Valikute strateegia,

See kõik annab märku puuduva või sisutühja strateegia kohta. Loe edasi Vastavalt Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri Sisuliselt tähendab see seda, et organisatsioon jälgib pidevalt, kas valitud strateegia töötab või mitte. Nende sõdade tegevusi iseloomustasid meelekindlusetus ja ühise strateegilise plaani puudumine. Koolituspäev 3 eristumise strateegiad — tootearendus, teenuse disain, efektiivsed protsessid , III grupp — Nemad teevad enamasti teie eest ära vajaliku uurimistöö.

Valikute strateegia

Eesti Keele Seletav Sõnaraamat EKSS ütleb, et strateegia on: sõjakunsti tähtsaim osa, mis käsitleb sõjaks valmistumist ja sõjapidamist; kõrgema väejuhatuse vastav tegevus. Viimast määratlust kasutatakse tihti ettevõtetes strateegia mõistmiseks.

Valikute strateegia

Nii on alati tehtud — sõnaraamat ütleb nii, õpik ütleb nii, paljud asjatundjad ütlevad nii, järelikult on nii õige.

Miks on selline definitsioon probleemne?

Valikute strateegia

Ettevõte strateegiat viiakse alati ellu mingis kindlas ärikeskkonnas. Ärikeskkond mõjutab ettevõtte strateegilisi valikuid, strateegia koostajad üritavad keskkonna muutusi ette näha vt nt PEST prognoos ja sellest lähtudes Valikute strateegia kujundada.

Ärikeskkonda mõjutavad mitmed osapooled, sealhulgas ka konkurendid ja ettevõte ise oma valikute ja tegevustega.

Valikute strateegia

Kui ettevõte näeb strateegiat kui ainult vahendit mingi eesmärgi saavutamiseks, jääb tal märkamata tema enda tegevuste mõju ärikeskkonnale, kus ta tegutseb.

Statoili järel on asunud kõik tanklaketid arendama oma kööke ja menüüsid. Soovitus: Ära vaata strateegiat ainult kui tegevuskava mingi eesmärgi saavutamiseks.