Delta neutraalne valik strateegia. Positsionaal-deltali neutraalsest kauplemisest kasu saamine

Raha sisesed optsioonid lähevad aegumisele lähenedes le. See on sisuliselt valik futuurilepingu.. See ei keskenduks turu suunas. Lühike tutvustus valikute kohta Optsiooni väärtust mõõdetakse selle lisatasu - lepingu ostmise eest makstava tasu summa järgi.

Delta näited Mis on Delta?

Deltaoptsioonide kauplemisstrateegia

Delta on suhe, mis võrdleb vara, tavaliselt turustatavate väärtpaberite, hinna muutust vastava tuletisinstrumendi hinna muutusega. Näiteks kui aktsiaoptsiooni delta väärtus on 0,65, tähendab see, et kui alusaktsia hind tõuseb 1 dollari võrra aktsia kohta, siis selle optsioon tõuseb 0,65 dollarit aktsia kohta, kõik muu on võrdne. Võtmed kaasa Delta väljendab hinnamuutuse summat, mida tuletisväärtpaber näeb aluseks oleva väärtpaberi nt aktsia hinna põhjal.

Delta võib olla positiivne või negatiivne, jäädes ostuoptsiooni puhul vahemikku 0—1 ja müügioptsiooni puhul negatiivseks vahemikus 1—0.

Delta spread on optsioonidega kauplemise strateegia, kus kaupleja kehtestab esialgu delta-neutraalse positsiooni, ostes ja müües optsioone samaaegselt neutraalse suhtega.

  • DELTA MääRATLUS - INVESTEERIMINE -
  • Kuidas Delta riskimaandamine töötab - Finantsid -
  • MIS ON DELTA? - FINANTSID -

Delta leviku strateegia rakendamise kõige levinum vahend on kalendrivahe, mis hõlmab delta neutraalse positsiooni konstrueerimist, kasutades erinevate aegumiskuupäevadega võimalusi.

Delta Delta mõistmine Cara mendaftar ke binaarsed valikud väärtused võivad olla positiivsed või negatiivsed, sõltuvalt valiku tüübist. Näiteks on ostuvõimaluse delta alati vahemikus 0 kuni 1, sest alusvara hinna tõustes kallinevad ostuoptsioonide hinnad.

Delta positiivne Joonis 3: Delta märgid pikkade ja lühikeste valikute jaoks. Selle positsiooni delta märk teie portfellis on positiivne, mitte negatiivne. Seda seetõttu, et positsiooni väärtus tõuseb, kui alusvara suureneb. Samamoodi näete, kui kõne asukoht on lühike, et märk on vastupidine.

Müügioptsiooni delta Delta neutraalne valik strateegia alati vahemikus -1 kuni 0, kuna alusvara väärtuse suurenemisega müügioptsioonide väärtus väheneb. Näiteks kui müügioptsiooni delta on -0,33 ja alusvara hind tõuseb 1 dollari võrra, langeb müügioptsiooni hind 0,33 dollari võrra.

Tehniliselt on optsiooni delta väärtus esimene tuletis optsiooni väärtusest aluseks oleva väärtpaberi hinna suhtes.

Alumine rida Enamik algajate optsioonidega kauplejaid ei suuda täielikult aru saada, kuidas volatiilsus võib optsioonide hinda mõjutada ning kuidas volatiilsus on kõige parem ära kasutada ja kasumiks muuta. Kuna enamik algajaid kauplejaid on optsioonide ostjad, jätavad nad kasutamata võimaluse saada kasu suure volatiilsusega langustest, mida saab teha neutraalse positsiooni delta moodustamisega. Vaata ka: Valikud algajatele. Selles artiklis vaadeldakse delta-neutraalset lähenemisviisi kauplemisoptsioonidele, mis võivad kaudse volatiilsuse IV langusest teenida kasumit isegi ilma alusvara liikumiseta.

Deltat kasutatakse sageli riskimaandamisstrateegiates ja seda nimetatakse ka riskimaandamissuhteks. Erilised kaalutlused Delta on oluline muutuja, mis on seotud optsioonimüüjate kasutatava hinnamudeliga.

Delta maandamine

Professionaalsed optsioonimüüjad otsustavad oma optsioonide hinna määramise keerukate mudelite põhjal, mis sageli sarnanevad Black-Scholesi mudeliga. Delta on nende mudelite peamine muutuja, mis aitab nii optsioonide ostjaid kui ka müüjaid, sest see võib aidata investoritel ja kauplejatel kindlaks teha, kuidas optsioonihinnad tõenäoliselt muutuvad, kuna alusvara hind erineb.

Delta arvutamise teostavad reaalajas arvutialgoritmid, mis avaldavad delta väärtusi pidevalt maakleri klientuurile.

Kauplejad ja investorid kasutavad optsiooni delta väärtust sageli oma optsioonide ostmise või müümise valikute teavitamiseks. Müügi- ja müügioptsiooni delta käitumine on hästi prognoositav ning on portfellihalduritele, kauplejatele, riskifondide valitsejatele ja üksikinvestoritele väga kasulik.

Ostuvõimaluse delta käitumine sõltub sellest, kas optsioon on "rahasisene" praegu kasumlik"rahas" selle alghind on võrdne Delta neutraalne valik strateegia aluseks oleva aktsia hinnaga või "raha välja" ei ole praegu kasumlik. Rahasisesed kõne võimalused lähevad ühele lähemale, kui nende aegumine läheneb.

Delta-neutraalse strateegia ülesehitamine

Rahalise kõne võimaluste delta on tavaliselt 0,5 ja rahaväliste kõne võimaluste delta läheneb aegumisaja saabumisel 0-le. Mida sügavam on rahas ostuvõimalus, seda lähemale jääb delta 1-le ja seda rohkem käitub optsioon alusvara sarnaselt.

Müügioptsiooni delta käitumine sõltub ka sellest, kas optsioon on "rahas", "rahas" või "raha välja" ja on vastupidine kõneoptsioonidele. Rahasisene müügioptsioon läheneb aegumisele lähenedes le.

Delta neutraalne valik strateegia

Raha müügioptsioonide delta on tavaliselt -0,5 ja rahaväliste müügioptsioonide delta läheneb aegumisele lähenedes 0-ni. Mida sügavam on müügioptsioon rahas, seda lähemal on delta Delta vs Delta levik Delta spread on optsioonidega kauplemise strateegia, mille puhul kaupleja kehtestab algselt delta-neutraalse positsiooni, ostes ja müües samaaegselt optsioone proportsionaalselt neutraalse suhtega see tähendab, et positiivsed ja negatiivsed delta tasakaalustavad üksteist nii, et aktsiate üldine delta küsimus kokku null.

Deltavahet kasutades ootab kaupleja tavaliselt väikest kasumit, kui aluseks olev väärtpaber hinnas suurt ei muutu. Suurem kasum või kahjum on aga võimalik, kui aktsia liigub märkimisväärselt mõlemas suunas.

  1. Delta näited Mis on Delta?
  2. Voimaluse Merchant maaratlus
  3. Future Option Levib kasutamine Delta Neutral Trading
  4. Paberi kauplemisvoimaluste arvelt
  5. Stock Valikud aeguvad
  6. Butterfly valikute strateegia

Delta leviku strateegia rakendamise kõige levinum tööriist on kalendrivahena tuntud optsioonikaubandus. Kalendri levik hõlmab delta-neutraalse positsiooni konstrueerimist, kasutades erinevate aegumiskuupäevadega võimalusi. Lihtsamas näites müüb kaupleja samaaegselt lähikuulisi ostuvõimalusi ja ostab hilisema kehtivusajaga ostuoptsioone proportsionaalselt nende neutraalse suhtega. Kuna positsioon on delta-neutraalne, ei tohiks kaupleja kogeda kasumeid või kahjumeid väärtpaberi väikestest hinnaliikumistest.

Pigem eeldab kaupleja, et hind jääb muutumatuks ning kuna lähikuulised kõned kaotavad ajaväärtuse ja aeguvad, saab kaupleja müüa pikemate aegumistähtaegadega kõneoptsioone ja ideaalis puhaskasumit.

Delta neutraalne valik strateegia

Delta näited Oletame, et on olemas börsil noteeritud ettevõte nimega BigCorp. Selle aktsia aktsiaid ostetakse ja müüakse börsil ning nende aktsiate vastu kaubeldakse müügi- ja ostuoptsioonidega. BigCorpi aktsiate ostuvõimaluse delta on 0, See tähendab, et 1 dollari suurune muutus BigCorpi aktsia hinnas tekitab BigCorpi kõneoptsioonide hinnas 0,35 dollari suuruse muutuse.

Optsioonidega kauplemise strateegiad: positsiooni delta mõistmine

Seega, kui BigCorpi aktsiatega kaubeldakse 20 dollariga ja ostuoptsioon kaubeldakse 2 dollariga, tähendab BigCorpi aktsiate hinna muutus 21 dollariks ostuoptsiooni tõusu 2,35 dollarini. Müügivõimalused töötavad vastupidiselt. Kui BigCorpi aktsiate müügioptsiooni delta on - 0,65 dollarit, siis BigCorpi aktsia hinna 1 dollari tõus põhjustab BigCorpi müügioptsioonide hinna languse 0,65 dollarit.

Nii et kui BigCorpi aktsiatega kaubeldakse 20 dollariga ja müügioptsiooniga kaubeldakse 2 dollariga, siis BigCorpi aktsiad tõusevad 21 dollarini ja müügioptsioon langeb 1,35 dollarini.

Delta neutraalne valik strateegia