David Harding Trading strateegia. RAPORT Equitable Life Assurance Society kriis - A/

Avalduste esitajad väitsid, et Ühendkuningriigi reguleerivad asutused ei kontrollinud piisavalt ettevõtte suutlikkust täita oma õiguslikult reguleerivaid finantsnõudeid ning et eelmiste reguleerijate tegevus ja lüngad olid vastuolus Ühendkuningriigi eeskirjade ja vastavate ELi elukindlustusdirektiividega. Sel põhjusel kukkusid nii Prantsusmaa kui ka Hispaania läbi mereväelisel ja strateegilisel proovilepanekul vastavalt Tõepoolest, viimastel aastatel on aset leidnud märgatav muutus merestrateegia ja geopoliitika rõhuasetuses: kui siiamaani kõneldi jõust merel merejõud , siis on üha enam kõneaineks saanud jõu kuvamine merelt maale. Seega teeb investeeringu annuiteedi saaja, kes kannab riski, mitte kindlustusselts.

Ülesandeks oli uurida asjaolusid, mis tõid kaasa Equitable Life Society praeguse olukorra, võttes seejuures arvesse elukindlustusturu asjakohast tausta; teha sellest võimalikud järeldused elukindlustustegevuse läbiviimiseks, haldamiseks ja reguleerimiseks; ning anda sellest aru rahandusministritele.

Põhjendused 6 ja 7 ning artikkel 8. Ajalooline taust Ajalugu Järgneva aasta jooksul sai temast mainekas ja usaldusväärne David Harding Trading strateegia pakkuja.

David Harding Trading strateegia

Tema edu põhineb osaliselt tema mainel, strateegial mitte maksta kindlustusagentidele või sõltumatutele nõustajatele vahendustasusid ning tema taktikal hoida reservid väikesed ja tagastada oma liikmetele rohkem raha kui teistele ettevõtjatele.

Tagatud annuiteedimäärad kindlustavad investoritele nende pensionile jäämisel minimaalse annuiteedimäära. Võib väita, et sellest saavad alguse kindlustusseltsi probleemid: tagatud eluaegne pension tähendab inimeste eluea ja intressimäära prognoosimist kuni 40 aastaks.

Klienditugi

Equitable ei prognoosinud õigesti kogu elanikkonna keskmise eluea tõusu ega intressimäärade ajaloolist langust; seega sai allakäik alguse hetkel, mil võeti kasutusele tagatud annuiteedimäärad äriühingus, kes varus kogu ajavahemiku jooksul järjekindlalt liiga vähe tagatud annuiteedimääradeks ja tekitas aina kasvava varade puudujäägi.

Hoolimata kiire kasvu perioodist Kõnealuse perioodi vältel jätkas David Harding Trading strateegia juhtkond jätkuvalt uuenduslike toodete väljatöötamist, mis meelitasid uusi kindlustusvõtjaid, eelkõige töötati välja uus kasumiosalusega fond, kus osa kasumist on tagatud, kuid lõplik boonus sõltub turu tulevasest toimimisest.

Et laienemine peatus, mõistis äriühing siiski oma varade puudujäägi ulatust ning otsustas maksta uutele pensionile jäänud isikutele tagatud summast väiksema summa: Samal ajal hakkas ajakirjandus täpsemalt jälgima ELASi kasumiosaluse äri.

Pärast pikka õiguslikku võitlust ja sellele järgnenud mõlemapoolseid apellatsioonkaebusi otsustas Ühendkuningriigi Lordidekoda Selle tulemusena halvenes olukord seoses varade puudujäägiga 1,5 miljardit naelsterlingit ning kindlustusselts otsustas end müügiks pakkuda.

Siiski loobusid algsed võimalikud ostjad viimasel minutil. Enne Seoses kõigi nende arengutega said Ühendkuningriigi tasandil üksteise järel alguse mitmed uuringud: Raport põhines asjaolul, et hoolimata teatavatest tõsistest reguleerimisega seotud puudustest äriühingu järelevalves lasub süü rohkem ELASi juhtkonnal kui reguleerivatel asutustel.

Hiljem samal aastal sai Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon esimesed juhtumiga seotud avaldused.

David Harding Trading strateegia

Avalduste esitajad väitsid, et Ühendkuningriigi reguleerivad asutused ei kontrollinud piisavalt ettevõtte suutlikkust täita oma õiguslikult reguleerivaid finantsnõudeid ning et eelmiste reguleerijate tegevus ja lüngad olid vastuolus Ühendkuningriigi eeskirjade ja vastavate ELi elukindlustusdirektiividega.

Peamised näitajad ja poliisid Kindlustusseltsi äritegevuse kõrgajal Kui lisada mitte kasumiosalusega kindlustusvõtjad, oli mõningate hinnangute kohaselt sellega seotud kuni 1,7 miljonit kindlustusvõtjat.

Qualifications

Praegu on kasumiosalusega fondil, mille väärtus on 10 miljardit naelsterlingit, jätkuvalt liiget. Hinnatakse, et ELASi sulgemise ajaks uueks äritegevuseks Praegu peaks olema Iirimaal veel ja Saksamaal ligikaudu kasumiosalusega kindlustusvõtjat.

David Harding Trading strateegia

Poliiside liigid Enne ELASi poolt müüdud David Harding Trading strateegia kirjeldamist oleks võib-olla kasulik selgitada tavainimesele, mis on annuiteet. Põhiolemuselt on see kindlustustoode, mis näeb ette rea perioodilisi makseid, mis on tagatud kindla summa ja makseperioodiga.

Tasuta püsikliendiks registreerumine

Kui inimene otsustab oma eluaja jooksul annuiteedimaksete kasuks, on tal kuni surmani tagatud sissetulekuallikas. Kui ta sureb enne keskmist eluiga, saab ta kindlustajalt tagasi oluliselt vähem, kui ta maksis.

Teisest küljest, kui ta elab keskmisest elueast kauem, võib ta saada tagasi palju rohkem kui annuiteedi kulud, millele lisanduvad tulud. Tavaliselt on annuiteedi kehtivusajal saadud tulud edasilükatud maksuga st neid ei maksustata enne, kui need on välja makstud. Järgnevalt tuuakse erinevad annuiteeditoodete liigid koos ELASi müüdud poliiside ja laekumata summadega 2 : § Ühekordse kindlustusmaksega annuiteedid: investeering tehakse üks kord § Paindliku kindlustusmaksega annuiteedid: annuiteeti rahastatakse rea maksetega § Kohesed annuiteedid: maksed algavad kohe pärast annuiteedi rahastamist, tavaliselt ühekordse kindlustusmaksega § Edasilükatud annuiteedid: selle annuiteedi liigi puhul alustatakse väljamakseid mitu aastat pärast annuiteedilepingu väljaandmist.

KIRJUTIS NR 12: Merelise võimu strateegia ja geopoliitika ajaloos

Graafiku kohaselt toimuvad maksed võib saada kätte põhisumma või annuiteedina. Makseid võib rahastada ühekordse või paindliku kindlustusmaksega § Fikseeritud annuiteedid või tagatud annuiteedimääraga annuiteedid: fikseeritud annuiteedi lepinguga rahastab ettevõte konservatiivseid püsiva tulumääraga investeeringuid, nagu võlakirjad, ning tagatakse võlasumma. Ettevõte annab kindlustusvõtjale intressimäära, mis tagatakse konkreetseks minimaalseks ajavahemikuks.

Tagatud annuiteedimäära suurendatakse või vähendatakse garantiiaja lõpus. ELASil on jätkuvalt fikseeritud annuiteete ligikaudu 5 miljardi naelsterlingi ulatuses § Muutuvad annuiteedid: muutuva annuiteedi puhul on kõrgem risk kui tagatud annuiteedimääraga fikseeritud annuiteedi puhul.

See annab ostjale võimaluse valida, kuidas paigutada oma raha mitmesse erinevasse hallatud fondi. Erinevalt fikseeritud annuiteedist ei tagata võlasummat või intressi. Seega teeb investeeringu annuiteedi saaja, kes kannab riski, mitte kindlustusselts.

ELAS müüs muutuvat annuiteeti, nn kasumiosalusega annuiteeti — poliisi, millele eraldati kõnealusest fondist boonuste abil osa jaotatud ülejäägist. ELAS sõlmis suurema osa kasumiosalusega annuiteedi lepingutest ELASi rahalised probleemid ja aktsiaturu langus ajavahemikul — põhjustasid ligikaudu ühe kolmandiku kasumiosalusega annuiteetide olulise kärpimise.

Seda halvendas ka nn tagatud intressimäär — summa, mille abil tagatakse põhikasumi suurenemine igal aastal enne deklareeritud boonuse lisamist. See tähendab, et ELAS ei ole saanud palju kasu aktsiaturu toibumisest ajavahemikul — Praeguste hinnangute kohaselt on ELASi kasumiosalusega fondi väärtus 10 miljardit naelsterlingit. Kasumiosalusega fondi toimimise üksikasjalik kirjeldus Rahalised vahendid investeeritakse kapitaliosakutesse, võlakirjadesse, esmaklassilistesse väärtpaberitesse ja kinnisvarasse, sõltuvalt vahenditest ning investeerimise eesmärkidest.

Kasumiosaluse eesmärk on pakkuda suhteliselt ettevaatlikele investoritele aktsiaturul osalemise tunnet, kuid ilma liigse riskita. Vastutasuks igakuistele kindlustusmaksetele lubab ettevõte ühekordset summeeritud väljamakset poliisi tähtaja lõpus. Investorite kindlustusmaksed makstakse keskfondi koos teiste kasumiosalusega investorite kindlustusmaksetega. Suur osa poliisi lõplikust väärtusest sõltub ettevõtte poolt investeerimisperioodi jooksul ja poliisi tähtaja saabumisel makstud boonustest.

Fondi tugevuse säilitamiseks rakendatakse ka finantssanktsioone hoiustajate suhtes, kes soovivad oma raha vara välja võtta.

Ülesandeks oli uurida asjaolusid, mis tõid kaasa Equitable Life Society praeguse olukorra, võttes seejuures arvesse elukindlustusturu asjakohast tausta; teha sellest võimalikud järeldused elukindlustustegevuse läbiviimiseks, haldamiseks ja reguleerimiseks; ning anda sellest aru rahandusministritele. Põhjendused 6 ja 7 ning artikkel 8. Ajalooline taust Ajalugu Järgneva aasta jooksul sai temast mainekas ja usaldusväärne pensionikindlustustoodete pakkuja. Tema edu põhineb osaliselt tema mainel, strateegial mitte maksta kindlustusagentidele või sõltumatutele nõustajatele vahendustasusid ning tema taktikal hoida reservid väikesed ja tagastada oma liikmetele rohkem raha kui teistele ettevõtjatele.

Kasumiosalusega fondidel on ka sisseehitatud turvalisuse mehhanism ehk leevendusmehhanism. See tähendab, et investeeringute hea kasvu aastatel peaksid ettevõtted säästma kasumit ning kasutama seda boonuste täiendamiseks aastatel, mil majandustingimused on karmimad.

David Harding Trading strateegia