Logistika strateegia peamised valikud

Praegu ei ole vaja tooteid või võimsust. Lisaks aitab see kindlaks teha, kuhu investeerida esiteks. Sisaldab amortisatsiooni ja kapitaliinvesteeringuid.

Logistika strateegia on pikaajaline kvalitatiivselt määratletud suund logistika vormide ja vahendite kohta selle rakendamise ettevõttes, partnerlus- ja organisatsiooni-organisatsiooni koordineerimise ja integratsiooni, mis on sõnastatud ettevõtte kõrgeima juhtimisega vastavalt ettevõtte eesmärkidele. Strateegias kirjeldatakse kehtestatud eesmärkide saavutamiseks valitud meetmete põhimõtet. Logistika strateegiate eesmärgid sõltuvad ettevõtte tegevusest, tegevusest, majandusarengu taset, materiaalsete ja teabevahendite sätetest, personali koolituse taset ja paljusid teisi tegureid.

Näiteks kauplemisettevõtete puhul võivad sellised traadreonid olla uute lähenemisviiside ja uuenduslike ideede pidev kasutuselevõtt kvaliteedi, kulude, diferentseerimise ja keskendumise strateegilistes valdkondades ning tarbijate nõudluse ja selle rahulolu prognoosimisega. Logistika strateegia peamised valikud jaoks, näiteks logistikateenuse kõrge kvaliteedi tagamine hangitud materiaalsete ressursside hindade tarnimise ja valmistoodete tarnimisel, lisatakse nendele eesmärkidele.

Peamised juhised

Ettevõtete rakendatavate logistikastrateegiate hulgas võib eristada mitmeid ettevõtteid, mida enamasti kasutatavaid ettevõtteid logistika süsteemi ehitamisel kasutatakse. Minimeerige ühised logistikakulud. Logistikateenuse kvaliteedi parandamine. Rakendamise viisid: Logistikaoperatsioonide ja funktsioonide kvaliteedi parandamine transport, ladustamine, lasti mahuti, pakendamine jne ; Müügijärgse müügi ja müügijärgse teeninduse toetamine; Lisandväärtusega teenus; Logistikatehnoloogiatoetuse kasutamine toote elutsükli jaoks; Logistikateenuste juhtimissüsteemi loomine; Sertifikaat eriala juhtimissüsteemi kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliste standardite ja menetluste eriti ISO ; Võrdlusuuringud jne 3.

Teata kirjast

Investeeringute minimeerimine logistikainfrastruktuuri. Rakendamise viisid: Logistikavõrgu konfiguratsiooni optimeerimine: kaupade otsene tarnimine tarbijatele, ladustamise ümbersõit; Avalike laode kasutamine; Logistika vahendajate kasutamine transpordis, ladustamisel, lasti kättesaamisel; Logistikatehnoloogia kasutamine "täpselt õigeaegselt"; Logistilise infrastruktuuri objektide dislokatsiooni optimeerimine jne.

  • Kas kaasatud on logistikavahendajad ekspedeerimisettevõtted jne ; Millised võimalikud hankekanalid on kaetud.
  • Logistika põhistrateegiad: kontseptsioon, tüübid, olemus ja areng.
  • PC-ga kauplemise strateegia mangud
  • Binaarsed valikud kuunla strateegia

Logistika allhanked. Rakendamise viisid: Otsus "teha või osta"; Keskendudes ettevõttele oma peamistele pädevusvaldkondadele, otsida logistika vahendajad mittetrükivärvide täitmiseks; Välisteressursside allikate valiku optimeerimine; Tootmisrajatiste ja logistikainfrastruktuuri rajatiste optimaalne dislokatsioon; Innovatsioonitarnijate rakendamine; Logistika vahendajate ja funktsioonide arvu optimeerimine.

Strateegiliste otsuste kirjeldus

Logistika strateegiad on ehitatud ühe põhinäitaja minimeerimise või maksimeerimise alusel, näiteks ühised logistikakulud. Siiski on vaja kehtestada piirangud teistele, märkimisväärselt ettevõtte strateegia, näitajate seisukohast.

  1. Kauplemisettevõtte transpordistrateegia peamine koht on hõivatud ülesannete koostamise ülesanded, mis võimaldavad minimeerida sõidukite läbisõit või mis minimeerivad kaupade transpordikulusid.

Ühiste logistikakulude minimeerimisstrateegia puhul on logistikateenuse kvaliteet selline näitaja. Üldjuhul - mida kõrgemad tarbijate nõuded logistikateenuse kvaliteedile, seda kõrgem on selle taseme pakutavad logistikakulud. Seetõttu on loomulik piirang tarbijateenuste kvaliteedi põhitaseme piiramine.

Robinhood tasuta valikud

Ühiste logistikakulude minimeerimisstrateegia rakendamine keeruliseks logistikateenuse kvaliteedi ja tarbijate teenuse kvaliteedi subjektiivse hindamise nõrga formaalsusega.

Logistika strateegia väljatöötamisel arvesse võetud tegureid Logistilise strateegia projekteerimisel on kõrgetasemeline ulatuslik ulatus kõrgetasemeline vt joonis 1. Keskkond, kus äri viiakse läbi ja erilised pädevused näitavad, millist positsiooni organisatsioon praegu hõivatud ja kõrgema taseme strateegia on see, mida ta tahab tulevikus hõivata.

Meeldib Strateegia rolli logistikas on piisavalt üksikasjalikult kirjeldatud välislogistika kirjanduses. Kuid siiani ei ole kõik logistikastrateegiaga seotud küsimused lahendatud. Kõigepealt tuleb kindlaks teha, mida mõiste "logistikastrateegia" tegelikult tähendab. Logistikastrateegia määratlemine on aluseks selle elementide edasisel kirjeldamisel.

Siis logistika strateegia näitab, kuidas organisatsioon liigub praegusest olukorrast tulevikku. Logistika strateegia peamised valikud ettevõtluskeskkonna ja eripädevuste kohta kasutage nn logistilist auditit.

7.1. Strateegiline logistikaplaneerimine

Selle eesmärk on koguda märkimisväärset teavet olemasolevate tehnikate, indikaatorite ja logistikategevuse tingimuste kohta. Vastavalt kahele konkreetsele teabele teabe leidmiseks jaguneb logistika audit väliseks, mis tegeleb logistikakeskkonnaga ja sisemise, analüüsi meetodiga operatsioonide tegemiseks organisatsioonis ja parandusi vajavate alade tuvastamiseks ja avastamiseks.

Fordi valik

Selline lähenemine on sarnane swot analüüsiga, mille käigus seda uuritakse: organisatsiooni tugevad ja nõrgad küljed, st selle sisemised tegevused ja erikäsimused; võimalused ja ohud, mis avaldub keskkonnas, kus äri toimub. Keskkonna põhitegur, kus äri toimub, on nõudluse tüüp, mis põhjustab "kõhn" või "dünaamiliste" strateegiate valiku. Niisiis, "Skinny" strateegia töötab kõige paremini tingimused, kui nõudlus on stabiilne või vähemalt ennustada.

Leia kiiresti info üles

Dünaamiline strateegia toimib paremini mitmesuguste toodete olukordades, kui see on raske täpselt ennustada nõudlust, kui ta muudab järsult, kui toimingud on tehtud, näiteks moestoodete tellimuste masside täitmine jne.

Teine tegur logistika strateegia kujundamisel on strateegiliste otsuste süstemaatiline ettevalmistamine, st mitte ainult kõrgeima juhtkonna tasandil, vaid spetsialistide kaasamisega, kes osalevad otse strateegia rakendamisel.

Lihtne libiseva keskmise paevakaubanduse strateegia

Kogu strateegia arendamise protsessi käigus tuleks kaaluda praktilisi tagajärgi ja praktilist võimalust rakendada mis tahes tehtud otsuste rakendamist. Strateegia arengu sammud esmatähtsaks nende piirkondade logistika tegevusi, mis pakuvad pikaajalise parandamise konkurentsipositsiooni ettevõte; sageli muutuva strateegia, mille eesmärk on kasutada lühiajalisi turuvõimalusi, toob kaasa lühikese kasu; olge ettevaatlik, võttes karmid, paindlikud strateegiad, mis võivad olla pahameelt ja samal ajal jätta ettevõtte võimalused manöövri võimalused; välista strateegiad, mis võivad kaasa tuua edu ainult kõige optimistlikumate prognoosidega.

Binaarne valik mania

Jätkata asjaolust, et konkurendid võtavad vastuse ja võivad esineda aegade ebasoodsate turutingimustega; rünnata nõrk, mitte konkurentide tugevusi jne Hoolimata asjaolust, et iga logistika strateegia on ainulaadne, on mitmeid põhilisi etappe, mida iga ettevõte peab läbima: Logistikavõrgu samm-konfiguratsioon; See hõlmab selle struktuuri, logistiliste ahelate, logistikavõrgu linkide kvantitatiivse ja kvalitatiivse koostise kindlaksmääramist "kolm külge" ettevõtte logistikalogistikate infrastruktuuri rajatiste dislokatsiooni oma ja rendilaod, terminalid, Jaotuskeskused, transpordiüksused, lähetamise keskus, maanteeinfrastruktuur jne.

Logistikavõrgu organisatsioonilise süsteemi arendamise etapp; Ettevõtte logistika departemang organisatsioonilise struktuuri variandi valik, samuti selle võimaliku ümberehitamise küsimuse lahendamine on logistika strateegia kohustuslikud elemendid.