Kui palju 100 kasumit. ETTEVÕTTE TULUD JA KULUD

Säästud sõltuvad omakorda sissetulekust ja tarbimisest. See on tingitud ajast, mis kulub kvartali lõpust kuni hetkeni, millal ettevõtetel eelmise arvestusperioodi tulemused avaldamiseks valmivad. Lihtsaim viis seda saavutada on taas indeksifondide vahendusel.

Möödunud kuu jooksul olete kindlasti näinud meedias teateid ettevõtete majandustulemuste hooaja kohta. Aprill on üks neljast kalendrikuust, millal ettevõtted hakkavad avaldama oma eelmise kvartali finantstulemusi. Majandustulemuste hooaeg on aktsiaturul tegutsevale investorile põnev. Enamasti kaotavad aktsiate hinnad sel perioodil stabiilsust ja kauplemismahud suurenevad.

Kas me saame kaubandus voimalusi Tulevase kaubandusstrateegia naited

See on investorite reaktsioon ettevõtete kohta avaldatud värskele teabele. See reaktsioon on suuresti seotud erinevusega ettevõtete oodatavate ja tegelike avalduste vahel.

Tegelikud tulemused võivad vastata ootustele, neid ületada või neile alla jääda. Kui majandustulemused paranevad, eriti kui see toimub prognoositust kiiremini, peaksid investorid märkama teatavat hinnatõusu.

  • Mida võiks teada majandustulemuste hooajast? | SEB
  • Tänaseks on ta uuesti kahe mitme miljoni dollari väärtusega ettevõtte omanik ning neis testib ta enda ideid enne raamatute avaldamist.

Kui ettevõtte majandustulemused jäävad aga ootustele alla, peaks investor olema valmis aktsiahindade kukkumiseks. Selles artiklis räägime majandustulemuste hooajast, kasumi ja aktsia hinna vahelisest seosest, kasumi kvaliteedi tähtsusest ja sellest, millised on ettevõtete võimalused oma kasumi rakendamiseks.

Algo kaubanduse strateegiad Kaubanduse Crypti valikud

Mis on majandustulemuste hooaeg? Majandustulemuste hooajaks kutsutakse neid perioode aastas, millal enamik ettevõtteid avaldab oma möödunud kvartali majandustulemused. Majandustulemuste hooajaks peetakse üldiselt kvartali lõpukuule järgnevaid kuid: jaanuarit, aprilli, juulit ja oktoobrit.

See on tingitud ajast, mis kulub kvartali lõpust kuni hetkeni, millal ettevõtetel eelmise arvestusperioodi tulemused avaldamiseks valmivad. Sellise finantsteabe teevad ettevõtted avalikult kättesaadavaks kirjalikes dokumentides, pressiteadetes ja oma veebilehel. Iga majandustulemuste hooaja pikkus oleneb sellest, kui palju ettevõtteid otsustab sel hooajal teavet avaldada.

Enamasti kuulutab majandustulemuste mitteametlikku algust see, kui USA-s tegutsev maailma suurim alumiiniumitootja Alcoa oma majandustulemused avaldab. Tegu on ühe esimese maailmatasemel suurettevõttega, kes hakkas oma majandustulemusi pärast iga kvartalit avaldama. Majandustulemuste hooaja lõpp ei ole ametlikult määratud, kuid seda peetakse lõppenuks siis, kui enamik suurettevõtteid on oma kvartali majandustulemused avaldanud.

Selleni jõutakse enamasti umbes kuus nädalat pärast hooaja algust. Näiteks esimese kvartali kohta avaldatakse enamik majandustulemuste aruandeid sageli aprilli teisel nädalal.

Mike Michalowicz, autor

Umbes kuus nädalat hiljem, mai lõpus, hakkab avaldatavate aruannete hulk vähenema ja majandustulemuste hooaeg jõuab lõpusirgele. Majandustulemuste hooaeg on olenemata selle pikkusest turul väga aktiivne periood, kus osalised analüütikud, kauplejad ja investorid tutvuvad aruannetega, mis nendega seotud ettevõtteid võivad mõjutada.

Avaldatud teabel võib olla suur mõju ettevõtte aktsia hinnale, kuid ka ettevõttega seotud tööstusharule. Turuosalised üritavad avaldatud teavet ära kasutada, et teha kindlaks, kas oodata on aktsia hinna tõusu või langust või püsib see stabiilsena.

Kuidas lugeda CME FX valikut Kas aktsiaoptsioonid on laetud

Need prognoosid võimaldavad investoritel otsustada, kas jätta olemasolevad aktsiad enda valdusesse, soetada aktsiaid juurde või need maha müüa. Avaldatud majandustulemusi kajastatakse laialt ka meedias.

Trading Systems Kristovaliutu investeerimisvoimalused

Kajastus võib hõlmata näiteks üldülevaadet või siis analüüsi, kas ettevõtete tulemused vastasid analüütikute prognoosile, jäid oodatust kehvemaks või ületasid ootusi. Otsustab kasumi kvaliteet Enim tähelepanu pööratakse majandustulemuste hooajal kasumi kvantiteedile ja mitte kvaliteedile. Investorid keskenduvad eelkõige kasumile aktsia kohta earnings per share — EPSmille alusel aktsia hind kas tõuseb, kui ettevõte ületab kasumiootusi, või langeb, kui kasum jääb oodatust väiksemaks.

Vähemalt esmapilgul näib, et investoritele on olulisim kasumi suurus. Üks kvantitatiivse lähenemise puudus on see, et investoritel kujunevad vahel välja isiklikud prognoosid või ootused, mis võivad analüütikute ja ettevõtte omadest märkimisväärselt erineda.

Vahel on investorid ettevõtte aktsia hinna ja oodatava kasumi suhtes liiga optimistlikud. Seetõttu võivad ettevõtted sattuda keerulisse olukorda: neil tuleb ületada oma isiklikke prognoose, et investorite liigagi suurtele ootustele vastata.

Kui aga majandustulemused investorite ootustele ei vasta, isegi kui need on ettevõtte enda ja analüütikute prognoosidest paremad, avaldab see aktsiatele survet. Kvantitatiivse lähenemise teine puudus on otseselt seotud kasumi kvaliteediga. Oluline on aru saada, millest kasum tekkis. Tuleb tuvastada, kas tegemist on kvaliteetse kasumiga, mis on saadud näiteks suurenenud läbimüügist nõudlus ettevõtte toodete järele on Kaubandusvoimaluste tsukkel kui palju 100 kasumitvõi põhineb kasum teatud laadi ajutistel asjaoludel, nagu kulukärped või muud meetmed, mida saab käsitleda üksiksündmustena.

Möödunud kuu jooksul olete kindlasti näinud meedias teateid ettevõtete majandustulemuste hooaja kohta.

Kui investoritele jääb mulje, et kasum on ajutine, otsivad nad võimalust väljumiseks, olenemata sellest, kui suurepärased need tulemused on praegu. Investorid peaksid pöörama tähelepanu ka kasumi suhtarvudele.

Kui kasum suureneb, kuid aktsia hind ei tõuse, võib investoril olla mingil põhjusel alust muretseda. See võib olla seotud nii majanduse üldprobleemidega kui ka otseselt kui palju 100 kasumit näiteks aeglustuv tulude kasv, kulukärped või mõni üksiksündmus. Samuti on neil kombeks pikema aja jooksul turul paremaid tulemusi saavutada.

Erinevalt üldistest majandustulemustest annavad kvaliteetsed majandustulemused investoritele põhjuse rohkem maksta.

Mida pidada dividendi-investorina silmas ettevõtte kasumlikkuse analüüsimisel? - Dividend Investor

Mida ettevõte oma kasumiga teeb? Üks võimalus, mida ettevõte oma kasumiga peale saab hakata, on investeerida äri laiendamisse. Näiteks võib kasumi kulutada uurimis- ja arendustegevusele, ettevõtte ruumide laiendamisele või teiste ettevõtete omandamisele.

Kui asjad kulgevad ootuspäraselt, muudavad sellised investeeringud ettevõtte veelgi kasumlikumaks ja aktsia hind tõuseb. Investorid peavad säärase valiku õigustatust hindama iga juhtumi puhul eraldi. Teine võimalus on teha kasumist dividendiväljamakseid aktsionäridele, juhul kui ettevõte seda varem teinud ei ole.

Kui ettevõte on dividende juba maksnud, võib ta dividendi suurendada. Investorid soosivad enamasti dividendi maksvaid ettevõtteid, kuna see toob raha otse uuesti nende taskusse ning nad saavad seda oma äranägemise järgi kulutada, sama ettevõtte aktsiatesse paigutada või muul viisil investeerida.

Samuti kasutavad ettevõtted kasumit omaenda aktsiate tagasiostmiseks. Sellel võib olla mitmesuguseid põhjuseid. Sagedasemad neist on järgmised. Ettevõte soovib investeeringuid suurendada: mida vähem on tema aktsiaid saadaval, seda kõrgemale nende hind tõuseb.

Sotsiaalmenüü

Eesmärk on kergitada aktsia hinda et kaasata ettevõttesse rohkem investoreid. Soovitakse ära hoida ülevõtmist: mõni investor või teine firma võib üritada ettevõtet aktsiaenamuse omandamisega üle võtta. Vahel annab aktsiate tagasiostmine märku sellest, et ettevõte ei oska oma kasumiga midagi paremat teha. Üks aktsiate tagasiostmise eeliseid on asjaolu, et see tõstab turule jäänud aktsiate kasumit aktsia kohta. Näiteks kui ettevõte ostab pooled turul olevatest aktsiatest tagasi, siis kasum iga turule jäänud aktsia kohta kahekordistub.

Kokkuvõte Kasum ja tulevane prognoositav kasum on enamiku analüütikute jaoks üks põhialuseid, mille järgi ettevõtte aktsiate väärtust hinnata. Kui palju 100 kasumit kasumi muutused ja nende muutuste kiirus on võrdlemisi head indikaatorid ettevõtte aktsia hinna prognoosimiseks.

Tähtis on siiski silmas pidada kasumi kvaliteeti. Ettevõtte oodatavat tulevast kasumit näitab märkimisväärselt paremini just kasumi kvaliteet, mitte kvantiteet.

Dividendiaktsiatesse raha paigutava investori jaoks on kasum vägagi oluline, sest välja makstav dividend on ju oma olemuselt jaotatud kasum. Seega on selge, et dividendiaktsia üks esimesi kriteeriumeid on see, et ettevõte teenib kasumit. Siis on, mida investoritele omanikutuluna laiali jagada.

Oluline on uurida ka seda, kuidas ettevõte kasumit kasutab: kas ta maksab aktsionäridele kasumi dividendina välja, investeerib selle ettevõtte laiendamisse, üritab suurendada aktsiate väärtust, soovib kõrvaldada võimalikku ülevõtmisohtu või ta lihtsalt ei tea, mida rahaga ette võtta.

Kasumit täpsemalt analüüsides on võimalik mõista, millest see koosneb ja kuidas ettevõte seda kasutab. Nii saab keskmine investor paremini otsustada, kas on õige aeg aktsiaid osta või müüa või tuleb hoopis ootele jääda. Seda teavet ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav SEB kodulehel www.

Veel artikleid.