Kaubandussusteemid kogu ajaloo jooksul, 4. Kerma Kuningriik

II Hiina suurel pöördel oli korraga mitmeid põhjuseid, millest kolm näivad kõige olulisemad. Smith kirjeldas oma mahukas teoses põhjalikult Hiina majandust, pidades Hiinat läbi pika ajaloo üheks rikkamaks paigaks maailmas. Kui surnukehad olid pakitud spetsiaalsesse krohvi, värviksid või säilitaksid konserveerivad isikud kipsi nii, et ta võttis surnud isiku välimuse. Classics of sea power.

Livezey — Padfield 1—2. Niisiis võib ka öelda, et põhiliselt mittemerelise ja maismaast piiratud Nõukogude impeeriumi lõplik kokkuvarisemine pika Nagu enamik realistidest strateege, uskus ka Mahan, et rahvusvaheline poliitika on võistlus Kaubandussusteemid kogu ajaloo jooksul nimel, kes saab mida, millal ja kuidas. Võistlus võis Valikud Logi kauplemine territooriumi, ressursside, poliitilise mõju, majanduslike eeliste või normatiivsete huvide väärtuste pärast.

Võistlejad olid traditsiooniliste rahvusriikide juhid.

Hiina globaalne haare: kuidas leida modus vivendi?

Sõjaja merevägi olid nende peamisi poliitika elluviimise vahendeid. Üldiselt tähendab mereline võim3 merejõude ja rannakaitset, merendussektorit ning sellega seotud tööstusharusid, ning kus kohane, ka maaväe ja õhujõudude toetamist. Siiski Kaubandussusteemid kogu ajaloo jooksul mereline võim midagi enamat: see on geograafia, -poliitika, -strateegia, -ökonoomika ja -kultuur; see on riigi merel tuginev võimekus otsustada või mõjutada sündmusi, nende kulgu ja arengut nii merel kui ka maismaal.

Või nagu Sir Julian Corbett4 kunagi ei väsinud ütlemast, ei ole merelise võimu tõeline olemus mitte niivõrd merel toimuv, vaid pigem see, kuidas ta mõjutab sündmusi maismaal : Tõepoolest, viimastel aastatel on aset leidnud märgatav muutus merestrateegia ja geopoliitika Kaubandussusteemid kogu ajaloo jooksul kui siiamaani kõneldi jõust merel merejõudsiis on üha enam kõneaineks saanud jõu kuvamine merelt maale.

Mereline võim hõlmab ka teiste väeliikide panust, et mõjutada sündmusi merel, aga ka merejõudude panust, et mõjutada sündmusi maal ja õhus.

 • KIRJUTIS NR Merelise võimu strateegia ja geopoliitika ajaloos | Laevastiku Ohvitseride Klubi
 • Kaubandus – Vikipeedia
 • Logi kirje varude valikud
 • Sahara-taguse Aafrika iidsed impeeriumid -
 • Hiina globaalne haare: kuidas leida modus vivendi?
 • Malmström hoiatas USA-d üleilmse kaubandussüsteemi lõhkumise eest | Majandus | ERR
 • Hiina globaalne haare: kuidas leida modus vivendi? – Diplomaatia
 • Она пыталась представить себе, какой станет жизнь на Носителе, где не будут рождаться дети.

Lisaks hõlmab mereline võim peale merekasutuse mittesõjaliste aspektide merekaubandus, laevaehitus ja -remont jms samuti laia skaalat valdkondi, mis on seotud riigi strateegilise kultuuri, majanduse, poliitilise kultuuri ja poliitilise süsteemiga. Eelnev on hea lähtekoht, et vastata näiteks küsimusele, kas Nõukogude Liit oli mereline võim või mitte.

Kitsalt võttes oli Nõukogude Liit seda kindlasti: külma sõja ajal admiral Sergei Gorˇskovi5 nutikal juhtimisel oli Nõukogude Liidul esmaklassiline merevägi, mis oli võimeline piirama Ameerika Ühendriikide mereväe operatsioone; Nõukogude Liidul oli suur kaubalaevastik ja üks planeedi suurimaid kalalaevastikke; merega seotud hästi arenenud teadusharud, nagu okeanograafia, ning muljet avaldav laevaehitustööstus. Peter Padfield tegeleb seda tüüpi ühiskondade põhiomadustega, mis on sündidud merelise majanduse mõjul 3.

Kaubandussusteemid kogu ajaloo jooksul

Ta väidab, et mereline majandus loob eeldused, et riik võiks olla mõjuvõimas ning et merevägi võiks hästi edeneda. Mereline ühiskond 1 toetab arusaamist merekaubanduse tähtsusest ühiskonnas ja riigielus ning loob seeläbi tingimused merekaubanduse õitsenguks; 2 edendab sotsiaalselt ja poliitiliselt kaupmeeste kihti, aidates kaasa väärtuste süsteemi arengule ja sellisele riigivalitsemisele, mis toetab kaubandust; 3 võimaldab mereväe arengut osalt tänu sellele, et on tõhusam mereväele vajalike ressursside leidmisel, ja osalt seetõttu, et kaupmeeste kiht näeb mereväes kaubanduse kaitsjat, nii otseselt kui kaudselt.

Kuigi olles tõhusam keskaegsetest riikidest, oli absoluutne monarhia halvasti kohandatav sellise koorma kandmiseks, mida nõudis merevägi. Viimase puhul väärib märkimist, et maismaavõim sõjaline režiim suudab end jõuga alal hoida, aga merevägi nõuab avalikku toetust.

Kaubandussusteemid kogu ajaloo jooksul

Autokraatia sobib armeele, merevägi nõuab aga konsensust Rodger — Sel põhjusel kukkusid nii Prantsusmaa kui ka Hispaania läbi mereväelisel ja strateegilisel proovilepanekul vastavalt Samamoodi kukkusid nii keiser Wilhelmi Deutches Reich kui ka Hitleri Drittes Reich läbi mereväelisel ja strateegilisel Kaubanduse maaklerid seaduslike binaarsete valikute jaoks Ka Tsaari- ja Nõukogude Venemaaga juhtus Ajaloolased eristavad n-ö orgaanilisi merelisi võime, mis arenesid loomulikult Vana-Kreeka või keskaegse Itaalia linnriigid, Britannia, Madalmaad, Rootsi, Norrakunstlikult tekkinuist, mis sündisid imperaatori, tsaari, khaani, sultani kapdan paša Ottomani impeeriumi admiralitiitel käsul.

Tegelikult on autoritaarsetel või isegi despootlikel riikidel ja režiimidel olnud tõhusaid merevägesid: Hispaania Armada Real, Louis XIV või Napoleoni aegne Prantsuse merevägi, Ottomani sultanite ja kapdan pašade galeerilaevastikud, barbari piraadid, Nõukogudemerevägi, Kolmanda Riigi Kriegsmarine.

Till : Tõepoolest, Venemaa keiserlik merevägi sündis imperaatori ukaasi alusel, mis väljendas konkreetset dünastilist tahet ja millel puudus püsivus, kui asjaolud muutusid. Näiteks ehitas Peeter I mereväe just nimelt merekaubanduse ja lääneliku mõtteviisi äratamiseks, ning viis isegi oma pealinna Peterburisse, et seda kõike võimaldada.

Majandus Euroopa Liidu kaubandusvolinik Cecilia Malmström hoiatas neljapäeval USA-d üleilmse kaubandussüsteemi lõhkumise eest ja kutsus Washingtoni selle asemel üles koostööle kaubandusreeglite reformimiseks. President Donald Trumpi agressiivne kaubanduspoliitika on võtnud sihikule nii sõbrad kui rivaalid, kuid ennekõike on ta keskendunud Hiina väidetavalt ebaausale praktikale, sealhulgas tehnoloogiavargusele, massiivsetele subsiidiumidele ja riiklike ettevõtete soodustustele. Malmströmi sõnul on küll õigustatud USA mure, et üleilmsed kaubandusreeglid ei suuda Hiinat adekvaatselt ohjeldada, kuid samas tekitab probleeme Washingtoni enda tegevus Maailma Kaubandusorganisatsioonis WTOsealhulgas selle vaidluste lahendamise organi blokeerimine. EL ja Ühendriigid on "sageli sama meelt globaalset kaubandust varitsevate ohtude diagnoosis, kuid mitte alati ravis", lausus ta rahvusvahelise kaubandusõiguse teemalisel konverentsil.

Tema mereväes oli palju välismaalasi, ta õppis isiklikult laevaehitust Amsterdamis ja Deptfordis. Ta tegi kõik mis võimalik, et muuta kontinentaalne Euraasia riik — Venemaa — mereriigiks ja merekaubanduslikuks riigiks. Sellest hoolimata oli see paljudele tema alamatele ja järglastele liiga suur muutus.

Vaatamata perioodilisele õitsengule näiteks Ajaloo iroonia on see, et kui Stalin Pole ime, et Stalini ajal, kui poliitiline ebakorrektsus võis olla saatuslik ning komandöri asetäitjatel poliitalal oli suur mõjuvõim, talitas enamus mereväe isikkoosseisust rangelt vaid ettekirjutuste järgi.

Sahara-taguse Aafrika iidsed impeeriumid

Taktikaline ja operatiivne algatus olid väga piiratud ja sooritus kesine. Kokkuvõttes ei olnud ega ole merelise võimu arenemisel pikemas perspektiivis määravaks vaid liberalism ja demokraatlikud põhimõtted iseenesest, vaid pigem administratiivne tõhusus raha leidmisel ning selle arukas kasutamine.

Ikkagi on need omadused üldiselt seotud Aristotelese-Jeffersoni stiilis piiratud valitsuse ja liberaalse ning inimkeskse ühiskonnaga, põhinedes Kreeka-Rooma ning juudikristlikel läänemaistel väärtustel. Teisest küljest on tõsi, et merevägi ei olnud Euroopa ainuleiutis või -omandus.

KIRJUTIS NR 12: Merelise võimu strateegia ja geopoliitika ajaloos

Forage; tsit. Siiski oli euroopaliku lähenemise puhul merelisele võimule omane a selle sõjaliste ja kaubanduslike aspektide tihe seotus, b merelise võimu seos kindlate väärtustega ning järelikult c kindel valitsemisstiil.

Kaupmehed koguvad rikkust ja seejärel poliitilist võimu, et esimest kaitsta ja arendada. Tihti on nad valitsuses enamuses ja suruvad omi mõtteid teistele peale. Padfield See sõnakasutus tuletab meelde, kuidas Vana-Kreeka poliitikud ja kirjanikud kirjeldasid Ateenat, eriti Periklese kuulsaid sõnu Thukydidese järgimis ülistasid hinge vabadust peamise merelise võimu Ateena thalassokraatia kujutamisel.

\

Perikles ise seletas Ateenamerelise võimu üleolekut tolle aja riigivalitsemise kontekstis poliitilise süsteemi ja kultuuri abil: Ateena kodanikud olid harjunud oma riigi eest lõpuni võitlema, aga mitte seepärast, et nad olid selleks kohustatud või terve elu jooksul selleks valmistunud nagu näiteks ka kontinentaalse riigi Sparta kodanikudvaid pigem võitlesid nad Ateena eest oma veendumuste tõttu, sest olid vabad mehed, kes olid sündinud ja üles kasvanud vabas polises, vabas ja demokraatlikus riigis.

Samamoodi kirjeldas See vabadus tulenes mereväest ja merelisest ülesehitusest ning asjaoludest, mis sellist ülesehitust võimaldasid. Nicholas Rodger kirjeldab seda nii — : 1 autokraatiad suudavad piisavalt hästi hallata sõjaväge, sest põhiküsimuseks on elavjõu ja selle varustuse mobiliseerimine; 2 merevägi vajab aga konsensust, sest ta nõuab reederite, meremeeste, kaupmeeste, finantsistide ja investorite maksimaalset kaasatust.

Selle perioodi jooksul vähenes kaubavahetus ja muud majandusnäitajad langesid märkimisväärselt. Alles II maailmasõja ajal lõppes majanduslangus Ameerika Ühendriikides. Sõja ajal Sellega loodi eeskirjad ja institutsioonid rahvusvahelise poliitilise majanduse reguleerimiseks: Rahvusvaheline Valuutafond ja Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank hiljem jagatud Maailmapank ja Rahvusvaheliste Arvelduste Pank. Nende organisatsioonide tegevus algas

Siit ka merelise võimu, liberalismi, vabaturumajanduse ja õitsengu seosed: 1 samavõrd kui mereriigid saavad kasu merest kui transpordikeskkonnast ja kaubandusest, JUDI binaarsed variandid ka nende kaubandus; 2 nii Kaubandusvoimalused QQQ. kui nad suudavad merejõudude siirmise ja maismaale jõu kuvamise strateegilisi eeliseid kontinentaalsete vastaste vastu Kaubandussusteemid kogu ajaloo jooksul kasutada, saavutavad nende strateegiad edu; 3 seepärast mereriigid üldiselt õitsevad rahuajal ja domineerivad sõjas ning saavad vältimatult mõjuvõimsateks riikideks.

See on ainus mõistlik seletus piiratud territooriumi, elanikkonna ja ressurssidega väikeriikide edule, nagu Vana-Kreeka polised linnriigidhiliskeskaegsed ja varauusaegsed Itaalia linnriigid, Madalmaad, Rootsi, Inglismaa ja paljud teised. Nota bene: mõned riigid on merelise võimuga seotud riskide tõttu öelnud lahti selle eelistest ja võimalustest: 1 Üks Hiina keiser tegi seda täiesti teadlikult.

Malmström hoiatas USA-d üleilmse kaubandussüsteemi lõhkumise eest

Pärast peaaegu aastat kestnud muljetavaldavaid merelisi ettevõtmisi keelati igasugune merelaevade ehitamine ja välismaale reisimine, sest Hiina valitseja ei teadnud, millega see kõik lõppeda võiks. Nõnda jäi Jaapan üha rohkem maailma arengust maha, kuni Ameerika Ühendriikide mereväe kommodoor Perry selle isekehtestatud isolatsiooni Samuti ei ole võime merel otsustavalt tegutseda tingimata seotud riigi suurusega, nagu seda näitab Tänu hiilgavale võidule Antofagasta merelahingus Ameerika iseseisvussõja meresõja ajalugu, Balti riikide puhul on kahtlemata märkimisväärne, et pärast iseseisvuse saavutamist hakkasid vast loodud riigid oma merejõude looma, et raskelt kättevõidetud iseseisvust säilitada.

Aastal tegi väike Eesti merevägi koostööd Briti eskaadriga, mis oli tol ajal kontradmiral Walter Cowani9 juhtimise all, osaledes operatsioonides enamlaste vastu.

Kaubandussusteemid kogu ajaloo jooksul

Eesti merevägi pidas oma esimese lahingu Riigi esindamine on tavaliselt üks mereväe eksistentsi põhjendusi. Mõnel juhul on vaid mereväe olemasolu kaitsnud, tugevdanud või uuendanud riigi ja rahvuse ajaloolist ning kultuurilist identiteeti.

 • Pokemon Trade Card mangu strateegiad
 • Вы готовы.
 • Изрядно нагулявшись по коридорам, Ричард и Арчи попали на совещание, где с полдюжины осьминогов обсуждали перспективы замены целой симбиотической цепи из четырех различных видов.

Ameerika Ühendriikide mereväe esilekerkimine nn barbarisõdade11 ajal aitas kaasa USA kui riigi kujunemisele ning tema rahvastiku enesehinnangu tõusule. Mõlemad väited on kahtlemata hästi argumenteeritud, kuid paistab siiski, et uuemal ajal on mereriigid suutnud lahendada kõik kontinentaalsete vastaste põhjustatud strateegilised probleemid.

Suurbritannia sobib eriti hästi merelise võimu geopoliitika ja strateegia kehastuseks. Tõesti, Briti merelise ja maismaavõimu suhete ajalugu on nii eriline, et väärib lähemat vaatlust.

Mõned neist ühiskondadest täidavad kooliajaloo raamatute lehekülgi, teised aga suhteliselt väikesed või neil puudus ametlik kirjalik süsteem, mistõttu need on kadunud kõigile, välja arvatud kõige hoolsamatele arheoloogidele ja ajaloolastele.

Peale Prantsusmaa ärakasutamist Hollandi vastu Pärast rohkem kui aastast vastupanu esilekerkinud võimsale Euroopat ühendavale kontinentaalsele riigile — vabariiklikule ja Napoleoni Prantsusmaale — kulutas Suurbritannia Sajandil palju energiat, vaimu ja raha ning ühel juhul, Krimmis, ka verd uue peamise geopoliitilise maismaariigi ja potentsiaalse merevõimu Venemaa peale. Kuigi Suurbritannia oli enda arvates liberalismi, parlamentarismi ja kodanikuühiskonna kantsiks, lähenes ta Venemaale, keda Inglise arvamusliidrid ning vaimuinimesed olid kogu Sajandi jooksul süüdistanud autokraatias, despotismis jne.

Niisamuti astus konservatiivne Suurbritannia Kindlasti võib vastu väita, et Suurbritannia selline käitumine oli pigem erand kui reegel, samas on selline vastuväide kohatu. Ameerika ja Suurbritannia vahel — viimane on kontinendi mõõdus mereline võim, mitte mõni väike rannaäärne saar — on palju olulisi erinevusi.

Kaubandussusteemid kogu ajaloo jooksul

Siiski on mõlema praktiline geopoliitika, strateegia ja riiklus kahtlemata ühtmoodi mõjusad: Anglo-Ameerika geopoliitilises ja strateegilises kogemuses on valdav jõutasakaalu poliitika võimaliku kontinentaalse hegemooni vastu Euraasias Mackinder Olles algul kontinentaalne riik, millel õnnestus teiseneda mereriigiks, on Ameerika Ühendriigid Mackinder seda nimetas, samal ajal kui Briti mereline võim selleks võimeline ei olnud: