Stanfordi ulikooli IT-strateegia

Konkursi võitja loengust tehtud videosalvestis saadeti Tartu Ülikooli esindama rahvusvahelisele konkursile. Konsultandina on ta nõustanud muuhulgas OECD-d.

Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor Erik Terk, Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor, sama ülikooli rahvusvaheliste suhete ja tulevikuseire uurimissuuna projektijuht.

Erik Terk on tuleviku-uuringute käivitajaid Eestis, juhtis pikka aega iseseisvat uurimiskeskust, Eesti Tuleviku-uuringute Instituuti.

Stanfordi ulikooli IT-strateegia

Arenguseire Keskust konsulteerib ta eelkõige tulevikustsenaariumide koostamise ja kasutamise metodoloogiliste küsimuste ja geoökonoomilise problemaatika osas. Ta on Eesti ettevõtja, ühiskonna- ja riigitegelane, poliitika ja majanduse, sh transiidi ja transpordi ekspert.

Lecture | Page 23 | Universitas Tartuensis

Ta on olnud Eesti Vabariigi Valitsuses riigiminister ning teede- ja sideminister, on praegu või olnud erinevate nii era- kui riigiettevõtete, ühiskondlike organisatsioonide, mõttekodade ja kõrgkoolide juhtorganite liige ning tegutseb konsultandi ja lektorina. Varasemalt on ta töötanud Arenguseire Keskuse uuringute Stanfordi ulikooli IT-strateegia, Riigikantselei strateegiabüroo nõunikuna ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis majandusanalüüsi juhina.

Ta on olnud ka Eesti Majandusteaduse Seltsi president. Praegu on Meelis Kitsingu uurimistöö keskendunud digitaalsete ökosüsteemide poliitökonoomiale. Ta on tegelenud teadustööga ja õpetanud mitmes ülikoolis Euroopas ja Ameerika Ühendriikides.

Форма поиска

Enne akadeemilisele tööle asumist töötas ta rahvusvahelistes ettevõtetes ja oli Tallinna linnavolikogu liige. Tema tehniline teadmistepagas hõlmab statistilist modelleerimist ja majandusanalüüsi, mis põhineb uusimatel statistilistel Stanfordi ulikooli IT-strateegia.

Tema uurimistulemusi on avaldatud juhtivates eelretsenseeritud teadusväljaannetes nagu Energy Policy, Environmental Innovation and Societal Transitions, Renewable Energy ja teised ning ta on esitlenud oma tööd arvukatel teaduskonverentsidel.

Stanfordi ulikooli IT-strateegia

Enne Tetra Techiga liitumist töötas ta USA energeetikaministeeriumi päikeseenergia tehnoloogiate osakonnas teaduse ja tehnoloogia teadurina. Ta on läbinud nelja-aastase järeldoktorantuuri Šveitsi St. Galleni ülikooli majandus- ja keskkonnainstituudis ning Marylandi ülikooli UMD globaalse jätkusuutlikkuse keskuses College Parkis. Ta on õpetanud energiapoliitikat ja kliimamuutust UMD avaliku poliitika instituudis ja õigusinstituudis. Praegu on ta energiaülemineku külalisteadur Texase ülikoolis Austinis.

Tal on majandusteaduste magistrikraad Saksamaa Konstanzi ülikoolist ja ta on Stanfordi ulikooli IT-strateegia Tartu Ülikooli.

Galerii: Ilves ja Fukuyama arutlesid Stanfordi ülikoolis IT tuleviku üle | Välismaa | ERR

Ta on töötanud välisministeeriumis ja kaitseministeeriumis, aastatel — Kiievis NATO Ukraina esinduse asejuhina, — president Toomas Hendrik Ilvese ja ka president Kersti Kaljulaidi julgeolekunõunikuna. Valdkonna analüüsidega panustab Stimuleeriva omakapitali valikuvoimalused Maksu mahaarvamine sellesse, et töötajatel oleks hea ja tervist hoidev töö ning tööandjatel head töötajad.

Märt Masso on osalenud analüütiku ja projektijuhina nii Eesti kui ka rahvusvaheliste uuringute tegemises, kasutades nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid analüüsimeetodeid.

Stanfordi ulikooli IT-strateegia

Samuti on ta töötanud avalikus sektoris, kust ta sai elulise poliitikakujundamise ja -rakendamise kogemuse. Merle Erikson on avaldanud üle 70 publikatsiooni ning osalenud kümnetes rahvusvahelistes ja Eestisisestes uurimisprojektides.

Stanfordi ulikooli IT-strateegia

Tema peamised uurimisvaldkonnad on rahvusvaheline, EL-i ja Eesti tööõigus ning EL-i sotsiaalpoliitika. Nele Leosk on nõustanud kõrgemaid riigiametnikke avaliku sektori reformi ja e-valitsemise küsimustes enam kui kahekümnes riigis, tal on ulatuslik riigireformide ja e-valitsemise programmide hindamiskogemus erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides. Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute vanemteadur, IT mõju-uuringute keskus Mihkel Solvak on tehnoloogiauurija CITIS tegeleb Eesti e-teenuste poolt genereeritud suurandmete baasil uute andmepõhiste e-teenuste prototüüpimise ja väljatöötlemisega, kasutades erinevaid statistilise analüüsi ja masinõppe meetodeid.

Mihkel on tegelenud e-teenuste, eriti e-valimiste, mõju uurimisega ning keskendub viimasel ajal reaalajas toimivate käitumist ennustavate teenuste loomisega.

Kadri Männasoo Tallinna Tehnikaülikool, majandusprofessor Kadri Männasoo on TTÜ Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor, kellel on teadusuuringute ja õppetöö kõrval laialdasi praktilisi töökogemusi majandusanalüüsi valdkonnas Swedbankist ja Eesti Pangast. Viimased uurimused keskenduvad ettevõtete investeerimisstrateegiatele, sealhulgas pikaajalist majanduskasvu tagavate teadus- ning arendustegevuse investeeringutele ning neid mõjutavatele teguritele.

Ta õpetab Tartu Ülikoolis ökonomeetriat ja poliitikameetmete mõju hindamise meetodeid. Aastatel — oli ta Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik.

Ta on Eesti Panga juures tegutseva eelarvenõukogu liige ja Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva võrdsete võimaluste nõukoja liige.

„Investeerime inimeste tervisesse.“

Raul Eamets Tartu Ülikool, majandusprofessor Raul Eamets on Eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ning makroökonoomika professor. Raul Eamets on paljude kodumaiste ja rahvusvaheliste uuringute ja analüüside autorina panustanud Eesti tööturu, migratsioonipoliitika ja hariduspoliitika aruteludesse.

Stanfordi ulikooli IT-strateegia

Näiteks juhib ta koos prof Tammaruga praegu 3-aastast projekti RITA-ränne ning panustas ka Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku projekti tööjõu pikaajalise pakkumise eeluuringu juhina.

Samuti osales ta aktiivselt Euroopa teadusliku ja tehnoloogilise koostöö programmi COST virtuaaltöö dünaamika meetmes.

Lisaks ILO tarbeks koostatud arvukatele avaldamata töödokumentidele on tema töid avaldatud eelretsenseeritud teadusväljaandes Work Organisation, Labour and Globalisation ning Palgrave Macmillani kirjastuse väljaantavas raamatuseerias Dynamics of Virtual Work. Kaire Holtsi peamisteks uurimisvaldkondadeks on töö muutuv olemus, digitöö ehk virtuaaltöö ning digitehnoloogiate roll tööprotsesside ümberkujunemisel. Tallinna Ülikool, demograafiakeskuse juhtivteadur Allan Puur on Eesti rahvastikuteadlane ja Tallinna Ülikooli demograafiakeskuse juhtivteadur.

Ta oli Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku projekti raames integreeris Allan Puur oma uurimismeeskonnaga EIA demograafilise prognoosi ja hõivemuutuse võimalikud variandid, mis aitasid paremini aru saada hõivatute arvu ja osakaalu tulevikudünaamikast Eestis. Tema peamised fookusvaldkonnad on tippspetsialistide mobiilsus, tööränne, rändepoliitika ja innovatsiooniklastrid.

Janno Järve Centar Janno Järve kaitses doktorikraadi Ta juhib Centaris uuringu- ja konsultatsiooniprojekte alates töötingimustest ja hariduse tasuvusest ning lõpetades ettevõtete ja infrastruktuuriinvesteeringute hindamisega.

Janno Järve käimasolevate tööde hulka kuulub ka erasektori pühendumuse uuringu arendamine ja riiklikult tunnustatud finantseksperdina ettevõtete väärtuse hindamine. Tallinna Tehnikaülikool, andmekaevandamise dotsent Innar Liiv on suurandmete ja digitaliseerimise ekspert, Tallinna Tehnikaülikooli andmekaevandamise dotsent ja kaasteadur Research Associate Oxfordi ülikoolis Centre for Technology and Global Affairs.

Tema uurimishuvideks on andmeanalüüs, sotsiaalvõrgustike analüüs, Stanfordi ulikooli IT-strateegia, prognoosimine, informatsiooni visualiseerimine ning suurandmete tehnoloogia siire tööstuse ja avaliku sektori organisatsioonidesse. Tallinna Ülikool, Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik on sotsiaalteadlane ja Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur.

„Tunnustatud ja uuendusmeelne meditsiinikeskus, teerajaja Eesti tervishoius."

Sotsiaalpoliitika valdkonnas on ta tegutsenud üle 25 aasta, tosin aastat tegelenud ka sotsiaalõiguste järelevalvega Euroopas. Tema uurimisteemad on peamiselt seotud sotsiaalkaitse ja rahvastikuvananemisega. MTÜ Rahatarkus, kaasasutaja Leonore Riitsalu on rahatarkuse ja käitumusliku vaate behavioural insights kirglik uurija alates Oma doktoritöös uuris ta, miks inimesed oma rahaasjade korraldamisel ratsionaalsetest valikutest kõrvale kipuvad kalduma ning kuidas neid finantshariduse abil Stanfordi ulikooli IT-strateegia suunas käituma nügida.

Käimasolevad projektid keskenduvad rahalise heaolu ja seda mõjutavate tegurite uurimisele.

Zoomi keskkonnas

Konsultandina on ta nõustanud muuhulgas OECD-d. Liisi Uder Õiguskantsleri nõunik Liisi Uder on õiguskantsleri nõunik, kes on varem aastaid töötanud Riigikontrollis. Oma töös põhiseaduslikes institutsioonides on ta hinnanud ennekõike sotsiaal- ja tervisevaldkonna toimimist.

Stanfordi ulikooli IT-strateegia

Programmi eesmärgiks oli ühiskondliku diskussiooni juhtimine tuleviku eakuse teemadel.