Kaitsekasvatusvoimalus strateegia. Näitlikud ratsioonid - MES nõuandeteenistus

Suvisel vabapidamisel võivad kitsed teha ka palju kahju, sest nad söövad noori puukasve ning vilja- ja lehtpuude koort. Üks Euroopa Komisjoni algatusi, mis on oluliselt muutnud maapiirkondades elavate inimeste igapäevaelu ja innustanud maapiirkondi leidma uusi viise, kuidas olla konkurentsivõimelisem, on Leader-meede. Talvel on kitsede põhisöödaks hein või silo. Erinevad on ka suure magistraali ääres tegutsevate ettevõtete arenguvõimalused ning tingimused võrreldes väikesaartel tegutsejatega. Samas on nendes loomakasvatuse harudes mahepõllumajanduslikult peetavate loomade osakaal väga väike.

Navigeerimine

Heintaimedest eelistavad nad timutit, aasrebasesaba, aruheina, valget ristikut jne. Kitsede karjatamiskäitumise uurijad on leidnud, et nad eelistavad rohu valikul kõrrelisi ristiku ees Grant et al, Kitsede ja veiste koospidamisel tuleks kitsi karjatada enne ja seejärel veiseid. Suvel leiavad kitsed endale sööta ka võsastunud ja madalasaagilistelt rohumaadelt, sest nad söövad meelsasti ka looduslikke rohundeid. Kitsed on võimelised seisma tagajalgadel ning sööma ka puude ja põõsaste lehti.

Ants-Hannes Viira: Eesti maheekspordi võimalused ja võimatused

Sellepärast on kits ülihea võsa- ja umbrohtunud põldude puhastaja. Suvisel vabapidamisel võivad kitsed teha ka palju kahju, sest nad söövad noori puukasve ning vilja- ja lehtpuude koort. Tänu suurele uudishimule ja kõrgemale tolerantsusele kibedamaitseliste ja kõrgema tanniini sisaldusega söötadele, võib kits süüa mittemaitsvaid umbrohtusid, metsikuid võrseid. See võib viia mõnikord isegi mürgiste taimede söömisele ja mürgistuste tekkimiseni.

Kitsed eelistavad ebatasaseid, künklike karjamaid, vähem meeldib neil olla madalatel ja tasastel karjamaadel. Elektrikarjuste kasutamisel peaks tara kõrgus olema vähemalt cm ja tara peaks koosnedes 4…5 erinevast traadist. Kõige madalam traat peaks olema 15…20 cm kõrgusel maast, sest kitsed püüavad tungida läbi elektritara pigem altpoolt roomates kui üle hüpates.

Karjatamise korraldamisel peaks teadma, et kits otsib vihma eest varju ja talle ei meeldi märjaks saada. Võrreldes veise ja lambaga võib märjaks saanud kits kiiremini haigestuda, sest kitsel on rasvaladestus minimaalne. Vabapidamisel ja karjatamisel peaks kitsedel olema võimalus vihmaste ilmade korral varjuda avatud varjualustes, kergehitistes, küünides.

Talvel on kitsede põhisöödaks hein või silo. Lisaks võib anda ka jõusööta ning kartulit ja juurvilja, rohusöötade vähesuse korral ka põhku. Kits ei ole võimeline seedima taime Kaitsekasvatusvoimalus strateegia kestaaineid nii hästi kui veis, sest sööt on vatsas lühemat aega. Kuna põhus on raku kestaaine osakaal suur, siis ei sobi põhk kitsedele põhisöödaks.

Erinevad on ka suure magistraali ääres tegutsevate ettevõtete arenguvõimalused ning tingimused võrreldes väikesaartel tegutsejatega.

Sellistel juhtudel ei aita ühtne tsentraliseeritud riiklik toetusskeem, vaid igat piirkonda ning võimalusi arvestav altpoolt ülespoole suunatud lähenemine nagu Leader-meede. Tänu piirkonnapõhisele lähenemisele on Leader-meede olnud edukas nii kogukonna ühtsustunde tekitamisel ja otsustusõiguse andmisel kui ka maamajanduse edendamisel.

Välja makstud toetuse ja loodud töökohtade kõrvutamisel selgub, et välja makstud miljoni euroga luuakse kokku 33 uut töökohta. Leader-meede on võrdluses teiste arengukava tegevustega kõige efektiivsema kasutusega.

Leader-meetme edukuse taga on suunitletud alameetmete ülesehitus, kus iga piirkond sai strateegia koostamise hetkel töötada välja just enda piirkonna vajadustele tuginevad alameetmed neid on kokku üleKaitsekasvatusvoimalus strateegia on suunatud konkreetse piirkonna kitsaskohtade lahendamisele, arvestades samas ka piirkonna tugevuste ja võimalustega. Lahendades ära piirkonna probleemid ja vajakajäämised, pakub selline lähenemine suuremat efektiivsust kui ühetaoline toetusmeede.

Soovitused lugemiseks

See tähendab omakorda seda, et väiksemate summadega on võimalik ära teha suuri asju. Leader-meetmes oli Selline toodang kataks ilmselt ära Eesti tarbijate vajadused, Kaitsekasvatusvoimalus strateegia ekspordiks perioodil — umbes mln eurot aastas midagi üle ei jääks. Samas on selline arvutus piimalehmade puhul üsna mõttetu, kuna aastas 10 tonni piima lüpsva lehma toodangut ei ole võimalik viia nelja-viie tonnini, sest see lõppeb looma jaoks fataalselt.

Nagu mainitud, siis mahepõllumajanduse osakaal on Eestis jõudsalt suurenenud. Lisaks tarbijate huvile on sellele kaasa aidanud ka mahepõllumajandusele suunatud toetused. Kui investeeringutoetusi mitte arvestada, siis perioodil — said Eesti põllumajandustootjad aastas toetusi umbes miljonit eurot. Kui kogu Eesti põllumajandusmaa oleks mahemaa ja mahetoetused oleksid võrreldavad seniste mahetoetustega, oleks põllumajandustoetusi maksta aastas umbes 40 miljoni euro võrra enam kui praegu.

Samas on tõenäoline, et vaid 40 lisamiljonist igal aastal ei piisa, et Eesti põllumajandustootjad in corpore mahetootmisele üle läheks.

Seega ei tule märkimisväärne osa tava- ja mahepõllumajandustootjatest ilma toetusteta toime ning mahepõllumajanduses on tulu puudujääk suurem kui tavapõllumajanduses. Tulles tagasi küsimuse juurde selle kohta, kas mahe Eesti suudaks end toiduga ise ära varustada, peab tõdema, et mahepõllumajanduse praeguse tootlikkuse juures kahjuks ei suuda. Eesti põllumajandus- ja toidusektori ekspordi põhiosa moodustavad piima- ja teraviljasektor suudaks ka maheviljeluse korral Eesti vajadused katta, kuid liha, kartuli, puu- ja köögiviljade osas tõenäoliselt import suureneks.

 • Kuidas programmeerida kauplemisstrateegiaid
 • Leader loob võimalusi maapiirkonna elavdamiseks
 • Igapaevased valikud kauplemise strateegiad
 • Ants-Hannes Viira: Eesti maheekspordi võimalused ja võimatused - Maa Elu
 • Lambakasvatussaadused – Õppeaine üldandmed
 • Kitsed on head rohusöötade tarbijad ja nad on võimelised sööma sööda kuivainet rohkem 1 kg kehamassi kohta kui veised.
 • Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine Mag Eesmärk eesti keeles Luua üliõpilastele võimalused info hankimiseks, töötlemiseks ja esitlemiseks, mis on vajalikud lamba-ja kitsekasvatuses valitsevate suundade omandamisel.

Täielikult mahepõllumajanduslikus Eestis ekspordiks toodangut oluliselt üle ei jääks. Sellest teoreetilisest arvutusest olulisem piirang on aga see, et suhteliselt Kaitsekasvatusvoimalus strateegia tootmisega ja suurte tootmisüksustega linnu- ja seakasvatuses ning piimatootmises ei ole praeguste mahepõllumajanduslike reeglite täies ulatuses rakendamine viie aasta perspektiivis realistlik.

Kartuli, köögivilja, juurvilja, puuvilja- ja marjakasvatuses tuleb aga arvestada ka taimehaiguste ja kahjuritega, mille tõrjumine on mahetootmises keerukam ja võimalikud tootmiskaod on suuremad. Ära ei tohi unustada ka Eesti toidutööstust ja tarbijaid. Toidutööstuse osad harud kasutavad Eesti tarbijatele toidu tootmiseks olulisel määral imporditud toorainet. Kui tarbijate nõudlus ja maksevõime lubaks, siis oleks võimalik toidutööstuses juba praegu mahetoitu toota ka imporditud toorainest.

Tamm: oluline on tagada lamba- ja kitsekasvatussektori kestlikkus

Osaliselt seda ka tehakse, aga kogu toidutööstuse tootmismahtudest on see siiski väike osa. Ma ei taha eelnevaga öelda, et pürgimus mahedama Eesti põllumajandus- ja toidusektori suunas oleks utoopia.

Maivi kitsekari 2013

Kindlasti mitte, kuid viie aastaga põllumajandus- ja toidusektoris miljoni euro suuruse mahetoodangu ekspordikäibe saavutamine ei ole samuti realistlik. Praeguse tootlikkuse taseme juures tähendaks täielikult mahepõllumajanduslik Eesti ekspordi vähenemist, impordi suurenemist ja Kaitsekasvatusvoimalus strateegia kulutusi põllumajandustoetustele.

Võib tunduda paradoksaalne, aga kui eesmärk on suurendada mahetoodangu eksporti, siis see eeldab tugeva tavatootmise olemasolu, mis kindlustaks lõviosa Eestile vajalikust toidutoormest. Kui seni on mahepõllumajanduse toodang olnud üldjuhul kõrgema hinnaga kui tavatoodang, siis viimasel hooajal oli mahe- ja tavavilja hinnavahe küllaltki tagasihoidlik, mis tekitas paljudes mahetootjates pettumust.

Kui realiseerub Euroopa Liidu eesmärk mahetootmist praegusega võrreldes kolmekordistada, siis võib eeldada mahetoodangu pakkumise kasvu ja survet selle hindadele.

 • Option Trade Kya Hot Hai
 • Eesti mahetootjate esindusorganisatsioon on sõnastanud veelgi ambitsioonikama eesmärgi: suurendada mahetoodete eksporti viie aastaga miljoni euroni, praegusega võrreldes kümme korda rohkem.
 • Tervislik ohtusook Variant Kaubandus Joe
 • Tamm: oluline on tagada lamba- ja kitsekasvatussektori kestlikkus - ETKL
 • Leader loob võimalusi maapiirkonna elavdamiseks – Maablogi
 • Наверное, ты не нашел своего призвания, - проговорила .
 • Отчасти, - проговорила Элли, чтобы снять напряжение.