Naide kvalifitseerimata aktsiaoptsioonidest

Oletame, et Pat saab oma ettevõttelt mittekohustuslikku aktsiaoptsiooni ja soodustavat aktsiaoptsiooni. Tavalise aktsia korral tuleb aktsiat hoida vähemalt 60 päeva jooksul päeva jooksul, mis algab 60 päeva enne dividendide väljakuupäeva.

Kasum on pikaajaline kapitalikasum. Allahindluse element on dollarit.

Kvalifitseeritud dividendid

Aktsiate müügikasum on dollarit. Nii et ta peab kapitalitulult maksma marginaalse maksu.

Mis on kvalifitseeritud dividendid? Kvalifitseeritud dividendid on dividendid, mis on tähistatud tavalistena ja vastavad kõigile nõutavatele kriteeriumidele, et neid saaks maksustada CG kapitalikasumi maksumäärade alusel, mitte tavaliste või kvalifitseerimata tulumaksumääradega. Need maksab kvalifitseeruv rahvusvaheline üksus või USA ettevõte.

Kvalifitseerimata aktsiaoptsiooni kaalumise põhjused See on alternatiivne hüvitise maksmise vorm töötajatele, vähendades seeläbi rahalisi hüvitisi. See soodustab lojaalsust ettevõttele.

Piiratud ressurssidega väiksemate ja nooremate ettevõtete jaoks saab neid kasutada ka värbamisvahendina, et korvata talentide palkamisel pakutavate palkade puudujääke. See jagab riske ja hajutab seda kasvavas äris.

See tagab suurema hüvitise, kui organisatsioon ei saa endale palka tõsta. Selles tunnustatakse võtmetöötajate panust. Stock-for-Stock ja töötajate aktsiaoptsioonide plaanid Aktsia aktsia jaoks on ka meetod töötajate aktsiaoptsioonide hüvitamise plaanis optsiooni hinna rahuldamiseks.

Sissejuhatus stimuleerivateks aktsiaoptsioonideks

Nende hüvitamisprogrammide kohaselt antakse töötajatele aktsiaoptsioone, kuid nad peavad enne toetuse maksmist maksma ettevõttele optsiooni hinna. Küpsete aktsiate aktsiad, mida on hoitud nõutava hoidmisperioodi jooksul vahetamisega saab toetuse saaja oma optsioonid kätte ilma, et peaks nende eest maksma.

Pärast teatud ajavahemikku antakse toetuse saajatele tagasi varu, mida nad oma optsioonide eest maksid. Oletame, et töötaja sai aktsiaoptsioonid 1.

Kvalifitseerimata aktsiaoptsioonide maksude optimeerimise strateegia

Vaatame nüüd erinevaid stsenaariume ja arvutame välja maksumõju. Kvalifitseeritud ja mittekvalifitseeritud aktsiaoptsioonide maksustatava mõju näited 1. Optsioonide kasutamisel tulusid ei deklareerita ja Aktsiaid ei olnud ühe aasta jooksul pärast kasutuselevõttu hoitud, seega kvalifitseeritud ISO maksusoodustusi ei realiseerita.

Optsioonide kasutamisel deklareeritakse tavaline sissetulek võrdseks FMV kasutamise kuupäevaga 15 dollarit ja dotatsioonihinnaga 5 dollarit.

Stock-for-stock

Seega loetakse edasist kasumit 22 dollarit - 15 dollarit pikaajaliseks kapitalikasumiks. Seega loetakse edasist kasumit ka tavaliseks sissetulekuks.

Lõpuks, 3. See on aktsiaoptsioonide "sularahata kasutamine" ja kogu kasumit peetakse tavaliseks sissetulekuks. Sellel arvutustabelil on ülaltoodud näidetega sarnased näited, mis näitavad, kuidas W2 aruannetes tulusid kajastatakse ja kuidas lühiajalist ja pikaajalist kapitalikasumit kajastatakse erinevatel stsenaariumidel.

Alumine rida Üks peamisi eeliseid, mida paljud tööandjad oma töötajatele pakuvad, on võimalus osta ettevõtte aktsiaid mingisuguse maksueelise või sisseehitatud allahindlusega. Neid funktsioone sisaldavaid aktsiaostuplaane on mitut tüüpi, näiteks kvalifitseerimata aktsiaoptsiooniplaanid. Neid plaane pakutakse tavaliselt kõigile ettevõtte töötajatele, alates tippjuhtidest kuni hooldusõiguse töötajateni. Siiski on veel üks aktsiaoptsiooni tüüp, mida nimetatakse ergutusaktsiaoptsiooniks, mida tavaliselt pakutakse ainult võtmetöötajatele ja tippjuhtidele. Neid võimalusi nimetatakse ka seadusjärgsete või kvalifitseeritud optsioonidena ja paljudel juhtudel võivad nad saada maksusoodustust.

TurboTaxil on sellel teemal hea juhend, milles on veelgi detailsemad stsenaariumid ja kus arutatakse ka selle kohta, kuidas alternatiivne miinimummaks AMT muudab veelgi kvalifitseeritud aktsiaoptsioonide küsimusi. Topeltmaksustamise vältimine Kui W2-l kajastatakse aktsiaoptsioonide kasutamise tulu, peate olema eriti ettevaatlik, et vältida selle topeltmaksustamist.

Töötaja, kes kasutab seadusega mittevastavat optsiooni, peab tehingu soodusmüügi elemendi kajastama teenitud tuluna, mis on kinnipeetava maksuga.

ISO omanikud ei teata praegu midagi; enne aktsiate müüki ei esitata mingisuguseid maksuaruandeid. Kui aktsiamüük on kvalifitseeruv tehing, siis töötaja teatab müügist ainult lühiajalise või pikaajalise kapitalikasumi.

Kvalifitseeritud aktsiaoptsioonid muretsesid minu Roth IRA kaudu

Kui müük on diskvalifitseeriv korraldus, peab töötaja teatama mis tahes tehingu tehingust tuleneva tulu. Oletame, et Pat saab oma ettevõttelt mittekohustuslikku aktsiaoptsiooni ja soodustavat aktsiaoptsiooni.

Mõlema kasutamise hind on 25 dollarit. Nad kasutavad kõiki mõlemat tüüpi optsioone umbes 13 kuud hiljem, kui aktsia kauplemine on 40 dollarit aktsia kohta, ja müüb seejärel kuus kuud pärast seda oma stimuleerimisoptsioonidest aktsiat 45 dollari aktsia eest. Kaheksa kuud hiljem müüvad nad ülejäänud aktsiad hinnaga 55 dollarit aktsia kohta.

Kvalifitseeritud või kvalifitseerimata aktsiaoptsioonid

Neil tuleb sama teha ka seadusega mitteseotud harjutuste sooduselemendiga, nii et neil on harjutusaastal teatamiseks 30 dollarit täiendavat W-2 sissetulekut. Inimene peab valima pensionikonto vastavalt tema vajadustele. Roth IRA ja k plaan on kaks tavaliselt kasutatavat valikut. Roth IRA võtab maksujärgset raha, samal ajal kui tööandja toetab K plaani, kus ta võib võtta maksueelse raha, samal ajal kui töötaja peab raha väljamaksmise ajal maksma tulumaksu.

Kvalifitseerimata aktsiaoptsioonid

Kvalifitseeritud vs tavalised dividendid Maksukohtlemise osas peetakse esimest maksustatavaks pikaajalise kapitalikasumi määraga, mis on tavaliste tulumaksumääradega võrreldes palju madalam. Kui tavalised dividendid, nagu nimigi ütleb, maksustatakse tavaliste tulumaksumäärade alusel. Minimaalne tavaline tulumaksumäär on 10 protsenti, samas kui kvalifitseeritud dividendimaksumäära puhul on see 0 protsenti. Kvalifitseeritud vs kvalifitseerimata dividendid Kvalifitseeritud ja kvalifitseerimata on tavaliste dividendide tüübid.