eurost kohe kõrvale riigivõla intressi kinnimaksmiseks. Eurooplastele tuleb seda öelda.

Joseph Daul, fraktsiooni PPE nimel. Minu fraktsioon tahab, et Euroopa rahastamine peegeldaks Euroopa uut reaalsust ning uusi suundumusi ja eesmärke. Kas meie liikmesriikide rahanduse olukord, meie majanduskasvu tulevikuväljavaated ja Euroopa koht maailmas vastavad Euroopa Liidu asutajate visioonile?

Tegelikult muutuks ajude väljavool Hiinasse ja Ameerika Ühendriikidesse ilma Euroopa rahastamiseta hariduse ja elukestva õppe valdkonnas järjest tugevamaks. Tegelikult oleksid meie riigid ilma Euroopa rahastamiseta teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas maailma tasemel vähem konkurentsivõimelisemad ning majanduskasv raugeks ja tööhõive väheneks.

Tegelikult muutuks lõhe rikaste ja vaeste piirkondade vahel ilma Euroopa ühtekuuluvusvahenditeta laiemaks. Ja tegelikult ei suudaks toiduga kindlustatuse poliitika, energiapoliitika ja kliimamuutuse poliitika ilma Euroopa rahastamiseta meie ootusi ja seatud eesmärke saavutada.

Head kolleegid! Tegelikult oleks Euroopa Liit jäänud ilma Euroopa rahastamiseta välis- ja kaitsepoliitika valdkonnas maailma laval kõrvalseisjaks, mitte võtnud keskset kohta.

Loomulikult ei ole raha ainus asi, millele mõelda tuleb. Euroopa suutlikkuse maailmas mõju avaldamiseks määrab ka see, kuidas Euroopa Liit otsustab investeerida ja rakendada poliitilisi prioriteete Seepärast kutsub Euroopa Parlament nõukogu üles mõtlema tõsiselt järele oma seisukoha üle finantsraamistiku suhtes — ja seekord on kõik fraktsioonid, kes juba sõna võtsid, minuga nõus.

Graafik Kelli Valgu isikunäituse „Helene pärandus“ avamine

Kui nõukogu on tõepoolest pühendunud majanduskasvu ja tööhõive suurendamisele, siis peab ta kasutama Euroopa eelarvet ja ühenduse omavahendeid võimsa mõjutusvahendina. Kui nõukogu tahab tõesti anda Euroopale globaliseerumise kontekstis reaalse võimaluse, nagu tahavad parlament ja komisjon, siis peab nõukogu mõistma, et arukas kulutamine on palju kasulikum kui kulutuste piiramine ning et ühiste projektide ühine rahastamine on palju arukam lähenemisviis, kui vahendite laialijaotamine lühiealiste projektide vahel.

Täna hommikul nõuavad Euroopa Rahvapartei kristlike demokraatide Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad liikmed, et Euroopa suhtes võetaks nõudlik seisukoht. Meie kaaskodanikud jagavad meie eesmärke ja lootusi. Noored inimesed väljendavad Ateena ja Madridi tänavatel oma ärevust ja miljonit eurooplast mõtleb selle üle, mis tulevik neile toob.

Seepärast on aeg küsida küsimusi meie ees seisvate probleemide kohta ning anda neile vastuseid. Richard Ashworth, fraktsiooni ECR nimel.

Viimased uudised

Kui lubate, siis kasutaksin seda võimalust, et vastata Tema Majesteedi valitsuse nimel Guy Verhofstadtile, kes nagu alati ei saanud asjast aru ja kes nagu alati vaatab vales suunas. Kui ta oleks raportit lugenud, siis oleks ta näinud, et Tema Majesteedi valitsus ütles, et praegu on Euroopas kriis.

Ta oleks märganud, et majandusvaldkonnad stagneeruvad, töökohad kaovad ja tööstused tulevad kiiresti muutuvas maailmas vaid vaevu toime. Euroopal oleks vaja eelarvet, mis on asjakohane, mis annab lisandväärtust ja mis kaasab inimesi, aga Guy Verhofstadt ning tema kolleegid pakuvad ikka sama vana asja. On üks kõnekäänd, et kui sa suunda ei muuda, siis jõuad lõpuks sinna, kuhu sa alguses jõuda tahtsid. Selle eelarve suund peab muutuma.

Sierra chart valikute kaubandus Voimalus aeg NSE-s

Meie koos Tema Majesteedi valitsusega oleme nõus, et kulutusi tuleb suurendada nendes valdkondades, mis lisandväärtust annavad. Oleme nõus, et investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, üleeuroopalistesse transpordivõrkudesse ning energia ja telekommunikatsiooni valdkonda tuleb suurendada.

Oleme nõus, et investeeringud haridusse, väikeettevõtlusesse ja ühisturu edendamisse on arukad ja mõistlikud ning neid on vaja innustada.

Xetra Elektrooniline kauplemissusteem IQ binaarsete valikute allalaadimine

See aitab luua töökohti ja suurendab majanduskasvu. Meie arvates ei ole aga vastuvõetav, et täiskogu kasutab seda põhjendusena suurema eelarve nõudmiseks. Guy Verhofstadtile ütlen ma järgmist.

Binaarsete valikute haldamise strateegiad Mis vahe on voimaluste vahel voimaluste vahel

Igal pool Euroopas Kaubandussusteem ja kaubandusstrateegia valitsused oma eelarvetes kokkuhoiumeetmeid ning oleks väga rumal, kui täiskogu selle sõnumiga ei arvestaks ja eiraks kirja viielt valitsusjuhilt, sest need viis valitsusjuhti ütlesid, et lahenduseks ei ole rohkem Euroopat, vaid arukam Euroopa. Meil on vaja palju sihtotstarbelisemat eelarvet. Rääkisime Ei olnud mingeid märke sellest, et ollakse valmis Kellide kaubanduse strateegiate avamine raskete valikute tegemiseks, mida teevad praegu valitsused igal pool Euroopas.

Seepärast oleme nõus, et uute prioriteetide jaoks on vaja kulusid suurendada, aga samuti oleme arvamusel, et on aeg mõelda uuesti traditsioonilistele prioriteetidele. Ka see oli üks kasutamata jäänud võimalus Euroopa eelarve jaoks. Soovin küsida oma kolleegilt, et kas ta ei Kellide kaubanduse strateegiate avamine nõus sellega, et mõnede olulisemate kuluartiklite ülekandmine riigieelarvest Euroopa eelarvesse suurendab kulutõhusust ja saavutab mastaabisäästu ning säästab raha riikide eelarvetes.

See on keskne põhimõte parlamendi lähenemisviisis finantsperspektiivi reformile. See on loogiline ning nõuab ka Londonilt loogilist ja ratsionaalset vastust.

Language switcher

Richard Ashworth ECR. Ma saan aru, mida Andrew Duff öelda tahab, ja nagu alati on teooria õige, kuid see ei toimi praktikas. Näidake mulle tõendeid selle kohta, et toetuse ülekandmine suurendab Euroopa Liidu kulutuste tõhusust! Näidake mulle, kus see on kodanike raha reaalselt säästnud, mitte läinud neile veel rohkem maksma!

Praegu on toidu kohalevedu üks kõige populaarsem vahendusplatvormide teenus ning Eestis on üheks selliseks platvormiks Wolt. Toidu kaasostu ja kulleriteenuse sektori tähtsuse suurenemisega on esile kerkinud mitmeid jätkusuutlikkusega seotud probleeme, sealhulgas ka ühekordselt kasutatavate konteinerite kasutamine, mille taaskasutamise võimalused on väga väikesed. Ühekordsetest pakenditest tuleneva jäätmetekke vähendamiseks võeti vastu ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, mille kohaselt keelustatakse suur osa ühekordsete plast toodete turule laskmine Euroopa Liidu liikmesriikides aasta alguses.

Ütlen uuesti, et see eelarve tõestab, et Andrew Duff ja tema kolleegid tahavad rohkem Euroopat, kuid mitte arukamat Euroopat. Ühendkuningriigi valitsus tahab paremat kulutamist, mitte rohkem kulutamist. Alati on huvitav näha, et kohe, kui me hakkame rääkima tulevikku suunatud eelarvest, arutame ainult selle üle, kui suur see olema peaks.

Uudise rubriigid:

Esiteks vajame Euroopa jaoks visiooni ja peame otsustama, millist lisandväärtust Euroopa eelarve sellele visioonile Euroopast annab.

Teiseks, Richard Ashworth, on vaja eelarvet uuendada ja keskkonnasõbralikumaks muuta ning see peab olema tulevikku suunatud eelarve. Tulevikku suunatud eelarve tähendab aga ka prioriteetide muutmist ning see nõuab veel rohkem Euroopa raha. Kolmas prioriteet on seotud ELi omavahenditega. Tehke süsteem kõigepealt ausamaks ja läbipaistvamaks ning alles siis saame rääkida omavahenditest!

Vaatame neid kolme prioriteeti veidi lähemalt, alustades lisandväärtusega. Ka siin suhtutakse arutelus asjasse nii, nagu kaoks Kasumlikud valikud Kaubandus Brüsselisse minev raha musta auku.

See on absurd, täielik absurd! Kui vaadata seda, mida on võimalik teha Euroopa tasandil, siis on palju põhjuseid raha kulutamiseks just Euroopa tasandil ja üldsegi mitte riiklikul tasandil. Võtame näiteks meie diplomaatilised teenistused ja meie Kellide kaubanduse strateegiate avamine. Kas tahame, et igasugustes Aafrika riikides on neid 27, või tahame ühte ELi saatkonda? Viimane tähendaks, et rohkem raha läheb ELile selle ELi saatkonna jaoks, kuid see tähendab ka seda, et 27 liikmesriigis kulutatakse 27 korda vähem raha.

See on tõhus ümberkäimine rahaga. Vaatame ka infrastruktuuri. Kui ehitame individuaalsete riikidena infrastruktuure, siis kuidas tagame, et see toimib ka piiriüleselt energiavõrkude valdkonnas?

Kontaktid ja ametist | Maksu- ja Tolliamet

Ka siin on vaja Euroopa raha. Või vaatame näiteks innovatsiooni ja teadustegevust. Kandke hoolt selle eest, et need oleksid konsolideeritud, et saaksite seda ühiselt teha ja saavutada sellega mastaabisäästu! See on juba arukas investeerimine. See MSFT Share valik Tehingud visioon Euroopa lisandväärtusest ja seepärast ongi meil vaja Euroopa eelarvet.

Teiseks peab olema eelarve tulevikku suunatud. Praeguses eelarves on liiga palju asju vanaviisi.

Igapaevane kaubandusstrateegiad klass 12 algajatele 2 Apple kellad kaubandus voimalusi

Meil on Seepärast peame sellesse investeerima. ELi jaoks on raskeim ülesanne nappuse probleemi — nii loodusvarade, kuid ka tööjõu nappuse probleemi — lahendamine.

Valikud Trading Boonus Paar kauplemise strateegia Cointegration

EL peab sellesse investeerima, et see probleem lahendada. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi on vaja uuendada ja see tuleb teha keskkonnasõbralikumaks, et põllumajandusest saaks näide sellest, kuidas loodusvarasid nõuetekohaselt ja tõhusalt kasutada.

Ka struktuurifondid peavad tulema toime uute katsumustega, nagu energia.

Kontaktid ja ametist

Tuleb tagada, et struktuurifondid aitavad kaasa Just sellisest innovatsioonist peaksimegi rääkima. Millised on uued katsumused? Jätkusuutlik energia — see tähendab infrastruktuuri ja raha, mida on selle jaoks vaja. Välispoliitika — milline oli Euroopa reaktsioon araabia kevadele? Ka selleks on vaja Euroopa raha.