Majanduskasvu mitmekesistamise strateegia liigid

Väline kasv võib hõlmata tegevusi, mis on otseselt seotud või isegi mitte seotud olemasolevate tehnoloogiate, turgudega. Tuleb märkida, et mitmekesistamine ja omandamine ei ole sünonüümid. See näeb ette uute toodete väljatöötamise, mille tootmiseks kasutatakse toorainena või pooltootena traditsioonilisi tooteid, või selliste toodete tootmist, mis on tooraine või pooltooted, traditsiooniliste toodete valmistamise komponendid.

Näiteks on ettevõtte strateegiate liigitus otsuste tegemise taseme järgi järgmine: · Ettevõtte; · Funktsionaalne; · operatiivne viimase võib lisada funktsionaalsesse. Strateegiate klassifitseerimisel on keeruline tegur see, et enamikku strateegiaid ei saa ühes atribuudis üheselt tuvastada. Niisiis, Zabelin P. Mitmekesistamisstrateegia olemus Vastus küsimusele: "Mis äri peaksime tegema?

Paljud ettevõtted kasutavad missiooni avaldust vahendina oma identiteedi avalikuks deklareerimiseks. Aja jooksul võib ettevõtte arusaam oma äritegevuse ulatusest muutuda. Ettevõtte strateegilised otsused võivad anda ettevõttele aluse tööstuse elutsükli piirangute ületamiseks ning pikaajalise kasvu ja jõukuse saavutamiseks.

Sissejuhatus

Teisalt võivad valesti mõistetud ettevõtte strateegiad hävitada töökohad ja investeeringud murettekitava kiirusega. Seega vastavad ettevõtted mitmekesistamisotsuste tegemisel järgmistele küsimustele: Kui atraktiivne on tööstus siseneda?

Kas ettevõte saab luua konkurentsieelise uues tööstusharus? Selle sõna kitsas tähenduses mõistetakse mitmekesistamise all ettevõtete tungimist tööstusharudesse, millel puudub otsene tootmise seos ega funktsionaalne sõltuvus oma põhitegevusest. Mitmekesistamise tulemusel muutuvad ettevõtted keerukateks mitmekesisteks kompleksideks või konglomeraatideks. Ettevõte tervikuna vajab strateegiat, iga tegevusliini selles ja iga suuna funktsionaalset üksust. Mitmekesistes ettevõtetes kujundatakse strateegiad neljal erineval organisatsioonilisel tasandil.

Esimene tase - ettevõtte - on olemas ettevõtetes, mis tegutsevad mitmes ärivaldkonnas. Siin võetakse vastu otsused ostude, müügi, likvideerimise, teatud ärivaldkondade ümberprofileerimise kohta, arvutatakse strateegilised vastavus üksikute tegevusvaldkondade vahel, töötatakse välja mitmekesistamiskavad ja hallatakse globaalseid finantsressursse.

Ettevõtte strateegia on hajutatud ettevõtte üldine juhtimiskava ja kehtib kogu ettevõtte kohta, hõlmates kõiki tegevusvaldkondi, millega see tegeleb. See koosneb tegevustest, mis on võetud nende positsiooni kindlustamiseks erinevates tööstusharudes. Ettevõtte strateegia loovad tippjuhid. Nad vastutavad peamiselt Majanduskasvu mitmekesistamise strateegia liigid astme juhtide sõnumite ja soovituste analüüsimise eest.

Võtmetööstuse juhid Majanduskasvu mitmekesistamise strateegia liigid osaleda ka strateegia väljatöötamisel, kui selle üksikud valdkonnad on seotud nende juhitava tootmisega. Teine tasand - ärivaldkonnad - on mitmekesistamata organisatsioonide või täiesti sõltumatute organisatsioonide tippjuhtide tase, kes vastutavad ärivaldkonna strateegia väljatöötamise ja rakendamise eest.

 1. Rugi peamine binaarne valik
 2. Да, Элли, - ответил .
 3. В отношении мешочков Арчи проявил непривычную уклончивость.
 4. Binaarsed valikud ules alla strateegia
 5. Hoiuste boonuse valikud ei ole
 6. Она тронула ее еще раз, и жидкое вещество в линзе Синего Доктора - Что ты здесь делаешь, Николь.

Sellel tasandil töötatakse välja ja viiakse ellu strateegia, mis põhineb ettevõtte strateegilisel plaanil, mille peamine eesmärk on organisatsiooni konkurentsivõime ja selle konkurentsivõime suurendamine. Äristrateegia äristrateegia tähistab ettevõtte eraldi valdkonna juhtimiskava ning sisaldab mitmeid juhtkonna poolt välja töötatud lähenemisviise ja suundi, et saavutada konkreetse tegevusvaldkonna parim tulemuslikkus.

Ühe sama äri ajava ettevõtte puhul on ettevõtte strateegia ja äristrateegia ühesugune; erinevus nende strateegiate vahel eksisteerib ainult mitmekesises ettevõttes. Äristrateegia valdkonnad: -reageerimine muutustele selles tööstusharus, kogu majanduses, poliitikas ja muudes Majanduskasvu mitmekesistamise strateegia liigid valdkondades; -konkurentsivõimeliste meetmete ja meetmete, turupõhiste lähenemisviiside väljatöötamine, mis võivad anda püsiva eelise konkurentide ees; -funktsionaalsete osakondade strateegiliste algatuste konsolideerimine; -konkreetsete hetkel aktuaalsete strateegiliste probleemide lahendamine.

Kolmas - funktsionaalne - funktsionaalsete valdkondade juhtide tase: rahandus, turundus, teadus- ja arendustegevus, tootmine, personalijuhtimine jne. Funktsionaalne strateegia - juhtimisplaan eraldi üksuse või peamise funktsionaalse piirkonna jaoks konkreetses ärivaldkonnas. Funktsionaalne strateegia, kuigi see on kitsam kui äristrateegia, konkretiseerib ettevõtte arengukavas üksikud üksikasjad, määrates kindlaks lähenemised, vajalikud toimingud ja praktilised sammud üksikute osakondade või ärifunktsioonide juhtimise tagamiseks.

Neljas - lineaarne - organisatsiooni osakondade juhtide tase või selle geograafiliselt kauged osad, näiteks esindused, harukontorid.

Tegevusstrateegia on plaan peamiste organisatsioonilinkide haldamiseks. See näeb ette strateegiliselt oluliste tööülesannete täitmist, näiteks: tooraine ostmine, transport ja müügiedendus.

Operatiivstrateegiate väljatöötamise eest vastutavad keskastme ja rohujuure tasandil tegutsevad juhid. Mitmekesistamata organisatsioonil on vastavalt kolm strateegiataset. See jätkub seni, kuni ei arvestata teiste valdkondade mitmekesistamise katseid. Seega viiakse arengustrateegia väljatöötamine läbi juhtimise kõikidel tasanditel.

Kas TD Ameritradeil on binaarsed voimalused Kohalikud vahetussusteemi reeglid

See suurendab selle efektiivsust ja ettevõtte kui terviku efektiivsust. Taanduvate tööstusharude ettevõtetes muudab juhtide soovimatus firmat väiksemaks muuta mitmekesistamise eriti atraktiivseks.

Investeeringuid Integreeritud majanduskasvu strateegia kui arengustrateegia liik Turundusstrateegiad on strateegilise iseloomuga prioriteetide kogum, mida organisatsioon kasutab oma eesmärkide saavutamiseks. Vastavalt klassifikatsioonile on olemas järgmised strateegiad: arendusstrateegia, kindla ja konkurentsivõimelise strateegia kasvustrateegia. Vaatleme üksikasjalikumalt kasvustrateegiaid.

Juhtide Majanduskasvu mitmekesistamise strateegia liigid otsida kasvu kasumi arvelt on üks agentuuri probleemi aspekte tegevdirektoritele makstavad kõrged preemiad sunnivad neid pigem finantsaruannetega manipuleerima kui püüdlema pikaajalise tasuvuse poole.

Tippjuhtide võimet saavutada muid eesmärke kui kasumlikkus on piiratud kahe peamise teguriga.

Binaarsed valikud Kaubanduskonto Crypt otse Trade Controller

Esiteks peab ettevõte pika aja jooksul teenima investeeritud kapitali tasuvust, mis ületab tekkinud kulusid, vastasel juhul ei saa ta varade asendamiseks vajalikku kapitali koguda. Teiseks, kui juhid ohverdavad kasumlikkuse muude eesmärkide saavutamiseks, võivad nad kaotada oma töökoha kas aktsionäride protesti tõttu või Majanduskasvu mitmekesistamise strateegia liigid, et nende firma võtab üle teine.

See seletab, miks ettevõtted müüvad oma mitmekesist äritegevust, kui nende sõltumatust ähvardab kontrollpaki pakkumine või kasumlikkuse langus, mis meelitab potentsiaalseid kiskjaid. Riski vähendamine.

Integreeritud kasvustrateegiad

Teine mitmekesistamise motiiv on soov hajutada riske. Kuigi erinevate ettevõtete rahavood ei ole täielikult korrelatsioonis, on kombineeritud ettevõtete rahavoogude erinevused väiksemad kui üksikute ettevõtete voogude erinevuste keskmised. Seega vähendab mitmekesistamine riski.

Napunaiteid binaarsete valikute investeerimiseks Kas saate turustada aktsiate voimalusi parast tundi

Mitmekesistamist kaaluvate ettevõtete jaoks soovitab Michael Porter kasutada kolme "elutähtsat testi", kui otsustatakse, kas mitmekesistamise kaudu aktsionäridele väärtust luua: 1.

Tööstuse atraktiivsuse test. Mitmekesistamiseks valitud tööstused peavad olema struktuuriliselt atraktiivsed või suutma selliseks muutuma. Sisselogimiskulude test. Uue tootmise korraldamise kulud ei peaks katma kogu tulevast kasumit.

Integreeritud majanduskasvu strateegia kui arengustrateegia liik - Turundusnõuanded

Hoolekande saavutamise test. Kas uus äriüksus peab saama konkurentsieelise oma suhete kaudu ettevõttega või ettevõte suhte kaudu äriüksusega.

Tasuta kalkulaator binaarsete valikute jaoks Crypt Trade Urnal

Mitmekesistamisstrateegiad on üks levinumaid äriarendusstrateegiaid. Neid strateegiaid rakendatakse siis, kui ettevõte ei saa enam areneda antud tootega antud turul antud valdkonnas. Sõnastatakse peamised tegurid, mis määravad mitmekesise kasvustrateegia valiku:? Mitmekesiste kasvustrateegiate tüübid Majandustegevuse mitmekesistamise liike saab liigitada kahte suunda: investeerimisportfelli mitmekesistamine ja ärivaldkondade tegevused ja tootmine mitmekesistamine.

Selles artiklis käsitletakse tegevuste ja tootmise mitmekesistamist. Vikhansky nimetas mitmekesise kasvu järgmisi peamisi strateegiaid: 2 tsentraliseeritud mitmekesistamisstrateegia; 3 horisontaalne mitmekesistamisstrateegia; konglomeraatide mitmekesistamise strateegia. Soitina-Kutishcheva Yu. Klassifikatsioon on selgelt näidatud joonisel 1. Joonis 1 - mitmekesistamise Majanduskasvu mitmekesistamise strateegia liigid klassifikatsioon Selle suunas on esile tõstetud järgmised mitmekesistamise liigid: Vertikaalne mitmekesistamine.

See näeb ette uute toodete väljatöötamise, mille tootmiseks kasutatakse toorainena või pooltootena traditsioonilisi tooteid, või selliste toodete tootmist, mis on tooraine või pooltooted, traditsiooniliste toodete valmistamise komponendid. Seda tüüpi mitmekesistamine on seotud tehnoloogiliste ahelate loomisega "tooraine kaevandamine ja töötlemine - vahesaaduse tootmine - kõrgete tarbijaomadustega toote tootmine - müük" nii tervikuna kui ka lühendatud kujul ilma linkide puudumisena; Horisontaalne mitmekesistamine.

Sel juhul luuakse ettevõtte põhiprofiili raames olemasolevate või uute tehnoloogiate põhjal uus toode ning laiendatakse toodete müügikanaleid; konglomeraatide mitmekesistamine. Sel juhul toimub ettevõtte kasv selliste toodete tootmise arvelt, mis pole täielikult seotud tema traditsiooniliste toodetega; piiriülene mitmekesistamine. See avaldub horisontaalse ja vertikaalse mitmekesistamise kombinatsioonis; segatud mitmekesistamine.

See avaldub horisontaalse, vertikaalse, konglomeraatide mitmekesistamise kombinatsioonis.

Mitmekesised kasvustrateegiad

Tööstuse kaupa soovitame esile tõsta:? Thompson, noorem A. Strickland eristab järgmist tüüpi mitmekesistamisstrateegiaid: 1. Tsentraliseeritud kontsentrilise mitmekesistamise strateegia põhineb uute võimalike toodete otsimisel ja kasutamisel, mis on kaasatud olemasolevasse ärisse. See tähendab, et olemasolev tootmine jääb ettevõtte keskmesse ja uus tekib võimaluste põhjal, mis on arenenud turul, kasutatavas tehnoloogias või muudes ettevõtte toimimise tugevustes.

Sellised võimalused võivad olla näiteks kasutatava spetsiaalse jaotussüsteemi võimalused; 2. Horisontaalne mitmekesistamisstrateegia, mis keskendus traditsioonilisele tarbijale. Sellisel juhul luuakse uus tehnoloogia, mis nõuab uusi tehnoloogiaid, mis on suunatud põhitoote tarbijale. Vertikaalne mitmekesistamisstrateegia uute toodete väljatöötamine, traditsiooniliste toodete kasutamine toorainena või pooltootena või traditsiooniliste toodete valmistamisel tooraineks, pooltooteks või komponentideks mõeldud kaupade tootmine.

Valikud Kaubandusnaitamise konto UK Binaarne valiku Alligator strateegia

Seda tüüpi mitmekesistamist ei eristata alati. Konglomeraadi või külgsuunalise mitmekesistamise strateegia. Sel juhul toimub ettevõtte kasv toodete tootmise kaudu, mis pole ettevõtte traditsiooniliste toodetega täiesti seotud. Võttes arvesse maailmamajanduse tänapäevast globaliseerumist, peetakse loomulikuks organisatsiooni mitmekesistamist nii ühe riigi piires kui ka väljaspool seda, mis kajastub mitmekesistamise tüüpide valikus riikide kaupa.

Kõigi mitmekesistamise valdkondade ühised eesmärgid on: võime investeerimisressursse konsolideerida; väliskeskkonna ebakindluse riskide vähendamine; püüdes tagada sotsiaalne ja majanduslik stabiilsus, ellujäämine, kriisiennetus, säilitada piirkondlikud sektorikompleksid; igat liiki ressursside täielikum kasutamine; sünergilise efekti saavutamine turupotentsiaali kasvu tõttu; tehingukulude vähendamine; juhtide isiklikud motiivid; ettevõtte kuvandi parandamine.

Vertikaalse mitmekesistamise jaoks tüüpilised eesmärgid: tooraineallikate konsolideerimine; soov saada strateegilisi eeliseid müügi või pakkumise osas, saavutada suhete stabiilsus ja järjepidevus; toodete müümata jätmise, tooraine tarnimata jätmise riskide vähendamine; käibekapitali vajaduse vähendamine; ainulaadsete tehnoloogiliste komplekside säilitamine.

Horisontaalse mitmekesistamise jaoks tüüpilised eesmärgid: kaitse konkurentsi eest, turuosa suurendamine, toodete arendamise, tootmise ja reklaamimise kulude vähendamine; võime minna üle nõudlusega tootele; täiendavate ressursside ühendamine põhivara ülejäägi abil; tootmissüsteemide koormuse suurendamine; tooraine, materjalide, tehnoloogiate kasutamise alternatiivsed võimalused. Konglomeraatide mitmekesistamisele iseloomulikud eesmärgid: võime minna üle nõudlusega kaubale; käibekapitali vajaduse vähendamise võimalus, üleminek sisemisele arveldusele; tooraine, materjalide, tehnoloogiate kasutamise alternatiivsed võimalused.

Suure potentsiaaliga tegevusalad nn kasvuvaldkonnad Suure potentsiaaliga ettevõtete grupid Peatükis käsitleme järgemööda mõlemat spetsialiseerumist, selgitades nende alusloogikat ja ellurakendamist. Kasvualadepõhise poliitikakujundamise eesmärk on kontsentreerida tegevusi suurima kasvupotentsiaaliga valdkondade eelisarendamiseks. Väärtusahelate valikul lähtutakse Eesti majanduse ja teaduse tänasest spetsialiseerumisest ning arengupotentsiaalist ning neid kõige lähemalt mõjutavatest arengutest Euroopas ja maailmas 7.

Seega võime pärast ülaltoodud autorite töö analüüsimist järeldada, et enamik autoreid on mitmekesistamisstrateegiate klassifikatsioonis sarnased. Peamiselt on olemas horisontaalsed, vertikaalsed ja konglomeraalsed mitmekesistamisstrateegiad. Mõned autorid lisavad klassifikatsiooni segatud, rist- kontsentrilise eristamise.

 • Stabiilne kruptograafia, mida BT-d saab investeerida
 • Eesti ettevõtluse kasvustrateegia
 • Parimad USA binaarsed variandid
 • Parim Crypt Merchant
 • Trendline kaubandusstrateegia
 • Радужный купол на юге ни в ком не вызвал восторга.

Samuti kaalutakse mitmekesistamist sõltuvalt tööstusharust ja riigist. Mitmekesise kasvu peamised strateegiad on järgmised: tsentraliseeritud mitmekesistamise strateegia põhineb lisavõimaluste otsimisel ja kasutamisel uute toodete tootmiseks, mis on kaasatud olemasolevasse ärisse.

Sellised võimalused võivad olla näiteks kasutatava spetsiaalse jaotussüsteemi võimalused. Selle strateegia kohaselt peaks ettevõte keskenduma selliste tehnoloogiliselt mitteseotud toodete tootmisele, mis kasutaksid ettevõtte olemasolevaid võimalusi näiteks tarnete valdkonnas.

Kuna uus toode peaks olema suunatud põhitoote tarbijale, peaks see oma omaduste poolest olema samaaegne juba toodetud tootega.

 • Lihtne igapaevane naftakaubandusstrateegia
 • RAPORT kalastusturismi rolli kohta kalapüügi mitmekesistamises
 • Kauplemissusteemi statistiline analuus
 • Varude kauplemise strateegiate muutmine
 • Binaarsed variandid on pohikaubad
 • Сегментированный биот-сверчок поместил изготовленную для людей пищу себе на спину и отправился восвояси.

Selle strateegia rakendamise oluline tingimus on ettevõtte eelhinnang omaenda kompetentsile uue toote tootmisel. See on üks kõige raskemini rakendatavaid arengustrateegiaid, kuna selle edukas rakendamine sõltub paljudest teguritest, eelkõige olemasoleva personali ja eriti juhtide kompetentsusest, hooajalisusest turu elus, vajalike rahasummade olemasolust jne.

Turuprofiili valikud Kaubandus Muues aktsiaoptsioonide loppu

Selle tulemusena võime järeldada, et tegelikus praktikas Majanduskasvu mitmekesistamise strateegia liigid ettevõte samaaegselt rakendada mitut strateegiat.