Hiina riiklik heitkogustega kauplemise susteem

Lühivaates õõnestab see süsinikuturu toimimist, ent pikemas perspektiivis võib mõjutada süsteemi võimet saavutada ambitsioonikamaid heitmevähendusega seotud eesmärke sama säästlikult. Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem EU ETS - European Union Emissions Trading Scheme hõlmab suuremahulise energiatootmise ja tööstuse sektoreid; mitte-ETS — heitkogustega kauplemise süsteemist ETS välja jäävaid sektoreid teetransport, väikesemahuline energiatootmine, põllumajandus, jäätmemajandus.

Haridus Süsinikdioksiidi kauplemine Aasia sajandil: Hiina heitkogustega kauplemise süsteem Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Dohas eelmise aasta detsembris toimunud kliimamuutuste konverentsil osalesid viimasel hetkel riigi esindajad Kyoto protokolli laiendamiseks. Protokoll on õiguslikult siduv kliimakokkulepe, mille kohaselt peavad rikkad riigid vähendama kvantifitseeritud heitkoguseid.

Hiina riiklik heitkogustega kauplemise susteem

Hiinat peetakse tihti takistuseks rahvusvahelistel kliimamuutuste alastel kõnelustel. Oma kasvuhoonegaaside heitkogused on viimase kümne aasta jooksul tõusnud. Hiina kõrgemad ametnikud keelduvad heitkoguste vähendamisest absoluutarvudes.

  • Põlevkiviõli tootjad nõuavad riigilt Eesti huvide eest seismist | Majandus | ERR
  • Nadala valikute turustamise viimasel paeval
  • Kliimakonverents, saastekvoodid ja süsinikukaubandus
  • Heitkogustega kauplemise süsteem: lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamise suunamine

Nad nõuavad, et rikkad riigid peaksid rohkem kliimaga tegelema, enne kui nad rohkem kohustuvad. Kuid Hiina on kodumaal ambitsioonikam, kui see ilmub rahvusvahelistes stseenides. See on lubanud vähendada heitkoguste Hiina riiklik heitkogustega kauplemise susteem heitkogused SKP ühiku kohta Süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise mõiste on tööstusriikides, eelkõige Euroopa Liidus EL leidnud oma tee.

Sissejuhatus

Samas oli Ebakindluse ajal hääletas mittetraditsiooniline turunõustaja süsinikdioksiidi kauplemise vaidlustatud kontseptsiooni suhtes.

Lühiajaline eesmärk on luua maakondadevahelised ja piirkondadevahelised kaubandussüsteemid üleminekuks riiklikule süsteemile Peking, Shanghai ja Guangdong käivitasid oma katseprogrammid vastavalt Austraalia näeb heameelt Hiina heitkogustega kauplemise süsteemi kasutuselevõtmise üle. Selles Aasia sajandis on Hiina skeem üks institutsionaalne aken, mille kaudu Austraalia saab tugevdada oma rolli kliimapoliitika piirkondlikus arengus.

Lõuna-Korea ja Vietnam on samuti heaks kiitnud riikliku heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamise kavad. Tokyos on suurlinna ETS ja India alustas katseprojekti kolmes riigis.

Kui Hiina heitkogustega kauplemise süsteem toimib, võib eeldada, et teised Aasia riikide majandused järgivad seda. Austraalia ja Uus-Meremaa praeguste jõupingutustega on Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna heitkogustega kauplemise võrgustiku jaoks väljavaated.

Hiina riiklik heitkogustega kauplemise susteem

Alates Samal aastal kui mitte kehtestab Hiina ja Lõuna-Korea riikliku heitkogustega kauplemise süsteemi. See tähendab, et Austraalia liigub edasi koos kahe peamise arenguga rahvusvahelisel süsinikdioksiidi majanduses; see tähendab ELi suurima heitkogustega kauplemise süsteemi küpsemist ja Aasia heitkogustega kauplemise süsteemi arengut, kusjuures Hiina peaks olema võtmetähtsusega ettevõtja.

Austraalia saaks kasu kahe- või mitmepoolsete sidemete loomisest nende piirkondlike skeemidega. Heitkoguste lubadega kaubeldakse nendes piirkondades.

Süsinikdioksiidi kauplemine Aasia sajandil: Hiina heitkogustega kauplemise süsteem

Austraalia ettevõtted suudaksid täita oma määratud heitkoguste vähendamise eesmärgid, hankides heite lubasid ametlikult seotud süsinikuturgudel välismaal. Piirkondlikud arengud võivad pakkuda Austraaliale paremaid kaubandusvõimalusi. Lõppkokkuvõttes tähendab see väiksemaid heitkoguste vähendamise kulusid. Väljakutse seisneb selles, et Hiina ei suuda tõhusa kaubandussüsteemi jaoks vajalikku.

Hiinal ei ole riiklikku ülempiiri. Kohalikel omavalitsustel on õigus kehtestada eeskirjad, mida nad peavad sobivaks.

  • Valikud kauplemise pit

Katseprojektide raames on neil õigus määrata heitkoguste eesmärgid ja lubade eraldamise eeskirjad ning arendada juhtimissüsteeme ja turustruktuuri. Nende hulka kuuluvad katsekavade heitkoguste piirmäärad.

MESOTHELIOMA, Causes, Signs and Symptoms, Diagnosis and Treatment.

Arvatavasti on maapinnalt väga tugev vastupanu. Kohalikele ametnikele on jätkuvalt tugev prioriteet Muu oma kauplemisstrateegia. SKP tuleb alati esimesena.

Katseprojektid põhinevad tõenäoliselt pigem heitkoguste piirmääradel kui absoluutsetel piirmääradel. Selline olukord on Austraalias erinev - see on vaid Hiina riiklik heitkogustega kauplemise susteem tehniline küsimus kahepoolse sidumise jaoks. Ka on poliitilisi ja majanduslikke probleeme. Hiinas reguleerivad keskasutused aktiivselt peamisi toormehindu, sealhulgas elektrihindu. Kuna saastekvootide hinnad peaksid peegelduma toormehindades, võimaldavad Hiina HKSi hinnad reaalselt jälgida turu kõikumisi?

Austraalia piinatud süsinikuhindade ajalugu

Nad peegeldavad tõenäolisemalt poliitilisi otsuseid, mis on hinna moonutamise allikaks. Süsinikuhindade sünkroniseerimine kogu mandril oleks siis ebapraktiline. Teine probleem on õiguskaitse. Katseprojektid seisavad silmitsi tõsiste väljakutsetega, et luua usaldusväärsed järelevalve- aruandlus- ja kontrollimehhanismid.

Hiina kogemus teiste heitkogustega kauplemisel ei ole väga julgustav. Näiteks põhinevad riigi SO 2 vääveldioksiidi heitkogustega kauplemise süsteemid peamiselt enesearuannetel. Heitkoguseid ei kontrollita korrapäraselt.

Kollektiivsed kliimameetmed riigi tasandil

Reguleeriv infrastruktuur ei ole kaugeltki täielik ega vasta rahvusvahelistele standarditele. Heitkogustega kauplemise süsteemi areng Aasias tõstatab väljavaateid ühise süsinikdioksiidi hinna üle kogu maailma.

Hiina riiklik heitkogustega kauplemise susteem

Aga see on Aasia. Erinevalt aktsiaturgudest on süsinikdioksiidi heitkoguste turgudel eeskätt reguleeritud. Hiina HKS tegutseb erinevas institutsioonilises süsteemis. See ei ole rajatud küpsele vabale turule ja läbipaistvale demokraatlikule režiimile, nagu me läänemaailmas teame, see on täiesti erinev loom, mis meil siin on.

Läbirääkimised kaubandustingimuste üle on väga politiseeritud. Aasia sidumisega saastekvootidega kauplemise süsteemid on tõenäoliselt vaid üks koht poliitiliste võitluste jaoks osalevate riikide vahel.

Populaarsed Kategooriad.