Binaarsed valikud Callandis

Uute toodete - näiteks indeksoptsioonide - jätkuv kasutuselevõtt ning järgnev vastavate börside kasv ja elavnemine on otseselt seotud Chicago Board Options Exchange'i eduga. Külgsuunalise trendi kujunemisega, kui turg on suhteliselt stabiilne, võib müümine olla väga otstarbekas taktika. Eksootiliste valikute hulka kuuluvad Aasia valikud, tõkkeoptsioonid, keerulised valikud ja vahetused. Ühtlasi tagas see konföderatsiooni püsimajäämisest huvitatud välisklientide moodustumise. Mõned piirangud mõjutavad ainult optsiooni sulgemise eripära. Swapti müüja saab vahetustehingu vastaspooleks, kui ostja otsustab oma õigust kasutada.

Müügioptsioonil on oma väärtus ainult siis, kui selle alghind on kõrgem kui aluslepingu praegune turuhind. Optsiooni sisemine väärtus sõltub sellest, kui palju on ostuoptsiooni hind madalam või kui müügi alghind on kõrgem kui aluslepingu praegune turuhind. Valiku sisemine väärtus ei tohi olla väiksem kui null. Tavaliselt on optsiooni hind turul kõrgem kui selle tegelik väärtus. Täiendav summa, mida kauplejad on nõus optsiooni sisemise väärtuse pealt maksma, on aja väärtus.

Mõnikord nimetatakse seda ajapreemiaks või optsiooni väliseks väärtuseks. Nagu allpool näidatakse, maksavad turuosalised optsiooni eest rohkem, kuna see on madalama riskiga kui aluslepingus sisalduv pikk või lühike. Optsioonipreemia võrdub alati selle sisemise väärtuse ja ajaväärtuse summaga. Kui kullakutset kaubeldakse 50 dollariga ja kuld on dollarit untsi kohta, on kõne ajutine väärtus 15 dollarit, kuna selle tegelik väärtus on 35 dollarit.

Mõlemad komponendid peaksid koos pakkuma optsiooni lisatasu, see tähendab 50 dollarit.

  • Yatesi mudel Eksootilised valikud Optsioonilepingut, mille sõlmimisel nimetatakse alusvara tüüpi, lepingu mahtu, ostu- või müügihinda, tüüpi ja stiili, tavapäraseks või "tavaliseks vanilliks".
  • Star Trading strateegia

Kui aktsiale pandud 70 müüakse aktsia eest 9 dollarit ja aktsiad müüakse 62 dollari eest, on optsiooni ajaväärtus 1 dollar, kuna selle tegelik väärtus on 8 dollarit.

Sisemine väärtus ja ajaväärtus kokku peaksid andma optsioonipreemia, st 9 dollarit. Optsioonipreemia on alati sisemise ja ajaväärtuse kombinatsioon, kuid juhtub, et üks või mõlemad neist komponentidest on null. Kui optsioonil puudub sisemine väärtus, siis on selle turuhind võrdne ajaväärtusega. Kui optsioonil pole ajaväärtust, on selle hind võrdne sisemise väärtusega. Viimasel juhul kaubeldakse optsiooniga pariteediga.

Kuigi optsiooni sisemine väärtus ei tohi olla väiksem kuivõib Euroopa optsioonide ajaväärtus olla negatiivne vt optsioonide varajast kasutamist käsitlevat jaotist.

Valikute rakendamine

Sellistel juhtudel on optsioon kauplemine alla pariteedi. Reeglina ei ole Binaarsed valikud Callandis komponendid negatiivsed. Positiivse sisemise väärtusega variant on rahas sisemise väärtuse summa järgi.

Kui aktsia väärtus on 44 dollarit, on 40 sissenõutavat raha 4 dollarit. Kui DM on 57,75, siis 59 raha on 1, Öeldakse, et valik, millel puudub sisemine väärtus, on rahast väljas.

Sellise võimaluse hind on võrdne ajaväärtusega. Selleks, et kõne müük oleks rahas, peab selle alghind olema madalam ülalpool aluseks oleva lepingu praegusest hinnast.

Pange tähele, et kui kõne on rahas, peab sama streigi hinna ja sama aluslepinguga müük olema rahast väljas. Ja vastupidi, kui müük on rahas, peab sama alghinnaga kõne olema rahast väljas. Lõpuks öeldakse, et optsioon, mille täitmishind vastab aluslepingu praegusele hinnale, on rahas. Tehniliselt on selline võimalus rahast väljas, kuna sellel pole sisemist väärtust. Küll aga tõmbame piiri rahasisene ja rahaväline vahel, kuna rahasisene optsioonide ajapreemia on suurem ja kauplemine on väga aktiivne.

Rangelt võttes on rahasisene optsiooni realiseerimishind võrdne aluslepingu praeguse hinnaga. Vahetuspraktikas liigitatakse aluslepingu praegusele hinnale kõige lähema täitmishinnaga kõned ja tehingud aga rahasse. Kui aktsia väärtus on 74 dollarit ja streigihinnad liiguvad 5 dollari 65,70,75,80 kaupa, siis loetakse rahakõlbulikeks 75 kõnet ja 75 müüki, see tähendab kõrgeima streigi hinnaga ostu- ja müügioptsioone.

Optsioon on tuletisinstrumendi tüüpi finantsinstrument.

See annab õiguse osta või müüa alusvara fikseeritud hinnaga, mille väärtus määratakse kindlaks lepingu sõlmimise ajal. See tööriist kuulub nende hulka, mis on tänapäeval väga levinud ja nõudlikud, kuid millel on üsna keeruline struktuur, mistõttu algajatel investoritel võib olla teatud raskusi.

Püüame lihtsate sõnadega selgitada, mis on variant. Valikute põhiomadused Selliste lepingute peamised parameetrid hõlmavad järgmist: Lepingu eseme liik ja omadusedsee tähendab, et kaubeldakse reaalse tootega, valuutakursside või aktsiaindeksitega, millised on nende ja muud olulised omadused. Alumine rida on see, et mõnede positsioonide hinnapakkumiste liikumist on palju lihtsam ennustada, seetõttu töötavad nad nendega palju meelsamini; Streik - täitmishind. Sel juhul tähendab see kulu, mille instrumendi ostja tasub, kui ta otsustab kasutada omandaja õigust; Lepingu hind - müüjale makstav lisatasu, mis jääb temale, kui ostja otsustab oma õigusest loobuda; Aegumiskuupäev - lepingu kehtivusaeg.

Tänapäeval kasutatakse kõige sagedamini tavalist 3 kuud.

Valikute tüübid

Kuigi mõnel juhul, eriti kui aktsiaindeksites mängitakse spekulatiivselt, võib aegumisaega lühendada mitme minutini. Optsioonilepingute kasutamine Optsioonileping on laiapõhjaline instrument. Saate müüa kõike, alates reaalsetest toorainetest kuni valuutade ja isegi aktsiaindeksiteni. Kõik tingimustes kaasaegne turg saate osta ja müüa.

Investorid kasutavad seda kõige sagedamini aktsiaturu tehingutest tulenevate riskide maandamiseks. Oletame, et analüütikute prognooside kohaselt on lähiajal oodata konkreetsete aktsiate hinna järsku tõusu või langust, kuid turgu sel perioodil iseloomustab äärmine ebastabiilsus. Siis on tavalise ostu-müügitehingu sõlmimise asemel tasuvam osta optsioonileping. Prognoosi tõeks saamisel on ostjal õigus aktsiad tagasi osta lepingu sõlmimise ajal kehtinud kursiga. Vastasel juhul saab ta keelduda nende ostmisest ja vältida seeläbi märkimisväärseid kahjusid, piirdudes oma kahjumiga müüjale makstud preemia suurusega.

Eespool toodud näite põhjal võib tunduda, et selline tööriist on kasulik ainult selle ostjale. Seevastu võtab müüja endale kohustused, mille raames ta peab oma kaupa müüma või ostma äärmiselt ebasoodsa hinnaga. See tähelepanek vastab tõele, kuid ainult osaliselt.

Kasumlik on osta turu suure volatiilsusega perioodidel, kui on oodata märkimisväärseid kõikumisi intressimäärades ja intressimäärades, mida tavaliselt täheldatakse. Külgsuunalise trendi kujunemisega, kui turg on suhteliselt stabiilne, võib müümine olla Binaarsed valikud Callandis otstarbekas taktika.

Peamised võimaluste tüübid Klassifikatsioon põhineb neljal põhiomadusel. Esiteks on olemas kauba- ja finantstüübid. Esimesel juhul on objekt tõelised füüsilised kaubad. See võib olla kohv, nisu, väärismetallid, energiaallikad, näiteks brentiõli või kütteõli. Finantstüübi puhul on lepingu teemaaktsiaindeksid või intressimäärad ja isegi, mis iseenesest on samuti tuletisinstrumendid.

Hukkamistingimuste kohaselt võivad sellised tuletisinstrumendid olla Euroopa või Ameerika. Ameerika tuletisinstrumente saab täita igal ajal enne aegumist. Ostutehing annab omandajale õiguse osta alusvara, müügi tüüpi - müüa. Samuti eristab tehinguid ringlusturg - börs ja börsiväline. Börsitehinguid iseloomustab suurem likviidsus ja usaldusväärne garantiisüsteem. Vaatamata sellele on käsimüügiturg palju arenenum, mida seletatakse nende ringluse paindlikkuse ja demokraatlikumate tingimustega.

Spetsiaalne tüüp - binaarvalikud Samuti on olemas spetsiaalset tüüpi valikud - binaarne või, nagu neid nimetatakse ka "digitaalseks". Nende peamine erinevus seisneb selles, et ese pole mitte vara ise, vaid kaupleja prognoos oma hinna käitumise kohta. Parema mõistmise huvides selgitame sellise võimaluse olemust lihtsate sõnadega. Oletame, et kaupleja arvab, et vara väärtus tõuseb järgmise tunni jooksul.

Ta ostab vastava binaarse optsiooni, mille väärtus on 10 rubla, tasu eest, kui seda kasutatakse - rubla.

Kui prognoos osutub õigeks ja aegumise ajaks on määr tõepoolest kõrgem, kui see tehingu sõlmimisel oli, isegi kui ainult 1 punkti võrra, loetakse leping täidetuks ja kaupleja saab rubla. See tähendab, et tema kasum on 90 rubla. Kui aegumise hetkel on alusvara väärtus madalam kui algväärtus, loetakse leping täitmata ja kaupleja ei saa midagi.

Sellisel juhul on tema kaotus 10 rubla. Kui klassikalise variandi korral on ostja võimalik kaotus fikseeritud ja kasum on piiramatu, siis binaarse lepingu kasutamisel esindavad mõlemad parameetrid eelnevalt teada olevat konstandit. Kaupleja saadud kasum või kahjum sõltub sellest, kas ta hindade liikumist õigesti ennustas.

Sel juhul pole üldse oluline, kui palju väärtus tõuseb või langeb. Kokkuvõtvalt võib vastuse küsimusele, mis on variant, anda ühe lausega. Sõltuvalt sellest, mida ostja alusvara teeb: - vara ostmiseks nimetatakse - kõne võimalus. Sõltuvalt optsiooni kasutamise kiireloomulisusest: - euroopalik Euroopa optsioon, Euroopa stiilis variant - optsioon, mida saab kasutada ainult selle kehtivusaja viimasel päeval. Kvaasiameeriklastel võib olla mitu harjutusakent. Sõltuvalt alusvara turust: Valuuta Välisvaluutaoptsioon; Valuutaoptsioon; Vahetusoptsioon - optsioon, mis annab õiguse osta või müüa teatud aja jooksul teatud koguses välisvaluutat kindla hinnaga.

Aktsiaoptsioon Aktsiaoptsioon - ettevõtte lihtaktsiatel põhinev optsioon. Kaup Kaubaoptsioon - optsioon, mis annab ostjale õiguse teatud ajavahemikuni osta või müüa teatud kogust kaupu kasutushinnaga. Indeksi valik- optsioon, mille objektiks on kindla aktsiaindeksi kordne. Intressi võimalusmäär - optsioon, mis tuleb teatud intressimääraga ette maksta.

Sularahaoptsioonid Füüsika optsioonid - fikseeritud tulumääraga väärtpaberite intressimäärade optsioonid. Lepingu võimalus Futuuroptsioon; Futuurilepingu võimalus - optsioon, mis annab õiguse osta või müüa antud tarnekuuga lepingut ja teatud alusvara. Tavaliselt lõpevad aluslepingud varsti pärast lepingu lõppemist. Samuti on mitmeid haruldasemaid ja keerukamaid valikuid: Valikuvõimalus- võimalus, mis võimaldab ostjal tulevikus valida kas lihtsa kõne või müügiõiguse vahel, millel on samad hinnad ja realiseerimiskuupäevad.

Hüüa variant- optsioon, mis annab selle omanikule õiguse viivitada tehinguhinna ja alusvara praeguse hinnaga igal ajal enne optsiooni kehtivusaja lõppu, uue karjäärihinna "karjumisega". Tõke Barrier option - optsioon, mille maksmine sõltub sellest, kas alusvara hind on teatud aja jooksul jõudnud teatud tasemele või mitte.

Soodusostuvõimalus Allahindlus-ostuhind - optsioon, mis annab rentnikule õiguse osta vara rendihindluse lõpus tegelikust turuväärtusest madalama hinnaga. Loobu Abandonment option - võimalus ennetähtaegseks lõpetamiseks. Hinnasarja võimalus Teest sõltuv variant - optsioon, mille väärtus sõltub alusvara hindade järjestusest, mitte vara lõpphinnast.

Paindlik variant- valik, mille jaoks kõik elemendid pole eelnevalt kindlaks määratud. Kaheastmeline lisavõimalus Split-fee variant - optsiooni jaoks. Ostmisel maksab ostja esialgse kindlustusmakse ja lepingus on ette nähtud teatud ajavahemik, mille lõpus kuid enne perioodi lõppu saab ostja tasuda teise osa preemiast ja pikendada seda sellega ettemääratud perioodiks.

Edasilükatud Edasilükkamise võimalus - edasilükkamise võimalust eeldav variant, mis ei välista selle rakendamist hiljem. Määratav Kaubeldav optsioon - õigusega osta ja müüa kindlas koguses väärtpabereid fikseeritud hinnaga kindla aja jooksul. Swaption Swaption - intressimäärade Binaarsed valikud Callandis. Swapti ostja saab õiguse sõlmida kindlaksmääratud tuleviku kuupäevaks intressimäära vahetusleping. Swaptioni lepingus täpsustatakse, kas swapti ostjaks saab fikseeritud intressimäära saaja või selle maksja.

Swapti müüja saab vahetustehingu vastaspooleks, kui ostja otsustab oma õigust kasutada. Komposiit- optsioon, mis põhineb ühel või mitmel alusvaral. Mõnel juhul võib liitvalik põhineda mõnel teisel võimalusel. Eksootiline Exotic option - võimalus, mis on mõeldud keerukate kauplemisstrateegiate rakendamiseks. Sularaha võimalus- optsioon, mis annab selle omanikule õiguse teostamisel saada summa, mis põhineb alusvara väärtuse teostamise ajal ja optsiooni kasutamise hinna erinevusel.

Kohaletoimetamise võimalused Kohaletoimetamise võimalused - valikud, mida intressimääraga Binaarsed valikud Callandis müüja saab kasutada: - kvaliteedi jaoks kvaliteedivalik ; - ajastus ajavõtuvõimalus ; Võimaluse tähendus on see, et kauplejale antakse võimalus talle kuuluvate varadega tehing sõlmida mitte kohe, vaid mõne aja pärast, kui nende varade hind jõuab nõutava tasemeni. Valikud, mis need on, definitsioonid ja mõisted Oluline omadus on see, et valiku olemasolu ainult annab õigus tehingut sõlmida vajalikel tingimustel, kuid ei taga selliste tingimuste esinemist tegelikult.

Nimetatakse optsiooniga määratud hind streikima Samal ajal võib varana kasutada sõna otseses mõttes mis tahes finantsinstrumenti: futuure, aktsiaid, valuutasid jne. Valikuvõimalus ei saa kehtida lõpmata kaua, kuna sellele on määratud aegumiskuupäev, see tähendab käibelt kõrvaldamise kuupäev. Aegumise kuupäeval kasutatakse optsiooni kas kehtivate tingimustega või aegub. Kuna optsioon on sisuliselt finantsturu teenus, tuleb selle eest maksta teatud viisil. Optsioonitasu nimetatakse optsiooni lisatasu ning sõltub nii lepingu tingimustest kui ka valitsevast turuolukorrast.

Mida suurem on vahe panditud streigi ja tegeliku hinna vahel turul, seda suurem on optsioonipreemia. Seega võib optsiooni väärtus aja jooksul muutuda. Optsiooni väärtuse muutus juhib sellele tähelepanu, kuna sellega spekulatiivsed tehingud võivad tuua käegakatsutavat kasu. Sellele järgnesid riigikassa võlakirjade futuurid Kuid kõige populaarsemad lepingud - aastaste USA valitsuse võlakirjade ja Eurodollari futuuride kohta - olid loetletud ainult vastavalt Nende toodete valikud ilmusid alles paar aastat hiljem Esimesed põllumajanduslikud võimalused - sojaoad - ilmusid loetellu Täna on ka optsioonilepingutega kauplemine tohutu, mida börside statistikas ei kajastata, kuna täna on tuletisinstrumentide jaoks taas võimas börsiväline turg.

Ehkki börsiväline turg on tänapäeval eelkäijast oluliselt keerukam, on mõlemal turul teatud sarnasused. Peamine sarnasus: nendel turgudel kaubeldavad lepingud ei ole standarditud. Tänapäeva suured finantseerimisasutused, kes kasutavad optsioone, kipuvad neid kohandama vastavalt oma portfelli ja positsioonidele, mida tuleb maandada.

Pealegi võivad nad vajada ka muid tähtaegu kui tavalised. Binaarsed valikud Callandis suur erinevus tänapäevase börsivälise turu ja eelmiste aastate börsivälise turu vahel on see, et täna annavad lepinguid välja peamiselt suured investeerimisettevõtted. Need ettevõtted palgavad optsioonistrateegiaid, et maandada oma portfelli tervikuna, mis meenutab väga vähe eelmise aasta kauplemist, kus maaklerfirma leidis lihtsalt müüja ja ostja ning viis nad seejärel kauplemiseks kokku.

Börsid üritavad siiski börsivälist kauplemist nihutada börsiruumi. ITSO on juba kasutusele võtnud nn FLEX-valikud, mille tingimused võimaldavad erinevaid aegumiskuupäevi ja streigihindu, nagu esialgne samm sissejuhatuse kohta antud turul uusi tooteid. Vahetusperioodi peamised kuupäevad: enne Esialgsed aktsiaoptsioonide varad olid Ameerika ettevõtete aktsiad, mille järele on aktsiaturul kõige suurem nõudlus.

Valikuvõimalus Kellel on optsioon, kõne või müük, on õigus seda optsiooni kasutada enne aegumiskuupäeva, muutes selle esimesel või teisel juhul alusvaraks. Kaupleja, kes täidab Optsiooni kasutamisel lõpeb selle mõju, nagu optsiooni aegumise korral ilma teostamiseta. Optsiooni kasutamiseks peab kaupleja saatma teate kas müüjale, kui optsioon on ostetud diilerilt, või garantii andjale kliiringorganisatsioonkui optsioon ostetakse börsilt.

Korralikult koostatud teate saamisel määratakse optsioonimüüja. Sõltuvalt optsiooni tüübist peab müüja võtma aluseks oleva lepingu pika või lühikese positsiooni ostma või müüma aluslepingu kindlaksmääratud alghinnaga. Optsioone Binaarsed valikud Callandis iseloomusta mitte ainult alusvara, tehinguhind, aegumiskuupäev ja tüüp, vaid ka kasutamise tingimused.

Need on ameeriklased, see tähendab, et võimaldavad täitmist igal ajal enne aegumiskuupäeva, või eurooplased, see tähendab, et lubavad täitmist ainult aegumiskuupäeval2. Valdav osa aktsiaoptsioonidest on maailmas ameeriklased, st neid saab kasutada varakult. See stiil hõlmab kõiki USA börsil noteeritud aktsiaoptsioone ja futuure. Nagu igal konkurentsiturul, määratakse optsiooni või preemia hind pakkumise ja nõudluse suhte järgi.

Ostjad ja müüjad teevad turul konkurentsivõimelisi pakkumisi. Kui ostja hind ühtib müüja hinnaga, sõlmitakse tehing. Optsiooni eest makstaval lisatasul on kaks komponenti: sisemine väärtus ja aja väärtus. Valiku sisemine väärtus on summa, mis krediteeritakse optsiooni omaniku kontole, kui ta kasutab optsiooni Piirake binaarvoimaluste maaklerid sulgeb aluseks oleva lepingu positsiooni praeguse turuhinnaga.

Näiteks kui kuld kaupleb hinnaga dollarit untsi eest, on kõne sisemine väärtus Optsiooni kasutamisel saab kõne omanik osta kulda hinnaga dollarit unts. Kui ta müüb untsi kulda turuhinnaga, see tähendab dollari eest, krediteeritakse tema kontole 35 dollarit.

Kui aktsiaid müüakse 62 dollariga, on 70 müügi sisemine väärtus 8. Optsiooni kasutamisel saab müügiomanik aktsiaid müüa hinnaga 70 dollarit aktsia kohta.

Kui ta ostab need siis uuesti turuhinnaga 62 dollarit, teenib ta 8 dollarit. Kõnevalikul on sisemine väärtus ainult siis, kui selle alghind on praegusest madalam turuhind alusleping. Müügioptsioonil on oma väärtus ainult siis, kui selle alghind on kõrgem kui aluslepingu praegune turuhind. Optsiooni sisemine väärtus sõltub sellest, kui palju on ostuoptsiooni hind madalam või kui müügi alghind on kõrgem kui aluslepingu praegune turuhind.

Valiku sisemine väärtus ei tohi olla väiksem kui null. Tavaliselt on optsiooni hind turul kõrgem kui selle tegelik väärtus. Täiendav summa, mida kauplejad on nõus optsiooni sisemise väärtuse pealt maksma, on aja väärtus. Mõnikord nimetatakse seda ajapreemiaks või optsiooni väliseks väärtuseks.

Nagu allpool näidatakse, maksavad turuosalised optsiooni eest rohkem, kuna see on madalama riskiga kui aluslepingus sisalduv pikk või lühike. Optsioonipreemia võrdub alati selle sisemise väärtuse ja ajaväärtuse summaga. Kui kullakutset kaubeldakse 50 dollariga ja kuld on dollarit untsi kohta, on kõne ajutine väärtus 15 dollarit, kuna selle tegelik väärtus on 35 dollarit.

Mõlemad komponendid peaksid koos pakkuma optsiooni lisatasu, see tähendab 50 dollarit. Kui aktsiale pandud 70 müüakse aktsia eest 9 dollarit ja aktsiad müüakse 62 dollari eest, on optsiooni ajaväärtus 1 dollar, kuna selle tegelik väärtus on 8 dollarit. Sisemine väärtus ja ajaväärtus kokku peaksid andma optsioonipreemia, st 9 dollarit.

Optsioonipreemia on alati sisemise ja ajaväärtuse kombinatsioon, kuid juhtub, et üks või mõlemad neist komponentidest on null. Kui optsioonil puudub sisemine väärtus, siis on selle turuhind võrdne ajaväärtusega. Kui optsioonil pole ajaväärtust, on selle hind võrdne sisemise väärtusega. Viimasel juhul kaubeldakse optsiooniga pariteediga. Kuigi optsiooni sisemine väärtus ei tohi olla väiksem kuivõib Euroopa optsioonide ajaväärtus Binaarsed valikud Callandis negatiivne vt optsioonide varajast kasutamist käsitlevat jaotist.

Sellistel juhtudel on optsioon kauplemine alla pariteedi. Reeglina ei ole optsioonipreemia komponendid negatiivsed. Positiivse sisemise väärtusega Binaarsed valikud Callandis on rahas sisemise väärtuse summa järgi.

Kui aktsia väärtus on 44 dollarit, on 40 sissenõutavat raha 4 dollarit. Kui DM on 57,75, siis 59 raha on 1, Öeldakse, et valik, millel puudub sisemine väärtus, on rahast väljas. Sellise võimaluse hind on võrdne ajaväärtusega. Selleks, et kõne müük oleks rahas, peab selle alghind olema madalam ülalpool aluseks oleva lepingu praegusest hinnast.

Pange tähele, et kui kõne on rahas, peab sama streigi hinna ja sama aluslepinguga müük olema rahast väljas.

Valikute rakendamine

Ja vastupidi, kui müük on rahas, peab sama alghinnaga kõne olema rahast väljas. Lõpuks öeldakse, et optsioon, mille täitmishind vastab aluslepingu praegusele hinnale, on rahas. Tehniliselt on selline võimalus rahast väljas, kuna sellel pole sisemist väärtust. Küll aga tõmbame piiri rahasisene ja rahaväline vahel, kuna rahasisene optsioonide ajapreemia on suurem ja kauplemine on väga aktiivne. Rangelt võttes on rahasisene optsiooni realiseerimishind võrdne aluslepingu praeguse hinnaga.

Vahetuspraktikas liigitatakse aluslepingu praegusele hinnale kõige lähema täitmishinnaga kõned ja tehingud aga rahasse. Kui aktsia väärtus on 74 dollarit ja streigihinnad liiguvad 5 dollari 65,70,75,80 kaupa, siis loetakse rahakõlbulikeks 75 kõnet ja 75 müüki, see tähendab kõrgeima streigi hinnaga ostu- ja müügioptsioone. Optsioon on tuletisinstrumendi tüüpi finantsinstrument. See annab õiguse osta või müüa alusvara fikseeritud hinnaga, mille väärtus määratakse kindlaks lepingu sõlmimise ajal.

See tööriist kuulub nende hulka, mis on tänapäeval väga levinud ja nõudlikud, kuid millel on üsna keeruline struktuur, mistõttu algajatel investoritel võib olla teatud raskusi. Püüame lihtsate sõnadega selgitada, mis on variant.

Valikute põhiomadused Selliste lepingute peamised parameetrid hõlmavad järgmist: Lepingu eseme liik ja omadusedsee tähendab, Binaarsed valikud Callandis kaubeldakse reaalse tootega, valuutakursside või aktsiaindeksitega, millised on nende ja muud olulised omadused. Alumine rida on see, et mõnede positsioonide hinnapakkumiste liikumist on palju lihtsam ennustada, seetõttu töötavad nad nendega palju meelsamini; Streik - täitmishind.

Sel juhul tähendab see kulu, mille instrumendi ostja tasub, kui ta otsustab kasutada omandaja õigust; Lepingu hind - müüjale makstav lisatasu, mis jääb temale, kui ostja otsustab oma õigusest loobuda; Aegumiskuupäev - lepingu kehtivusaeg. Tänapäeval kasutatakse kõige sagedamini tavalist 3 kuud. Kuigi mõnel juhul, eriti kui aktsiaindeksites mängitakse spekulatiivselt, võib aegumisaega lühendada mitme minutini. Optsioonilepingute kasutamine Optsioonileping on laiapõhjaline instrument.

Saate müüa kõike, alates reaalsetest toorainetest kuni valuutade ja isegi aktsiaindeksiteni. Kõik tingimustes kaasaegne turg saate osta ja müüa. Investorid kasutavad seda kõige sagedamini aktsiaturu tehingutest tulenevate riskide maandamiseks. Oletame, et analüütikute prognooside kohaselt on lähiajal oodata konkreetsete aktsiate hinna järsku tõusu või langust, kuid turgu sel perioodil iseloomustab äärmine ebastabiilsus.

Siis on tavalise ostu-müügitehingu sõlmimise asemel tasuvam osta optsioonileping. Prognoosi tõeks saamisel on ostjal õigus aktsiad tagasi osta lepingu sõlmimise ajal kehtinud kursiga.

Valikute tüübid

Vastasel juhul saab ta keelduda nende ostmisest ja vältida seeläbi märkimisväärseid kahjusid, piirdudes oma kahjumiga müüjale makstud preemia suurusega. Eespool toodud näite põhjal võib tunduda, et selline tööriist on kasulik ainult selle ostjale. Seevastu võtab müüja endale kohustused, mille raames ta peab oma kaupa müüma või ostma äärmiselt ebasoodsa hinnaga. See tähelepanek vastab tõele, kuid ainult osaliselt. Kasumlik on osta turu suure volatiilsusega perioodidel, kui on oodata märkimisväärseid kõikumisi intressimäärades ja intressimäärades, mida tavaliselt täheldatakse.

Külgsuunalise trendi kujunemisega, kui turg on suhteliselt stabiilne, võib müümine olla väga otstarbekas taktika.

Valikute tüübid. Mis on valikute peamised eelised? Mis on võimalused lihtsate sõnadega

Peamised võimaluste tüübid Klassifikatsioon põhineb neljal põhiomadusel. Esiteks on olemas kauba- ja finantstüübid. Esimesel juhul on objekt tõelised füüsilised kaubad. See võib olla kohv, nisu, väärismetallid, energiaallikad, näiteks brentiõli või kütteõli. Finantstüübi puhul on lepingu teemaaktsiaindeksid või intressimäärad ja isegi, mis iseenesest on samuti tuletisinstrumendid. Hukkamistingimuste kohaselt võivad sellised tuletisinstrumendid olla Euroopa või Ameerika.

Ameerika tuletisinstrumente saab täita igal ajal enne aegumist. Ostutehing annab omandajale õiguse osta alusvara, müügi tüüpi - müüa. Samuti eristab tehinguid ringlusturg - börs ja börsiväline. Börsitehinguid iseloomustab suurem likviidsus ja usaldusväärne garantiisüsteem. Vaatamata sellele on käsimüügiturg palju arenenum, mida seletatakse nende ringluse paindlikkuse ja demokraatlikumate tingimustega.

Valikute tüübid. Mis on valikute peamised eelised? Mis on võimalused lihtsate sõnadega

Spetsiaalne tüüp - binaarvalikud Samuti on olemas spetsiaalset tüüpi valikud - binaarne või, nagu neid nimetatakse ka "digitaalseks". Nende peamine erinevus seisneb selles, et ese pole mitte vara ise, vaid kaupleja prognoos oma hinna käitumise kohta. Parema mõistmise huvides selgitame sellise võimaluse olemust lihtsate sõnadega.

Oletame, et kaupleja arvab, et vara väärtus tõuseb järgmise tunni jooksul. Ta ostab vastava binaarse optsiooni, mille väärtus on 10 rubla, tasu eest, kui seda kasutatakse - rubla. Kui prognoos osutub õigeks ja aegumise ajaks on määr tõepoolest kõrgem, kui see tehingu sõlmimisel oli, isegi kui ainult 1 punkti võrra, loetakse leping Binaarsed valikud Callandis ja kaupleja saab rubla.

See tähendab, et tema kasum on 90 rubla. Kui aegumise hetkel on alusvara väärtus madalam kui algväärtus, loetakse leping täitmata ja kaupleja ei saa midagi. Sellisel juhul on tema kaotus 10 rubla. Kui klassikalise variandi korral on ostja võimalik kaotus fikseeritud ja kasum on piiramatu, siis binaarse lepingu kasutamisel esindavad mõlemad parameetrid eelnevalt teada olevat konstandit. Kaupleja saadud kasum või kahjum sõltub sellest, kas ta hindade liikumist õigesti ennustas.

Sel juhul pole üldse oluline, kui palju väärtus tõuseb või langeb. Kokkuvõtvalt võib vastuse küsimusele, mis on variant, anda ühe lausega. Sõltuvalt sellest, mida ostja alusvara teeb: - vara ostmiseks nimetatakse - kõne võimalus. Sõltuvalt optsiooni kasutamise kiireloomulisusest: - euroopalik Euroopa optsioon, Euroopa stiilis variant - optsioon, mida saab kasutada ainult selle kehtivusaja viimasel päeval.

Kvaasiameeriklastel võib olla mitu harjutusakent. Sõltuvalt alusvara turust: Valuuta Välisvaluutaoptsioon; Valuutaoptsioon; Vahetusoptsioon - optsioon, mis annab õiguse osta või müüa teatud aja jooksul teatud koguses välisvaluutat kindla hinnaga.