Louna-Aafrika oendusabi strateegia 2021

Nendes riikides kasutatakse täiendavaid ravimeid laialdaselt, kuid neid ei ole tervishoiuteenuste osutamiseks täielikult heaks kiidetud. Kõige tähtsam on see, et see edendaks Lõuna-Aafrikas kõigile tervishoiuteenuste kava. Sellel strateegial oleks mitmeid eeliseid, nagu täiendavate tavade edukas kaasamine tervishoiusüsteemi. ICN aasta sõnumiks on tervishoiu tulevik. Strateegia peaks sisaldama ka alternatiivmeditsiini tavasid meditsiini- ja tervishoiutöötajate õppekavasse.

Austraalias tegutsevad üldised tavad ettevõtetena ja peavad raha teenima, nii et õed ei saa praktikas olla rahaline kahju. Ja meditsiinitöötajatel ei ole stiimuleid, et toetada meditsiiniõpet, et saada sõltumatut juurdepääsu Medicare rahastamisele, kui neid teenuseid ei osutata perearsti nimel.

Louna-Aafrika oendusabi strateegia 2021

Kui õed teevad konsultatsioone tandemide või üldarstide nimel, on võimalik näha rohkem patsiente ja patsientide konsultatsioonide arvu suurendamine suurendaks praktika tulusid. Kuid meditsiiniõppest sõltumatute meditsiini rahastamisele juurdepääsu võimaldamine võib olla tajutav kui üldarstide võimaliku sissetuleku vähenemine. Sellised ettekujutused on problemaatilised, sest kui õendustöötajal on keelatud anda arstidele soodsate majanduslike tegurite tõttu patsiendihooldusele panus, võib see põhjustada kutsealade usaldamatust.

Louna-Aafrika oendusabi strateegia 2021

Ja selline usaldamatus takistab tõenäoliselt võrdsete ja koostööl põhinevate töösuhete arengut. Enda toetamine Õendusala jaoks on oluline näidata, et see suudab pakkuda kulutõhusat tervishoidu. Õed peavad samuti näitama, et nad vastutavad nende poolt osutatavate teenuste eest.

Parimad 15 PhD stipendiumid füsioteraapias 2021-2022

Praegused uuringud näitavad, et üldarstide õed võivad mõjutada meditsiinilist otsustamist kui võimalust oma rolli piirata. Sellisel juhul seab see kahtluse alla üldarstide õendusabi rollide avatuse ja läbipaistvuse. Avatus ja läbipaistvus nii õdede kui ka arstide poolt tervishoiule antava suhtelise panuse osas suurendab oluliselt avalikkuse usaldust.

Kuigi õendustöötajatel on endiselt üldine praktiline väärtus, on meditsiinitöötajate toetus kollegiaalsete suhete loomisel pikk tee. Tervishoiuarstide ja arstide koostöösuhted toovad kaasa üldise esmatasandi tervishoiu - abisaajad on patsiendid ja kogukond. Muudatust peetakse valitsuseks, kes tunnustab täiendavaid ja alternatiivseid ravimeid, kuid see ei ole toonud kaasa nende kaasamist tervishoiupoliitikasse.

Enne kahe süsteemi sümbioosi olemasolu on veel palju teha. Kriitilise lünga täitmine Lõuna-Aafrika erasektori tervishoiusüsteem on hinnatud üheks parimaks Aafrikas, kus rajatised on võrreldavad arenenud riikide omaga.

Louna-Aafrika oendusabi strateegia 2021

Selle taustal võib tunduda vastukaaluks, et keskenduda tavapäraste ja täiendavate tervisealaste lähenemisviiside integreerimisele. Kuid reaalsus on see, et elanikkonna tervishoiunõudeid ei täideta. See kehtib eriti riigi maapiirkondade kohta, kus juurdepääs tavapärasele tavapärasele tervishoiule on äärmiselt piiratud.

Võrdne, kuid mitte sama: miks peame mõtlema, kuidas arstid ja õed töötavad

Nendes maapiirkondades on tavalised täiendavad ja alternatiivmeditsiini tavad. Lõuna-Aafrika rikkalik mitmekesisus tähendab, et on olemas erinevaid alternatiivmeditsiini lähenemisviise. Praeguses kirjanduses on selle kasutamise kohta vähe teavet.

Nende ravimeetmete täielik kaasamine tervishoiu programmidesse tagaks ohutuse, kvaliteedi ja tõhususe uuringute kättesaadavuse ja reguleerimise. See on eriti oluline, arvestades olemasolevate kõrvaltoimete potentsiaali, mida olemasolev tervishoiusüsteem ei pruugi olla teadlik või on halvasti valmis juhtima.

Globaalne pilt Kogu maailmas on ainult mõned riigid saavutanud täieliku integratsiooni.

Louna-Aafrika oendusabi strateegia 2021

Nende hulka kuuluvad Hiina, Korea ja Vietnam. Kuid rohkem on täiendava meditsiini integreerimine kui ühe raviga teise raviga.

Miks peaks alternatiivne meditsiin olema integreeritud tavapärasesse tervishoidu

Integreeritud süsteemis tunnustatakse ja täiendatakse tervishoiuteenuste kõiki aspekte ja riiklikku uimastipoliitikat täiendavaid tervishoiuteenuseid. Koolitus- ja ravimeetmed on registreeritud ja nõuetekohaselt reguleeritud. Meie hooldustöötajatena võitleme teie eest, kuid kes võitleb meie eest?

Kallid õed ja hooldustöötajad - mõelge ka iseendale, kui pole meid, siis pole ka kedagi kes abi annaks inimestele!

Louna-Aafrika oendusabi strateegia 2021

Eesti õenduse ja ämmaemanduse järgmise kümne aasta arengustrateegia tuum on inimkeskne tervishoid ja õdede vastutuse suurenemine. Õdede järgmise kümnendi südameasjaks on patsientide harimine enda ja oma lähendaste tervise hoidmiseks, kroonilise diagnoosiga patsientide toetamine ning arusaadav nõustamine. Meie nägemuses on inimeste tervena püsimise võtmeküsimus õdede toetus.

Louna-Aafrika oendusabi strateegia 2021

Arengustrateegia - tegevused patsiendi toetamisel tema tervise hoidmisel on: inimkesksus, tervisedendus, tervishoiuteenuste kättesaadavus, kvaliteet, õendustegevuste dokumenteerimine, tervishoiu inimvara piisavus ja kvaliteet ning elukestev õpe.