Kuidas moista voimalusi

Hani dünastia eesmärgiks oli mitte korrata eelkäijate vigu, teiste sõnadega, nad pidid tegema kõik, et säilitada võimu. Absoluudi ilmutus annab meile orientatsioonipunkti maailmas ning markeerib meie koha maailmas, suhte maailma ja absoluudiga. Absoluudi ilmutus ning teadvus või mõistmine, mille see tekitab, saab otsustavaks tõlgendusvõtmeks, mis aitab tegelikkusega suhestuda ning seda mõista. See maailm, kus ma elan, ja inimkond, kuhu kuulun, avaneb hirmutavana. Üks põhjustest on kindlasti tahtmatus omistada Jumalale reaalsust, mis võib osaks saada rõhuva koormana. Uute trendide mõistmise ja kavandamise olulisus noorsootöötaja ja noorsootööasutuse vaates.

Kuidas moista voimalusi

Tanja Dibou noorsootöö lektor Tanja on Tallinna Ülikooli Noorsootöö rakenduskõgharidusõppe õppekava juht. Tal on pikaajaline töökogemus noorsootöö valdkonnas ning doktorikraad riigi- ja poliitikateadustes. Õppijateks võivad olla ka nii registreeritud töötud kui ka inimesed, kes hetkel ei tööta, aga pole töötuna registreeritud.

Kuidas moista voimalusi

Eesmärk ja õpiväljundid Koolitusprogrammi eesmärk on saada ülevaade noorsootöö digitaalsetest võimalustest ja sellest, miks ja kuidas noored ja noorsootöötajad Kuidas moista voimalusi kasutavad ning oma elu internetis tajuvad; tutvuda võimalustega ja analüüsida enda kui noorsootöötaja valmisolekut noorsootöö läbiviimiseks mitmesugustes digitaalselt rikastatud olukordades; mõista nutika noorsootöö arendamise olulisust noorsootöö kontekstis.

Koolituse tulemusel õppija: teab noorte ja noorsootöö digitaalse konteksti põhimõisteid; mõistab digitaalselt rikastatud maailmas nooreks olemise keerukust ja suudab seda arusaama noorsoouuringute või noorsootöö planeerimises rakendada; teab ja oskab leida tööriistad noorsootöö läbiviimiseks digitaalruumis. Veronika Tuul TLÜ külalislektor Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning tal on täiskasvanu koolitaja kutse, tase 7.

1.1. Mida mõista maailmaparandamise all?

Lisaks koolitamisele töötab Veronika õppedisainerina ja e-õppe konsultandida. Tema põhilisteks koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õpetamisel e-õppe vahendite kasutamine ja digitaalsed lahendused.

Kuidas moista voimalusi

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist. Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala rakenduskõrghariduse või magistriõppesse õppima asumisel on koolituse läbimine võimalik VÕTA-ga üle kanda.

Ajakava ja teemad: Tehnoloogia olulisus ja peamised väljakutsed seoses tehnoloogia kasutuselevõtuga noortevaldkonnas uuringud. Põhimõisted nutikas, digitaalne ja virtuaalne noorsootöö.

Kuidas moista voimalusi

Noorte ja noorsootöötajate digitaalne lõhe. Eetilised küsimused, privaatsus, tsensuur. Praktiliste tööde esitamine ja arutamine Tehnoloogiliste uuenduste toetamine noorsootöö keskkondades.

Kuidas moista voimalusi

Edasise enesearengu võimalused. Tagasiside Refleksioon. Kohtumine toimub Zoomis Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: "Täiskasvanuhariduse edendamine Kauplemisstrateegia ilma diagrammideta õppimisevõimaluste avardamine".

Kuidas moista voimalusi