Kauplemispoliitika voimalused jatkusuutlike ookeanide ja kalanduse jaoks

Selle tulemusena saame rääkida eduka industrialiseerimise alternatiivsete mudelite olemasolust. Esimene oluline muutus ELi asutamislepingutes. Alates Pärast seda soovitab nõukogu alustada läbirääkimisi seaduse "peatükis", kui otsustab, et konstruktiivsete läbirääkimiste jaoks on piisavalt kontaktpunkte. Kuna vaeste söe, söe söe kehtivalt muutunud vedurite, aurupaatide ja statsionaarsete aurumootorite kütusena ning tegelikult imporditud kõik söe tarbitavad kõige arenevates riikides hilinenud tööstusriikides, võib järeldada, et söe tarbimise ulatuse määrav turgu valitsev jõud oli nõudlus.

Putini avaldusele, et ta oleks "õnnelik, kui Venemaa oli saanud kutse liituda ELiga. Oluline on see, et Venemaa ja Valgevene, kes sõlmisid liidu loomise lepingu ja võiks põhimõtteliselt alustada mis tahes meetmeid iseseisva sisenemise kohta, ilma et see leping lõpetataks. Euroopa mandril väljaspool asuvad riigid on korduvalt kuulutanud Nende Euroopa integratsiooni kavatsused Aafrika Ühendriigid Maroko ja Cabo Verde endised saared Roheline Cape - viimane poliitiline toetus tema endisele metropoli - Portugal, Kuulujutud realiseeritakse regulaarselt liikumise võimaliku liikumise algusest ELi Tuneesia, Alžeeria ja Iisraeli täielikule ühinemisele, kuid seni, et väljavaade tuleks pidada kummitusse.

Seni, need riigid, samuti Egiptus, Jordaania, Liibanon, Süüria, Palestiina rahvusliku halduse ja eespool nimetatud Maroko kompromissmeetmetena kutsutakse osalema "naaberpartnerite" programmis, mis tähendab mõnede kaugete vastuvõtmisega seotud ELi liikmete tulevase staatuse.

Euroopa Liidu laiendamine on Euroopa Liidu EL jaotamise protsess uute liikmesriikide sisenemise kaudu. Protsess algas "sisemaa kuue" 6 riiki, mis olid ELi asutamise päritolu allmis korraldas Sellest ajast alates on 27 riiki saanud ELi liikmelisuse, sealhulgas Praegu kaalub EL mitme riigi liitumise taotlusi.

Mõnikord nimetatakse ELi laienemist ka Euroopa integratsiooniks. Seda mõistet kasutatakse siiski ja kui tegemist on ELi liikmesriikide vahelise koostöö tugevdamise tõttu, kuna riikide valitsused võimaldavad järk-järgult Euroopa institutsioonide võimsuse järk-järgult tsentliseerida.

Et ühineda Euroopa Liiduga, peab hageja riik vastama poliitilistele ja majanduslikele tingimustele, tuntud kui Kopenhaageni kriteeriumid koostatud pärast Kopenhaageni kohtumist Need tingimused: riigi valitsuse stabiilsus ja demoratsiitsus riigis on õigusriigi austamine ning asjakohaste vabaduste ja institutsioonide kättesaadavus.

Maastrichti lepingu kohaselt peaks iga praegune liikmesriik, samuti Euroopa Parlament, nõustuma igasuguse laienemise osas. Lissaboni leping muudaks need protsessid ja võimaldaks Kauplemispoliitika voimalused jatkusuutlike ookeanide ja kalanduse jaoks 27 liikmesriigile, kuigi sellise lepingu ratifitseerimise võimalus kahtleb.

Projekti liideti "Beniluxi riikides" - Belgia, Luksemburg ja Madalmaad, kes on juba omavahel integreerinud. Itaalia ühines nende riikidega ja nad kõik allkirjastasid Pariisi lepingu Need kuus riiki nimetasid "sisemine kuue" erinevalt "väliste seitsmest", mis on moodustanud Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni ja kahtlusega integratsioonile reageerinud kahtlusegaläksid veelgi kaugemale.

Ühendus kaotas osa territooriumidest dekoloniseerimise ajastul; Alžeeria, enne, et Prantsusmaa lahutamatu osa ja seega kogukond sai 5, Kuni Kuid Prantsuse president Charles de Gaulle kehtestas Ühendkuningriigi liikmelisuse veto, kartes oma "Ameerika mõju". Euroopa Liidu esimene laiendamine Niipea kui de Gaulle lahkus tema positsioonile, on võimalus ühendusega ühineda. Koos Suurbritannia, Taani, Jagage optsioonitehinguid Indias ja Norra esitatud taotlused ja sai heakskiitu, kuid Norra valitsus kaotas riikliku referendumi ühenduse liikmelisuse kohta ja seetõttu ei õigust ühendusele õigust Gibraltar - Briti ülemereterritoorium - ühendusse lisati Ühendkuningriigiga.

Kreeka AastalGröönimaa, kes sai autonoomia Taani, kohe ära tema õiguse saada välja Euroopa Ühendusest. Maroko ja Türgi esitasid taotlused Türgi avaldus võeti arvesse, kuid Euroopa Liit pärast külma sõda Aastal lõppes külma sõda 3.

Järelikult on Ida-Saksamaa muutunud ühe Saksamaa osaks osaks. Mõned Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid, kes piirnevad vana idaplokiga enne külma sõja lõppu, esitasid ühenduse ühinemise taotluse.

See oli 4. ELi laienemine. Norra valitsus ebaõnnestus sel ajal teise riigi referendumi liikmelisuse kohta. Külma sõja ja Ida-Euroopa "läänerahastamise" lõpp on ELi enne vajadust leppida kokku tulevaste uute liikmete standarditele nende vastavuse hindamiseks.

Kopenhaageni kriteeriumide kohaselt otsustati, et riik peaks olema demokraatia, et saada vabaturg ja konsonteeritaks kõigi ELi õiguse vastu, mis on juba varem kokku lepitud. See oli suurim laienemine inimese ja territoriaalse näitajate, ehkki väikseim SKP sisemajanduse kogutoodang.

Nende riikide väiksem areng juhtis mõningaid liikmesriike muret, mille tulemusena võeti vastu mõned piirangud töö ja reiside vastuvõtmisel uute liikmesriikide kodanikega. Ränne, mis igal juhul oleks koht, andis paljude poliitiliste klišeede näiteks Poola torumehe alguses, vaatamata nende riikide majandussüsteemidele sisserändajate kinnitatud Bitcoin Classic. Euroopa Komisjoni ametliku veebilehe kohaselt märgistas Bulgaaria ja Rumeenia allkiri sissejuhatavas lepingus ELi viienda laienemise lõppu.

ELi sisenemise kriteeriumid Praeguseks on sisenemise protsess kaasas mitmeid formaalseid meetmeid, alustades eessõna lepinguga ja lõpeb lõpliku sisenemislepingu ratifitseerimisega.

Eespool nimetatud sammud jälgivad Euroopa Komisjon peamine majandamine laienemise kohtakuid praegused läbirääkimised toimuvad liidu ja kandidaatriigi liikmesriikide vahel. Teoreetiliselt saavad iga Euroopa riik Euroopa Liiduga ühineda.

ELi nõukogu konsulteerib komisjoniga ja Euroopa Parlamendiga ning teeb otsuse sisenemise läbirääkimiste algust. Nõukogu lükkab tagasi või kiidab taotluse ühehäälselt heaks. Taotluse heakskiidu saamiseks peab riik vastama järgmistele kriteeriumidele: peab olema "Euroopa riik"; vabaduse, demokraatia põhimõtted peavad vastama inimõiguste ja põhivabaduste õigustele, õigusriigi õigustele.

Liikmelisuse saamiseks on vaja järgmist: Nõukogu poolt ELi ühinemisprotsess Enne sisenemise taotletava riigi tavaliselt peab ta tavaliselt alla kirjutama assotsieerunud liikmelisuse kokkuleppele, et aidata kaasa riigi kandidaadi staatusele ja võimaluse korral liikmele.

Paljud riigid ei vasta isegi läbirääkimiste alustamiseks vajalikele kriteeriumidele, kui nad hakkavad kehtima, nii et nad vajavad protsessi ettevalmistamiseks pikki aastaid. Assotsieerunud liikmelisus leping aitab ette valmistuda selle esimese sammu. Lääne-Balkani riikide puhul on olemas eriline protsess, stabiliseerimine ja assotsiatiivne protsess, et mitte konfliktida asjaolusid.

Kui riik ametlikult taotleb liikmeks saamist, palub nõukogu komisjonil väljendada arvamusi riigi valmisoleku kohta läbirääkimiste alustamiseks. Nõukogu võib komisjoni arvamuse Kauplemispoliitika voimalused jatkusuutlike ookeanide ja kalanduse jaoks võtta või tagasi lükata.

Nõukogu lükkas tagasi ainult komisjoni arvamuse - Kreeka puhul, kui komisjon takistas nõukogu sissejuhatavate läbirääkimistest. Kui nõukogu otsustab alustada läbirääkimisi, algab kontrollimisprotsess.

See protsess, mille jooksul EL ja kandidaatriik uurib nende seadusi ja seadusi ELi, määrates kindlaks olemasolevad erinevused. Pärast seda soovitab nõukogu alustada läbirääkimisi seaduse "peatükis", kui otsustab, et konstruktiivsete läbirääkimiste jaoks on piisavalt kontaktpunkte.

Läbirääkimised tulenevad tavaliselt, et kandidaatriik püüab veenda ELi, et tema õigus- ja haldusjuhtimine on piisavalt välja töötatud Euroopa õiguse täitmiseks, mida saab teostada otstarbekaid liikmesriike.

Edasilükatud läbirääkimiste alustamine Horvaatiaga liitumisel. Allkirjastasid ka Türgi, Moldova ja Ukraina kuuluvad dokumendid, kuid nende riikide ELiga ühinemisvõimalused ei ole veel selged. Norras viis korda läbi referendumite ELi ühinemise kohta Esimesel rahvahääletusel võeti vastu peamised hirmud sõltumatuse piiramisega teise - põllumajandusega.

Esimene oluline muutus ELi asutamislepingutes. Suurbritannia ei leidnud ka Euroves'i liitumiseks ja Rootsi tsoonis referendumite ajal otsustas säilitada ka omavääringus. Tšernomaria ja osaliselt tunnustatud riik Kosovo albaanlastest ei ole ELi liikmed ega Schengeni lepingu osalised, kuid euro on nendes riikides ametlik maksevahend.

ELi majandus on ühtne turg ja WTOs on esitatud ühtse organisatsioonina. Lisaks on liit suurim eksportija ja suurim importija kaupade ja teenuste ning kõige olulisem kaubanduspartner mitme suure riigi, nagu näiteks Hiina ja India. Peakontor st viiest Sada suurima tulu Maailma ettevõtted reitingu Fortune Global Töötus Tase elaniku kohta elaniku kohta varieerub riigi riigist ja on vahemikus 7 kuni 78 tuhat dollarit.

WTO ELi majandus on esitatud ühtse organisatsioonina. Pärast ülemaailmset majanduskriisi aastateks on ELi majandus Hoolimata majanduse koostööst Kreekas, Iirimaal. Ja Portugalis, samuti meetmete konsolideerimine paljudes teistes ELi liikmesriikides, säilitatakse märkimisväärseid riske riikide majanduskasvuks sel hetkelkaasa arvatud elanikkonna vananenud sõltuvus, elanikkonna vananemine.

Sellest fondist rahastatakse ELi liikmesriike; kõige kriisi ohvriks langenud. Lisaks 25 27 riiki - EL va Suurbritannia ja Tšehhi Vabariik tunnistasid oma kavatsusest vähendada valitsuse kulutusi ja võtta vastu tihe majanduse programmi.

Euroopa Liidu valuuta Euroopa Liidu ametlik valuuta on eurodes kasutatav euro kõigis dokumentides ja õigusaktides. Stabiilsuse ja kasvupakendis on maksukriteeriumid sätestatud stabiilsuse ja majandusliku lähenemise säilitamiseks. Euro on ka kõige tavalisem valuuta ELi riikides, mida kasutatakse juba 17 liikmesriigis, tuntud euroalana.

Kõik teised liikmesriigid, välja arvatud Taani ja Ühendkuningriik, kellel on erilised keelduvad, on pühendunud eurole üleminekule pärast ülemineku nõuete täitmist. Rootsi, kuigi ta andis keeldumise, kuid kuulutas võimaliku ühinemise Euroopa valuuta mehhanismi, mis Kauplemispoliitika voimalused jatkusuutlike ookeanide ja kalanduse jaoks esialgse sammu sisenemise. Ülejäänud riigid kavatsevad liituda euroga ühinemislepingute kaudu. Sel viisil euro on ühekordne valuuta üle miljoni eurooplase.

Euroopa Liidu eelarve Euroopa Liidu toimimine Võrdluseks olid ühe Briti Seda saab kasutada ligikaudse võrdluse elatustaseme võrdlemise liikmesriikide vahel, Luksemburgil on Bulgaarias kõrgeim ja madalaim.

Luksemburgis asuv Eurostat on Euroopa Ühenduste ametlik statistikabüroo liikmesriikides aastas SKP andmed, samuti ELi kui terviku, mida korrapäraselt ajakohastatakse, et säilitada Euroopa eelarve ja majanduspoliitika aluseks. Euroopa Liidu majandusteadus Majanduslik tõhusus varieerub riigi riigist. Stabiilsuse ja kasvu pakt reguleerib Euroopa Liiduga finants- ja eelarvepoliitikat. SKP kasvumäärad on uutes liikmesriikides tugevad, vähenesid praegu Prantsusmaa, Itaalia ja Portugali aeglane majanduskasv.

Kolmeteistkümnes Turundus ainult uks strateegia Kesk- ja Ida-Euroopast on kõrgem keskmise kasvu protsent kui nende Lääne-Euroopa partnerid.

  • Aafrika binaarsed variandid.
  • Николь продвигалась вперед достаточно медленно и под конец начала опасаться, что воздух в баллоне кончится прежде, чем она сумеет достичь выхода из тоннеля.
  • Malta osana EList. Kas Tšehhi Vabariik on Euroopa Liidu (EL)

Sellise massi kasvu põhjused peavad olema stabiilne rahapoliitika, ekspordile orienteeritud poliitika, kaubanduse, madala fikseeritud maksumäärade ja suhteliselt odava tööjõu kasutamine. Praegune SKP kasvukaart ELis on kõige kontrastsemad piirkonnad, kus tugevad majandused kannatavad stagnatsiooni all, samas kui uutes liikmesriikides on pidev majanduskasv.

100 kauplemisstrateegiad 5 min Kaubandusstrateegia

Üldiselt väheneb EL27 mõju suurenenud ülemaailmse toote suurenemisele majandusjõudude, näiteks Hiina, India ja Brasiilia tekkimise tõttu. Keskpikas ja pikas perspektiivis otsib EL võimalusi SKP kasvumäärade suurendamiseks Kesk-Euroopas, nagu Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia ja majanduskasvu stabiliseerimine Kesk- ja Ida-Euroopa uutes riikides, et tagada jätkusuutlik majanduslik heaolu. ELi energiapoliitika Euroopa Liidul on suured söe, nafta ja maagaasi suured reservid. Nende Vastavalt keskkonnamõju hindamise ennustused inglise.

Maagaasi torustiku tarnimise sõltuvuse vähendamiseks antakse mitmekesistamisvahendi eriline roll veeldatud maagaasile. Kohustusliku ja ulatusliku energiapoliitika kehtestamine kiideti heaks Euroopa Ülemkogu kohtumisel Euroopa Liidu riikides on kuus naftatootjat, peamiselt Põhjamere naftaväljades.

Ühendkuningriik on täna suurim tootja, aga Taani, Saksamaa, Itaalia, Rumeenia ja Madalmaad toovad ka nafta. Kui me peame ühekordse tervikuna, mida naftaturgudel ei aktsepteerita, on Euroopa Liit seitsmenda suurim naftatootja maailmas, mis toodab 3. Siiski on ka 2. Kõik ELi riigid on lubanud järgida Kyoto protokolli ja Euroopa Liit on üks selle kõige aktiivsemaid toetajaid. Euroopa Komisjon on avaldanud ettepanekuid Liikmesriikide vaheline sisekaubandus aitab kaasa tõkete kõrvaldamisele, näiteks tariifide ja piirikontrolli kõrvaldamisele.

Eurotsoonis on kauplemine ka ühisraha olemasolu enamiku liikmete hulgast. Euroopa Liidu assotsiatsiooniliit teeb midagi sarnast riikide laiema valiku jaoks, osaliselt nn pehme lähenemisena "piparkoogid kinni asemel"et mõjutada poliitikat nendes riikides. Euroopa Liit tutvustab kõigi oma liikmete huve Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames ning see kehtib liikmesriikide nimel vaidluste lahendamisel.

Poliitika seab eesmärgi suurendada põllumajanduse tootlikkuse suurenemise, tagades Toiduainete stabiilsus, tagades põllumajandusliku populatsiooni, stabiliseerivate turgude väärilise elatustaseme ning mõistlike toodete hindade tagamine. Hiljuti viidi see läbi toetuste ja sekkumise turul. Siseturism on mõnede ELi liikmesriikide kodanike jaoks mugavam, kes on Schengeni lepingu ja euroala liikmed. Kõik Euroopa Liidu kodanikud on õigus reisile ühelegi liikmesriigile, ilma et oleks vaja saada viisat.

Kui me kaalume üksikuid riike, on Prantsusmaa välismaa turistide atraktiivsuse juhtiv maailm, millele järgneb Hispaania, Itaalia ja Ühendkuningriik, kes istuvad vastavalt 2. Kui me peame ELi tervikuna tervikuna, siis välisturistide arv on väiksem kui enamik reisivate sisemaa turistide teistest liikmesriikidest. Euroopa Liit Euroopa Liidu riigid on paljude maailma suurimate riikidevaheliste ettevõtete sünnikoht, samuti peakorteri koju.

Nende hulgas on ka ettevõtted, kes hõivavad oma tööstuses maailma esimene koht, näiteks Allianz, mis Panga moodsad valikud maailma suurim finantsteenuse pakkuja; Airbus, mis toodab umbes poole maailma jet lennukitest; Air France-KLM, mis on maailma suurim lennufirma äritulude kogumahust; Amorim, liider liiklusummikute töötlemisel; ArcelorMittal, maailma suurim terasetootja, grupp "Danone", mis asub piimaturu esimene koht; Anheuser-Busch Inbev, suurim õlle tootja; Grupp L "Oreal, kosmeetika juhtiv tegija; Lvmh, suurim saadetiste tarbimine luksuskaupade; Nokia Corporation, mis on maailma suurim tootja mobiiltelefonid ; Royal Hollandi Shell, üks maailma suurimaid energiaettevõtteid ja Stora Enso, mis on tootmise potentsiaali maailma suurim tselluloosi- ja paberitehase tootja tootja.

Praeguseks on üks enim kasutatud meetodeid tulude ebavõrdsuse mõõtmiseks on Gini koefitsient. See on sissetulekute ebavõrdsuse mõõt skaalal 0 kuni 1. Sellel skaalal 0 on ideaalne võrdsus kõigi samade sissetulekuga ja 1 kujutab endast absoluutset ebavõrdsust ühe isikuga, kõik sissetulekud. Enamik posttööstuse riikidest on Gini koefitsient vahemikus 0,25 kuni 0, ELi rikkamate piirkondade võrdlus võib olla raske ülesanne. Äärmuslik näide - Soome, mis on jagatud ajaloolised põhjusedmandril 5,3 miljoni elaniku ja Alandi saarte kohta, kusjuures elanikkond on 26 inimest, mis on ligikaudu võrdne väikese Soome linna elanikkonnaga.

Üks nende andmete probleeme on see, et mõnes valdkonnas, sealhulgas Londonis suured hulgad Pendeli ränne siseneb piirkonda, suurendades seeläbi numbrit kunstlikult numbreid. Sarnased probleemid võivad põhjustada suurt hulka turiste külastavad seda piirkonda. Neid andmeid kasutatakse piirkondade tuvastamiseks, mida toetavad sellised organisatsioonid nagu Euroopa Regionaalarengu Fond.

EI Objektiivsete kriteeriumide ja mitte ühetaoliste jaoks kõigi Euroopa puhulmis võeti vastu üleeuroopalisel tasandil. Eurostat ei tunnusta seda määratlust. Majanduslikult nõrgad NUTS-2 piirkonnad. Viisteist piirkonda madalaima hinnanguga ELi organisatsiooniline struktuur Templi struktuur, mis võimaldab selgelt esitada ELi ja liikmesriikide pädevuste piiritlemise olemasolevaid eripärasid, ilmus Maastrichti lepingus, millega luuakse Euroopa Liit.

Kogu toetust nimetatakse "Üldise välispoliitika ja ohutuse poliitika" OPB. Treac - politsei ja Õigusalane koostöö kriminaalasjades. Lisaks toetab toetusi visuaalse ettekujutuse ELi liikmesriikide ja institutsioonide valitsuste rolli otsustusprotsessis. Osana esimesest toetusest, ELi institutsioonide roll määratlemisel.

Lahendusi siin aktsepteerib "ühenduse meetod". Ühendus säilitab eelkõige ühisturuga, tolliliiduga, ühisraha mõnede liikmete oma valuuta säilitamisegakogu põllumajanduspoliitika ja üldise kalapüügipoliitika, mõningate rände ja pagulaste küsimused, samuti Rappprognatsioonipoliitikana ühtekuuluvuspoliitika.

Teises ja kolmandas toetuses on ELi institutsioonide roll minimaalne ja otsused teevad ELi liikmesriigid.

Seda otsuste tegemise meetodit nimetatakse valitsustevaheliseks. Nice'i lepingu tulemusena kanti mõned rände- ja pagulaste küsimused ning soolise võrdõiguslikkuse tagamise küsimused töökohal üle esimese toetuse teisele toetusele. Järelikult suurenes nende küsimuste roll ELi institutsioonide roll ELi liikmesriikidega. Tänapäeva liikmelisus Euroopa Liidus, Euroopa Ühendus ja Eubertie, kõik liidu sisenevad riigid muutuvad ja ühenduse liikmed.

Lissaboni liikmed. Asutamisleping kaotatakse see keeruline süsteem. Euroopa Liidu ühtne seisund kehtestatakse rahvusvahelise õiguse teemana. Tuleb meeles pidada, et traditsiooniline osakond riikide õiguslike, täidesaatvate ja kohtuorganite jaoks EL ei ole iseloomulik. Kui ELi kohus võib pidada kohtuorganiks, kuuluvad seadusandlikud funktsioonid ka ELi nõukogule, Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendile ning täitevkomisjonile ja nõukogule.

ELi kõrgeim poliitiline asutus, mis koosneb liikmesriikide juhtidest ja valitsustest ja nende asetäitja välisministritest. Euroopa Ülemkogu liige on ka Euroopa Komisjoni esimees. Euroopa Ülemkogu loomise aluseks oli Charles de Gaulle'i Prantsuse presidendi idee Euroopa Liidu riikide juhtide mitteametlike tippkohtumiste läbiviimise kohta, mille eesmärk oli vältida rolli vähenemise vähenemist riiklikud riigid Integratsioonihariduse osana.

Mitteametlikud tippkohtumised toimusid alates Nõukogu määratleb peamised strateegilised suunad ELi arengule. Poliitilise integratsiooni üldine areng on Euroopa Ülemkogu peamine ülesanne. Koos ministrite nõukoguga on Euroopa Ülemkogu õnnistatud poliitilise funktsiooniga, mis seisneb Euroopa integratsiooni aluslepingute muutmisel.

Selle koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas - kas Brüsselis või eesistujariigis, mille eesistujaks on selle liikmesriigi esindaja, kes juhib sel ajal Euroopa Liidu Nõukogu. Kohtumised kaks viimast päeva.

Nõukogu otsused on vajalikud nende toetavate isikute jaoks. Euroopa Ülemkogu raames viiakse läbi nn ceremonial "käsiraamat, kui kõrgeimate tasandite poliitikute olemasolu annab otsuse samal ajal ja tähtsusega ja suure legitiimsuse.

Alates jõustumisest Lissaboni lepingu, mis on alates Lepingu sätted kehtestasid Euroopa Ülemkogu esimehe uue positsiooni, mis osaleb ELi liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide kõigis Kauplemispoliitika voimalused jatkusuutlike ookeanide ja kalanduse jaoks.

Majandusnõukogu tuleks eristada ELi nõukogult ja Euroopa Nõukogult. Nõukogu sisaldab 28 liikmesriikide valitsuste ministrit koosseisus olenevalt küsimuste ringist. Samal ajal, hoolimata erinevatest kompositsioonidest, peetakse nõukogu üheks elundiks. Lisaks seadusandlikele volitustele on nõukogul ka mõned täitevfunktsioonid jagatud välispoliitika ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Nõukogu hõlmab välisministreid Euroopa Liidu liikmesriikide. Siiski töötati välja nõukogu kokkukutsumise praktika teiste tööstuse ministrite koosseisus: majanduse ja rahanduse, justiits- ja siseasjade, põllumajanduse jms ja nii edasi.

Nõukogu otsused on võrdselt kehtivad sõltumata konkreetse koostisega. Eesistujariik ministrite nõukogus viib läbi ELi liikmesriigid nõukogu poolt ühehäälselt määratletud viisil tavaliselt pööramine toimub suure - väikese riigi alusel, asutaja on uus mõiste jne. Rotation toimub iga kuue kuu tagant. Esimestel perioodidel Euroopa Ühenduse olemasolu, enamik otsuseid nõukogu nõudis ühehäälset otsust.

Järk-järgult omandatakse suureneva taotluse Kauplemispoliitika voimalused jatkusuutlike ookeanide ja kalanduse jaoks tegemise meetodi abil kvalifitseeritud häälteenamusega. Samal ajal omab iga riik teatud arvu hääli, sõltuvalt selle elanikkonnast ja majanduspotentsiaalist. Nõukogu egiidi all on konkreetsetes küsimustes arvukalt töörühmi. Nende ülesanne on koostada nõukogu otsused ja kontrollida Euroopa Komisjoni otsuste korral juhul, kui ta delegeeris nõukogu teatavad volitused.

IQ valikuline bitkoin PCR Trading strateegia

Muide Pariisi lepingust on olemas selektiivse asutuse delegeerimise kalduvus riikide riikidest otseselt või läbi selle kaudu Ministrite nõukogu Euroopa Komisjonile. Uute paketi lepingute allkirjastamine lisas Euroopa Liidu uued pädevused, mis toovad kaasa Euroopa Komisjoni suurte täidetavate volituste delegeerimist. Euroopa Komisjon ei ole siiski vaba poliitika, teatud valdkondades, riikide valitsustel on vahendid oma tegevuse kontrollimiseks.

Teine suundumus on Euroopa Parlamendi rolli tugevdamine. Tuleb märkida, et vaatamata Euroopa Parlamendi poolt Euroopa Parlamendi poolt õige ühise otsuse ja isegi heakskiidu instituudile tehtud arengust on Euroopa Parlamendi volitused endiselt väga piiratud. Seetõttu on ELi instituudi süsteemi võimsuse tasakaal ministrite nõukogu poolt veel kasuks. Euroopa Ülemkogu asutuse delegeerimine on äärmiselt valikuline ja ei ohusta ministrite nõukogu olulisust. Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu kõrgeim täitevvõim.

Koosneb 27 liikmest, üks igast liikmesriigist. Oma volituste täitmisel on nad sõltumatud, tegutsevad ainult ELi huvides, kellel ei ole õigust käsitleda muid tegevusi. Liikmesriikidel ei ole õigust mõjutada Euroopa Komisjoni liikmeid.

Meetod moodustatakse iga viie aasta järel järgmiselt. Lisaks ELi Nõukogu koos kandidaat esimehe komisjoni moodustavad hinnangulise koosseisu Euroopa Komisjoni, võttes arvesse soovi liikmesriikide.

Iga komisjoni liige vastutab teatava ELi poliitika ulatuse eest ja juhib vastava üksuse nn üldine direktoraat. Komisjonil on oluline roll ELi igapäevase tegevuse tagamisel põhilepingute täitmiseks.

Ta pooldab seadusandlikke algatusi ja pärast heakskiitmist kontrollib nende rakendamist. ELi õigusaktide rikkumise korral on komisjonil õigus kasutada sanktsioone, sealhulgas Euroopa Kohtu poole pöörduda.

Komisjonil on olulised autonoomsed õigused erinevates poliitikavaldkondades, sealhulgas põllumajandus- kaubandus- konkurentsivõimelised, transport, piirkondlikud jne. Komisjonil on tegevteenindaja ja haldab ka eelarvet ja erinevaid vahendeid ning Euroopa Liidu programme näiteks TACIS programm Komisjoni rahvusvahelised töökeeled on inglise, prantsuse ja saksa keel. Euroopa Komisjoni peakorter asub Brüsselis. ELi Euroopa Parlament Euroopa Parlament on asetäitja kohtumine muudetud Nice'i lepingugamis valiti otseselt ELi liikmesriikide kodanikud viieks aastaks.

Kaubanduse kaubanduse ETF valikud Moni, kes investeerib bitkoinit

Euroopa Parlamendi esimees valitakse kaks ja pool aastat. Euroopa Parlamendi liikmed on ühendatud riikliku alusega, kuid vastavalt poliitilisele orientatsioonile.

Euroopa Parlamendi peamine roll on ELi eelarve heakskiitmine. Lisaks nõuab peaaegu igasugune ELi nõukogu otsus kas parlamendi heakskiitu või vähemalt selle arvamuse taotlust.

Parlament kontrollib komisjoni tööd ja tal on õigus oma lõpetamisest mis aga kunagi ei olnud. Parlament on vaja ja uute liikmete vastuvõtmisel liidule, samuti assotsieerunud liikmelisuse ja kaubanduslepingute lepingute sõlmimisel kolmandate riikidega. Viimati Euroopa Parlamendi valimised toimusid Euroopa Parlamendil on täiskogu istungid Strasbourgis ja Brüsselis.

Euroopa Parlament asutati Algselt liikmed nimetasid ELi liikmesriikide parlamendid.

C valitakse elanikkonna poolt. Parlamendi valimised toimuvad iga viie aasta järel. Euroopa Parlamendi asetäitjad on jagatud partei fraktsioonideks, mis esindavad rahvusvahelisi parteiühendusi. Esimees - Buzek Jerzy. Euroopa Parlament on üks viiest Euroopa Liidu juhtorganitest. Seda esindab otseselt Euroopa Liidu elanikkond.

Alates Euroopa Parlamendi asutamisest Sellegipoolest on Euroopa Parlamendi pädevus ikkagi enamiku riikide siseriiklike õigusaktide asutuste pädevusse.

Euroopa Parlament kohtub Strasbourgis, teistes kohtades - Brüsselis ja Luksemburgis. Alguses oli selles parlamendiliikmena ja pärast Euroopa Liiduga Rumeenia ja Bulgaaria liitumist Praegu parlamendis esitatakse 7 fraktsioonid, samuti mitmed mitte-partisaani delegaadid. Tema kohalikes parlamendiliikmetes on umbes erineva osapoole liikmed, kes ühinesid üleeuroopalise poliitilise areenil.

Alates seitsmenda valimisperioodi Euroopa Parlament peab taas koosnema delegaati vastavalt Art. Kehakorralduste ja töö põhimõtted sisalduvad Euroopa Parlamendi määrustes.

ELi Euroopa Parlamendi ajalugu Alates aastast septembrist toimus esimene kohtumine Euroopa Liidu raames Euroopa Söe- ja Steel osana 78 esindajatest, kes valiti riikide parlamentide hulgast. Sellel kohtumisel oli ainult nõuandva volitused, kuid neil oli ka õigus jätta EOUSi kõrgeimad täitevorganid. Parlamentaarse assamblee, mis sel ajal koosnes esindajast, kohaldas kõigi nende kolme kogukonna suhtes.

Hoolimata asjaolust, et kohtumine ei saanud uusi volitusi, sai ta nimega Euroopa Kauplemispoliitika voimalused jatkusuutlike ookeanide ja kalanduse jaoks - nimi, mis tunnustati sõltumatutena. Kui Alates Euroopa Parlamendi esimesed otsesed valimised See tingimus kaotati järgmise sammu tulemusena Euroopa Parlamendi pädevuste laiendamiseks - Kuigi parlament ei suutnud endiselt Euroopa Ülemkogu tahte vastu esitatud arveid esitada, sai ta suureks saavutuseks, kuna nüüd ei saanud olulist otsust teha ilma parlamendi osaluseta.

Lisaks on parlament saanud õiguse moodustada uurimisdomiteed, mis oluliselt laiendasid oma kontrollifunktsioone. Amsterdami ja Nice reformi tulemusena hakkas parlament Euroopa poliitilises valdkonnas suur roll mängima. Mõnes olulised valdkonnad, nagu üleeuroopaline põllumajanduspoliitika või politsei ja kohtusüsteemi ühine töö, ei ole Euroopa Parlament endiselt täielikult asutus.

Kuid töötati mehaaniline ehitus ja metallitööstus töötatud imporditud tooraine. Nad pärinesid st, mis on spetsialiseerunud puuvilla kasvatamise seadmete tootmisele. Võttes arvesse riigi majanduse vee energia tähtsust, ei ole üllatav, et hiljem hakkasid need sektorid keskenduma veerataste, turbiinide, käiguraadiiste, pumpade, ventiilide ja teiste spetsiaalsete ja kallite toodete masside tootmisele.

Pärast elektrienergia ajastul ületas Šveitsi tööstus kiiresti elektriseadmete tootmise ja Šveitsi insenerid olid paljude oluliste uuenduste autorid selles uues tööstuses, eriti hüdroenergia valdkonnas. Söe tarbimise vähendamine elaniku kohta pärast Piimatööstus, kuulus oma juustude poolest, on liikunud käsitöö tootmisele tehasele, mis võimaldas oluliselt suurendada tootmist ja eksporti.

Toiduainetööstus alustas ka kondenseeritud piima tootmist vastavalt Ameerika patendile ja õppisime kaks seotud tööstusharust - šokolaadi ja imporditoidu valmistamist. Teine traditsiooniline tööstus, tundide tootmine, iseloomustasid endiselt kõrgelt kvalifitseeritud kuigi sageli töötava osalise tööajaga töötatud osalise tööajaga käsitsi töötamist ja tööjaotuse suurt tööjaotust. Selle tööstuse jaoks loodi teatud tüüpi spetsiaalseid masinaid, eriti standardsete, vahetatavate osade tootmiseks, kuid lõplik assamblee püsis käsiraamatu.

Lõpuks sai keemiatööstus arengut arengu tõttu industrialiseerimise protsessi. Nii kaua kui väljaspool loodusvarade puudumist Šveitsis, nad ei saanud tööstuse või anorgaanilise keemia märgatavat arengut.

Aastal ja pärast sünteetiliste värvainete leiutist hakkasid tootma kaks väikset ettevõtet Baselis, kes täiendasid kohalikke ettevõtteid oma toodetega.

Meelelahutus Washington on ehitanud riigi - läheb demokratiseerimiseks järjekorda. Osalejate riigid said hüüdnime sigade sigade autsaiders riigid Euroopa riikides, mis ei ole industrialiseerimise juhtide seas, eriti bohemia territooriumil - isegi ajavahemikus kuni See protsess algas sajandi teisel poolel, mis oli eriti märgatav Šveitsis, Madalmaades, Skandinaavias ja Austraalias-Ungari impeeriumis.

Hiljem liitusid veel kaks ettevõtet. Kuigi kõik neli ettevõtet alustasid oma tegevust kohaliku tööstuse pakkujatena, mõistsid nad kiiresti, et nad ei suutnud Saksamaa ettevõtetega konkureerida tavaliste värvainete tootmisel. Selle tulemusena hakkasid nad spetsialiseerunud eksootiliste, kallite värvide tootmisele ja sai peagi tegelikult maailma monopolistide tootmises ja turunduses.

Keemiaettevõtted tegelesid ka oma uuringu valdkonnas narkootikumide loomise valdkonnas. XX sajandi alguses. Selle eksport ühe tootmisega hõivatud saavutas rohkem kui franki - see on kaks korda nii palju kui tunde tööstuses ja neli korda rohkem kui tekstiilis. Tõenäoliselt Šveitsi investorid vähemalt ette nähtud võimaluse, kuna nad väga vastumeelselt investeeritud kapitali selles valdkonnas, eelistades investeerida Ameerika Ühendriikide raudtee ja jättes ülesandeks rahastamise riikliku raudtee ehitamise välisinvestoritele, peamiselt prantsuse.

Raudteede tõsine konstruktsioon algas Struktuuride ja töökoormuse kõrgete kulude ja ebapiisava töökoormuse tulemusena läks enamik raudtee pankrotti või olid pankroti äärel. Varsti pärast seda algas nende elektrifitseerimine. XIX sajandi teisel poolel tuvastatud suundumused töötati välja järgmisel sajandil: põllumajanduse suhtelise osakaalu vähenemine, tööstuse rolli suurenemine ja isegi rohkem teenindussektorit ja jätkuvat sõltuvust nõudlusest rahvusvahelisel turul, eriti valdkonnas rastulus Holland ja Skandinaavia Madalmaade ühendamine Skandinaavia riikidega, kui arutame industrialiseerimismudelite küsimust, võib tunduda sobimatu, kuid tegelikult on see täiesti loogiline.

Skandinaavia riikide üldised omadused, mis on sageli põhjused, miks neid tavaliselt peetakse koos kultuurilise, mitte majandusliku iseloomuga. Madalmaade ja Belgia tavaline paralleelne kaalutlus näitab, et Belgia oli varajase industrialiseerimise riik ja Madalmaad ei olnud sellised, et Belgial oli söe ja arenenud raske tööstus ning Madalmaad ei olnud.

See kõik on oodata sellisest võrdlusest. Teisest küljest võib Madalmaade võrdlus teiste hilisemate tööstusriikidega hoolimata ressursside eraldamise erinevustest rohkem öelda industrialiseerimise protsessi kohta, eriti hilisema industrialiseerimise protsessi kohta. Kõik neli riiki, pärast märkimisväärset lagunemist juhtivate tööstusriikide esimesel poolel XIX sajandil, tegi võimas jerk teisel poolel sajandi, eriti viimase kahe või kolme aastakümne jooksul.

Madalmaade puhul puuduvad võrreldavad numbrid, kuid Kaubandusorganisatsioonide valik andmed näitavad, et nad näitasid ka suure kasvumäärasid. Pidades silmas nende hilja algust ja söehoiuste puudumist, on väga Valiskaubandussusteemi kokkuvote mõista sellise edu allikaid. Kõik need riigid, nagu Belgia ja Šveits, oli väikese populatsiooni numbrid.

XIX sajandi alguses. Taanis ja Norras oli vähem kui 1 miljon elanikku ja Rootsis ja Madalmaades - vähem kui 2,5 miljonit elanikkonna kasvumäärad kogu sajandil olid väikesed Taanis - kõrgeim, Rootsis - madalaimkuid üldiselt Elanikkond rohkem kui kahekordistunud Madalmaades oli ta üks kõrgeimaid Euroopas, samas kui Norras ja Rootsis - madalaim, isegi madalam kui Venemaal. Taani hõivanud vahepealse positsiooni, kuid siiski oli Madalmaadele lähemal.

Arvestades inimkapitali kui elanikkonna omadustena, võime öelda, et kõik neli riiki olid hästi ette nähtud. Ja Sellel asjaolust oli hindamatu tähtsus nende niššide nende riikide leidmiseks arendades ja pidevalt muutuvas maailmamajanduses. Mis puudutab ressursse, oli kõigi nelja riigi kõige olulisem asjaolu, mis on sarnane Šveitsi juhtumiga, kuid Belgia vastupidises osas oli kivisöe puudumine.

See kahtlemata oli peamine põhjus, miks vaatlusaluseid riike ei olnud industrialiseerimise juhtide seas, samuti asjaolu, et neil ei ole märkimisväärset rasketööstust. Nagu seoses teiste loodusvaradega, on Rootsil olnud parim rauamaagi pakkumine - nii fosforit sisaldav ja fosforivaba samuti värviliste metallide maagid, kuid neil oli vähemsuured neitsi metsad ja vees allikad.

Norra oli ka olulisi metsaressursse, teatud kogus metallist maagid ja tohutu potentsiaal veeenergia kasutamiseks. Taani ja Holland olid ka halvad veeenergia allikad, nagu söe. Mõningal määral kasutati tuule tugevust, mis mängis üsna silmapaistvat rolli, kuid ei suutnud olla peaaegu suuremahulise tööstusliku arengu alusena.

Geograafiline positsioon oli ka kõigi nelja riigi jaoks oluline tegur. Erinevalt Šveitsist olid neil kõik otsene juurdepääs merele. See andis võimaluse kasutada kalavarusid, samuti odava transpordi, kaubanduse ja laevaehituse arendamist. Iga riikides kasutasid neid võimalusi omal moel ära.

Hollandi, kellel on pikaajalise kalanduse ja kaubandusliku merevalduse pika traditsioon, mis hakkas siiski surema aja jooksul, raskustes olevate raskustega hea sadamate seadmega auru kohtute jaoks; Seejärel lõid nad need Rotterdamis ja Amsterdamis, mis viisid transiidikaubanduse märgatava kasvu Saksamaa ja Kesk-Euroopaga ning ettevõtete tekkimisega imporditud toiduainete ja toorainete töötlemiseks suhkru, tubakas, šokolaad, terad ja hiljem õli.

Taani oli ka juba ammu kaubanduse ajalugu, eriti kui te võtate arvesse kauplemisvoogude kaudu Zunssky väina SOV. Strait Eresund kaudu. See tõi kaasa Zundsky väina ja sadama Kopenhaageni kaudu toimunud liiklusvoogude märkimisväärse liiklusvoogude märkimisväärse suurenemise. Rootsi, kuigi aeglasemalt arendas oma kaupmehe laevastikku rahvusvahelise kaubanduse piirangute kõrvaldamisest ja vähendas kaubavedude vähendamist, et eksportida kaupu, metsa, raua ja kaera.

Nende riikide poliitilised asutused ei koostanud olulisi takistusi industrialiseerimis- ja majanduskasvule. Pärast Napoleoni sõdade pärast eemaldati Norra Taani krooni alluvusest ja sai osa Rootsist, mis eraldati rahumeelselt Viimane, aga Preisimaa ja Austria Vastasel juhul oli see suhteliselt rahulik kõigis riikides järk-järgult demokratiseerimisprotsessides.

Nende kontroll oli üsna mõistlik, ei erinenud märgatavas korruptsioonis; Suure valitsuse projekte ei võetud läbi, kuigi kõigis riikides aitas valitsus raudteede ehitamisel ja Rootsis, nagu Belgias, ehitati riik peamised raudteeliinid. Nagu väikestes riikides Kauplemispoliitika voimalused jatkusuutlike ookeanide ja kalanduse jaoks välisturgudest, järgisid nad peamiselt liberaalse kaubanduspoliitikat, kuigi protektsionistlikud suundumused said Rootsis teatava arengu.

Taanis ja Rootsis, kaks riiki, kus põllumajandusstruktuur meenutas enamasti vana režiimi struktuuri, agraarreformid järk-järgult läbi XVIII sajandi lõpust. Ja kogu esimese poole XIX sajandi. Reformide tulemusena olid viimased isikliku sõltuvuse viimased jäljed täielikult tühistatud ja omanike sõltumatute talupoegade uus klass loodi selgelt väljendunud turule orienteeritud.

Allied Option tehingute maksud 10 Kaubandussusteem WTO eelised

Võti tegur edu nende riikide koos kõrgetasemelise kirjaoskuse, mis mängis ka rollinagu Šveitsis, kuid erinevalt teistest hilinenud tööstusriikide, oli nende võime kohaneda struktuuri rahvusvahelise osakonna Tööstusalade varajase industrialiseerimise riikide tööjõud ja nende spetsialiseerumise valdkondi kaitsta Rahvusvahelisel turul, kus neil oli suurim eelised. Loomulikult tähendas see suuremat sõltuvust rahvusvahelisest kaubandusest kurikuulsate võnkumistega, kuid see tähendas ka kõrget tootmist tootmise teguritest, mis on edukalt kasutanud heaolu ajal.

Rootsis jõudis impordi tase Madalmaade välismaised sissetulekud sõltus ka teenuste ekspordist suuresti. Kuigi need riigid sisenesid ülemaailmse turu keskele XIX sajandi keskel, eksportivate toorainete ja tarbekaupade eksportivate tööstuslike töötlemise madalal tasemel Nad töötavad välja kõrgtehnoloogilised tööstusharud. Seda nähtust nimetati "vertikaalse industika industrialiseerimiseks", kus vara varem eksporditud toorained hakkab iseseisvalt töödelda ja ekspordi pooltooted ja valmistooteid.

Näiteks saate kaaluda Rootsi ja Norra metsakaubandust. Alguses võeti metsa välja logide kujul, mis nägid pardal importiva riigi Suurbritannia ; Rootsi ettevõtjad on ehitanud veetöötajate ja seejärel auru energiat saeveski metsade keeramiseks saematerjal Rootsi territooriumil.

Puitpulbri esmakordse mehaanilise paberi tootmise protsessid ja seejärel keemilises meetodis viimane oli Rootsi leiutis ja puidumassi tootmine suurenes kiiresti sajandi lõpuni. Rohkem kui pool toodetud puidumassist saadeti ekspordiks, peamiselt Ühendkuningriigis ja Saksamaal, kuid rootslased on selle paberi tootmiseks üha enam kasutanud kõrgema lisandväärtusega toodemis saadeti ka välismaale turgudel.

Metallurgia välja töötatud sarnase proovi. Faktid näitavad, et kõigil neljal riigis olid üsna rahuldavad kasvumäärad hoolimata tsüklilistest võnkumistestvähemalt sajandi keskpaigast ndatele. Siis, kaks aastakümmet eelnenud esimese maailmasõja, need hinnad olid veelgi kiiremad, eriti Skandinaavia riikides ning sissetulekute kohta elaniku kohta, vaadeldavad riigid kiiresti välja Euroopa juhid.

Kahtlemata olid selle kiirenduse põhjused erinevad ja neil oli keeruline iseloom, kuid kolm neist kiiresti kiirustavad silmadesse. Esiteks oli see ajavahemik universaalse jõukuse aeg, hinnatõusu ja nõudluse kiire kasv. Teiseks, Skandinaavias, iseloomustas ta suuremahulise kapitali impordiga teiselt poolt, Madalmaad selle aja jooksul olid netoeksportija kapitali ; Seda öeldakse üksikasjalikumalt peatükis Lõpuks langes see periood elektritööstuse kiire levikuga kokku. Elektri tööstuslik kasutamine oli kõigi nelja riigi majanduse suur õnnistus.

Norra ja Rootsi, nende ulatusliku hüdroenergia potentsiaaliga olid suurimad võidud, kuid isegi Taani ja Holland, mis võiks suhteliselt odavalt importida Söe Kirde-Suurbritannia hoiused ja Madalmaad ka Reini regioonistsai ka suur Kasu kasutamise auru elektrigeneraatorid.

Kõigis neljas riigis töötati kiiresti välja töötatud Elektriseadmed ja elektriseadmed näiteks elektroonide tootmine Hollandis. Rootsi ja vähemal määral vähemal määral, Norra ja Taani insenerid muutusid elektritööstuse pioneeriks. Näiteks Rootsi oli esimene riik, kus nad hakkasid sulatama metalli suuremahulise elektrienergia kasutamine ilma söe kasutamiseta; Vähemalt MSFT Share valik Tehingud oluline, et elekter võimaldas nendel riikidel arendada metallitööstuse ja autode tootmist ja tööriistad sh laevaehituseilma söetööstuse või esmase metallurgiata.

Kui me ütlesime, et Skandinaavia riikide kogemused, samuti Šveitsi kogemused, näitab, et oli võimalus arendada keerulist tootmist ja tagades elanikkonna Kauplemispoliitika voimalused jatkusuutlike ookeanide ja kalanduse jaoks elatustaseme, isegi nendes riikides, kus ei olnud loomulikku Söereservid, rasked tööstusharud.

Selle tulemusena saame rääkida eduka industrialiseerimise alternatiivsete mudelite olemasolust. Austro Ungari impeerium Austria-Ungari või teisisõnu, mis oli alla See oli majanduslangendamisele iseloomulik.

Osaliselt see maine oli tingitud asjaolust, et mõned Empire piirkonnad kindlasti olidalustatud ja osaliselt uurimine ekslik idee, et poliitiline kokkuvarisemine on impeeriumi demonteerimine pärast esimest maailmasõda - oli kuidagi seotud majanduse ebaefektiivsusega.

Riigi autentse majandusliku olukorra ebaõiglase hindamise peamine põhjus seisnes täieõiguslike uuringute puudumisel kuni viimase ajani. Hiljutine mainekate spetsialistide uuringud erinevate riikide spetsialistide kohta annab võimaluse saada rohkem usaldusväärset, Igatsus binaarseid valikuid peatatud ja üksikasjalikumat ideed Industrialiseerimise edenemisest Habsburgsi omandis.

Alates algusest on vaja märkida kaks olulist punkti. Esiteks, isegi rohkem kui Prantsusmaa ja Saksamaa, iseloomustasid Habsburgi impeeriumi arengu piirkondlikku diferentseerimist ja ühtlustamist ning Lääne provintsid eriti Bohemia, Moravia ja Austria tegelikult majanduslikult rohkem arenenud kui Ida provintsides. Kaks muud tegurit, mida hiljem arutatakse, väärivad siin lühikest mainimist: riigi topograafia, mis tegi selle raskeks ja taastatud kodumaises ja rahvusvahelises transpordis ja kommunikatsioonis ning loodusvarade, eriti söe ebasoodsas olukorras ja ebamugav asukohast.

Praegu installitud. Ja Austria ise ja Tšehhi maad toodeti tekstiili, raua, klaasi ja paberi tootmise. Üldiselt oli tekstiiltoodete tootmine suurim tööstus; Oma struktuuri, linase ja villa tootmise valitses, kuid vähemaltpuuvilla hakkas arenema tööstus. Esialgu oli tehnoloogia traditsiooniline ja kuigi villane tööstusharu oli mitmeid "protofaktiivseid" - suured seminarid, kes ei kasutanud mehaanilist energiat - enamik tootmist viidi läbi väljastussüsteemis.

Mehhaniseerimine algas sajandi lõpus puuvillatööstuses ja järgmise sajandi esimestel aastakümnetel levis see villa tootmisele voodipesu tööstuses, selle levik oli aeglasem.

Varem mõistis, et Nagu märgitud, enne revolutsiooni, kaasaegsed tööstusharud on juba saanud olulist arengut Lääne provintsides; Siis nad jätkasid väikeseid, kuid üsna stabiilseid hindu. Austrias, nagu mujal, genereerisid äritsüklid kasvumäärade lühiajalisi kõikumisi. Eksperdid on tehtud suuri jõupingutusi, et määrata kindlaks, milline tsükliliste liftide XIX sajandil.

Malta osana EList. Kas Tšehhi Vabariik on Euroopa Liidu (EL)

Enne Teist maailmasõda kirjeldas üks teadlane seda kui "laisk" majanduskasvu juhtumina, kuid ilmselt oleks sõna "raske" töötav täpsem. Kuigi esimene termin toob pildi inimene aeglaselt ujuva paadis rahustava voolu jõe, viimane soovitab mees, kes ussid jahedale mägile mööda halvasti silmapaistvat teed, rikkalikke takistusi ja häireid - mis on kahtlemata kahtlemata rohkem Visuaalne metafoor.

Mõned takistused on ebamugav maastik ja loodusvarade puudumine - loodi looduse järgi; Teised, eriti need, kes sotsiaalsete institutsioonide kasvu vältimiseks, olid inimeste äritegevus. Kõige suurima anakronismi hulgas oli talupoegade isikliku sõltuvuse institutsiooni säilitamine kuni Sellegipoolest oli see instituut siiski väiksem takistuseks majanduskasvule kui mõelda.

Joseph II reformid Nad andsid talupoegadele õiguse jätta oma Issanda mõisad ilma lunastamiseta ja müüa oma saagi turul nende äranägemisel. Niikaua kui nad jäid nende allalangetajatele, maksid nad nende härradele tingimused ja maksud, kuid ülejäänud feodaalses süsteemis ei mõjutanud nad praktiliselt majandust. Isikliku sõltuvuse kaotamise peamine tagajärg Kuigi selle tulemusena oleks põllumajandussektoris täheldatud teatavat tootlikkuse suurenemist, on üllase maaomanike tehtud parandusi juba kaasa aidanud selles suunas liikumisele.

Tollitõrkete tühistamine austria ja Ungari osade vahel impeeriumi Kuigi tolliliidu andis tolliliit aidanud territoriaalse tööjaotus tööjaotus, süsteem ise, kus Austria eksporditud tööstuskaupade Ungari ja Ungari eksporditud põllumajandustoodete Austria, on juba välja töötanud seisukohast kahjuliku mõju tolli Liit Ida-impeeriumi majandusele.

Praegu aegunud. Teine institutsionaalne takistus kiirema majanduskasvu jaoks oli monarhia väliskaubanduspoliitika. Kogu sajandi jooksul jäi see pidevalt protektsionistlik, kes hõlbustas Preisimaa jaoks impeeriumi takistamise ülesanne Saksa tolliliidule. Kõrged ülesanded Limited mitte ainult import, vaid ka eksport, kuna kaupade tootmise suured kulud, mis olid kasvuhoonegaaside tingimustes riigitiikutingimustes, ei võimaldanud neil konkureerida maailmaturul.

Belgia väliskaubandus ületas Austria-Ungari absoluutses kaubanduses; Väliskaubanduse käive osas oli ta suureks impeeriumile mitu korda suurem. On ohutu öelda, et maastiku geograafiline asend ja reljeef oli riigi piiratud osalemine rahvusvahelises kaubanduses ning sisemine tolliliidu, mis hõlmas nii impeeriumi tööstus- kui ka põllumajanduslikku osa, kompenseeris osaliselt piiratud juurdepääsu välisturgudele ja tooraineallikatele.

Samas tuleks kauplemispoliitikat käsitleda ka üheks teguriteks kuigi mitte peamine impeeriumi nõrga töövõimetuse suhtes väliskaubandussuhete suhtes. Aeglase kasvu peamine põhjus ja kaasaegse tööstuse ebaühtlane levik oli seotud hariduse ja kirjaoskuse tasemega - inimkapitali peamised komponendid.

Kuigi XIX sajandi keskel. Kirjaoskuse määr Austria osa monarhia oli umbes sama nagu Prantsusmaal ja Belgias, seal olid olulised piirkondlikud erinevused siin.

Kui te võtate impeeriumi tervikuna me tähistasime kirjaoskuse taseme, industrialiseerimise Hea binaarne valikute maakler sissetulekute kohta kõrge korrelatsiooni.

Europe: What went wrong? Big Crunch Talk-Time Brussels TV show with Frans Timmermans

Hoolimata takistustest lähtudes nii loodus- kui ka institutsionaalselt Austrias industrialiseerimise ja majanduskasvu protsessi ning sajandi lõpus märgistati sarnaseid nähtusi Ungaris. Indikaatorid tööstustoodete keskmine aastane kasvumäärad elaniku kohta Austrias XIX sajandi esimesel poolel. Ungaris sai pärast monarhia osa Siiski tuleb meeles pidada, et tööstustoodangu esialgne tase oli üsna madal, nii et kõrgeid kasvumäärasid ei tohiks liialdatud väärtust anda.

Transpordi kommunikatsioonis mänginud otsustavat rolli impeeriumi majandusarengus. Kuna enamikul riigil oli mägirahastamise või mägede ümbritsetudoli maapealne transport kallis, ja üldse mägipiirkondades ei olnud veevett. Erinevalt varajase industrialiseerimise riikidest olid Austrias-Ungaris vähe Kauplemispoliitika voimalused jatkusuutlike ookeanide ja kalanduse jaoks.

Doonau ja muud suuremad jõed voolasid lõuna- ja idasuunas, eemal peamistest turgudest ja tööstuskeskustest. Ainult Nagu varem märgitud, paigutati esimesed raudteed Austrias ja Tšehhi Vabariigis. Sajandi teisel poolel, eriti pärast Selle tulemusena on tugevdatud väljakujunenud tööjaotus impeeriumi sees.

Kuid leivavarustus lubatud Ungari alustada industrialiseerimist. Ta tootis ja isegi eksporditud õitsev seadmed ja sajandi lõpus hakkasid tootma elektriseadmeid. Kuid enamasti toodete Ungari tööstuse koosnes tarbekaupade, eriti toitu. Need lisasid lisaks leivale, rafineeritud suhkrupeedile, konserveeritud puuviljadele, õllele ja alkohoolsetele jookidele. See on need kaubad erinevalt Austria tekstiilist ja Tšehhi Vabariigist sai Ungari spetsialiseerumise objektid.

Empire sai teatava arengu ja raske tööstuse. Süsi töötanud metallurgilised ettevõtted olid Alpide alade sajandite jooksul olemas. Bohemial oli ka pikk traditsioon töötlemise must ja värvilised metallid. Metallurgia ajastu algusega vähenesid puusöe juures töötanud ettevõtted järk-järgult, kuid Bohemia ja Austria Sileesia, mis olid mõnevõrra paremad kivisüsiga, kui ülejäänud impeerium on Need tööstusharud viidi läbi mitte ainult primaarse malmi sulatamist, vaid ka sulatamise terasest ja metalltoodete tootmisest, sealhulgas masinate ja tööriistade tootmisest.

Samuti on olemas mõned keemiatööstuse tööstusharud. Austrias ilmus mõni kõrgtehnoloogiline tootmine, eriti Viinis ja selle äärelinnas. Viinis Neustadtis Tehase tootmise vedurid loodi. Söe kaevandamine ja tarbimine elaniku kohta, Allikas: Mitchell B. Euroopa ajaloolise statistika, New York, Mõned Austria rasketööstuse probleemid on kujutatud joonisel fig.

Umbes Tegelikult Austria oli XIX sajandi viimase aastakümnete netoekspordirühmi kivisüsi. Tänu oma ekspordile naaberriiki Saksamaale. See joonistus ei kajasta siiski asjaolu, et umbes kaks kolmandikku Austria tootmisest moodustas pruuniks umbes kaks kolmandikku Austria tootmisest. See joonis avalikustab ka hoiuste asukoha; Enamik neist asusid riigi põhjapiirkondades Tšehhi Vabariigispeamiselt Saksamaa põhjapiiril, mis põhjustas asjaolu, et söe rikas Saksamaa võiks importida Söe Austria vaestest Söest Elbe'st.

Söe kaevandamine Ungaris ei võeta ajakava alusel oli vähem kui üks neljandik Austria tootmisest ja veelgi rohkem osa oli isegi pruunisöe jaoks. Ja veel Riik loodi - valitsuse toetuste abil - väike metallurgiline tootmine.

Suurbritannia Malta osana EList. See on assotsiatsioon 28 sõltumatu euroopa riigidarstiabi, hariduse, pensioni- ja kohtusüsteemi üldised eeskirjad. Euroopa Liidu loomise eesmärk on piirkondlik integratsioon, mis võimaldab miljoneid inimesi üle maailma külastada Euroopa ruumi osana Shengeni tsoonist ilma piirikontrollita. Et teada saada, Tšehhi Vabariik on Euroopa Liidus või mitte, saate vaadata allolevate riikide nimekirja.

Üldiselt on Habsburgi monarhia, mis XIX sajandi esimesel poolel.