Ostu muugitehingute valikud

Müüja kasutab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Kui Ostjale ei ole vastuvõetav võõrkeelse info eelkirjeldatud viisil kuvamine, siis on Ostja kohustatud valima muu keele või lahkuma GarminEesti veebilehelt. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest ega Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha vääramatu jõud. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjelduse, Müüjale esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi. Ostja annab Müüjale õiguse tema poolt E-poe sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks.

Müügitingimused 1.

topauto.ee kasutustingimused

Tingimustega mittenõustuv Ostja ei saa Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut. Ostja poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel. Sellisel juhul ostu-müügitehingut Müüja ja Ostja vahel sellise Kauba suhtes ei sõlmita ning Müüja ei vastuta sellest Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel heveren. Kingituse või soodustuse saamisel ei arvestada transpordikulu ostusumma hulka!

Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

  • Eesti kinnisvaraturg juulis ja ostu-müügitehingute statistika
  • Müügitingimused 1.
  • Päringukeskkonna abil saab pärida informatsiooni kinnisvara tehingute kohta.
  • Juuste kauplemise susteem
  • Kasutustingimused 1.
  • Kaubanduse voimalus allalaadimiseks
  • Ostu-müügitehingute tõendamisega seonduvad selgitused | Maksu- ja Tolliamet

Pärast seda saadetakse tellimiskinnitus Ostja Ostu muugitehingute valikud aadressile. Seejärel saab ostja tasuda arve pangaülekandena mistahes panga arveldusarvelt.

How iPhone X Boot Circuit Works - REWA Academy Logic Board Repair Online Course

Kui tellimus esitatakse reedel pärast Juhul kui kullerfirmale üleandmisel on tekkinud viivis, teatame sellest Ostjale Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügitehingu sõlmimise jõustumisest.

Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 7 tööpäeva jooksul. Sellisel puhul on ostjal õigus lepingust taganeda.

Ostu muugitehingute valikud

Juriidilistele isikutele päevast taganemisõigust ei kohaldata. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt st. Kui ostjal ei ole pakendit evõimalik avada ilma kahjustamata, siis vastutab selle eest müüja. Tagastamisele ei kuulu kulumaterjalid, kehahooldus- ja hügieenitooted juhul, kui ostja on toote pakendi avanud.

Makse krediitkaardiga 5. Pärast makse teostamist tuleb maksekeskkonnas valida tagasi kaupmehe juurde. Makse õnnestumisel saab ostja automaatse kinnituse e-posti teel.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata Müüja e-posti aadressil info insystem.

Müügi- ja kasutustingimused

Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Müüja vastutusest kauba mittevastavuse eest. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest müüja koduleheküljel heveren.

Ostu muugitehingute valikud

Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokku kokkuleppelise kohtualluvusena Müüja asukohajärgse kohtu. Lisaks võib Ostja pöörduda Euroopa Ostu muugitehingute valikud HH ulevaade kaubanduse signaalidest nõustamiskeskusesse.

Ostu muugitehingute valikud