Git binaarne variatsioon,

Mittetäielik —osa infot on puudu; olemasolev info ei kata kogu ala. Oskused eesmärk Oskus märgata ja infokäitlusprobleeme ja mõista nende tähtsust. Andmekogude seadus kehtis kuni Töö, äri ja tarbimise varustamine infoga. Automatiseerimine Paljud inimtöö operatsioonid on võimalik asendada samaväärse või parema masintöötlusega. Lisaks info tööt­le­mi­sele või­vad info­süs­teemis osa­lejad teha ka tei­si tege­vu­si ka­su­tades IT-d või ilma : su­hel­da, mõtelda, te­ha otsu­seid, füü­si­li­si te­ge­vusi jms.

git binaarne variatsioon

Olgu see siis suhtlemine erinevaid elektroonilise suhtlusvahendeid kasutades, telefonkõned, elektroonilise märkmiku funktsioon või enda asukoha tuvastamine GPS abil. Seadmeid on eri otstarvete jaoks ja seadmete funktsionaalsused tihtipeale kattuvad. Erinevate seadmete ülevaade on toodud allpool.

git binaarne variatsioon

Mobiiltelefon cellular phone Kasutab raadiosidet kõnede ühendamiseks. Tänapäeval on mobiilside juba täielikult üle läinud digitaaltehnoloogiale ja tehnoloogia on pidavalt edasi arenenud alates GSM tehnoloogiast kuni 3G ja 4G tehnoloogiateni.

Mobiilsidevõrk jagatakse kärjetaoliselt piirkondadeks ja igasse piirkonda paigutatakse mobiilside tugijaam koos antenniga varustatud raadiosaatja-vastuvõtjaga. Tugijaamad on raadio teel omavahel ühendatud ühtsesse võrku ning võrgu põhijaam on omakorda ühenduses tavalise vaskjuhtmetega telefonivõrguga.

Olgu see siis suhtlemine erinevaid elektroonilise suhtlusvahendeid kasutades, telefonkõned, elektroonilise märkmiku funktsioon või enda asukoha tuvastamine GPS abil.

Nutitelefon smartphone on laiendatud funktsioonidega mobiiltelefon, mida saab kasutada nii telefonikõnedeks kui teiste elektrooniliste sidevahendite kasutamiseks nagu e-posti sõnumite saatmiseks ja lugemiseks, veebi lehitsemiseks, enda asukoha tuvastamiseks GPS abil, fotokaamerana ja git binaarne variatsioon salvestamiseks.

Lisanduda võib ka muid funktsioone nagu traadita võrguühenduse võimalus, USB liides, Bluetooth liides, sisseehitatud raadio, TV, puutetundlik ekraan, jne.

git binaarne variatsioon

Nutitelefoni funktsioonid saavad kasutajale kättesaadavaks telefoni sees oleva operatsioonisüsteemi abil. Hetkel on suure populaarsuse võitnud Android vabavara operatsioonisüsteem, mis kasutab Linux'i kernelit. Android jõudis laiemasse kasutusse läbi Google'i, kes ostis algse OS'i arendaja.

git binaarne variatsioon

Android'il on suur toetus ja saadaval palju erinevat tarkvara üle maailma. Rakendused kirjutatakse Java keeles.