Opente tahtsus valikute vastu

Olulisel kohal on iseseisev töö, tähelepanu pööratakse õppetööd toetavatele praktikumidele ja õppekäikudele. Treffneri ausamba juures, sügispiknik ja aastapäevaball, mille toimumise eest kannavad hoolt õpilased, viie ja kolme kooli sõpruskohtumised, tihe koostöö kõrgkoolidega, kohtumised kultuuri- ja ühiskonnategelastega, ööakadeemiad, doonoripäev ja palju muud. Soovi korral saab alustada vabaainete kursustel hispaania, ladina, rootsi, saksa ja vene keele õpinguid ning edasijõudnute kursustel jätkata prantsuse, rootsi ja saksa keele õppimist. Huviharidus Koolipäevad ei lõpe viimase õppetunniga. HTG õpilastel on võimalus osaleda rohkem kui kümnes erinevas huviringis.

Hugo Treffneri Gümnaasiumis HTG saab noor inimene arendada oma võimeid koostöös asjatundlike õpetajatega ja tänapäevases õpikeskkonnas. Olulisel kohal on iseseisev töö, tähelepanu pööratakse õppetööd toetavatele praktikumidele ja õppekäikudele. Õppetöö korraldamisel on kool lähtunud soovist vähendada samaaegselt õpitavaid õppeaineid, suurendada teadmiste omandamise aega ning vähendada teadmiste kontrollimiseks kuluvat aega.

Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks. Iga perioodi esimesel kuuel nädalal toimuvad 75 minutilised õppetunnid ja seitsmendal nädalal arvestused. Ühel perioodil õpitakse kuut-seitset erinevat õppeainet. Tänu paindlikule õppesüsteemile on HTG õpilastel palju võimalusi tegeleda oma huvidega ja valmistuda õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.

Olymp Trade vs IQ variant, mis on parim

Õppesuunad Hugo Treffneri Gümnaasiumis saab õpingute jätkamiseks valida humanitaar- loodus- ja reaalsuuna. Igaüks neist on terviklik õppeainete kogum selleks, et omandada selles ainevaldkonnas süvendatud teadmised.

Õppesisu kujundavad riikliku õppekava poolt kõikidele gümnaasiumitele ettenähtud kursused, kooli poolt lisatud õppesuuna valikkursused ja õpilase poolt vabalt valitud vabaainete kursused. Sõltumata õppesuunast omandab treffnerist head teadmised nii humanitaar- loodus- kui ka reaalainetes.

Humanitaarsuunas saab raha varude valikud sügavad teadmised kunstist, ajaloost ja filosoofiast ning alustab prantsuse või saksa keele õppimist. Lisaks käiakse õppekäikudel muudes kultuuri- ja teadusasutustes.

Demarkatsiooniprobleem

Humanitaarsuuna laiapõhjaline õppekava on võimaldanud eelnevatel aastatel lõpetanud treffneristidel jätkata õpinguid humanitaarvaldkonnas, näiteks õigusteaduses, kuid mitte ainult — paljud jätkavad õpinguid hoopis meditsiini või IT alal.

Loodussuunas luuakse tugev aluspõhi bioloogias ja keemias. Väga tähtsad on õppetöös praktikumid HTG ja kõrgkoolide laborites, samuti õppekäigud uurimis- ja teadusasutustesse. Omandatud teadmised annavad hea võimaluse jätkata õpinguid loodusteaduste ja meditsiini vallas.

How to Create Money - The Foundation

Reaalsuunas õppija omandab suurepärased teadmised matemaatikast ja programmeerimise algtõed. Õpingute vältel saab õppija panna end proovile väga mitmetel koolidevahelistel võistlustel ja aineolümpiaadidel. Reaalsuuna lõpetajatel on head eeldused õpingute jätkamiseks kõrgkoolides reaalteadmisi nõutavatel erialadel.

Võõrkeeled Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja teise kohustusliku keelena on võimalik jätkata prantsuse, saksa või vene keele õppimist.

Kauplemine Bitquoins voi Binary Options

Aasta-aastalt on suurenenud õpilaste arv, kes sooritavad pärast kohustuslike kursuste läbimist edukalt rahvusvahelise keeleeksami. Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab sooritada inglise, saksa, prantsuse, rootsi ja vene keeles.

  • Kauplemise tahendus binaarvalikutes
  • Bollinger ribad 1 min

Soovi korral saab alustada vabaainete kursustel hispaania, ladina, rootsi, saksa ja vene keele õpinguid ning edasijõudnute kursustel jätkata prantsuse, rootsi ja saksa keele õppimist. Kitsas või lai matemaatika Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia programmi alusel, samal ajal kui humanitaarsuuna õpilane võib valida Õpperühm avatakse 12 õpilase soovi korral. Seni ei ole kool kitsa matemaatika õpperühma saanud avada, kuna soovijaid on olnud vähe. See tähendab, et kõik humanitaarsuuna lõpetajad on saanud väga põhjalikud teadmised matemaatikas ja ka teistes reaalainetes.

Vabaained Kohustuslike kursuste Opente tahtsus valikute vastu saab teadmisi omandada rohkem kui viiekümnel eripalgelisel vabaaine kursusel, registreerudes neile õppeaasta alguses.

Lisaks hispaania, ladina, prantsuse, rootsi, saksa ja vene keele kursustele saab osaleda erinevatel ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kursustel nt Kaugete maade lood ning Inimene ja õigusfotograafia, joonestamise, karjääriplaneerimise, psühholoogia ning tervise ja esmaabi kursustel, kodukeemia, majandusõppe, 3D-printimise, riigikaitse, robootika, usundiõpetuse ja koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega veebidisaini kursusel ning mitmetel teistel huvi pakkuvatel kursustel.

Tugisüsteemid Üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse toimub õpilase jaoks väga palju muudatusi. Uus on õpikeskkond, õppesüsteem, teadmisi jagavad uued õpetajad ja sõbruneda tuleb uute koolikaaslastega. Kooliellu sisseelamiseks korraldatakse HTGs esimesel koolisügisel mitmeid ühisüritusi ja pakutakse abi õppetöös. Lisaks tavapärastele järeltööde sooritamise võimalustele ning õpetajate konsultatsioonidele on õpilastel võimalus Enne aineolümpiaade ja -võistlusi on soovijatel võimalus lisateadmisi omandada meistriklassi kursustel HTG õpetajate ja vilistlaste juhendamisel.

Riigieksamiteks ettevalmistamiseks korraldab kool enne lõpetamist lisakursused matemaatikas, eesti Opente tahtsus valikute vastu inglise keeles.

Õppimine pärast põhikooli

Traditsioonid Tartu südalinna ajaloolises kvartalis paikneva pika ajalooga kooli traditsioonide hulka kuuluvad tähtpäevaüritused Emajõe kaldal asuva H.

Treffneri ausamba juures, sügispiknik ja aastapäevaball, mille toimumise eest kannavad hoolt õpilased, viie ja kolme kooli sõpruskohtumised, tihe koostöö kõrgkoolidega, kohtumised kultuuri- ja ühiskonnategelastega, ööakadeemiad, doonoripäev ja palju muud.

Kooli näo kujundamisel on tähtsal kohal õpetajate ja õpilaste head suhted ning tihe koostöö. Huviharidus Koolipäevad ei lõpe viimase õppetunniga. HTG õpilastel on võimalus osaleda rohkem kui kümnes erinevas huviringis.

Näitering annab esinemisjulguse ja oskuse valitseda nii oma keha kui ka häält. Bridžiringis saab kasutada matemaatilise ja loogilise mõtlemise oskust.

Nagu mul on rikas

Väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo- ja fotograafiahuvilised laiendavad teadmisi selle ala huviringides.

Rohelistega ringiga liitudes saad osa matkadest, ökonädala korraldamisest, ööakadeemiast ja kõigest muust, mis laiendab silmaringi loodusest ja rohelisest mõtteviisist. Lisaks juba traditsioonilistele tegevustele saad ka ise algatada ettevõtmisi. Kooli ajalehe Miilang ja almanahhi Sulesepad toimetuse töös osaledes saad kaasa aidata koolielu kajastavate põnevate sündmuste jäädvustamisel.

Toimuvad saalihoki- ning korv- ja võrkpalli treeningud, koolimaja keldris asuvas petankisaalis on võimalus koos teiste huvilistega kätt harjutada. Koos käivad segakoor Anima ja rahvatantsuansambel Tantsutallad. Õpilaskogu HTG õpilaskogu osaleb kooli õppekava ja arengusuundade kavandamises ning koolielu korraldamises, hoides kooli traditsioone. Õpilaskogus osalemine on suurepärane võimalus arendada koostöö- juhtimis- ja organiseerimisoskusi.

Avatud uste päevad Ootame huvilisi virtuaalsele koolituurile ja -tutvustusele