Trading Systems Surbitoni

Valige vahekaart "Seadistused" "Settings" ja klõpsake "Lisafunktsioonid" "Advanced Properties" -nupule. Hoidke monitor eemal mistahes magnetilistest esemetest. Reguleerige uuesti bassi- ja kõrgeid helisid. Klass kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed, vürtsid; jää. Ühendage signaalikaabel pin viigulise D-sub pistikuga monitori tagaosas.

Keelatud Tähtis! Tingimata alati lugeda ja loetust aru saada. Ärge demonteerige Ühendage pistik seinakontaktist lahti Ärge puudutage Maandus elektrilöögi vältimiseks 3 Kui arvutit ei kasutata pikema aja vältel, seadke see DPMS-rezhiimile. Kui kasutate ekraanisäästjat, aktiveerige see.

THE BEST FOREX INDICATORS (Use These 2 Indicators Or Struggle FOREVER!)

Elektrilöögi või tulekahju oht! Ärge ühendage pistikut seinakontaktist lahti kaablit tirides ega puudutage pistikut märgade kätega. Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupesa.

A - loetelu realiseeritud komisjonidest kogu maailmas

Nõuetele mittevastav maandus võib põhjustada Bond Trading System Architecture või kahjustada seadet.

Ärge painutage ülemäärast jõudu kasutades pistikut ega kaablit, ärge asetage nende peale raskeid esemeid, vältimaks võimalikke kahjustusi.

Trading Systems Surbitoni nõude ignoreerimisega kaasneb elektrilöögi või tulekahju oht. Ühendage pistik seinakontaktist lahti tormi või äikese ajal või siis, kui seadet ei kasutata pikema perioodi vältel. Ärge ühendage ühte seinakontakti liiga palju pikendusjuhtmeid.

Trading Systems Surbitoni

Tulekahju oht! Tähistused Toide Installeerimine Puhastamine Muu Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada seadme rikke või tulekahju. Paigutage monitor madala niiskusesisalduse ja madala tolmu kontsentratsiooniga ruumi.

  • Прошу вас следовать за .
  • Kaubandussusteemi logo
  • Kuidas kaubelda Bitquoins Mai rahaga
  • Kust osta ja muua
  • SRT Trading System
  • Обменявшись несколькими любезностями, мистер Ковальский спросил Макса, что они собираются делать.

Sellega väldite elektrilööki või seadme süttimist. Ärge monitori teisaldamise käigus maha pillake.

LOENDID Avaldatavate kaubamärkide registreerimistaotluste numbriline loend Avaldatavate rahvusvaheliste kaubamärkide numbriline loend Registreeritud kaubamärkide süstemaatiline loend Registreeritud kaubamärkide registreerimistaotluste numbriline loend V. Patendiameti otsuse kaubamärgi registreerimise kohta võib vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul, arvates kaubamärgi avaldamisest, vastavalt kaubamärgiseaduse paragrahvi 13 lõikele 2. Klass valgustus- kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed, kuivatus- ventilatsiooni- veevarustus- ja sanitaarseadmed, esmajoones õhu konditsioneerimis- jahutusja soojendusseadmed, pimestamisvastased seadmed, valgustid, pirnid, reflektorid, valgustusaparatuur ja -sisseseade, ventilatsiooniaparatuur, akende külmumist ja õhuauru kondenseerumist takistavad seadmed, soojusvahetid, radiaatorid ja kompressorid.

Sellega väldite seadme kahjustumist ja vigastuste teket. Asetage monitor tasasele ja kindlale alusele.

Trading Systems Surbitoni

Monitori kukkumine võib põhjustada vigastusi. Paigutage monitor ettevaatlikult oma kohale.

Leidke hinnapakkumisi

Sellega väldite seadme kahjustumist või selle rikkeid. Ärge paigaldage monitori nii, et selle tööpind jääb allapoole suunatuks. Kasutage soovitatud puhastusvahendit koos pehme lapiga. Kui pistiku ja kontakti vahel olev liitmik on tolmune või määrdunud, puhastage see korralikult kuiva lapiga.

Määrdunud liitmik Trading Systems Surbitoni põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Leidke hinnapakkumisi

Ärge asetage monitori peale veeklaasi, kemikaale ega väikseid metallesemeid. Need võivad seadet kahjustada, põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kui monitorile satub võõrkeha, ühendage seadme pistik lahti ja kontakteeruge seejärel teeninduskeskusega. Tähistused Toide Installeerimine Puhastamine Muu Sellega võite põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Jätke hooldustööde sooritamine vastava kvalifikatsiooniga teenindava personali ülesandeks. Kui monitor ei tööta normaalselt - eriti juhtudel, mil võib tajuda ebaharilikke seadmest lähtuvaid hääli või lõhnu - ühendage kuvar viivitamatult lahti ja kontakteeruge volitatud edasimüüja või teeninduskeskusega. Ärge asetage monitori peale mistahes raskeid esemeid.

  1. Kvaliteedikontroll ja sertifitseerimine Ühendkuningriik | Europages-pg-4
  2. Binaarsed valikud on parimad

Iga tunni kohta, mil te vaatate monitori ekraanile, peaksite andma silmadele vähemalt 5 minutit puhkust. Nii toimides väsivad silmad vähem. Ärge kasutage ega hoidke monitori lähedal kergsüttivaid aineid. Plahvatuse või tulekahju oht! Ärge üritage monitori liigutada, tõmmates seda kaablist või signaalikaablist.

Nii toimides võite kahjustada kaablit ja põhjustada seeläbi seadme rikke, elektrilöögi või tulekahju. Ärge nihutage monitori vasakule ega paremale kaablit või signaalikaablit tõmmates.

Ärge sisestage monitori avadesse metallesemeid. Need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või tekitada vigastusi.

Trading Systems Surbitoni

Kui mistahes nimetused puuduvad, võtke ühendust edasimüüjaga. S'ils manquent quelques choses, contactez votre vendeur. Exit-nupp Kasutage seda nuppu, et väljuda aktiivsest menüüst või OSD-st. Menüünupp Kasutage seda nuppu OSD avamiseks ja märgistatud menüü artikli aktiveerimiseks.

Hangi juhised

Voolulüliti Kasutage seda nuppu monitori sisse- ja väljalülitamiseks. Reguleerimisnupud Need nupud võimaldavad teil märkida menüüs olevaid artikleid ja neid täpselt reguleerida. Võimsustaseme indikaator See indikaator on roheline tavapärases rezhiimis töötamise ajal Trading Systems Surbitoni vilgub rohelisena ühe korra, kui monitor salvestab teie seadistused.

Märkus: Edasised energia säästmise funktsioone hõlmavad instruktsioonid leiate kasutusjuhendi PowerSaver'i alajaotusest. Energia kokkuhoiuks lülitage monitor VÄLJA, kui seadet ei vajata või seda ei kasutata pikema aja vältel. Bouton Utiliser ce bouton pour allumer et éteindre le moniteur. Boutons d'ajustement Ces boutons vous permettent de sélectionner et d'ajuster les éléments du menu.

Trading Systems Surbitoni

Indicateur Indique que le Mode d'économie est en position normale ou Puissance. Pour la consérvation d'énergie, éteindre votre moniteur quand vous ne vous en servez pas ou quand vous absentez pour un long moment.

Boutons d'ajustement a. Indicateur d'alimentation Ces boutons vous permettent de sélectionner et d'ajuster les éléments du menu. Indique que le Mode d'économie est en position normale ou Puissance. Connexion son PC Raccordez un câble ici pour reproduire le son en provenance de la carte son de votre ordinateur. Toitesisend Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse.

Trading Systems Surbitoni

Signaalikaabel Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, videoadapteri, videokaardi või graafikakaardiga. Märkus: Edasine informatsioon kaabliühenduste kohta on toodud alajaotuses Monitori ühendamine. Port d'alimentation Brancher le cordon électrique à la prise d 'alimentation au dos de votre moniteur.

Port d'vidéo Connectez le D-SUB 15 broches du câble signal vidéo au connecteur vidéo de l'ordinateur à l'arrière du moniteur. Axe Appuyez sur le bouton à l'arrière du support, en bas, pour verrouiller le bas du support.