Diskursuse strateegia tahendab

Kas esineb intertekstuaalsust — kas ja kuidas kasutatakse tekstis teisi tekste või viidatakse teistele tekstidele? Ning kui, siis missugune kultuuriline või ideoloogiline tähtsus neil on?

Facebook Väga tugeva jälje on sotsiaalteadustesse jätnud kaks mõistet: diskursus1 ja narratiiv,2 eelkõige just viimane.

  • Kuidas teha raha kauplemisvoimalusi
  • Diskursuseteooria – Vikipeedia

Siinkohal vaatan neid teadus- ja üldkeele tähendusväljas: teaduskeeles on oluline sõnade ühetähenduslikkus, mõistete täpsus, üldkeeles on sõnad aga mitmetähenduslikud. Semantilisi välju mõistan tähenduste kogumina, mis moodustavad keeles terviku.

Eriti huvitav on lugeda just viimase diskursuse kohta. Võim on kõikjal ja võitlus ei lakka kunagi. Diskursus on võimu teostamise vahend.

Puhverdatud otsigutulemused

Keel, milles diskursusi analüüsitakse, on võimusuhete mõistmise viis. See ei olnud küll eriti uus mõte, aga siiski üks uusvasakpoolsuse ümber tiirelnud intellektuaalsete hoovuste teemadest.

  • Snaiperisusteemi kauplemine
  • Diskursus ja narratiiv ehk Võimuvõitlus maailmavaate kujundamise pärast — Sirp
  • Diskursusanalüüs | Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Jaak Aaviksoo on Narratiiv ja võim Sõna, mis osutus vajalikuks instrumendiks võitluses oma ideede eest, ei olnud mitte diskursus, vaid narratiiv. Aga ma ei ole nõus vastutust võtma selle Fx variandid tagurpidi seisukoha üle, et see saab lähtuda siis, ma ei tea, kas narratiivist või põhimõttest, et eelarve on tasa­kaalus.

Art Trading System

Kõrvale heideti arusaam tähendusest kui autori kavatsuse väljendusest ning selle asemel rõhutati, et tekstid võivad lugemise asjaoludest sõltuvalt toetada suurt hulka tähendusi. Iga uue lugemisega võib tekkida uus tähendus. Taas näeme mõiste hägustamist.

  1. Uus-Meremaa binaarsed variandid
  2. Facebook Väga tugeva jälje on sotsiaalteadustesse jätnud kaks mõistet: diskursus1 ja narratiiv,2 eelkõige just viimane.

Kirjandusteoreetik Roland Barthes tõi narratiivi esiplaanile, kandes selle ainult kirjanduslikelt tekstidelt üle kõigile suhtlusvormidele. Tzvetan Todorov tutvustas narratoloogiat, mis käsitleb Sustemaatilised kaubandussignaalid narratiivide koostisosade vahel.

Argumendina väideti, et loona võib võtta ükskõik mida.

Narratiiv esitas väljakutse veendumusele, et väline reaalsus on kõigile hästi teada asi. Siit paistab reaalsuse ärakaotamine.

Juhend tulevase tehingute strateegia jaoks

Peagi vallutas akadeemiliste ringkondade narratiivihuvi Diskursuse strateegia tahendab psühholoogid kasutasid narratiive teraapiavormina, advokaadid tarvitasid neid oma püüdlustes liigutada vandemeeste südant ja hagejad vajasid neid kahjuhüvitiste nõudmisel. Aja jooksul laienes narratiivide teadlik pruukimine iga tüüpi poliitikategelaste hulgas.

Alternatiivse kauplemissusteemi naited

Iga poliitiline projekt ükskõik millisest spektri osast nõudis päris oma narratiivi, et selgitada, miks mõni poliitiline liikumine või erakond väärib tõsiselt Diskursuse strateegia tahendab, ja väljendada selle põhisõnumit. Selles tugineti ühele teisele ideede kogumile, mis ulatub jällegi tagasi Narratiividel võib olla rida funktsioone: nt hoida kontrolli all solidaarsus ja dissidendid, formuleerida ja levitada strateegiaid.

Narratiivide rolli mitte alati tahtliku võib tuvastada liikumistes, mis on välja kasvanud kontrakultuuridest, nagu nt need, mis nõuavad õigusi naistele ja homodele ning teistele marginaliseeritud gruppidele. Kui narratiiv oli kord juba paika pandud, said selle üksikuid episoode kedrata spetsialistid, keda tuntakse spinndoktoritena mainekujundaja, meediaekspert.

Nood mõistavad hästi meediat ja tegid päevauudiste mõjutamisest endale elatusallika.

Diskursusanalüüs

Veenda avalikkust, et majandusel läheb tõeliselt hästi, kuigi viimased andmed vihjavad vastupidisele, või et kõrgesse ametisse kandideerija tume minevik pole asjakohane, nõuab meedia meetodite ja ajakava tundlikku tunnetamist oluline on, kuidas ajastada uudistest teadaandmine ja teavitada mõjukamaid ajakirjanikke. Selliste ideede mõte, kas raamistades paradigmasid või diskursusi propagandat, hegemooniat, tõekspidamiste süsteeme, mõtteviiseoli tagant õhutada vaatenurka, et võimuvõitlus on loomult võitlus laialt heaks kiidetud maailmavaate kujundamise pärast.

Eesti üldkeele tähendusväljas on narratiivi mõistel suurem variatiivsus kui diskursusel. Mõni teadustermin ei saagi aga omale iga rahva teaduskeeles eluõigust, sest rahvusvaheline termin liigub semantiliste väljade orbiidil ühelt väljalt teisele liiga kiiresti. XII Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartulk Riigikaitse Raamatukogu, Tallinnlk — Originaal: Strategy: A History.

Diskursuseteooria

Oxford University Press, Ajalugu, lk Loomaailma konstrueerimine keele ajavormide kaudu. Tartu Ülikooli Kirjastus,lk Xlk 2. XI ETVs.